Rolstoelbus

Publiek Vervoer Groningen Drenthe definitief gegund

Bron: TaxiPro

Met de definitieve gunning van het doelgroepenvervoer in 35 Groningse en Drentse gemeenten is de aanbesteding van Publiek Vervoer afgerond. Het gaat om de grootste aanbesteding in zijn soort. Ondanks verschillende aanmerkingen van de Commissie van Aanbestedingsexperts werd er geen kort geding tegen de voorlopige gunning van enkele weken geleden ingesteld. De eerste vervoerscontracten gaan in op 9 april 2018.

Publiek Vervoer Groningen Drenthe betreft het wmo-vervoer, leerlingenvervoer, participatiewetvervoer, de Hubtaxi en de ondersteuning van buurtbussen en lokaal vervoer in de 35 gemeenten die Groningen en Drenthe rijk zijn. Belangrijk uitgangspunt van Publiek Vervoer is een betere afstemming met het openbaar vervoer in het gebied. Een aanbesteding van doelgroepenvervoer van deze omvang is niet eerder vertoond, zo stelt Publiek Vervoer. Met het werk is op jaarbasis zo’n 35 miljoen euro gemoeid.

Bijna 600 vragen

Het vervoer is gegund aan Taxi Nuis, UVO, Connexxion, De Grooth en DVG met franchisenemers TCZ en Taxi Dorenbos. Het vervoer in de 35 gemeenten is in zeven percelen opgedeeld. Connexxion Taxi Services won Centraal Groningen en Noordmidden-Drenthe. Het perceel Oorst-Groningen, bestaande uit negen gemeenten waaronder Veendam en Bellingwedde, is gegund aan Connexxion en De Grooth. UVO ging aan de haal met Noord-Groningen; DVG won Zuidwest-Drenthe met franchisenemer TCZ en Zuidoost-Drenthe met Taxi Dorenbos. Taxi Nuis zal het perceel Zuid-West Groningen voor zijn rekening nemen. Een deel van het vervoer start op 8 april volgend jaar, het leerlingenvervoer volgt in augustus.

Dat er tussen de voorlopige en de definitieve gunning geen bezwaar tot stand is gekomen, is gezien de gebeurtenissen van de laatste maanden ietwat opvallend. Op de twee Nota’s van Inlichtingen kwamen in totaal bijna 600 vragen binnen. Vlak voor het aflopen van de inschrijftermijn kondigde vervoerder ZCN een kort geding aan tegen de aanbesteding, die op het gebied van transparantie en proportionaliteit te wensen over zou laten.

Concern en krimp

Vervolgens werd de inschrijftermijn opgeschort en trok ZCN zijn kort geding in, om in plaats daarvan de Commissie van Aanbestedingsexperts om een oordeel te vragen. De commissie kwam in een niet-bindend advies tot de conclusie dat de aanbesteding inderdaad niet geheel aan de eisen van transparantie en proportionaliteit voldeed. Er is onder meer geen heldere definitie van ‘concern’ gegeven, terwijl dat begrip wel een belangrijke rol in de aanbesteding speelt. Ook wordt er inzake de mogelijke krimp van de opdracht te veel risico bij de vervoerder gelegd.

Geen aanleiding heraanbesteding

Publiek Vervoer erkent de gang van zaken en geeft aan dat de meeste klachten ongegrond zijn verklaard. De aanbestedende dienst “dankt de Commissie voor haar adviezen, opdat volgende aanbestedingstrajecten nog verder kunnen worden verbeterd. Publiek Vervoer ziet op grond van het advies geen aanleiding om nu nog tot her-aanbesteding over te gaan”, iets waar ZCN wel op had aangedrongen. Omdat er in de wettelijke bezwaarperiode geen kort geding tegen de voorlopige gunning is aangespannen, is dat gunningsbesluit nu definitief.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Publiek Vervoer Groningen Drenthe definitief gegund | TaxiPro
Rolstoelbus

Publiek Vervoer Groningen Drenthe definitief gegund

Bron: TaxiPro

Met de definitieve gunning van het doelgroepenvervoer in 35 Groningse en Drentse gemeenten is de aanbesteding van Publiek Vervoer afgerond. Het gaat om de grootste aanbesteding in zijn soort. Ondanks verschillende aanmerkingen van de Commissie van Aanbestedingsexperts werd er geen kort geding tegen de voorlopige gunning van enkele weken geleden ingesteld. De eerste vervoerscontracten gaan in op 9 april 2018.

Publiek Vervoer Groningen Drenthe betreft het wmo-vervoer, leerlingenvervoer, participatiewetvervoer, de Hubtaxi en de ondersteuning van buurtbussen en lokaal vervoer in de 35 gemeenten die Groningen en Drenthe rijk zijn. Belangrijk uitgangspunt van Publiek Vervoer is een betere afstemming met het openbaar vervoer in het gebied. Een aanbesteding van doelgroepenvervoer van deze omvang is niet eerder vertoond, zo stelt Publiek Vervoer. Met het werk is op jaarbasis zo’n 35 miljoen euro gemoeid.

Bijna 600 vragen

Het vervoer is gegund aan Taxi Nuis, UVO, Connexxion, De Grooth en DVG met franchisenemers TCZ en Taxi Dorenbos. Het vervoer in de 35 gemeenten is in zeven percelen opgedeeld. Connexxion Taxi Services won Centraal Groningen en Noordmidden-Drenthe. Het perceel Oorst-Groningen, bestaande uit negen gemeenten waaronder Veendam en Bellingwedde, is gegund aan Connexxion en De Grooth. UVO ging aan de haal met Noord-Groningen; DVG won Zuidwest-Drenthe met franchisenemer TCZ en Zuidoost-Drenthe met Taxi Dorenbos. Taxi Nuis zal het perceel Zuid-West Groningen voor zijn rekening nemen. Een deel van het vervoer start op 8 april volgend jaar, het leerlingenvervoer volgt in augustus.

Dat er tussen de voorlopige en de definitieve gunning geen bezwaar tot stand is gekomen, is gezien de gebeurtenissen van de laatste maanden ietwat opvallend. Op de twee Nota’s van Inlichtingen kwamen in totaal bijna 600 vragen binnen. Vlak voor het aflopen van de inschrijftermijn kondigde vervoerder ZCN een kort geding aan tegen de aanbesteding, die op het gebied van transparantie en proportionaliteit te wensen over zou laten.

Concern en krimp

Vervolgens werd de inschrijftermijn opgeschort en trok ZCN zijn kort geding in, om in plaats daarvan de Commissie van Aanbestedingsexperts om een oordeel te vragen. De commissie kwam in een niet-bindend advies tot de conclusie dat de aanbesteding inderdaad niet geheel aan de eisen van transparantie en proportionaliteit voldeed. Er is onder meer geen heldere definitie van ‘concern’ gegeven, terwijl dat begrip wel een belangrijke rol in de aanbesteding speelt. Ook wordt er inzake de mogelijke krimp van de opdracht te veel risico bij de vervoerder gelegd.

Geen aanleiding heraanbesteding

Publiek Vervoer erkent de gang van zaken en geeft aan dat de meeste klachten ongegrond zijn verklaard. De aanbestedende dienst “dankt de Commissie voor haar adviezen, opdat volgende aanbestedingstrajecten nog verder kunnen worden verbeterd. Publiek Vervoer ziet op grond van het advies geen aanleiding om nu nog tot her-aanbesteding over te gaan”, iets waar ZCN wel op had aangedrongen. Omdat er in de wettelijke bezwaarperiode geen kort geding tegen de voorlopige gunning is aangespannen, is dat gunningsbesluit nu definitief.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.