leerlingenvervoer, schooltaxi

Maximale leeftijd schoolvervoer omlaag in Lansingerland

LANSINGERLAND – – De gemeente Lansingerland gaat bezuinigen op het leerlingenvervoer. Als de raad met de plannen daarvoor instemt, gaat de leeftijd voor leerlingen in het speciaal basisonderwijs van 13 naar maximaal 11 jaar voor aangepast vervoer. Daarna geldt een vergoeding voor begeleid openbaar vervoer.

Is de reistijd per OV langer dan anderhalf uur, of is er geen OV, dan wordt voorzien in de kosten van aangepast vervoer. De kilometergrens blijft op 6.

Aangepast schoolvervoer

In de praktijk echter komen tot nu toe alle kinderen in aanmerking voor aangepast vervoer omdat er in Lansingerland geen school voor speciaal basisonderwijs is. Op jaarbasis kost dit de gemeente ruim € 1.000.000. Bij het vaststellen van de Kadernota 2010 is een bezuinigingstaakstelling opgenomen van € 250.000.

De te nemen maatregelen betreffen nu alleen de kinderen in het speciaal basisonderwijs. De gemeeente heeft de mogelijkheid van centrale opstapplaatsen onderzocht en of daarvoor touringcars gebruikt konden worden. Dat bleek niet het geval: die bussen kunnen niet dicht genoeg bij de scholen komen. En het gebruik van een groter aantal kleine busjes doet het besparende effect teniet.

Onderwijsinstellingen

De wethouder acht de vestiging van speciaal basisonderwijs in Lansingerland een reële optie. Er staat echter in het onderwijs een stelselwijziging op stapel, die tot een andere inrichting van de samenwerking tussen onderwijsinstellingen zal leiden.

Het wachten is dus op de regio-indeling waarmee de minister deze zomer gaat komen. Ten Kate is optimistisch over de mogelijkheden om dan speciaal basisonderwijs in Lansingerland te realiseren, zo meldt de Heraut.

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.