Amsterdam, Leidseplein, taxistandplaats

TTO moet locatie van taxi’s registreren via track-and-trace

TTO-organisaties in Amsterdam moeten over een track-and-trace systeem beschikken dat de locatie bijhoudt van alle aangesloten taxivoertuigen. Deze gegevens moeten minimaal 5 jaar bewaard worden. Dat staat in de Amsterdamse Taxiverordering 2012, die is vrijgegeven voor inspraak.

Om klachten van klanten achteraf goed te kunnen afhandelen, moet de TTO de locatie van al hun leden in de gaten houden tijdens een taxidienst.  “Een TTO is te allen tijde op de hoogte waar de aangesloten chauffeurs zich bevinden tijdens werktijd en kan deze gegevens tot vijf jaar na dato overleggen aan het college”, meldt de verordening.

Eisen TTO

Het stuk maakt duidelijk aan welke eisen een TTO (Taxi Toegelaten Organisatie) in Amsterdam moet voldoen om een vergunning te krijgen. Zo moeten er minimaal 100 chauffeurs voor de opstapmarkt aangesloten zijn. Zij dienen in totaal over minimaal 50 rijklare taxivoertuigen te beschikken.

Zonder Amsterdamse Taxxxipas is het straks verboden voor een taxichauffeur om taxivervoer (opstapmarkt) aan te bieden op de door het college aangewezen gebieden. Dat betekent zowel posten op een standplaats of parkeerplaats als het accepteren van een klant die een willekeurige taxi aanhoudt op straat.

Taxxxipas

Om over zo’n Amsterdamse Taxxxipas te kunnen beschikken, moet een chauffeur onder meer aangesloten zijn bij een TTO, beschikken over rijbewijs, chauffeurskaart en trambaanontheffing, VOG, vaste woon- of verblijfplaats en kan hij  aantonen voor een vervoerder te rijden welke in het bezit is van een geldige ondernemersvergunning (of er zelf over beschikken).

Een taxichauffeur mag maar bij maximaal 1 TTO aangesloten zijn. Het taxivoertuig moet het daklicht voeren met herkenbaar het TTO-logo. In het TTO-bestuur mag niemand zitten die de laatste vijf jaar in het bestuur heeft gezeten van een geroyeerde TTO.

Controleprotocol

De TTO moet 24/7 telefonisch bereikbaar zijn voor de consument om informatie te verstreken over de aangeslotenen. Zij handelt klachten af op de juiste wijze. Dat wil zeggen: registreren en eventuele sanctie volgens het protocol. Ook moet er een duidelijk controleprotocol opgesteld en nageleefd worden, om te kijken of alle aangeslotenen zich aan de regels houden.

Iedere TTO is verplicht om zich minimaal 1 x per jaar te laten controleren of alle regels nog op de juiste wijze nageleefd worden. Hiertoe dient een audit uitgevoerd te laten worden.

Vergunning intrekken

Mocht een TTO zich niet aan de voorschriften houden, kan het college 1 of meer gebieden aanwijzen waar de TTO geen taxivervoer meer mag aanbieden. In het erste geval kan de volledige TTO-vergunning ingetrokken worden. Bijvoorbeeld er structureel onvoldoende wordt opgetreden tegen aangeslotenen die zich niet aan de regels houden.

Mocht dit model in Amsterdam leiden tot een flinke verbetering van de kwaliteit van de opstapmarkt, zal het naar alle waarschijnlijkheid worden overgenomen door andere gemeenten.

Bart Pals

Lees ook: Amsterdam geeft nieuwe Taxiverordening vrij voor inspraak

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

24 reacties op “TTO moet locatie van taxi’s registreren via track-and-trace”

Onno de Vries|21.03.12|07:59

TTO’s zullen dus bemande, moderne, compleet ingerichte centrale’s moeten hebben, en de aangesloten Taxi’s, Taxiterminals ‘a minimaal €4000 per stuk om de eisen waar te kunnen maken.
Deze investeringen zullen veel eigen rijders met een omzet van in de buurt van € 15 per uur niet op kunnen brengen. Of komt er ergens zomaar werk of geld hiervoor vandaan.
Dit is een laffe manier van saneren, daar de overheid niet durft te reguleren op een open en aanvaardbare manier.

mevdp|22.03.12|11:13

Dan blijft waarschijnlijk alleen de TCA nog over. Die voldoen namelijk aan al deze eisen.

