Leerlingen. Foto: iStock / monkeybusinessimages

Zuid-Holland Zuid start aanbesteding leerlingen- en jeugdhulpvervoer

Het leerlingenvervoer in zeven gemeenten binnen de regio Zuid-Holland Zuid en het jeugdhulpvervoer van de gehele regio is in de markt gezet voor respectievelijk vier en drieënhalf jaar. De looptijd kan na afloop van het contract maximaal drie keer met 24 maanden worden verlengd. 

De regio Zuid-Holland Zuid is verdeeld in drie subregio’s, die gezamenlijk het jeugdhulpvervoer organiseren. In de subregio Drechtsteden loopt dit jaar naast de overeenkomst van dit jeugdhulpvervoer ook het contract van het het leerlingenvervoer af. Met deze aanbesteding heeft de regio ervoor gekozen om beide vervoerssoorten gezamenlijk te gunnen. Zo wordt beoogd de kosten te reduceren en verduurzamingsdoelen makkelijker te behalen.  

Voor het leerlingenvervoer kwamen begin maart 989 reizigers, en voor het jeugdhulpvervoer 263 reizigers in aanmerking. Deze aantallen kunnen voor en tijdens het verloop van de contractperiode veranderen.

Toegankelijk voor mkb

De opdracht wordt niet in zijn geheel in de markt gezet, maar is opgedeeld in vier percelen. Dit is gedaan om de opdracht voor het midden- en kleinbedrijf toegankelijker te maken. Van deze vier percelen gelden er bij drie specifieke vervoersbestemmingen. Het andere perceel omvat de bestemmingen die hierbuiten vallen.

Voorwaarde voor inschrijving is dat er minimaal op twee van de vier percelen wordt ingeschreven. Verplicht is hierbij dat een perceel specifieke bestemmingen omvat, en er altijd een combinatie wordt gemaakt met het laatstgenoemde perceel. Als de inschrijver voor meerdere percelen met specifieke bestemmingen in aanmerking komt wordt het perceel van voorkeur gegund, dat vooraf aangegeven dient te worden. Voor het andere perceel komt de inschrijver met de eerstvolgende, meest voordelige inschrijving in aanmerking. 

Prijs, partnerschap, uitvoering en duurzaamheid

Verder gelden er voor inschrijvingen een aantal minimumeisen. Wie daar niet aan voldoet, komt ook niet voor gunning in aanmerking. Geldige inschrijvingen worden op zes punten beoordeeld. Hierbij weegt de prijs voor 35 procent mee. Verder wegen het streven naar kwalitatief goed partnerschap, een kwalitatieve uitvoering van het werk en de visie en aanpak van verduurzaming individueel ook voor 15 procent mee. Het implementatieplan van de vervoersovereenkomst telt tot slot mee voor 5 procent. 

Door de verschillende beëindigingsdata van de huidige contracten van de twee vervoerssoorten, zullen ook de data waarop de nieuwe contracten ingaan variëren. Zo geldt voor het leerlingenvervoer 1 augustus 2021 als startdatum en voor het jeugdhulpvervoer 31 januari 2022. De initiële periode van de overeenkomsten loopt tot 31 juli 2025. Inschrijven is nog mogelijk tot 23 april 2021. 

Auteur: Elisabetta Santangelo

Elisabetta Santangelo is de vaste redacteur van TaxiPro.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.