Van Rijn

Van Rijn blij met modelbestek doelgroepenvervoer

Bron: Rijksoverheid

Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid is verheugd over het nieuwe modelbestek voor doelgroepenvervoer van KNV, omdat het voor opdrachtgevers een kwaliteitsstandaard kan zijn. “Ik zal het modelbestek dan ook zeer onder de aandacht van gemeenten brengen”, beloofde de staatssecretaris tijdens een debat over doelgroepenvervoer. Van Rijn bevestigde opnieuw dat er in zijn ogen geen noodzaak is om de tarieven voor het vervoer aan te passen.

“Het is van groot belang dat er bij aanbestedingen van diensten, zoals vervoer, niet alleen naar de prijs maar ook naar de kwaliteit wordt gekeken. Ik ben dan ook verheugd dat Koninklijk Nederlands Vervoer het modelbestek voor doelgroepenvervoer heeft gelanceerd,” sprak Van Rijn. Daarnaast wees hij op een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), waarin is geregeld hoe je voor onder meer wmo-vervoer op basis van kwaliteit tot reële prijzen komt. “Met deze twee zaken zetten we in mijn ogen een belangrijke stap: het modelbestek definieert wat kwaliteit is in het doelgroepenvervoer. Dat moet je meewegen in de aanbesteding om tot een reële prijs te komen, waarvoor de AMvB een instrument is.”

Budgetten

Een heikel punt is het beperkte geld dat beschikbaar is voor doelgroepenvervoer. Enkele jaren geleden werden de tarieven fors gereduceerd. Vooralsnog wordt dat ook niet (deels) teruggedraaid. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) deed een verkenning en gaf aan dat diepgaander onderzoek is om eventueel echt aanpassingen te doen. Een ander aspect is dat de budgetten voor doelgroepenvervoer een betrekkelijk klein onderdeel zijn van de totale budgetten inzake de wet langdurige zorg. De NZa concludeerde dat de kwaliteit van het zorgvervoer wankelt, maar dat zorginstellingen die niet uitkomen met het vervoersbudget dat op kunnen vangen met overschotten elders in het totale zorgbudget.

Van Rijn volgt die redenering. “Sommige onderdelen van de tarifering laten en plus zien, andere onderdelen een min. Voor het doelgroepenvervoer is per jaar een bedrag van zo’n 97 miljoen euro beschikbaar, op een totaalbudget voor langdurige zorg van ongeveer 5,5 miljard. Daar kan dus substitutie plaatsvinden”, wijst de staatssecretaris op de mogelijkheden om binnen de beschikbare budgetten te schuiven. In de combinatie van modelbestek, AMvB en het brede onderzoek naar de kosten van doelgroepenvervoer door de NZa ziet Van Rijn de juiste aanpak om in de gaten te houden dat het de goede kant op gaat.

Goede balans

Als het om de samenhang tussen doelgroepenvervoer en openbaar vervoer gaat, is volgens Van Rijn ‘balans’ het sleutelwoord. “Om participatie mogelijk te maken moet het openbaar vervoer voor zo veel mogelijk mensen toegankelijk zijn. Maar zo lang dat niet het geval is, moet er goed doelgroepenvervoer zijn. We moeten wel naar die toegankelijkheid toewerken, maar met maatwerk en in zo’n tempo dat er geen onbalans ontstaat.”

Uit recent onderzoek bleek dat er goede kansen zijn voor een verdere integratie van doelgroepenvervoer en het reguliere openbaar vervoer, al dan niet op regionaal niveau. Samen met decentrale overheden, reizigersorganisaties en vervoerders wordt een actieprogramma opgesteld om de kansen en beperkingen verder in kaart te brengen. Doelstelling in het kort: “Klantgerichte mobiliteit, met aangepast vervoer waar nodig en openbaar vervoer waar mogelijk. We zijn voornemens het actieprogramma deze zomer naar de Tweede Kamer te sturen.”