Dat er een hoop rotzooi mee van de straat wordt gehaald is wel duidelijk, mits er tenminste gehandhaafd wordt en daar zit altijd het probleem.

Maar dit is wel een heel smerige manier om mensen die wel hun best doen hun brood te ontnemen.

Taxiinarnhem|22.03.12|11:47

huh? 5 jaar bewaren? Zal iemand 4 jaar na een bewuste rit nog een klacht indienen? Duidelijk een bureauman die dit bedacht heeft!
Regels zijn goed, maar laten we het wel bij reële regels houden.

Ruud|22.03.12|12:01

Let op. Je kunt er straks voor kiezen om voor de TCA te gaan rijden of lekker in loondienst bij Connexxion. Het zou me niet verbazen als Connexxion nu al met de gemeente in overleg is om iedere vrije rijder te weren zonder dat wij daar verder iets van horen.

En weer een jaar verder krijgt Connexxion het alleenrecht om bij de Rai te staan..:)

mevdp|22.03.12|12:06

Ruud, je kon de spijker wel eens heel goed op zijn kop hebben geslagen.

En als je wel zelfstandig blijft, ben je als het ware ook loonchauffeur want van zelfstandigheid is geen enekele sprake met al deze regels en de regels bij de TCA, dus eigenlijk ben je dan loonchauffeur met het risico van een zelfstandig ondernemer.

Gino|22.03.12|13:13

WAT??! Het lijkt hier verdomme Noord Korea wel, straks wil het college van B&W nog bij ons thuis in de kasten kijken,NIETS verbaasd mij meer van deze kliek met een ernstige geestelijke beperking!; Dit college van B&W hoort geen stad te besturen maar in een jas met lange mouwen en zwaar onder de medicijnen in een gekkenhuis te zitten, HOE bedenken ze het vraag je je af …en ..dit alles in samenwerking met (onze vertegenwoordiging) het APK!.

Onno de Vries|22.03.12|13:32

Waar zullen degenen blijven die zich niet bij een TTO willen of kunnen aansluiten?
Hun bedrijf vestigen buiten een gemeente met een TTO verordening?
Besteld vervoer in de steden d.m.v. een I Phone app e.d. regelen?
Hoe controleer je dat weer.
Kan een Stad verboden gebied worden voor bedrijven die van elders komen om hun ”eigen” klanten af te zetten of op te halen?
Wie en hoe ga je de track en trace controleren van 100 duizenden KM? B.v. als een passagier een bepaalde route wil?
Zeg het maar

mevdp|22.03.12|13:42

Beste Onno,
Je zult vast wel begrijpen dat ze daar nog niet over hebben nagedacht. De overheid in Nederland bedenkt eerst iets, voert dat in en gaat dan pas nadenken over wat er allemaal niet klopt i.p.v. dat in een logischer volgorde te doen.
Dat krijg je als bestuurders denken overal verstand van te hebben.
Er is maar een mogelijkheid om van deze ellende af te komen en dat is je spullen pakken en Down Under te gaan of zo.

Gino|22.03.12|13:44

Diegene die zich NIET aan willen sluiten bij een TTO hoeven ook nergens aan te voldoen,wat de Gemeente wil is het uitsluiten van de z.g. vrije rijders,die worden in Amsterdam kakkerlakken genoemd en dat gaat alleen lukken als je een slotgracht rond Amsterdam graaft en de oude stadspoorten weer in gebruik neemt maar dat hebben die ambtenaren helemaal niet door,elk weekeinde stromen er zo rond de 1000/1400 kakkerlakken de stad in en die zijn zeker niet van zins om bij een TTO te gaan dus……

johnjanos|22.03.12|14:06

@ Onno, het is heel simpel hoor. Men bouwt gewoon weer stadsmuren en bij de stadspoorten wordt de controle uitgevoerd. Ahhh… de middeleeuwen. Those where the days…

Erik|22.03.12|14:06

Ik denk er aan om snorder te worden, dat heeft toch wel voordelen.
De overheid heeft inmiddels 12 jaar verknoeid en er aan bijgedragen dat het taxibeleid volkomen mislukt is. Dat dreigt nu naar de 24 jaar op te lopen.
Of toch terug naar een zekere mate van regulering, b.v. een redelijke omzet aantonen, anders geen vergunning net als voor het jaar 2000?
Zolang er niets beters is lijkt dat een mogelijke en goede oplossing.
Of investeren in apparatuur en regels om dan alsnog Failliet te gaan.

