KNV debat met Tweede Kamerleden

KNV debat: ontwikkel één geïntegreerd mobiliteitsmodel

Eén geïntegreerd mobiliteitsmodel moet ervoor zorgen dat alle vervoersvormen flexibel met elkaar in verbinding staan. Dat was de hoofdconclusie van het KNV Mobiliteitsdebat ‘Over Grenzen’, dat vorige week in Den Haag werd gehouden. Daarbij gingen Tweede Kamerleden Betty de Boer (VVD), Jan Vos (PvdA) en Martijn van Helvert (CDA) in debat met mobiliteitsondernemers en -deskundigen over het vervoer van de toekomst.
 


De aanwezigen deden een beroep op de politiek om haast te maken met duurzame mobiliteit via fiscale bijtellingen en juiste beprijzing, zoals ook in de langetermijnvisie van KNV naar voren komt. Secretaris Hubert Andela van KNV Taxi: “In 2025 is taxi een vaste waarde in mobiliteit. Op dit moment is het vervoer nog te veel aanbodgericht, maar in 2025 kiest de reiziger voor een optimaal aanbod. We zullen van goedkoop naar optimaal geprijsd gaan. Op dit moment is taxivervoer nog de kiloknaller van mobiliteit.” En dat moet veranderen, vindt de secretaris.

Beoordeling reiziger

“Als de reiziger zelf zijn eigen keuzes maakt, zal ook de competitie optimaal zijn. Hij of zij kan dan het vervoer beoordelen. Uiteindelijk zullen de verschillende vervoerders beter samen gaan werken in het optimaal bedienen van de reiziger”, aldus Andela. 

KNV stelde tijdens het debat de grenzen van de concessieconstructie ter discussie.

Secretaris Carlo Cahn van KNV Bus gaf aan dat er naast taxivervoer en OV ook ruimte vrijgemaakt dient te worden voor de touringcar in het concessiesysteem. Hij pleitte voor het weghalen van “overbodige regels en fiscale discriminatie”.

Beprijzing CO2-uitstoot

Een van de stellingen die de Kamerleden werd voorgelegd was om CO2-uitstoot te beprijzen. PvdA-Kamerlid Jan Vos stond hier positief tegenover: “Rijden wordt in Nederland nog niet veel geprijsd. Het zou goed zijn als dat wel zou gebeuren. Tegelijkertijd importeren we heel veel goederen die met Chinese uitstoot zijn gemaakt. Daar dienen we ons ook bewust van te zijn.” Vos gaf aan dat er op “een intelligente manier” belasting ingebracht dient te worden.

CDA-Kamerlid Martijn van Helvert: “Ik ben er niet voor om de lasten te verhogen. Voor een auto die niet zuinig is, betaal je al hogere belasting. Streef je zelf niet voorbij.”

 Tweede Kamerlid Betty de Boer van de VVD waarschuwde dat de sector zichzelf niet uit de markt moet prijzen. “De CO2-uitstoot in Nederland is minimaal. De winst voor CO2-uitstoot moet bij andere landen behaald worden, zoals China.” Vos reageerde op de opmerkingen van De Boer door te stellen dat de VVD enkele jaren geleden nog “ontkenner van het klimaatprobleem” was. “Ik hoop dat we in het volgende regeerakkoord afspraken over beprijzing kunnen maken.”

WP 2000

Naast het beprijzen van CO2-verbruik werden ook het ‘ontschotten’ van de sectoren, de dringende noodzaak om snel te investeren in elektrische mobiliteit en het optimaal benutten van informatietechnologieën besproken. Een stelling die de Kamerleden werd voorgelegd is om het concessiestelsel te vereenvoudigen. De WP 2000 zou daarbij een wet voor integrale mobiliteit moeten worden. De Boer gaf aan dat de WP 2000 “schotten bevat die innovaties belemmeren”. Die schotten moeten weg, zo stelde het Kamerlid. Ze verwees daarbij naar een succesvolle proef in Finland waarbij kleine busjes steeds wisselende routes rijden. Dit is een mooie combinatie van taxivervoer en OV, vindt De Boer.

