Nog veel onduidelijkheid over nieuwe aanbestedingswet

Met de nieuwe aanbestedingswet mogen opdrachten voor taxivervoer niet meer zonder goede reden worden geclusterd. Daardoor maken kleinere taxibedrijven meer kans bij aanbestedingen. Advocaat aanbestedingsrecht Joost van de Wetering tijdens het Nationaal Congres Contractvervoer: “Dit punt is een resultaat van de MKB-lobby om de toegang voor de kleine bedrijven te vergroten, maar tegelijkertijd een doorn in het oog van gemeenten.” Regelgeving voor die laatsten lijkt toegenomen. 

Van de Wetering: “Opdrachten mogen met deze nieuwe wet niet onnodig worden samengevoegd. Maar wat is niet onnodig? Is bijvoorbeeld samenvoeging van leerlingvervoer en WMO-vervoer nog wel mogelijk onder de nieuwe wet?” “Als een aanbestedende dienst goed kan motiveren waarom hij er voor kiest om opdrachten samen te voegen, dan maakt deze wet een uitzondering.”

Proportionaliteitsbeginsel

Aan de nieuwe aanbestedingswet ging een flinke lobby vooraf vanuit het midden- en kleinbedrijf die ervoor pleitte om de regels te versoepelen. Van de Wetering: “Zo is het proportionaliteitsbeginsel een zware peiler geworden. Dit beginsel houdt in dat er niet meer en geen zwaardere eisen in een bestek mogen staan dan nodig is.”

Ook mogen gemeenten volgens de nieuwe wet geen omzeteisen stellen bij een aanbesteding. Behalve als zij daarvoor met zwaarwegende argumenten komen.

“De overheid heeft met deze wet kennelijk gekozen voor zachte regels in plaats van harde regels”, stelt Van de Wetering. Van veel regels kan namelijk worden afgeweken, als dat maar wordt gemotiveerd. De gemeenten dragen de verantwoordelijkheid voor een goede uitvoering van het juridische kader.

Aanbestedingsbestek

Daarnaast laat de wet volgens de advocaat redelijk wat ruimte vrij voor taxi-ondernemers om bezwaar te maken. “Als een taxibedrijf zich voor een opdracht wil inschrijven en volgens de gemeente niet mag mee doen, dan kan hij het aanbestedingsbestek en de motivering opvragen.

De gemeente moet kunnen aantonen wat de motivering is voor gemaakte keuzes.” Vreemd aan de wet is volgens Wetering dat er tegelijkertijd geen regels zijn over hoe die motivering er uit moet zien. “Aangenomen mag worden dat die motivering op zijn minst steekhoudend dient te zijn”, aldus de advocaat.

Commissie van Aanbestedingsexperts

Taxi-ondernemers kunnen sinds kort ook buiten de rechter om bezwaar maken tegen de procedure van een aanbesteding. Er is daarvoor een Commissie van Aanbestedingsexperts aangesteld. Van de Wetering: “Voor klachten kan er een loket bij de aanbestedende dienst worden geopend. Als je daar geen succes haalt, dan kun je naar die commissie stappen. Die beoordeelt dan de klacht.”

Het oordeel van de commissie is niet bindend, maar een advies. “Het is afwachten of de rechter in een kort geding in haar oordeel het advies van de commissie zal meewegen”, aldus Van de Wetering.

VNG

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) sprak eerder al haar zorg uit dat de nieuwe aanbestedingswet te veel nieuwe regels rond aanbestedingen bevat. De organisatie verwacht dat dit tot extra rechtszaken en dichtgetimmerde bestekken leidt.

De aanbestedingswet trad afgelopen 1 april in werking en geldt voor aanbestedingen die sinds die datum zijn gestart.