Willem|22.03.12|15:42

Straks wordt nog bepaald dat taxi’s, conform de bepalingen van pakjesvervoerder UPS, alleen nog maar rechtsaf mogen slaan.
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF17072006_050

Erik|22.03.12|17:54

Waar is de BCT in dit verhaal? Deze houd toch al locaties bij? Deze moeten ook al 5 jaar bewaard worden.

De Pineut|22.03.12|18:03

Weer kosten erbij en het helpt niet s nachts zijn er te weinig nette wagens om iedereeen te vervoeren.
Dus slaan ze hun slag naast de standplaats of blijven rond rijden.
Die gratis vergunning geven ze nooit meer terug.

A.Urban|23.03.12|10:49

@ Erik
Gegevens in de basis BCT kunnen alleen ingezien worden door IVW, d.m.v. het z.g. 4 ogen systeem, een chauffeur moet verdacht worden van fraude, anders mag dit niet !
Zie de site http://www.rijksoverheid.nl/persoonsgegevens
Nogmaals, daar kan alleen I.V.W. bij , ondernemers dus niet. Kale BCT heb je als ondernemer dus niks aan.
Houdt dus in dat er 2 systemen in de taxi moeten zitten, of een Taxiterminal met de Basis BCT
eisen er in, kosten minimaal € 4000. per voertuig + back office.

andré|27.03.12|21:04

Nu de halve rattenplan hier beschreven wordt vraag ik me af wat erger is. Afschaffing van de ondernemersdiploma of verplicht meedoen aan kartelvorming. Beide zijn even schadelijk voor de taxisector. De gemeente amsterdam overschrijdt hiermee alle weten/regels die gelden voor heel ondernemend nederland en die beschreven staan in het mededingingswet (kartelvorming, machtsmisbruik, uitbuiting machtspositie, vriendjespolitiek).

andré|27.03.12|21:05

Want de volgende stap is om ieder jaar de kosten (contributie/leges/apparatuur) te verhogen opdat iedere ondernemer stop of gaat drugsdealen. Het is niet voor niks dat overtreding van het mededingingswet zwaar beboet wordt. Want anders zouden er geen eerlijk, transparante, betrouwbare ondernemingen meer over zijn in nederland en kunnen grote dubieuze (buitenlandse) kartels hier voet aan de grond krijgen en hier de lakens uitdelen.

andré|27.03.12|21:05

Het probleem is dat de overheid geen onderscheid maakt tussen hardwerkende, duurzame ondernemers en dubieuze ondernemers. Hard optreden tegen slechte ondernemers vereist ambtenaren die hard willen werken. En daar zijn ze blijkbaar allergisch voor. Dus denken ze in amsterdam, dan nog liever kartelvorming.

paul|29.03.12|14:29

@andré – Juist! vrije marktwerking wordt om zeep geholpen! Dat was in eerste instantie de reden voor het vrij geven van de taximarkt, op die manier zouden de prijzen wel naar beneden gaan, taxibedrijven zouden dan op prijs gaan concurreren. Echter met de door de overheid vastgestelde maximumtarieven is concurreren op prijs onmogelijk geworden, deze tarieven zijn vaak niet eens kostprijsdekkend. Alleen zwaar gesubsidieerde bedrijven en organisaties blijven straks over (zoals de regiotaxi)…

Gino|30.03.12|11:12

Over WELKE “vrije marktwerking” hebben we ’t hier?!, vanaf dag 1 heeft het niet gewerkt,sinds de DE-regulering hebben we nog nooit zoveel regels en repressie gehad, vrije marktwerking werkt niet in deze branche net zomin als bij de spoorwegen en het OV in de steden;De inbreng van de grootste toekomstige TTO’s in de onderhandelingen met de gemeente Amsterdam worden in het concept dat Amsterdam nu presenteert volledig genegeerd en daarmee toont Amsterdam zich wederom megalomaan en arrogant.

