Kort geding om doelgroepenvervoer Rotterdam

RMC is het niet eens met de gunning van het Rotterdamse doelgroepenvervoer en spande daarom een kort geding aan tegen de gemeente Rotterdam. Winnaar Lorem Focus zou niet aan diverse minimumeisen hebben voldaan, zo betoogde RMC. De gemeente Rotterdam bleef echter vierkant achter de gunning staan en vond dat RMC veel eerder aan de bel had moeten trekken. TaxiPro was bij het kort geding aanwezig om verslag te doen.

De gemeente Rotterdam gunde zijn doelgroepenvervoer recent aan Lorem Focus, een consortium van ZCN Totaalvervoer en Willemsen de Koning dat het vervoer zou gaan verzorgen onder de naam Trevvel. RMC, grotendeels de huidige vervoerder in Rotterdam en verliezend inschrijver, spande een kort geding aan. Daarin werd in de eerste plaats gevorderd dat Lorem Focus zou worden uitgesloten omdat het niet zou voldoen aan diverse minimumeisen.

Het gaat daarbij onder meer om financiële en economische eisen, de vergunning WP 2000 en een voldoende bedrijfsoordeel van SFT, alsmede om het aantonen van ervaring door middel van referenties. Lorem Focus zou niet aan deze minimumeisen voldoen, onder meer omdat het te kort zou bestaan om eigen referenties te hebben. Om alsnog aan de eisen te voldoen kan een beroep op derden worden gedaan. Daarin ziet RMC twee problemen: wie zijn die derden en voor welke eisen is een beroep op ze gedaan? Gesteld werd dat inzake de beroepsbevoegdheid (WP2000 en bedrijfsoordeel) sowieso geen beroep op derden mag worden gedaan.

Op waarde beoordeeld

RMC heeft het ook als een groot probleem ervaren dat pas na de gunningsbeslissing duidelijk werd dat Lorem Focus geen gegelegenheidsconsortium was, maar een speciaal voor deze opdracht opgerichte BV. Tot dat moment zou voor RMC ook niet precies duidelijk zijn geweest wie zijn concurrent was. En tot op de dag van vandaag zou niet duidelijk zijn op welke derden een beroep wordt gedaan om alsnog aan die minimumeisen te voldoen.

Volgens de gemeente houdt dat argument echter geen stand, omdat zij nooit achter een gunning zou staan aan een partij die niet aan de minimale eisen voldoet. De inschrijvingen zijn op waarde beoordeeld; van uitsluiting kan dan ook geen sprake zijn. In algemene zin vindt de gemeente het vreemd dat RMC nu pas van zich doet spreken over bezwaren die het blijkbaar al langer heeft. Ook inzake de minimumeisen en de bedrijven achter Lorem Focus vindt de gemeente dat RMC eerder aan de bel had moeten trekken. Dat had ook beter gepast bij de keuze voor een concurrentiegerichte dialoog met transparantie over het hele gunningsproces als uitgangspunt.

Mobiliteitsadviseur

Verder vordert RMC dat er een herbeoordeling plaatsvindt, omdat de beoordeling van de inschrijvingen feitelijk en inhoudelijk onjuist zou zijn. In dit verband draait het met name om de wens om met goed doelgroepenvervoer mensen meer en beter aan de maatschappij te laten deelnemen. RMC had hiervoor in zijn vervoersconcept de mobiliteitsadviseur bedacht, voor ondersteuning van de cliënten. Over dat idee en het vervoersconcept als geheel was de gemeente enthousiast. Toch kreeg het plan van RMC drie punten op een schaal van vijf, ofwel een voldoende. Het plan van Lorem Focus was goed voor vier van de vijf punten.

In het vervoersconcept van RMC werd gesproken over twaalf fulltime adviseurs en de mogelijkheid op te schalen. De gemeente vond 12 fte’s, afgezet tegen de vele taken, echter te weinig. RMC werd daar in zijn ogen ten onrechte inhoudelijk en feitelijk op afgerekend. De gemeente vond het op zijn beurt opmerkelijk dat er van 12 fte’s werd gesproken, terwijl dat niet per se zo zou blijven. Het moest als vertrekpunt worden gezien, aldus RMC: de gemeente heeft fouten gemaakt in de beoordeling, waardoor de gunningsbeslissing niet deugt. Maar we moeten ook kijken naar wat er wordt aangeboden en daar ons oordeel op baseren, aldus de gemeente. Tijdens het kort geding werd meermaals benadrukt dat de gemeente Rotterdam achter zijn gunning aan Lorem Focus staat.

