Bas Vos, taxi-ondernemer, Haags Taxi Platform, KNV

Vos uit bij afscheid felle kritiek op taxibeleid Haagse politie

Bas Vos heeft afscheid genomen als bestuurder bij de Haagse taxisector. De oud-vice voorzitter van KNV Taxi werd tijdens zijn afscheidsbijeenkomst door ondernemers en de wethouder van Verkeer, Peter Smit, bedankt voor zijn inzet en betrokkenheid bij de Haagse taxibranche. Vos sprak van een verbeterde samenwerking met de gemeente, maar uitte felle kritiek op de houding van de Haagse politie ten aanzien van de taxibranche: “Er lijkt sprake van een hetze tegen taxichauffeurs.”

Vos, voorzitter van het Haags Taxi Platform (HTP) en penningmeester van Stichting Taxibelang Haaglanden (STH), neemt afscheid en draagt zijn functies over aan de oprichtster van de Rotterdamse taxicentrale St. Job, Suze van Eisden.

Taxivoorzieningen

Het Haags Taxi Platform pleit al jaren voor structureel overleg over goede taxivoorzieningen in de stad. Desondanks is de relatie met de politie niet best. Sterker nog, die lijkt steeds verder te verslechteren.

Vos: “Stapels bekeuringen en boetes heb ik de afgelopen periode gezien. Ook gaan aanhoudingen gepaard met grof geweld, onbeschoft gedrag en intimidatie. Er lijkt sprake van een hetze tegen taxichauffeurs.”

Taxiverordening

Vos vindt dat aan die situatie zo snel mogelijk een einde moet komen. “Dit draait alleen maar uit op een revolutie op straat, terwijl het bewaren van de rust uitgangspunt moet zijn. Het doel van de nieuwe taxiverordening is om de sociale controle onder chauffeurs terug te krijgen, Maar door het hardhandige optreden van de politie ontstaat weer een gemeenschappelijke vijand voor de chauffeurs,. En dat maakt dat de nieuwe verordening tot mislukken gedoemd is.”

De Haagse Taxiverordening zal op 1 mei 2014 in werking treden. Vos heeft er, dankzij intensief overleg met de lokale branche, de wethouder, ambtenaren en met de raadsfracties, voor gezorgd dat deze verordening voor de ondernemers werkbaarder is geworden. Hij maakt in zijn afscheidsrede melding van de samenwerking met de gemeente.

Taxibeleid

“Die samenwerking is sinds de start van het Haags Taxi Platform aanmerkelijk verbeterd”, vindt Vos. “Maar behoeft nog wel aandacht. Structureel overleg tussen branche en gemeente over het taxibeleid, maar vooral ook over taxivoorzieningen in de stad, is wezenlijk voor het slagen van de nieuwe Taxiverordening. Niet in de laatste plaats om een visie te ontwikkelen waar de Haagse Taxibranche over een aantal jaren moet staan.”

Vos spreekt verder zijn grote zorg uit over het feit dat de Haagse burgemeester nauwelijks toegankelijk blijkt te zijn, terwijl juist hij degene zou kunnen zijn die de partijen weer nader tot elkaar kan brengen.

Taxistandplaats

Vos: “In de loop van de jaren zijn standplaatsen verdwenen, ingekrompen of op onlogische plekken terecht gekomen. Dat moet beter. Het kan natuurlijk niet dat een klant die voor chemotherapie naar het ziekenhuis moet al rennend de taxi moet inspringen, omdat deze eigenlijk niet mag stil staan. Of een motoragent die een taxi achterna blijft rijden om een fikse bekeuring uit te schrijven als de taxichauffeur toch stopt om een gehandicapte klant in te laten stappen. Dat is waanzin.”

Vos concludeert: “De gemeente is echt aan zet. Ook bij de politie zelf schijnen voldoende ideeën te zijn om de situatie op straat te verbeteren, maar zonder inzet van de gemeente gebeurt er niks.”