Gino|30.03.12|11:20

Alle repressieve maatregelen opgenoemd in het concept voor de TTO’s in Amsterdam zijn er op gericht om de nette en goedwillende taxi ZZPer te knechten,van enige facilitering is geen sprake en de budgetering wordt in het concept al op de TTO’s afgewenteld,niets in het concept is onderbouwt en er word duidelijk vanaf de heup geschoten;Wat de onruststokers betreft, daar zal wel weer een kopje thee mee worden gedronken want dit tuig zijn uiteindelijk de kinderen van een totaal falende taxi beleid

Frederik|01.04.12|00:56

Vijf jaar gegevens bewaren voor een klacht ??
Dit gaat te ver dit is voor de belastingdienst zo dat ze weten waar je bent geweest
en hoeveel dat ritje je hebt opgeleverd.
Tca taxi’s hebben het all en staan ook bekend als betrouwbaar eerlijk en veilig!!!

Gino|01.04.12|11:20

Yep,geweldig!,deze kwalificaties voor ons TCA taxi’s worden ook echt gewaardeerd door de Overheid en de taxiklanten,moet alleen nog even uitdokteren HOE dat dan tot uiting komt want ik merk er buiten loze praatjes weining tot niets van;Ik vermoed dat de nieuwe repressieve TTO maatregelen eigenlijk een wat “onhandige” blijk van waardering door de Overheid is voor getoonde klasse is..tenminste…dat VERMOED ik,niet alleen onze lieve heer werkt in ondoorgrondelijke wegen.

A.Urban|07.02.13|22:38

Persoonlijke gegevens opslaan en 5 jaar bewaren, daar heeft het College Bescherming Persoonsgegevens zo zijn eigen mening over, net als bij de bct. Die gegevens willekeurig inzien is niet toegestaan, door niemand !

TTO moet locatie van taxi’s registreren via track-and-trace | TaxiPro
Amsterdam, Leidseplein, taxistandplaats

TTO moet locatie van taxi’s registreren via track-and-trace

TTO-organisaties in Amsterdam moeten over een track-and-trace systeem beschikken dat de locatie bijhoudt van alle aangesloten taxivoertuigen. Deze gegevens moeten minimaal 5 jaar bewaard worden. Dat staat in de Amsterdamse Taxiverordering 2012, die is vrijgegeven voor inspraak.

Om klachten van klanten achteraf goed te kunnen afhandelen, moet de TTO de locatie van al hun leden in de gaten houden tijdens een taxidienst.  “Een TTO is te allen tijde op de hoogte waar de aangesloten chauffeurs zich bevinden tijdens werktijd en kan deze gegevens tot vijf jaar na dato overleggen aan het college”, meldt de verordening.

Eisen TTO

Het stuk maakt duidelijk aan welke eisen een TTO (Taxi Toegelaten Organisatie) in Amsterdam moet voldoen om een vergunning te krijgen. Zo moeten er minimaal 100 chauffeurs voor de opstapmarkt aangesloten zijn. Zij dienen in totaal over minimaal 50 rijklare taxivoertuigen te beschikken.

Zonder Amsterdamse Taxxxipas is het straks verboden voor een taxichauffeur om taxivervoer (opstapmarkt) aan te bieden op de door het college aangewezen gebieden. Dat betekent zowel posten op een standplaats of parkeerplaats als het accepteren van een klant die een willekeurige taxi aanhoudt op straat.

Taxxxipas

Om over zo’n Amsterdamse Taxxxipas te kunnen beschikken, moet een chauffeur onder meer aangesloten zijn bij een TTO, beschikken over rijbewijs, chauffeurskaart en trambaanontheffing, VOG, vaste woon- of verblijfplaats en kan hij  aantonen voor een vervoerder te rijden welke in het bezit is van een geldige ondernemersvergunning (of er zelf over beschikken).