Vergoedingen en looptijd

Tot slot vorderde RMC tot herinschrijving of heraanbesteding. Er zouden gebreken kleven aan de aanbesteding die deze eis rechtvaardigen: wezenlijke veranderingen van de vergoedingensystematiek en de looptijd, het ontbreken van een gelijk speelveld en onduidelijke beoordelingsrichtlijnen. De veranderingen inzake de vergoedingen zouden volgens RMC enorme negatieve gevolgen kunnen hebben. Volgens de gemeente valt dat zeer mee en gaat het vooral om verschuivingen binnen het totaalbudget waar altijd duidelijk over is gecommuniceerd. Ook vindt men het raar dat RMC klaagt over een ongelijk speelveld, terwijl het op dat vlak als beste uit de bus kwam.

De looptijd van zeven jaar en acht maanden (niet al het vervoer start tegelijk) zou in het geding zijn door een nieuwe opzegtermijn van achttien maanden, waardoor het mogelijk is dat de opdracht al na die periode eindigt. Volgens de gemeente gebeurt dat alleen als er echt onder de maat wordt gepresteerd en verandert de looptijd in principe dus niet.

Leerlingenvervoer start later

Opvallend is overigens dat het leerlingenvervoer eigenlijk op 1 augustus van dit jaar door de nieuwe vervoerder zou worden overgenomen. Door het kort geding staat dat onder druk. Rotterdam wil na het vonnis zo snel mogelijk doorpakken, indien dat vonnis gunstig uitvalt. Maar het leerlingenvervoer blijft in elk geval nog tot 31 juli 2018 zoals het nu is. Pas dan gaat het nieuwe vervoer in. Het ‘verloren jaar’ komt er aan het einde bij, zodat de totale looptijd niet verandert.

Lorem Focus kwam tussen in het kort geding en vorderde dat RMC zou worden uitgesloten omdat laatstgenoemde buiten de daarvoor aangewezen kanalen gecommuniceerd zou hebben over de aanbesteding. Via RMC zou informatie over de aanbesteding in de media en de gemeenteraad zijn beland. Dat werd door RMC ten stelligste ontkend en ook de gemeente ziet geen aanwijzingen dat het bedrijf zich in dit verband niet aan de regels zou hebben gehouden.

Vordering ingetrokken

Daarnaast vorderde Lorem Focus dat er geen overbruggingsovereenkomst met RMC mag worden aangegaan tussen de beoogde en daadwerkelijke startdata van het vervoer. Reden: dit is niet aanbesteed en er is geen spoedeisend belang. Omdat het in deze kwestie echter vooral om leerlingenvervoer gaat en de aanvang daarvan met een jaar is uitgesteld, trok Lorem Focus deze vordering in.

De bezwaren en eisen van RMC zijn duidelijk: om meerdere redenen deugt de gunning niet en deze zou moeten worden ingetrokken of opnieuw moeten worden gedaan. De gemeente sprak tijdens de zitting herhaaldelijk uit dat het achter de gunning staat, waarbij meermaals werd opgemerkt dat RMC zijn bezwaren eerder kenbaar had moeten maken in plaats van pas naar aanleiding van de gunningsbeslissing. De uitspraak volgt op 29 juni.

Lees ook: Doelgroepenvervoer Rotterdam gegund aan consortium ZCN en WdK

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

16 reacties op “Kort geding om doelgroepenvervoer Rotterdam”

Diamond Taxi|15.06.17|15:35

Duidelijke taal, weten we waar we aan toe zijn.

Aad Hofman|15.06.17|16:13

Het is weer eens duidelijk geworden, de gemeente Rotterdam kiest voor een goedkopere variant, kwaliteit is wederom niet van belang. Staat natuurlijk wel in de aanbestedingsbrief.
In zee gaan met een bedrijf dat alleen verlies draait en een bedrijf dat werk terug geeft als het bij nader inzien verliesgevend is.
Hoe was het ook alweer bij het Waterfront dossier?