Haagse taxibranche

Vos is de laatste jaren ook flink actief geweest voor de Haagse taxibranche. Als voorzitter van het Haags Taxi Platform (HTP), dat een aantal KNV Taxi-leden enkele jaren geleden heeft opgericht, maar ook als bestuurder van Stichting Taxibelang Haaglanden (STH). STH geeft in Den Haag het Haags kwaliteitskeurmerk HTx uit aan taxichauffeurs die voldoen aan de gestelde eisen.

Vanwege andere drukke werkzaamheden die Vos binnen en de buiten de taxibranche heeft, heeft hij besloten zijn voorzitterschap en bestuurdersrol binnen de HTP en STH over te dragen.

Auteur: Bart Pals

6 reacties op “Vos uit bij afscheid felle kritiek op taxibeleid Haagse politie”

Tjerk Vinckx|11.02.14|19:57

De deregulering van 2000 stelde aan de gemeente de eis dat de standplaats om een manier moest worden ingedeeld dat de passagier de keuze vrijheid had om de gewenste taxi te nemen, ook wel bekend onder de naam -visgraat- opstelling.In Leiden is hier mee getest in 1999, Amsterdamse taxi ondernemers zijn hier in die tijd nog langs geweest om te protesteren in het kader van de anti deregulering actie.De taximarkt volledig open gooien maar als overheid niet de toezegging nakomen.Klinkt bekend …..

Tjerk Vinckx|11.02.14|19:59

Sorry moest geplaatst worden onder het hoofdstuk Leidseplein indeling Amsterdam.

Duco Douwstra|22.02.14|18:29

De Taxibranche is een geweldige werkverschaffer voor de ILT, plaatselijke politie en de ambtenaren.Taxichauffeurs hebben voor heel veel geld een voorwaardelijke vergunning moeten kopen bij de Kiwa, nadat ze eerst nog meer geld aan de opleidingsbureau’s hebben uitgegeven.En nog vragen velen zich af hoe ze een diploma hebben gekregen, of ze misschien wat geld onder de tafel hebben doorgeschoven.Taxichauffeurs moeten bij controles ja en amen knikken, anders wordt de voorwaardelijk verstrekte

Duco Douwstra|22.02.14|18:40

vergunning ingetrokken.Vaak uit wanhoop, zij overal taxibelangen organisatie’s opgericht,maar ze zijn allemaal versnipperd,heerlijk voor de overheid, verdeel en heers.Nergens worden de problemen aangepakt en zeker niet opgelost.De overheid blijft sollen met de taxibranche en wij laten met ons sollen.De problemen moeten bij de wortel aangepakt worden,kat en muis spelletjes over b.v. de rij- en rusttijden, afschaffen deze wet,komt elders in de EU ook niet voor. Stichting Taxibelangen Nederland

Duco Douwstra|22.02.14|19:08

gaat zich inzetten om alle taxibedrijven te verenigen in 1 organisatie, dus het zou fijn en slim zijn als alle organisatie’s die nu versnipperd zijn, zich samenvoegen in de Stichting Taxibelangen Nederland.We kunnen dan met deel besturen werken en landelijk een vuist maken.Niet meer om gunsten smeken en uitgelachen worden,maar eisen waar wij recht op hebben.In en uit laten stappen,mits je echt niemand hindert moet een recht zijn en geen gunst.Van start medio 15 maart 2014 http://www.taxibelangen.nl

Vanda Santos Raposo|06.03.14|21:02

het lykt wel alsof er ergens af en toe een puist openklapt waaruit een bedryf ontstaat dat van iedere chauffeur geld mag eisen voor een nieuw pasje, nummerbord,cursus andersoort vergunning. na 30 jaar taxirijden kan ik een ellenlange lijst maken.S.T.N ik ben voor taxibedrijf a.p.dundas rotterdam