Een taxichauffeur mag maar bij maximaal 1 TTO aangesloten zijn. Het taxivoertuig moet het daklicht voeren met herkenbaar het TTO-logo. In het TTO-bestuur mag niemand zitten die de laatste vijf jaar in het bestuur heeft gezeten van een geroyeerde TTO.

Controleprotocol

De TTO moet 24/7 telefonisch bereikbaar zijn voor de consument om informatie te verstreken over de aangeslotenen. Zij handelt klachten af op de juiste wijze. Dat wil zeggen: registreren en eventuele sanctie volgens het protocol. Ook moet er een duidelijk controleprotocol opgesteld en nageleefd worden, om te kijken of alle aangeslotenen zich aan de regels houden.

Iedere TTO is verplicht om zich minimaal 1 x per jaar te laten controleren of alle regels nog op de juiste wijze nageleefd worden. Hiertoe dient een audit uitgevoerd te laten worden.

Vergunning intrekken

Mocht een TTO zich niet aan de voorschriften houden, kan het college 1 of meer gebieden aanwijzen waar de TTO geen taxivervoer meer mag aanbieden. In het erste geval kan de volledige TTO-vergunning ingetrokken worden. Bijvoorbeeld er structureel onvoldoende wordt opgetreden tegen aangeslotenen die zich niet aan de regels houden.

Mocht dit model in Amsterdam leiden tot een flinke verbetering van de kwaliteit van de opstapmarkt, zal het naar alle waarschijnlijkheid worden overgenomen door andere gemeenten.

Bart Pals

Lees ook: Amsterdam geeft nieuwe Taxiverordening vrij voor inspraak

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

24 reacties op “TTO moet locatie van taxi’s registreren via track-and-trace”

Onno de Vries|21.03.12|07:59

TTO’s zullen dus bemande, moderne, compleet ingerichte centrale’s moeten hebben, en de aangesloten Taxi’s, Taxiterminals ‘a minimaal €4000 per stuk om de eisen waar te kunnen maken.
Deze investeringen zullen veel eigen rijders met een omzet van in de buurt van € 15 per uur niet op kunnen brengen. Of komt er ergens zomaar werk of geld hiervoor vandaan.
Dit is een laffe manier van saneren, daar de overheid niet durft te reguleren op een open en aanvaardbare manier.

mevdp|22.03.12|11:13

Dan blijft waarschijnlijk alleen de TCA nog over. Die voldoen namelijk aan al deze eisen.

Dat er een hoop rotzooi mee van de straat wordt gehaald is wel duidelijk, mits er tenminste gehandhaafd wordt en daar zit altijd het probleem.

Maar dit is wel een heel smerige manier om mensen die wel hun best doen hun brood te ontnemen.

Taxiinarnhem|22.03.12|11:47

huh? 5 jaar bewaren? Zal iemand 4 jaar na een bewuste rit nog een klacht indienen? Duidelijk een bureauman die dit bedacht heeft!
Regels zijn goed, maar laten we het wel bij reële regels houden.

Ruud|22.03.12|12:01

Let op. Je kunt er straks voor kiezen om voor de TCA te gaan rijden of lekker in loondienst bij Connexxion. Het zou me niet verbazen als Connexxion nu al met de gemeente in overleg is om iedere vrije rijder te weren zonder dat wij daar verder iets van horen.

En weer een jaar verder krijgt Connexxion het alleenrecht om bij de Rai te staan..:)

mevdp|22.03.12|12:06

Ruud, je kon de spijker wel eens heel goed op zijn kop hebben geslagen.

En als je wel zelfstandig blijft, ben je als het ware ook loonchauffeur want van zelfstandigheid is geen enekele sprake met al deze regels en de regels bij de TCA, dus eigenlijk ben je dan loonchauffeur met het risico van een zelfstandig ondernemer.

Gino|22.03.12|13:13

WAT??! Het lijkt hier verdomme Noord Korea wel, straks wil het college van B&W nog bij ons thuis in de kasten kijken,NIETS verbaasd mij meer van deze kliek met een ernstige geestelijke beperking!; Dit college van B&W hoort geen stad te besturen maar in een jas met lange mouwen en zwaar onder de medicijnen in een gekkenhuis te zitten, HOE bedenken ze het vraag je je af …en ..dit alles in samenwerking met (onze vertegenwoordiging) het APK!.