Lees ook:

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Van Rijn blij met modelbestek doelgroepenvervoer | TaxiPro
Van Rijn

Van Rijn blij met modelbestek doelgroepenvervoer

Bron: Rijksoverheid

Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid is verheugd over het nieuwe modelbestek voor doelgroepenvervoer van KNV, omdat het voor opdrachtgevers een kwaliteitsstandaard kan zijn. “Ik zal het modelbestek dan ook zeer onder de aandacht van gemeenten brengen”, beloofde de staatssecretaris tijdens een debat over doelgroepenvervoer. Van Rijn bevestigde opnieuw dat er in zijn ogen geen noodzaak is om de tarieven voor het vervoer aan te passen.

“Het is van groot belang dat er bij aanbestedingen van diensten, zoals vervoer, niet alleen naar de prijs maar ook naar de kwaliteit wordt gekeken. Ik ben dan ook verheugd dat Koninklijk Nederlands Vervoer het modelbestek voor doelgroepenvervoer heeft gelanceerd,” sprak Van Rijn. Daarnaast wees hij op een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), waarin is geregeld hoe je voor onder meer wmo-vervoer op basis van kwaliteit tot reële prijzen komt. “Met deze twee zaken zetten we in mijn ogen een belangrijke stap: het modelbestek definieert wat kwaliteit is in het doelgroepenvervoer. Dat moet je meewegen in de aanbesteding om tot een reële prijs te komen, waarvoor de AMvB een instrument is.”

Budgetten

Een heikel punt is het beperkte geld dat beschikbaar is voor doelgroepenvervoer. Enkele jaren geleden werden de tarieven fors gereduceerd. Vooralsnog wordt dat ook niet (deels) teruggedraaid. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) deed een verkenning en gaf aan dat diepgaander onderzoek is om eventueel echt aanpassingen te doen. Een ander aspect is dat de budgetten voor doelgroepenvervoer een betrekkelijk klein onderdeel zijn van de totale budgetten inzake de wet langdurige zorg. De NZa concludeerde dat de kwaliteit van het zorgvervoer wankelt, maar dat zorginstellingen die niet uitkomen met het vervoersbudget dat op kunnen vangen met overschotten elders in het totale zorgbudget.

Van Rijn volgt die redenering. “Sommige onderdelen van de tarifering laten en plus zien, andere onderdelen een min. Voor het doelgroepenvervoer is per jaar een bedrag van zo’n 97 miljoen euro beschikbaar, op een totaalbudget voor langdurige zorg van ongeveer 5,5 miljard. Daar kan dus substitutie plaatsvinden”, wijst de staatssecretaris op de mogelijkheden om binnen de beschikbare budgetten te schuiven. In de combinatie van modelbestek, AMvB en het brede onderzoek naar de kosten van doelgroepenvervoer door de NZa ziet Van Rijn de juiste aanpak om in de gaten te houden dat het de goede kant op gaat.

Goede balans

Als het om de samenhang tussen doelgroepenvervoer en openbaar vervoer gaat, is volgens Van Rijn ‘balans’ het sleutelwoord. “Om participatie mogelijk te maken moet het openbaar vervoer voor zo veel mogelijk mensen toegankelijk zijn. Maar zo lang dat niet het geval is, moet er goed doelgroepenvervoer zijn. We moeten wel naar die toegankelijkheid toewerken, maar met maatwerk en in zo’n tempo dat er geen onbalans ontstaat.”

Uit recent onderzoek bleek dat er goede kansen zijn voor een verdere integratie van doelgroepenvervoer en het reguliere openbaar vervoer, al dan niet op regionaal niveau. Samen met decentrale overheden, reizigersorganisaties en vervoerders wordt een actieprogramma opgesteld om de kansen en beperkingen verder in kaart te brengen. Doelstelling in het kort: “Klantgerichte mobiliteit, met aangepast vervoer waar nodig en openbaar vervoer waar mogelijk. We zijn voornemens het actieprogramma deze zomer naar de Tweede Kamer te sturen.”

Lees ook:

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.