Mango Pango|15.06.17|17:08

Willems de koning bezwijkt onder de schulden en krijgen toch de gunning.

Hoe verzin je dit?????????

RMC EEN BETROUWBARE bedrijf en altijd keurige chauffeurs wordt even opzij gezet na jaren trouwe dienst.

Ik zeg de gemeente Rotterdam inclusief Abuu Taleb opstappen.

Kashia Boeren|15.06.17|18:09

RMC rijdt al jaren voor gemeente en heeft geen WP2000 vergunning, nooit gehad volgens Kiwa, en blijkbaar nooit gecontroleerd ze voldoen nergens aan.

Jan Schipper|15.06.17|20:28

hoe haal je het in je hoofd om je eigen rotterdamse bedrijf op zij te schijven en in je eigen stad bijna 500 mensen op straat te zetten en dat door je eigen gemeente rotterdam goed hoor gemeente

Adil Baker|16.06.17|07:23

Het is beter dat Rmc en rtc geen contract krijgen. Er zijn nog meer ttos in Rotterdam die ook goedgekeurd zijn door gemeente Rotterdam ze kunnen dat werk ook uitvoeren en zelf beter dan rtc! En chauffeurs beschikken ook alle keurmerk. Waarom altijd Rmc en rtc. chauffeurs van hun behandelen klant als een dier.ik zie jarenlang met me eigen ogen dat rtc oudere mensen 75 en 80 jaar laat uren wachten op straat voor ziekenhuisen etc! Kijk reactie van klanten op Facebook van rtc.telt allen de stropdas

Adil Baker|16.06.17|08:01

Willems de koning Is onder schulden lees ik hier terug. Wie was maneer vandijk van rtc en Rmc was geen schulden zeker dat alles in beslag genomen door belastingdienst!! Ja als je onder een dak 4 verschilnde bedrijven inschrijf ja hoor dan mag eentje schulden maken. Alle subsidies innen en op de papier laten zien milieuvriendelijke auto’s gekocht voor de stad Rotterdam.😂 Zeker gemeente Rotterdam en maneer abu talib ogen open houden voor zulke witte kraag criminelen. Die steeds misbruik maken

Paul Dijkhuizen|16.06.17|13:38

man… man… man… Wat gaat het toch allemaal lekker met dat aanbesteden, het wordt hoe langer hoe gekker! Een gemeente die zegt dat als een gunning niet aan de minimale eisen zou voldoen zij er niet achter zou staan… En dát ziet men als argument? Vraag blijft echter wie van gemeentezijde deze minimumeisen bepaalt en wie kijkt of er aan deze eisen voldaan wordt.

Michel Buket|16.06.17|20:35

Ik zou het op prijs stellen als met name de mensen van allochtone afkomst, voordat ze een reactie plaatsen, de tekst willen controleren op spelfouten. je staat zo voor joker joh. Zeker als je beweerd dat jou TTO het ook weg kan rijden. begin eerst met correct schrijven en communiceren als taxi chauffeur. Daarna praten over contracten etc.

Fijne avond.

Willem Film|16.06.17|22:50

@Michel zegt: Zeker als je beweerd dat jou TTO het ook weg kan rijden.

je beweerd of je beweert?

Welterusten

Adil Baker|17.06.17|04:49

Je zegt het goed allochtone.ik denk bedoeling is dat je begrijp en je heb zeker begrijpen Michel. Je moet geleerde zijn om werk weg te rijden. Dan is heel erg jammer voor je dat jij als geleerd persoon een taxi chauffeur bent de laagste werk op de aarde is taxi chauffer te zijn. Persoon als jou praat heel groot op sociale media en als je voor iemand sta dan schijt je zeven kleuren. Ik hoop echt dat Rmc geen contract krijg dat verdienen ze niet. En als jij voor hun rijd mag je ook thuis zitten.