Onno de Vries|22.03.12|13:32

Waar zullen degenen blijven die zich niet bij een TTO willen of kunnen aansluiten?
Hun bedrijf vestigen buiten een gemeente met een TTO verordening?
Besteld vervoer in de steden d.m.v. een I Phone app e.d. regelen?
Hoe controleer je dat weer.
Kan een Stad verboden gebied worden voor bedrijven die van elders komen om hun ”eigen” klanten af te zetten of op te halen?
Wie en hoe ga je de track en trace controleren van 100 duizenden KM? B.v. als een passagier een bepaalde route wil?
Zeg het maar

mevdp|22.03.12|13:42

Beste Onno,
Je zult vast wel begrijpen dat ze daar nog niet over hebben nagedacht. De overheid in Nederland bedenkt eerst iets, voert dat in en gaat dan pas nadenken over wat er allemaal niet klopt i.p.v. dat in een logischer volgorde te doen.
Dat krijg je als bestuurders denken overal verstand van te hebben.
Er is maar een mogelijkheid om van deze ellende af te komen en dat is je spullen pakken en Down Under te gaan of zo.

Gino|22.03.12|13:44

Diegene die zich NIET aan willen sluiten bij een TTO hoeven ook nergens aan te voldoen,wat de Gemeente wil is het uitsluiten van de z.g. vrije rijders,die worden in Amsterdam kakkerlakken genoemd en dat gaat alleen lukken als je een slotgracht rond Amsterdam graaft en de oude stadspoorten weer in gebruik neemt maar dat hebben die ambtenaren helemaal niet door,elk weekeinde stromen er zo rond de 1000/1400 kakkerlakken de stad in en die zijn zeker niet van zins om bij een TTO te gaan dus……

johnjanos|22.03.12|14:06

@ Onno, het is heel simpel hoor. Men bouwt gewoon weer stadsmuren en bij de stadspoorten wordt de controle uitgevoerd. Ahhh… de middeleeuwen. Those where the days…

Erik|22.03.12|14:06

Ik denk er aan om snorder te worden, dat heeft toch wel voordelen.
De overheid heeft inmiddels 12 jaar verknoeid en er aan bijgedragen dat het taxibeleid volkomen mislukt is. Dat dreigt nu naar de 24 jaar op te lopen.
Of toch terug naar een zekere mate van regulering, b.v. een redelijke omzet aantonen, anders geen vergunning net als voor het jaar 2000?
Zolang er niets beters is lijkt dat een mogelijke en goede oplossing.
Of investeren in apparatuur en regels om dan alsnog Failliet te gaan.

Willem|22.03.12|15:42

Straks wordt nog bepaald dat taxi’s, conform de bepalingen van pakjesvervoerder UPS, alleen nog maar rechtsaf mogen slaan.
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF17072006_050

Erik|22.03.12|17:54

Waar is de BCT in dit verhaal? Deze houd toch al locaties bij? Deze moeten ook al 5 jaar bewaard worden.

De Pineut|22.03.12|18:03

Weer kosten erbij en het helpt niet s nachts zijn er te weinig nette wagens om iedereeen te vervoeren.
Dus slaan ze hun slag naast de standplaats of blijven rond rijden.
Die gratis vergunning geven ze nooit meer terug.

A.Urban|23.03.12|10:49

@ Erik
Gegevens in de basis BCT kunnen alleen ingezien worden door IVW, d.m.v. het z.g. 4 ogen systeem, een chauffeur moet verdacht worden van fraude, anders mag dit niet !
Zie de site http://www.rijksoverheid.nl/persoonsgegevens
Nogmaals, daar kan alleen I.V.W. bij , ondernemers dus niet. Kale BCT heb je als ondernemer dus niks aan.
Houdt dus in dat er 2 systemen in de taxi moeten zitten, of een Taxiterminal met de Basis BCT
eisen er in, kosten minimaal € 4000. per voertuig + back office.

