Snelladers, laden, elektrisch rijden

Emissievrij doelgroepenvervoer vraagt nog de nodige uitdagingen

Foto: Nico Schinkelshoek, TankPro

In 2025 moet het doelgroepenvervoer emissievrij zijn. Dat is het doel van het Bestuursakkoord en het Convenant Zero Emissie Doelgroepenvervoer. Hoewel veel partijen hun handtekening onder de afspraken gezet hebben, moet er nog heel wat gebeuren om het vervoer te verduurzamen. Kennisplatform CROW heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een Kennisagenda opgesteld met daarin de voornaamste uitdagingen en acties voor de komende jaren.

De agenda is opgesteld door een werkgroep van vertegenwoordigers van verschillende opdrachtgevers in het doelgroepenvervoer. Ook zijn er interviews gehouden met deskundigen uit de sector. Het document is opgedeeld in zes thema’s: Laadinfrastructuur, Voertuigen, Informatie, Andere financiering, Monitoring aanbesteding en Veiligheid.

Meer tijd voor grote, zware rolstoelbussen

In de Kennisagenda stelt CROW onder meer dat voor sommige voertuigen 2025 niet haalbaar lijkt. Om de grotere rolstoelbussen zero emissie te krijgen is 2030 een realistischer doel. De bussen zijn al gauw te zwaar voor rijbewijs. Er komt in de loop van dit jaar een lichtgewicht voertuig op de markt voor maximaal zeven personen, maar CROW twijfelt of dat voldoende is om in de vraag te voorzien.

De rijbewijswetgeving noemt de organisatie een andere uitdaging. “Als de grens van 3.500 kg wordt losgelaten is de ontwikkeling van elektrische rolstoelbussen eenvoudiger. Waterstof kan wellicht helpen op termijn. Het huidige aanbod daarvan is echter kostbaar. In het kader van het Actieprogramma Waterstof wordt in pilots in het doelgroepenvervoer ervaring opgedaan met de inzet van waterstofvoertuigen en tankinfra.”

Financiering en aanbesteden

Financiering noemt CROW ook als belangrijk aandachtspunt. Het is maar de vraag of de huidige kostenstructuur optimaal is en daarom adviseert het kennisplatform om alle stimuleringsmaatregelen voor auto’s en taxi’s in beeld te brengen en te kijken welke lessen er geleerd zijn in andere sectoren, zoals het openbaar vervoer.

De vraag is verder of de wijze van aanbesteden kan helpen om het realiseren van zero emissie doelgroepenvervoer sneller voor elkaar te krijgen. Afstemming met het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit (AIM) en analyseren van aanbestedingen zouden onder meer uitkomst kunnen bieden.

Laadinfrastructuur

Gaat het om laadinfrastructuur dan verschillen de uitdagingen per vervoersoort. Vraagafhankelijk vervoer heeft vooral behoefte aan snellaadpunten op strategische locaties als ziekenhuizen en zorginstellingen. Opdrachtgevers die in hun aanbestedingen vragen om uitstootvrij doelgroepenvervoer moeten ook zorgen voor een dekkend netwerk laadinfrastructuur, stelt CROW. Daarbij hoort ook het woonadres van de chauffeurs, die hun bus immers vaak mee naar huis nemen en thuis willen kunnen laden.

Een factor om rekening mee te houden is de tijd die het kost om een laadpaal geplaatst te krijgen. Dat kan wel negen maanden duren. Op lange termijn noemt CROW het wenselijk om ritpatroonanalyses uit te voeren om een landelijk beeld te krijgen voor de Nationale Agenda Laadinfrastructuur. Tegelijkertijd moet er gekeken worden of laadpunten voor doelgroepenvervoer en OV niet gecombineerd kunnen worden.

Lees ook

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Yvonne Ton

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Emissievrij doelgroepenvervoer vraagt nog de nodige uitdagingen | TaxiPro
Snelladers, laden, elektrisch rijden

Emissievrij doelgroepenvervoer vraagt nog de nodige uitdagingen

Foto: Nico Schinkelshoek, TankPro

In 2025 moet het doelgroepenvervoer emissievrij zijn. Dat is het doel van het Bestuursakkoord en het Convenant Zero Emissie Doelgroepenvervoer. Hoewel veel partijen hun handtekening onder de afspraken gezet hebben, moet er nog heel wat gebeuren om het vervoer te verduurzamen. Kennisplatform CROW heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een Kennisagenda opgesteld met daarin de voornaamste uitdagingen en acties voor de komende jaren.

De agenda is opgesteld door een werkgroep van vertegenwoordigers van verschillende opdrachtgevers in het doelgroepenvervoer. Ook zijn er interviews gehouden met deskundigen uit de sector. Het document is opgedeeld in zes thema’s: Laadinfrastructuur, Voertuigen, Informatie, Andere financiering, Monitoring aanbesteding en Veiligheid.

Meer tijd voor grote, zware rolstoelbussen

In de Kennisagenda stelt CROW onder meer dat voor sommige voertuigen 2025 niet haalbaar lijkt. Om de grotere rolstoelbussen zero emissie te krijgen is 2030 een realistischer doel. De bussen zijn al gauw te zwaar voor rijbewijs. Er komt in de loop van dit jaar een lichtgewicht voertuig op de markt voor maximaal zeven personen, maar CROW twijfelt of dat voldoende is om in de vraag te voorzien.

De rijbewijswetgeving noemt de organisatie een andere uitdaging. “Als de grens van 3.500 kg wordt losgelaten is de ontwikkeling van elektrische rolstoelbussen eenvoudiger. Waterstof kan wellicht helpen op termijn. Het huidige aanbod daarvan is echter kostbaar. In het kader van het Actieprogramma Waterstof wordt in pilots in het doelgroepenvervoer ervaring opgedaan met de inzet van waterstofvoertuigen en tankinfra.”

Financiering en aanbesteden

Financiering noemt CROW ook als belangrijk aandachtspunt. Het is maar de vraag of de huidige kostenstructuur optimaal is en daarom adviseert het kennisplatform om alle stimuleringsmaatregelen voor auto’s en taxi’s in beeld te brengen en te kijken welke lessen er geleerd zijn in andere sectoren, zoals het openbaar vervoer.

De vraag is verder of de wijze van aanbesteden kan helpen om het realiseren van zero emissie doelgroepenvervoer sneller voor elkaar te krijgen. Afstemming met het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit (AIM) en analyseren van aanbestedingen zouden onder meer uitkomst kunnen bieden.

Laadinfrastructuur

Gaat het om laadinfrastructuur dan verschillen de uitdagingen per vervoersoort. Vraagafhankelijk vervoer heeft vooral behoefte aan snellaadpunten op strategische locaties als ziekenhuizen en zorginstellingen. Opdrachtgevers die in hun aanbestedingen vragen om uitstootvrij doelgroepenvervoer moeten ook zorgen voor een dekkend netwerk laadinfrastructuur, stelt CROW. Daarbij hoort ook het woonadres van de chauffeurs, die hun bus immers vaak mee naar huis nemen en thuis willen kunnen laden.

Een factor om rekening mee te houden is de tijd die het kost om een laadpaal geplaatst te krijgen. Dat kan wel negen maanden duren. Op lange termijn noemt CROW het wenselijk om ritpatroonanalyses uit te voeren om een landelijk beeld te krijgen voor de Nationale Agenda Laadinfrastructuur. Tegelijkertijd moet er gekeken worden of laadpunten voor doelgroepenvervoer en OV niet gecombineerd kunnen worden.

Lees ook

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Yvonne Ton

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.