Adil Baker|17.06.17|05:00

Oh ja nu begrijp ik waarom het Michel pijn doet over Rmc en rtc. Ik heb je profiel gelezen en je foto gezien. Zeker heb jij bejaarde vervoer kaartje om zelf ook gebruik te maken van taxi. En je besteld ook een taxi bij rtc als het beetje druk is bij Feyenoord voor een klant. Natuurlijk krijg je muntje van €0.50 cent van rtc die je moet op sparen tot dat buisje vol is. En dan vang je €50 van hun.Kijk nou man geleerde persoon verkoop zich zelf voor €0.50 cent.dat kan allen jij en niet allochtone

Jan|17.06.17|12:51

Wet iemand over RMC en RTC en zijn franchise ?
Gemmente eindelijk goeie beslissing genomen .
Zijn gebruik chauffeurs als slaaf en de chauffeur werkt 6-7 dagen 90-105 uur per week . Ooit gecontroleerd de bedrijf op basis van zijn bct ?
Elke chauffeur zit daar bij RTC franchise met schuld van zijn pacht want de chauffeur na de 6-7 dagen werk nog kan niet de pacht betalen . Daar kijk Gemmente !

Esther Gruppen|23.06.17|10:41

@Jan…ik weet heel veel over RMC/RTC.Ik doe al 20jaar de administraties van diverse taxi ondernemingen, daarbij gaat het om rond de 120 chauffeurs. De chauffeurs die onder de RMC rijden, halen hun franchise en contributie er gewoon uit. RMC heeft zelf meer werk liggen en dat besteden ze uit aan andere tto aansluitingen.Niet zomaar gaan roepen. RMC stropdascultuur, JA, en zo hoort het ook, een chauffeur moet er netjes uitzien! RMC hoort dit werk te houden! Ander bedrijf nooit van gehoord.

Jan|25.06.17|01:11

Oooh Esther ,
Oke , maar de 120 chauffeurs zijn ook een mens ? zijn betaald toch contributie en franchise fee ? was staken bij RTC ? TOCH over de veel werk en Andere tto’s .En de veel werk twee keer verkocht ! Een keer aan de 120 chauffeurs de betaald en ook naar andere tto’s !!?Mag de verhaal bij mensen vertellen de wet niks over stropdascultuur ……..!

Alex|30.06.17|16:01

Uitspraak al bekend? Die was nl gisteren.

Kort geding om doelgroepenvervoer Rotterdam | TaxiPro

Kort geding om doelgroepenvervoer Rotterdam

RMC is het niet eens met de gunning van het Rotterdamse doelgroepenvervoer en spande daarom een kort geding aan tegen de gemeente Rotterdam. Winnaar Lorem Focus zou niet aan diverse minimumeisen hebben voldaan, zo betoogde RMC. De gemeente Rotterdam bleef echter vierkant achter de gunning staan en vond dat RMC veel eerder aan de bel had moeten trekken. TaxiPro was bij het kort geding aanwezig om verslag te doen.

De gemeente Rotterdam gunde zijn doelgroepenvervoer recent aan Lorem Focus, een consortium van ZCN Totaalvervoer en Willemsen de Koning dat het vervoer zou gaan verzorgen onder de naam Trevvel. RMC, grotendeels de huidige vervoerder in Rotterdam en verliezend inschrijver, spande een kort geding aan. Daarin werd in de eerste plaats gevorderd dat Lorem Focus zou worden uitgesloten omdat het niet zou voldoen aan diverse minimumeisen.

Het gaat daarbij onder meer om financiële en economische eisen, de vergunning WP 2000 en een voldoende bedrijfsoordeel van SFT, alsmede om het aantonen van ervaring door middel van referenties. Lorem Focus zou niet aan deze minimumeisen voldoen, onder meer omdat het te kort zou bestaan om eigen referenties te hebben. Om alsnog aan de eisen te voldoen kan een beroep op derden worden gedaan. Daarin ziet RMC twee problemen: wie zijn die derden en voor welke eisen is een beroep op ze gedaan? Gesteld werd dat inzake de beroepsbevoegdheid (WP2000 en bedrijfsoordeel) sowieso geen beroep op derden mag worden gedaan.

Op waarde beoordeeld

RMC heeft het ook als een groot probleem ervaren dat pas na de gunningsbeslissing duidelijk werd dat Lorem Focus geen gegelegenheidsconsortium was, maar een speciaal voor deze opdracht opgerichte BV. Tot dat moment zou voor RMC ook niet precies duidelijk zijn geweest wie zijn concurrent was. En tot op de dag van vandaag zou niet duidelijk zijn op welke derden een beroep wordt gedaan om alsnog aan die minimumeisen te voldoen.

