Noot leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer drie Noord-Hollandse gemeenten naar Noot

Met de gunning van het leerlingenvervoer in Schagen, Hollands Kroon en Den Helder aan Noot komt er een einde aan een roerige periode, waarin vooral de in onzekerheid verkerende chauffeurs van het failliete Klomp Groepsvervoer van zich lieten horen. Zij hebben nu vrijwel allemaal een baanaanbod van Noot op zak.

Tot aan het faillissement van Klomp Groepsvervoer nam dat bedrijf het leerlingenvervoer in Schagen, Hollands Kroon en Den Helder voor zijn rekening. Deze en andere concessies van Klomp kwamen door het bankroet vrij. In het geval van de drie Noord-Hollandse gemeenten werd het werk voor de resterende maanden van de contracten gegund aan Willemsen de Koning.

Geen overname Klomp

Daarmee ontstond voor de chauffeurs van Klomp die het leerlingenvervoer in de regio verzorgden de nodige onzekerheid. Dezelfde chauffeurs bleven namelijk met dezelfde busjes dezelfde leerlingen ophalen en wegbrengen. Volgens hen en vakbond FNV Taxi was een voortzetting van de vaste contracten die de chauffeurs bij Klomp hadden dan ook logisch. WdK handhaafde echter het standpunt dat van een overname van Klomp of zijn activiteiten geen sprake was; alleen een deel van de aflopende contracten was na het faillissement aan WdK gegund.

Het overnemen van de ‘oude’ contracten was voor WdK dan ook niet aan de orde. Gesteund door FNV Taxi kwam een deel van de chauffeurs in actie: eerst met een protest, later door te staken – iets wat al lang niet was voorgekomen in de taxibranche. De staking werd in een kort geding overigens als buitensporig instrument gezien om vaste contracten bij een tijdelijke werkgever mee af te dwingen. Verder staken werd door de rechtbank in Amsterdam dan ook verboden.

OPOV-verplichtingen

Nu wordt het vervoer in de drie gemeentes dus overgenomen door Noot. Daarbij is in eerste instantie een contractperiode voor drie jaar afgesproken: qua rust, investeringen en afschrijvingen hebben alle betrokkenen baat bij een langere contractperiode. Deze kan dan ook maximaal drie keer met een jaar worden verlengd.

Op de site van FNV Taxi geeft één van de chauffeurs die ervoor koos tot actie over te gaan al dat dit waar haar betreft lonend heeft gewerkt. Tevens doet zij verslag van een prettig gesprek met Martijn Kersing, directeur van Noot . Hij bevestigt de goede gesprekken. “In het kader van de OPOV-regeling hebben wij dan ook aan 61 van de 64 chauffeurs een baanaanbod gedaan. Daarmee hebben we onze verplichtingen meer dan nageleefd.”

Vincent Krabbendam

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij ProMedia. Binnen dat team is hij de vaste redacteur van Infrasite.nl.

3 reacties op “Leerlingenvervoer drie Noord-Hollandse gemeenten naar Noot”

Ton van Dalfsen|13.07.16|16:02

Uhh, Is Noot, WdK en Klomp geen familie van elkaar naar ik dacht te menen ?

nee het is geen familie meer van elkaar allang niet meer!!!!!!. ze werken kompleet anders dan de familie Bolderman.

Brenda Jaspers|14.07.16|17:25

Top werk van Noot! Eindelijk een bericht waarbij de chauffeurs niet het dupe zijn van het altijd maar opnieuw aanbesteden! Ook al hebben de chauffeurs de nodige ellende al achter de kiezen door het handelen van WdK.