aanbesteding, procedure

VNG: nieuwe aanbestedingswet leidt tot meer rechtszaken

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) maakt zich zorgen dat de nieuwe aanbestedingswet te veel nieuwe regels rond aanbestedingen bevat. Dat zou alleen maar tot extra rechtszaken en dichtgetimmerde bestekken leiden, zo verwacht VNG. De vereniging schrijft dat in een brief aan de Eerste Kamer. Die behandelt binnenkort de Aanbestedingswet. De Tweede Kamer heeft er al mee ingestemd.

De nieuwe aanbestedingswet moet meedingen naar overheidsopdrachten eenvoudiger en transparanter maken voor bedrijven. Opdrachtgevers zullen zich echter risicomijdend gedragen en uitgaan van een dichtgetimmerd bestek, zo verwacht de VNG.

Rechtszaken

“Dit bemoeilijkt  het ophalen van innovatieve oplossingen uit de markt en ook uitgangspunten als kwaliteit en duurzaamheid of het kansen bieden aan kleinere regionaal werkende bedrijven zullen lastig te realiseren zijn. Wij verwachten een toename in het aantal rechtszaken tussen aanbestedende diensten en ondernemers over de toepassing van de Aanbestedingswet en de verschillende richtsnoeren”, aldus de VNG.

“De verdere professionalisering van de aanbestedingspraktijk vraagt om goede ondersteuning via wetgeving én flankerend beleid. Met het nieuwe wetgevende pakket ontstaat echter een omvangrijk wettelijk kader voor gemeenten”, schrijft de VNG.

Aanbestedingswet

De gemeenten dragen de verantwoordelijkheid voor een goede uitvoering van dit juridisch kader. “Vandaar dat de VNG zich zorgen maakt over de overregulering en het belangrijk vindt dat dit punt wordt meegenomen in de evaluatie van de Aanbestedingswet”, aldus de VNG.

Met de nieuwe aanbestedingswet mogen opdrachten niet meer zonder goede reden worden geclusterd. Daardoor maken kleinere bedrijven meer kans. Een bedrijf met 120 vestigingen mag bijvoorbeeld de schoonmaak van alle overheidsgebouwen niet meer bundelen in één aanbesteding, zo meldt het ministerie van Economische Zaken.

Taxibedrijven

De overheid mag ook geen onredelijke contractvoorwaarden meer stellen. Hierdoor hoeft een kleine ondernemer niet alle risico’s van een bouwproject te dragen, terwijl die zich onmogelijk daartegen kan verzekeren. Ook taxibedrijven hebben vaak te kampen met onmogelijk hoge eisen in aanbestedingen, zoals het moeten tonen van een onredelijke referentie.

Bart Pals

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

VNG: nieuwe aanbestedingswet leidt tot meer rechtszaken | TaxiPro
aanbesteding, procedure

VNG: nieuwe aanbestedingswet leidt tot meer rechtszaken

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) maakt zich zorgen dat de nieuwe aanbestedingswet te veel nieuwe regels rond aanbestedingen bevat. Dat zou alleen maar tot extra rechtszaken en dichtgetimmerde bestekken leiden, zo verwacht VNG. De vereniging schrijft dat in een brief aan de Eerste Kamer. Die behandelt binnenkort de Aanbestedingswet. De Tweede Kamer heeft er al mee ingestemd.

De nieuwe aanbestedingswet moet meedingen naar overheidsopdrachten eenvoudiger en transparanter maken voor bedrijven. Opdrachtgevers zullen zich echter risicomijdend gedragen en uitgaan van een dichtgetimmerd bestek, zo verwacht de VNG.

Rechtszaken

“Dit bemoeilijkt  het ophalen van innovatieve oplossingen uit de markt en ook uitgangspunten als kwaliteit en duurzaamheid of het kansen bieden aan kleinere regionaal werkende bedrijven zullen lastig te realiseren zijn. Wij verwachten een toename in het aantal rechtszaken tussen aanbestedende diensten en ondernemers over de toepassing van de Aanbestedingswet en de verschillende richtsnoeren”, aldus de VNG.

“De verdere professionalisering van de aanbestedingspraktijk vraagt om goede ondersteuning via wetgeving én flankerend beleid. Met het nieuwe wetgevende pakket ontstaat echter een omvangrijk wettelijk kader voor gemeenten”, schrijft de VNG.

Aanbestedingswet

De gemeenten dragen de verantwoordelijkheid voor een goede uitvoering van dit juridisch kader. “Vandaar dat de VNG zich zorgen maakt over de overregulering en het belangrijk vindt dat dit punt wordt meegenomen in de evaluatie van de Aanbestedingswet”, aldus de VNG.

Met de nieuwe aanbestedingswet mogen opdrachten niet meer zonder goede reden worden geclusterd. Daardoor maken kleinere bedrijven meer kans. Een bedrijf met 120 vestigingen mag bijvoorbeeld de schoonmaak van alle overheidsgebouwen niet meer bundelen in één aanbesteding, zo meldt het ministerie van Economische Zaken.

Taxibedrijven

De overheid mag ook geen onredelijke contractvoorwaarden meer stellen. Hierdoor hoeft een kleine ondernemer niet alle risico’s van een bouwproject te dragen, terwijl die zich onmogelijk daartegen kan verzekeren. Ook taxibedrijven hebben vaak te kampen met onmogelijk hoge eisen in aanbestedingen, zoals het moeten tonen van een onredelijke referentie.

Bart Pals

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.