Volgens de gemeente houdt dat argument echter geen stand, omdat zij nooit achter een gunning zou staan aan een partij die niet aan de minimale eisen voldoet. De inschrijvingen zijn op waarde beoordeeld; van uitsluiting kan dan ook geen sprake zijn. In algemene zin vindt de gemeente het vreemd dat RMC nu pas van zich doet spreken over bezwaren die het blijkbaar al langer heeft. Ook inzake de minimumeisen en de bedrijven achter Lorem Focus vindt de gemeente dat RMC eerder aan de bel had moeten trekken. Dat had ook beter gepast bij de keuze voor een concurrentiegerichte dialoog met transparantie over het hele gunningsproces als uitgangspunt.

Mobiliteitsadviseur

Verder vordert RMC dat er een herbeoordeling plaatsvindt, omdat de beoordeling van de inschrijvingen feitelijk en inhoudelijk onjuist zou zijn. In dit verband draait het met name om de wens om met goed doelgroepenvervoer mensen meer en beter aan de maatschappij te laten deelnemen. RMC had hiervoor in zijn vervoersconcept de mobiliteitsadviseur bedacht, voor ondersteuning van de cliënten. Over dat idee en het vervoersconcept als geheel was de gemeente enthousiast. Toch kreeg het plan van RMC drie punten op een schaal van vijf, ofwel een voldoende. Het plan van Lorem Focus was goed voor vier van de vijf punten.

In het vervoersconcept van RMC werd gesproken over twaalf fulltime adviseurs en de mogelijkheid op te schalen. De gemeente vond 12 fte’s, afgezet tegen de vele taken, echter te weinig. RMC werd daar in zijn ogen ten onrechte inhoudelijk en feitelijk op afgerekend. De gemeente vond het op zijn beurt opmerkelijk dat er van 12 fte’s werd gesproken, terwijl dat niet per se zo zou blijven. Het moest als vertrekpunt worden gezien, aldus RMC: de gemeente heeft fouten gemaakt in de beoordeling, waardoor de gunningsbeslissing niet deugt. Maar we moeten ook kijken naar wat er wordt aangeboden en daar ons oordeel op baseren, aldus de gemeente. Tijdens het kort geding werd meermaals benadrukt dat de gemeente Rotterdam achter zijn gunning aan Lorem Focus staat.

Vergoedingen en looptijd

Tot slot vorderde RMC tot herinschrijving of heraanbesteding. Er zouden gebreken kleven aan de aanbesteding die deze eis rechtvaardigen: wezenlijke veranderingen van de vergoedingensystematiek en de looptijd, het ontbreken van een gelijk speelveld en onduidelijke beoordelingsrichtlijnen. De veranderingen inzake de vergoedingen zouden volgens RMC enorme negatieve gevolgen kunnen hebben. Volgens de gemeente valt dat zeer mee en gaat het vooral om verschuivingen binnen het totaalbudget waar altijd duidelijk over is gecommuniceerd. Ook vindt men het raar dat RMC klaagt over een ongelijk speelveld, terwijl het op dat vlak als beste uit de bus kwam.

De looptijd van zeven jaar en acht maanden (niet al het vervoer start tegelijk) zou in het geding zijn door een nieuwe opzegtermijn van achttien maanden, waardoor het mogelijk is dat de opdracht al na die periode eindigt. Volgens de gemeente gebeurt dat alleen als er echt onder de maat wordt gepresteerd en verandert de looptijd in principe dus niet.

Leerlingenvervoer start later

Opvallend is overigens dat het leerlingenvervoer eigenlijk op 1 augustus van dit jaar door de nieuwe vervoerder zou worden overgenomen. Door het kort geding staat dat onder druk. Rotterdam wil na het vonnis zo snel mogelijk doorpakken, indien dat vonnis gunstig uitvalt. Maar het leerlingenvervoer blijft in elk geval nog tot 31 juli 2018 zoals het nu is. Pas dan gaat het nieuwe vervoer in. Het ‘verloren jaar’ komt er aan het einde bij, zodat de totale looptijd niet verandert.