Bekijk hier de presentatie van Joost van de Wetering tijdens het Nationaal Congres Contractvervoer 

Marieke van Gompel

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Steven Don

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Nog veel onduidelijkheid over nieuwe aanbestedingswet | TaxiPro

Nog veel onduidelijkheid over nieuwe aanbestedingswet

Met de nieuwe aanbestedingswet mogen opdrachten voor taxivervoer niet meer zonder goede reden worden geclusterd. Daardoor maken kleinere taxibedrijven meer kans bij aanbestedingen. Advocaat aanbestedingsrecht Joost van de Wetering tijdens het Nationaal Congres Contractvervoer: “Dit punt is een resultaat van de MKB-lobby om de toegang voor de kleine bedrijven te vergroten, maar tegelijkertijd een doorn in het oog van gemeenten.” Regelgeving voor die laatsten lijkt toegenomen. 

Van de Wetering: “Opdrachten mogen met deze nieuwe wet niet onnodig worden samengevoegd. Maar wat is niet onnodig? Is bijvoorbeeld samenvoeging van leerlingvervoer en WMO-vervoer nog wel mogelijk onder de nieuwe wet?” “Als een aanbestedende dienst goed kan motiveren waarom hij er voor kiest om opdrachten samen te voegen, dan maakt deze wet een uitzondering.”

Proportionaliteitsbeginsel

Aan de nieuwe aanbestedingswet ging een flinke lobby vooraf vanuit het midden- en kleinbedrijf die ervoor pleitte om de regels te versoepelen. Van de Wetering: “Zo is het proportionaliteitsbeginsel een zware peiler geworden. Dit beginsel houdt in dat er niet meer en geen zwaardere eisen in een bestek mogen staan dan nodig is.”

Ook mogen gemeenten volgens de nieuwe wet geen omzeteisen stellen bij een aanbesteding. Behalve als zij daarvoor met zwaarwegende argumenten komen.

“De overheid heeft met deze wet kennelijk gekozen voor zachte regels in plaats van harde regels”, stelt Van de Wetering. Van veel regels kan namelijk worden afgeweken, als dat maar wordt gemotiveerd. De gemeenten dragen de verantwoordelijkheid voor een goede uitvoering van het juridische kader.

Aanbestedingsbestek

Daarnaast laat de wet volgens de advocaat redelijk wat ruimte vrij voor taxi-ondernemers om bezwaar te maken. “Als een taxibedrijf zich voor een opdracht wil inschrijven en volgens de gemeente niet mag mee doen, dan kan hij het aanbestedingsbestek en de motivering opvragen.

De gemeente moet kunnen aantonen wat de motivering is voor gemaakte keuzes.” Vreemd aan de wet is volgens Wetering dat er tegelijkertijd geen regels zijn over hoe die motivering er uit moet zien. “Aangenomen mag worden dat die motivering op zijn minst steekhoudend dient te zijn”, aldus de advocaat.

Commissie van Aanbestedingsexperts

Taxi-ondernemers kunnen sinds kort ook buiten de rechter om bezwaar maken tegen de procedure van een aanbesteding. Er is daarvoor een Commissie van Aanbestedingsexperts aangesteld. Van de Wetering: “Voor klachten kan er een loket bij de aanbestedende dienst worden geopend. Als je daar geen succes haalt, dan kun je naar die commissie stappen. Die beoordeelt dan de klacht.”

Het oordeel van de commissie is niet bindend, maar een advies. “Het is afwachten of de rechter in een kort geding in haar oordeel het advies van de commissie zal meewegen”, aldus Van de Wetering.

VNG

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) sprak eerder al haar zorg uit dat de nieuwe aanbestedingswet te veel nieuwe regels rond aanbestedingen bevat. De organisatie verwacht dat dit tot extra rechtszaken en dichtgetimmerde bestekken leidt.

De aanbestedingswet trad afgelopen 1 april in werking en geldt voor aanbestedingen die sinds die datum zijn gestart.

Bekijk hier de presentatie van Joost van de Wetering tijdens het Nationaal Congres Contractvervoer 

Marieke van Gompel

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Steven Don

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.