Rolstoelbus. Foto: iStock / Jan Schneckenhaus

VNG adviseert gemeenten: vergoed uitgevallen contractvervoer voor 80%

Rolstoelbus. Foto: iStock / Jan Schneckenhaus (onbeperkt gebruik)

De Nederlandse gemeenten krijgen van hun overkoepelende organisatie VNG het advies om de uitgevallen ritten in het doelgroepenvervoer toch voor 80 procent te vergoeden aan de vervoerders. Gemeenten mogen van het advies afwijken, maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vindt het van groot belang dat alle gemeenten op dit vlak één lijn trekken.

In veel vervoer contracten staat de afspraak dat wat niet gereden wordt, niet wordt betaald. En aangezien er nauwelijks nog wordt vervoerd, komt er ook weinig geld meer binnen. In een sector waar de marges toch al beperkt zijn, brengt dat veel bedrijven als snel in de problemen. KNV pleit er, met steun van de vakbonden, al weken voor dat opdrachtgevers toch 80 procent vergoeden van het vervoer dat nu uitvalt. gebeurt dat niet, dan gaan er veel bedrijven omvallen en kan in de toekomst niet worden voldaan aan de vraag naar doelgroepenvervoer.

Vraagafhankelijk en routegebonden vervoer

Met het advies aan de gemeenten geeft de VNG gehoor aan de oproep van de taxisector. Het verover dat nog wel wordt gereden wordt uiteraard vergoed. En voor vervoer dat nu uitvalt, “is de lijn om 80 procent door te blijven financieren”, aldus VNG. “Dit geldt voor alle vraagafhankelijk vervoer met als stromen CVV/Regiotaxi (vangnetfunctie OV) en wmo-vervoer en alle routegebonden vervoer met als stromen leerlingenvervoer, Sw/participatiewet-vervoer, wmo-dagbesteding en Jeugdwet (behandeling/dagbesteding).”

Het advies is niet bindend, gemeenten kunnen er dus ook van afwijken. KNV is achter de schermen nog steeds druk bezig om de twijfelende gemeenten over de streep te trekken. Maar, zo benadrukt de VNG: “Het is van groot belang om als gemeenten hierin één lijn te trekken. Met het oog op continuïteit van voorzieningen en een eenduidige bejegening van inwoners, en om als gemeenten en Rijk goede afspraken over compensatie te kunnen maken.”

Andere maatregelen

Als motivatie voor dit advies schrijft de VNG het volgende: “Doelgroepenvervoer wordt vaak uitgevoerd door kleine ondernemingen. Terugval in inkomsten heeft directe gevolgen voor de solvabiliteit en daarmee voor de continuïteit van de voorziening in de toekomst.” Het eerste klopt uiteraard maar ten delen, maar het tweede geldt voor de volledige sector. Nu krijgen zij nog vergoedingen voor het vervoer van vier tot zes weken geleden, maar bij het innen van de volgende betalingstermijn blijven de bankrekeningen nagenoeg leeg als er niet wordt ingegrepen.

De VNG erkent dat ook 80 procent doorbetaling voor sommige bedrijven niet voldoende zal zijn. Die bedrijven kunnen ook kijken naar andere maatregelen voor ondersteuning. Op het doelgroepenvervoer is bijvoorbeeld de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid niet van toepassing volgens de VNG, omdat dit met publiek geld gefinancierd wordt. “Sommige vervoersbedrijven zullen zowel commerciële als publieke taken uitvoeren. Vanzelfsprekend vindt er geen cumulatie plaats. Vervoersbedrijven moeten bij aanvraag duidelijk onderscheid daarin maken.”

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

VNG adviseert gemeenten: vergoed uitgevallen contractvervoer voor 80% | TaxiPro