Lorem Focus kwam tussen in het kort geding en vorderde dat RMC zou worden uitgesloten omdat laatstgenoemde buiten de daarvoor aangewezen kanalen gecommuniceerd zou hebben over de aanbesteding. Via RMC zou informatie over de aanbesteding in de media en de gemeenteraad zijn beland. Dat werd door RMC ten stelligste ontkend en ook de gemeente ziet geen aanwijzingen dat het bedrijf zich in dit verband niet aan de regels zou hebben gehouden.

Vordering ingetrokken

Daarnaast vorderde Lorem Focus dat er geen overbruggingsovereenkomst met RMC mag worden aangegaan tussen de beoogde en daadwerkelijke startdata van het vervoer. Reden: dit is niet aanbesteed en er is geen spoedeisend belang. Omdat het in deze kwestie echter vooral om leerlingenvervoer gaat en de aanvang daarvan met een jaar is uitgesteld, trok Lorem Focus deze vordering in.

De bezwaren en eisen van RMC zijn duidelijk: om meerdere redenen deugt de gunning niet en deze zou moeten worden ingetrokken of opnieuw moeten worden gedaan. De gemeente sprak tijdens de zitting herhaaldelijk uit dat het achter de gunning staat, waarbij meermaals werd opgemerkt dat RMC zijn bezwaren eerder kenbaar had moeten maken in plaats van pas naar aanleiding van de gunningsbeslissing. De uitspraak volgt op 29 juni.

Lees ook: Doelgroepenvervoer Rotterdam gegund aan consortium ZCN en WdK

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

16 reacties op “Kort geding om doelgroepenvervoer Rotterdam”

Diamond Taxi|15.06.17|15:35

Duidelijke taal, weten we waar we aan toe zijn.

Aad Hofman|15.06.17|16:13

Het is weer eens duidelijk geworden, de gemeente Rotterdam kiest voor een goedkopere variant, kwaliteit is wederom niet van belang. Staat natuurlijk wel in de aanbestedingsbrief.
In zee gaan met een bedrijf dat alleen verlies draait en een bedrijf dat werk terug geeft als het bij nader inzien verliesgevend is.
Hoe was het ook alweer bij het Waterfront dossier?

Mango Pango|15.06.17|17:08

Willems de koning bezwijkt onder de schulden en krijgen toch de gunning.

Hoe verzin je dit?????????

RMC EEN BETROUWBARE bedrijf en altijd keurige chauffeurs wordt even opzij gezet na jaren trouwe dienst.

Ik zeg de gemeente Rotterdam inclusief Abuu Taleb opstappen.

Kashia Boeren|15.06.17|18:09

RMC rijdt al jaren voor gemeente en heeft geen WP2000 vergunning, nooit gehad volgens Kiwa, en blijkbaar nooit gecontroleerd ze voldoen nergens aan.

Jan Schipper|15.06.17|20:28

hoe haal je het in je hoofd om je eigen rotterdamse bedrijf op zij te schijven en in je eigen stad bijna 500 mensen op straat te zetten en dat door je eigen gemeente rotterdam goed hoor gemeente

Adil Baker|16.06.17|07:23

Het is beter dat Rmc en rtc geen contract krijgen. Er zijn nog meer ttos in Rotterdam die ook goedgekeurd zijn door gemeente Rotterdam ze kunnen dat werk ook uitvoeren en zelf beter dan rtc! En chauffeurs beschikken ook alle keurmerk. Waarom altijd Rmc en rtc. chauffeurs van hun behandelen klant als een dier.ik zie jarenlang met me eigen ogen dat rtc oudere mensen 75 en 80 jaar laat uren wachten op straat voor ziekenhuisen etc! Kijk reactie van klanten op Facebook van rtc.telt allen de stropdas

Adil Baker|16.06.17|08:01

Willems de koning Is onder schulden lees ik hier terug. Wie was maneer vandijk van rtc en Rmc was geen schulden zeker dat alles in beslag genomen door belastingdienst!! Ja als je onder een dak 4 verschilnde bedrijven inschrijf ja hoor dan mag eentje schulden maken. Alle subsidies innen en op de papier laten zien milieuvriendelijke auto’s gekocht voor de stad Rotterdam.😂 Zeker gemeente Rotterdam en maneer abu talib ogen open houden voor zulke witte kraag criminelen. Die steeds misbruik maken

Paul Dijkhuizen|16.06.17|13:38

man… man… man… Wat gaat het toch allemaal lekker met dat aanbesteden, het wordt hoe langer hoe gekker! Een gemeente die zegt dat als een gunning niet aan de minimale eisen zou voldoen zij er niet achter zou staan… En dát ziet men als argument? Vraag blijft echter wie van gemeentezijde deze minimumeisen bepaalt en wie kijkt of er aan deze eisen voldaan wordt.

