Taxiwerq, leerlingenvervoer

Lelystad wil leerlingenvervoer voor zeven jaar gunnen

Foto aangeleverd door Taxiwerq (niet meer gebruiken)

Na het leerlingenvervoer eerder voor een jaar gegund te hebben, zet de gemeente Lelystad het vervoer nu voor zeven jaar in de markt. Met deze opdracht lijkt de eerder aangekondigde nieuwe inrichting van het vervoerssysteem in gang te worden gezet. 

Voor het leerlingenvervoer komen op dit moment 170 leerlingen uit de gemeente met bijna 80.000 inwoners in aanmerking. Onder deze leerlingen vallen tien leerlingen onder de categorie ‘rolstoelgebonden’. Op aangeven van de opdrachtgever kan de opdracht worden uitgebreid met het vervoeren van cliënten op grond van de Jeugdwet. 

Kritiek op vorige aanbesteding

De gemeente zag eerder bij de aanbesteding van het leerlingenvervoer voor het schooljaar 2020/2021 geen andere optie dan het voor slechts één jaar op de markt te zetten. De verlengingsopties waren toen namelijk al opgebruikt. Omdat zij daarnaast destijds bezig waren met voorbereidingen voor een andere organisatie omtrent dit vervoer kwam een aanbesteding voor een langere periode niet uit.

Dit besluit werd bekritiseerd door het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit (AIM), onder andere doordat de contractduur het volgens het instituut niet mogelijk maakte om gevraagde investeringen op het gebied van duurzaamheid terug te verdienen. De gemeente reageerde toentertijd dat het de gestelde duurzaamheidseisen realistisch vond. Verder meende het de inzichten van het AIM te waarderen, maar wilden ze de aanbesteding toch voortzetten. Het vervoer werd uiteindelijk gegund aan Witteveen Mobiliteitsgroep.

Andere inrichting van het vervoer

In dezelfde reactie benadrukte de gemeente wel dat het een voorstander is van langdurige contracten en bereidde het juist daarom een andere inrichting van het vervoer voor. Dit lijkt met deze nieuwe aanbesteding in gang gezet te worden. De opdrachtnemer zal bij deze opdracht namelijk naast de uitvoering van het vervoer ook verantwoordelijk worden voor de planning en registratie ervan en voor klachtafhandeling en informatievoorziening.

Daarbij wordt de opdrachtnemer geacht mee te denken over en mee te werken aan het optimaliseren van het proces rondom het leerlingenvervoer, de leerlingen-basisadministratie en de toegang tot het vervoer. De gemeente heeft als doel dat deze processen goed op elkaar gaan aansluiten. 

Beoordeling op prijs en kwaliteit

Voor de aanbesteding worden er een aantal minimumeisen gesteld en wie daaraan niet voldoet, komt niet voor gunning in aanmerking. Geldige inschrijvingen worden onder andere beoordeeld op prijs, die voor maximaal veertig punten meetelt. Daarnaast worden ze beoordeeld op kwaliteit, bestaande uit zes subcriteria. De eerste hiervan is communicatie en wijzigingen, dat voor twintig punten meetelt. Hiermee kan aangegeven worden hoe de inschrijver wil zorgen voor een goede en efficiënte communicatie omtrent het vervoer. Ook wordt er gekeken naar de visie op duurzaamheid en klanttevredenheid, die beiden voor tien punten meetellen en naar de uitwerking van drie cases, die individueel eveneens voor tien punten meetellen. 

In de zogenoemde cases worden situaties voorgelegd, waarbij de potentiële opdrachtnemer aan dient te geven hoe het hierin zou handelen. Zo wordt in de eerste case, die het zwaarst meeweegt, beschreven hoe een aantal leerlingen regelmatig te laat komen bij een lange, drukke route. De fictieve route gaat naar verschillende locaties, waardoor er niet veel speling is qua reistijd. Na het lezen van de case dient de kandidaat in te vullen hoe deze ervoor wil zorgen dat de leerlingen toch op tijd op school komen. 

Overeenkomst met jaarlijkse evaluatie

De looptijd van de aanbesteding betreft zeven jaar vanaf het schooljaar 2021/2022. Inschrijvingen moeten op 29 maart 2021 ingediend zijn en na een beoordelingsperiode zal op 6 april 2021 de voorlopige gunningsbeslissing volgen. Na een gebruikelijke periode van bezwaar zal deze op 27 april 2021 definitief worden gemaakt en zal de opdracht aan het begin van het nieuwe schooljaar van start gaan. 

De overeenkomst zal eindigen aan het eind van het schooljaar 2027/2028, en er zijn hierbij geen verlengingsopties. Verder zal er jaarlijks worden geëvalueerd op de bereikte kwalitatieve, kwantitatieve en financiële resultaten. Indien bij deze evaluatie blijkt dat de resultaten achterblijven bij de overeengekomen afspraken krijgt de opdrachtnemer de mogelijkheid om deze afspraken binnen een bepaalde termijn alsnog na te komen.