andré|27.03.12|21:04

Nu de halve rattenplan hier beschreven wordt vraag ik me af wat erger is. Afschaffing van de ondernemersdiploma of verplicht meedoen aan kartelvorming. Beide zijn even schadelijk voor de taxisector. De gemeente amsterdam overschrijdt hiermee alle weten/regels die gelden voor heel ondernemend nederland en die beschreven staan in het mededingingswet (kartelvorming, machtsmisbruik, uitbuiting machtspositie, vriendjespolitiek).

andré|27.03.12|21:05

Want de volgende stap is om ieder jaar de kosten (contributie/leges/apparatuur) te verhogen opdat iedere ondernemer stop of gaat drugsdealen. Het is niet voor niks dat overtreding van het mededingingswet zwaar beboet wordt. Want anders zouden er geen eerlijk, transparante, betrouwbare ondernemingen meer over zijn in nederland en kunnen grote dubieuze (buitenlandse) kartels hier voet aan de grond krijgen en hier de lakens uitdelen.

andré|27.03.12|21:05

Het probleem is dat de overheid geen onderscheid maakt tussen hardwerkende, duurzame ondernemers en dubieuze ondernemers. Hard optreden tegen slechte ondernemers vereist ambtenaren die hard willen werken. En daar zijn ze blijkbaar allergisch voor. Dus denken ze in amsterdam, dan nog liever kartelvorming.

paul|29.03.12|14:29

@andré – Juist! vrije marktwerking wordt om zeep geholpen! Dat was in eerste instantie de reden voor het vrij geven van de taximarkt, op die manier zouden de prijzen wel naar beneden gaan, taxibedrijven zouden dan op prijs gaan concurreren. Echter met de door de overheid vastgestelde maximumtarieven is concurreren op prijs onmogelijk geworden, deze tarieven zijn vaak niet eens kostprijsdekkend. Alleen zwaar gesubsidieerde bedrijven en organisaties blijven straks over (zoals de regiotaxi)…

Gino|30.03.12|11:12

Over WELKE “vrije marktwerking” hebben we ’t hier?!, vanaf dag 1 heeft het niet gewerkt,sinds de DE-regulering hebben we nog nooit zoveel regels en repressie gehad, vrije marktwerking werkt niet in deze branche net zomin als bij de spoorwegen en het OV in de steden;De inbreng van de grootste toekomstige TTO’s in de onderhandelingen met de gemeente Amsterdam worden in het concept dat Amsterdam nu presenteert volledig genegeerd en daarmee toont Amsterdam zich wederom megalomaan en arrogant.

Gino|30.03.12|11:20

Alle repressieve maatregelen opgenoemd in het concept voor de TTO’s in Amsterdam zijn er op gericht om de nette en goedwillende taxi ZZPer te knechten,van enige facilitering is geen sprake en de budgetering wordt in het concept al op de TTO’s afgewenteld,niets in het concept is onderbouwt en er word duidelijk vanaf de heup geschoten;Wat de onruststokers betreft, daar zal wel weer een kopje thee mee worden gedronken want dit tuig zijn uiteindelijk de kinderen van een totaal falende taxi beleid

Frederik|01.04.12|00:56

Vijf jaar gegevens bewaren voor een klacht ??
Dit gaat te ver dit is voor de belastingdienst zo dat ze weten waar je bent geweest
en hoeveel dat ritje je hebt opgeleverd.
Tca taxi’s hebben het all en staan ook bekend als betrouwbaar eerlijk en veilig!!!

Gino|01.04.12|11:20

Yep,geweldig!,deze kwalificaties voor ons TCA taxi’s worden ook echt gewaardeerd door de Overheid en de taxiklanten,moet alleen nog even uitdokteren HOE dat dan tot uiting komt want ik merk er buiten loze praatjes weining tot niets van;Ik vermoed dat de nieuwe repressieve TTO maatregelen eigenlijk een wat “onhandige” blijk van waardering door de Overheid is voor getoonde klasse is..tenminste…dat VERMOED ik,niet alleen onze lieve heer werkt in ondoorgrondelijke wegen.

A.Urban|07.02.13|22:38

Persoonlijke gegevens opslaan en 5 jaar bewaren, daar heeft het College Bescherming Persoonsgegevens zo zijn eigen mening over, net als bij de bct. Die gegevens willekeurig inzien is niet toegestaan, door niemand !