Hubert Andela gaf aan het “een misverstand te vinden dat de WP 2000 innovatie in de weg staat”. Volgens de secretaris is binnen het huidige model genoeg ruimte voor ondernemers om te innoveren. Duco Douwstra van Stichting Taxibelangen Nederland: “Ik denk dat elke ondernemer zeven dagen per week innovatief nadenkt. Dat hoeven politici niet voor ondernemers te bedenken. Anders hadden ze niet in de politiek gezeten, maar waren ze ondernemer geweest.”

VN Klimaattop

In het tweede deel van het KNV mobiliteitsdebat was er aandacht voor de Klimaattop in Parijs. Daarbij werd een liveverbinding gemaakt met de Nederlandse onderhandelingsdelegatie. Delegatieleider Ivo de Zwaan schetste een niet al te optimistisch beeld: de onderhandelingen over het verduurzamen van het internationale vervoer lijken gegijzeld te worden door het Kyoto-protocol, dat afloopt in 2020.  Daarin staat dat met name initiatieven van de ontwikkelde landen verwacht worden. En dat is voor de ontwikkelingslanden reden om de huidige onderhandeling te blokkeren.

Lichtpunt is het feit dat de VN dit keer werkt met een Actieagenda, waarbij het bedrijfsleven ook punten kan indienen voor de klimaatdoelstellingen. KNV diende namens de Nederlandse mobiliteitssector diverse punten in. Toet: “Om te beginnen gaan we werk maken van integrated ticketing en passenger information. Dat is een onderwerp dat door het Europese parlement is ingebracht, maar nu dreigt stil te vallen.” Verder diende KNV de versnelde invoering van elektrisch aangedreven vervoer en het beprijzen van CO2-uitstoot en weggebruik in.

Marieke van Gompel

Lees ook:

KNV: stop aanbesteden contractvervoer, start prijsdifferentatie

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke is algemeen hoofdredacteur van van ProMedia Group.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

KNV debat: ontwikkel één geïntegreerd mobiliteitsmodel | TaxiPro
KNV debat met Tweede Kamerleden

KNV debat: ontwikkel één geïntegreerd mobiliteitsmodel

Eén geïntegreerd mobiliteitsmodel moet ervoor zorgen dat alle vervoersvormen flexibel met elkaar in verbinding staan. Dat was de hoofdconclusie van het KNV Mobiliteitsdebat ‘Over Grenzen’, dat vorige week in Den Haag werd gehouden. Daarbij gingen Tweede Kamerleden Betty de Boer (VVD), Jan Vos (PvdA) en Martijn van Helvert (CDA) in debat met mobiliteitsondernemers en -deskundigen over het vervoer van de toekomst.
 


De aanwezigen deden een beroep op de politiek om haast te maken met duurzame mobiliteit via fiscale bijtellingen en juiste beprijzing, zoals ook in de langetermijnvisie van KNV naar voren komt. Secretaris Hubert Andela van KNV Taxi: “In 2025 is taxi een vaste waarde in mobiliteit. Op dit moment is het vervoer nog te veel aanbodgericht, maar in 2025 kiest de reiziger voor een optimaal aanbod. We zullen van goedkoop naar optimaal geprijsd gaan. Op dit moment is taxivervoer nog de kiloknaller van mobiliteit.” En dat moet veranderen, vindt de secretaris.

Beoordeling reiziger

“Als de reiziger zelf zijn eigen keuzes maakt, zal ook de competitie optimaal zijn. Hij of zij kan dan het vervoer beoordelen. Uiteindelijk zullen de verschillende vervoerders beter samen gaan werken in het optimaal bedienen van de reiziger”, aldus Andela. 

KNV stelde tijdens het debat de grenzen van de concessieconstructie ter discussie.

Secretaris Carlo Cahn van KNV Bus gaf aan dat er naast taxivervoer en OV ook ruimte vrijgemaakt dient te worden voor de touringcar in het concessiesysteem. Hij pleitte voor het weghalen van “overbodige regels en fiscale discriminatie”.