Lees ook: 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Elisabetta Santangelo

Elisabetta Santangelo is de vaste redacteur van TaxiPro.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Lelystad wil leerlingenvervoer voor zeven jaar gunnen | TaxiPro
Taxiwerq, leerlingenvervoer

Lelystad wil leerlingenvervoer voor zeven jaar gunnen

Foto aangeleverd door Taxiwerq (niet meer gebruiken)

Na het leerlingenvervoer eerder voor een jaar gegund te hebben, zet de gemeente Lelystad het vervoer nu voor zeven jaar in de markt. Met deze opdracht lijkt de eerder aangekondigde nieuwe inrichting van het vervoerssysteem in gang te worden gezet. 

Voor het leerlingenvervoer komen op dit moment 170 leerlingen uit de gemeente met bijna 80.000 inwoners in aanmerking. Onder deze leerlingen vallen tien leerlingen onder de categorie ‘rolstoelgebonden’. Op aangeven van de opdrachtgever kan de opdracht worden uitgebreid met het vervoeren van cliënten op grond van de Jeugdwet. 

Kritiek op vorige aanbesteding

De gemeente zag eerder bij de aanbesteding van het leerlingenvervoer voor het schooljaar 2020/2021 geen andere optie dan het voor slechts één jaar op de markt te zetten. De verlengingsopties waren toen namelijk al opgebruikt. Omdat zij daarnaast destijds bezig waren met voorbereidingen voor een andere organisatie omtrent dit vervoer kwam een aanbesteding voor een langere periode niet uit.

Dit besluit werd bekritiseerd door het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit (AIM), onder andere doordat de contractduur het volgens het instituut niet mogelijk maakte om gevraagde investeringen op het gebied van duurzaamheid terug te verdienen. De gemeente reageerde toentertijd dat het de gestelde duurzaamheidseisen realistisch vond. Verder meende het de inzichten van het AIM te waarderen, maar wilden ze de aanbesteding toch voortzetten. Het vervoer werd uiteindelijk gegund aan Witteveen Mobiliteitsgroep.

Andere inrichting van het vervoer

In dezelfde reactie benadrukte de gemeente wel dat het een voorstander is van langdurige contracten en bereidde het juist daarom een andere inrichting van het vervoer voor. Dit lijkt met deze nieuwe aanbesteding in gang gezet te worden. De opdrachtnemer zal bij deze opdracht namelijk naast de uitvoering van het vervoer ook verantwoordelijk worden voor de planning en registratie ervan en voor klachtafhandeling en informatievoorziening.

Daarbij wordt de opdrachtnemer geacht mee te denken over en mee te werken aan het optimaliseren van het proces rondom het leerlingenvervoer, de leerlingen-basisadministratie en de toegang tot het vervoer. De gemeente heeft als doel dat deze processen goed op elkaar gaan aansluiten. 

Beoordeling op prijs en kwaliteit

Voor de aanbesteding worden er een aantal minimumeisen gesteld en wie daaraan niet voldoet, komt niet voor gunning in aanmerking. Geldige inschrijvingen worden onder andere beoordeeld op prijs, die voor maximaal veertig punten meetelt. Daarnaast worden ze beoordeeld op kwaliteit, bestaande uit zes subcriteria. De eerste hiervan is communicatie en wijzigingen, dat voor twintig punten meetelt. Hiermee kan aangegeven worden hoe de inschrijver wil zorgen voor een goede en efficiënte communicatie omtrent het vervoer. Ook wordt er gekeken naar de visie op duurzaamheid en klanttevredenheid, die beiden voor tien punten meetellen en naar de uitwerking van drie cases, die individueel eveneens voor tien punten meetellen. 

In de zogenoemde cases worden situaties voorgelegd, waarbij de potentiële opdrachtnemer aan dient te geven hoe het hierin zou handelen. Zo wordt in de eerste case, die het zwaarst meeweegt, beschreven hoe een aantal leerlingen regelmatig te laat komen bij een lange, drukke route. De fictieve route gaat naar verschillende locaties, waardoor er niet veel speling is qua reistijd. Na het lezen van de case dient de kandidaat in te vullen hoe deze ervoor wil zorgen dat de leerlingen toch op tijd op school komen. 

Overeenkomst met jaarlijkse evaluatie

De looptijd van de aanbesteding betreft zeven jaar vanaf het schooljaar 2021/2022. Inschrijvingen moeten op 29 maart 2021 ingediend zijn en na een beoordelingsperiode zal op 6 april 2021 de voorlopige gunningsbeslissing volgen. Na een gebruikelijke periode van bezwaar zal deze op 27 april 2021 definitief worden gemaakt en zal de opdracht aan het begin van het nieuwe schooljaar van start gaan. 

De overeenkomst zal eindigen aan het eind van het schooljaar 2027/2028, en er zijn hierbij geen verlengingsopties. Verder zal er jaarlijks worden geëvalueerd op de bereikte kwalitatieve, kwantitatieve en financiële resultaten. Indien bij deze evaluatie blijkt dat de resultaten achterblijven bij de overeengekomen afspraken krijgt de opdrachtnemer de mogelijkheid om deze afspraken binnen een bepaalde termijn alsnog na te komen.

Lees ook: 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Elisabetta Santangelo

Elisabetta Santangelo is de vaste redacteur van TaxiPro.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.