ondertekenen, offerte, aanbieding, contract

Aanbestedingen voor de taxi: Doe een geldige inschrijving

Een taxi-aanbestedingsprocedure zit vol kansen, maar ook valkuilen. Een taxibedrijf moet zijn inschrijving laten voldoen aan de juiste voorwaarden om mee te kunnen dingen naar de opdracht. Deze week deel 2: Een geldige inschrijving.

De allerbelangrijkste voorwaarde bij aanbestedingen is het doen van een geldige inschrijving. Als je inschrijving niet aan de juiste voorwaarden voldoet, wordt deze niet eens bekeken door de aanbestedende partij en kun je de opdracht vergeten.
Voorwaardelijke inschrijving

Voorwaardelijke inschrijving

Er is een aantal gronden waaraan de inschrijving minimaal moet voldoen. Zo is een zogenaamde voorwaardelijke inschrijving ongeldig (Als…., dan…). Het is bijvoorbeeld niet toegestaan op algemene voorwaarden van toepassing te verklaren op je aanbieding.

Ook mag een inschrijvende partij geen voorbehouden maken op de concept-overeenkomst, zoals een aansprakelijksheidsbeperking. Kijk goed wat wordt vereist en wat wordt gewenst!

Offerte

“Let dus op dat je een offerte niet afdrukt op je eigen briefpapier, als daarop vermeld staat dat de algemene voorwaarden van jouw bedrijf van toepassing zijn”, licht advocaat aanbestedingsrecht mr. Joost van de Wetering van KienhuisHoving in Enschede tijdens de cursus ‘Aanbestedingen op de Nederlandse Taximarkt’ van TenderGuide toe.

Een onderneming mag doorgaans slechts eenmaal meedingen als inschrijver of gegadigde. Houd er rekening mee dat één onderneming uit meerdere BV’s kan bestaan.

Ondertekenen

Ook moet een taxibedrijf de aanbieding rechtsgeldig ondertekenen. Kijk dus of alle benodigde handtekeningen en parafen zijn gezet, door de juiste persoon (bestuurder, eigenaar, gezamenlijk, volmacht nodig?). De actuele gegevens van het uittreksel van de onderneming uit het Handelsregister zijn hierbij leidend.

Verder wordt een geldige inschrijving uiteraard vóór de sluiting van de inschrijvingstermijn ingediend en geen seconde later. Vertrek dus op tijd of neem desnoods een hotel om eventuele files niet af te hoeven wachten!

“Er zijn helaas voorbeelden bekend van inschrijvende partijen die enkele minuten, als gevolg van files, te laat waren met het inleveren van de offerte. Alle energie, kosten en geld waren voor niets!”, weet Ruud Dusseldorp van TenderGuide.

Bart Pals

Lees volgende keer deel 3: Eisen aan de taxi-onderneming bij een aanbesteding

Lees ook:Strategisch inschrijven bij aanbestedingen voor de taxi

Meer informatie over de derde cursus ‘Aanbestedingen op de Nederlandse Taximarkt’ van TenderGuide op maandag 6 juni in Epe.

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.