Beprijzing CO2-uitstoot

Een van de stellingen die de Kamerleden werd voorgelegd was om CO2-uitstoot te beprijzen. PvdA-Kamerlid Jan Vos stond hier positief tegenover: “Rijden wordt in Nederland nog niet veel geprijsd. Het zou goed zijn als dat wel zou gebeuren. Tegelijkertijd importeren we heel veel goederen die met Chinese uitstoot zijn gemaakt. Daar dienen we ons ook bewust van te zijn.” Vos gaf aan dat er op “een intelligente manier” belasting ingebracht dient te worden.

CDA-Kamerlid Martijn van Helvert: “Ik ben er niet voor om de lasten te verhogen. Voor een auto die niet zuinig is, betaal je al hogere belasting. Streef je zelf niet voorbij.”

 Tweede Kamerlid Betty de Boer van de VVD waarschuwde dat de sector zichzelf niet uit de markt moet prijzen. “De CO2-uitstoot in Nederland is minimaal. De winst voor CO2-uitstoot moet bij andere landen behaald worden, zoals China.” Vos reageerde op de opmerkingen van De Boer door te stellen dat de VVD enkele jaren geleden nog “ontkenner van het klimaatprobleem” was. “Ik hoop dat we in het volgende regeerakkoord afspraken over beprijzing kunnen maken.”

WP 2000

Naast het beprijzen van CO2-verbruik werden ook het ‘ontschotten’ van de sectoren, de dringende noodzaak om snel te investeren in elektrische mobiliteit en het optimaal benutten van informatietechnologieën besproken. Een stelling die de Kamerleden werd voorgelegd is om het concessiestelsel te vereenvoudigen. De WP 2000 zou daarbij een wet voor integrale mobiliteit moeten worden. De Boer gaf aan dat de WP 2000 “schotten bevat die innovaties belemmeren”. Die schotten moeten weg, zo stelde het Kamerlid. Ze verwees daarbij naar een succesvolle proef in Finland waarbij kleine busjes steeds wisselende routes rijden. Dit is een mooie combinatie van taxivervoer en OV, vindt De Boer.

Hubert Andela gaf aan het “een misverstand te vinden dat de WP 2000 innovatie in de weg staat”. Volgens de secretaris is binnen het huidige model genoeg ruimte voor ondernemers om te innoveren. Duco Douwstra van Stichting Taxibelangen Nederland: “Ik denk dat elke ondernemer zeven dagen per week innovatief nadenkt. Dat hoeven politici niet voor ondernemers te bedenken. Anders hadden ze niet in de politiek gezeten, maar waren ze ondernemer geweest.”

VN Klimaattop

In het tweede deel van het KNV mobiliteitsdebat was er aandacht voor de Klimaattop in Parijs. Daarbij werd een liveverbinding gemaakt met de Nederlandse onderhandelingsdelegatie. Delegatieleider Ivo de Zwaan schetste een niet al te optimistisch beeld: de onderhandelingen over het verduurzamen van het internationale vervoer lijken gegijzeld te worden door het Kyoto-protocol, dat afloopt in 2020.  Daarin staat dat met name initiatieven van de ontwikkelde landen verwacht worden. En dat is voor de ontwikkelingslanden reden om de huidige onderhandeling te blokkeren.

Lichtpunt is het feit dat de VN dit keer werkt met een Actieagenda, waarbij het bedrijfsleven ook punten kan indienen voor de klimaatdoelstellingen. KNV diende namens de Nederlandse mobiliteitssector diverse punten in. Toet: “Om te beginnen gaan we werk maken van integrated ticketing en passenger information. Dat is een onderwerp dat door het Europese parlement is ingebracht, maar nu dreigt stil te vallen.” Verder diende KNV de versnelde invoering van elektrisch aangedreven vervoer en het beprijzen van CO2-uitstoot en weggebruik in.

Marieke van Gompel

Lees ook:

KNV: stop aanbesteden contractvervoer, start prijsdifferentatie

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke is algemeen hoofdredacteur van van ProMedia Group.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.