Michel Buket|16.06.17|20:35

Ik zou het op prijs stellen als met name de mensen van allochtone afkomst, voordat ze een reactie plaatsen, de tekst willen controleren op spelfouten. je staat zo voor joker joh. Zeker als je beweerd dat jou TTO het ook weg kan rijden. begin eerst met correct schrijven en communiceren als taxi chauffeur. Daarna praten over contracten etc.

Fijne avond.

Willem Film|16.06.17|22:50

@Michel zegt: Zeker als je beweerd dat jou TTO het ook weg kan rijden.

je beweerd of je beweert?

Welterusten

Adil Baker|17.06.17|04:49

Je zegt het goed allochtone.ik denk bedoeling is dat je begrijp en je heb zeker begrijpen Michel. Je moet geleerde zijn om werk weg te rijden. Dan is heel erg jammer voor je dat jij als geleerd persoon een taxi chauffeur bent de laagste werk op de aarde is taxi chauffer te zijn. Persoon als jou praat heel groot op sociale media en als je voor iemand sta dan schijt je zeven kleuren. Ik hoop echt dat Rmc geen contract krijg dat verdienen ze niet. En als jij voor hun rijd mag je ook thuis zitten.

Adil Baker|17.06.17|05:00

Oh ja nu begrijp ik waarom het Michel pijn doet over Rmc en rtc. Ik heb je profiel gelezen en je foto gezien. Zeker heb jij bejaarde vervoer kaartje om zelf ook gebruik te maken van taxi. En je besteld ook een taxi bij rtc als het beetje druk is bij Feyenoord voor een klant. Natuurlijk krijg je muntje van €0.50 cent van rtc die je moet op sparen tot dat buisje vol is. En dan vang je €50 van hun.Kijk nou man geleerde persoon verkoop zich zelf voor €0.50 cent.dat kan allen jij en niet allochtone

Jan|17.06.17|12:51

Wet iemand over RMC en RTC en zijn franchise ?
Gemmente eindelijk goeie beslissing genomen .
Zijn gebruik chauffeurs als slaaf en de chauffeur werkt 6-7 dagen 90-105 uur per week . Ooit gecontroleerd de bedrijf op basis van zijn bct ?
Elke chauffeur zit daar bij RTC franchise met schuld van zijn pacht want de chauffeur na de 6-7 dagen werk nog kan niet de pacht betalen . Daar kijk Gemmente !

Esther Gruppen|23.06.17|10:41

@Jan…ik weet heel veel over RMC/RTC.Ik doe al 20jaar de administraties van diverse taxi ondernemingen, daarbij gaat het om rond de 120 chauffeurs. De chauffeurs die onder de RMC rijden, halen hun franchise en contributie er gewoon uit. RMC heeft zelf meer werk liggen en dat besteden ze uit aan andere tto aansluitingen.Niet zomaar gaan roepen. RMC stropdascultuur, JA, en zo hoort het ook, een chauffeur moet er netjes uitzien! RMC hoort dit werk te houden! Ander bedrijf nooit van gehoord.

Jan|25.06.17|01:11

Oooh Esther ,
Oke , maar de 120 chauffeurs zijn ook een mens ? zijn betaald toch contributie en franchise fee ? was staken bij RTC ? TOCH over de veel werk en Andere tto’s .En de veel werk twee keer verkocht ! Een keer aan de 120 chauffeurs de betaald en ook naar andere tto’s !!?Mag de verhaal bij mensen vertellen de wet niks over stropdascultuur ……..!

Alex|30.06.17|16:01

Uitspraak al bekend? Die was nl gisteren.