taxi, standplaats, CS Utrecht, Taxikeur

Minder straattaxi’s in Utrecht door keurmerk en verordening

Het aantal straattaxi’s in Utrecht is afgenomen van circa 550 in 2014 tot ongeveer 350 nu. Ook het aantal overtredingen op het Taxikeurmerk daalt: 49 in 2015 tegen 269 in 2014. Deze ontwikkelingen worden toegedicht aan het Taxikeurmerk in combinatie met de taxiverordening die een jaar geleden van kracht werd. Tegelijk zien de gemeente Utrecht en Stichting Taxi Keur Utrecht (STKU) ook nog de nodige verbeterpunten, onder meer in het informeren van chauffeurs over ontwikkelingen.

Dat blijkt uit een brief van mobiliteitswethouder Lot van Hooijdonk, waarin wordt ingegaan op het eerste jaar dat de Utrechtse taxiverordening van kracht was. Het keurmerk bestaat sinds 1 oktober 2012; op 1 juli 2015 werd de verordening van kracht. Deze schrijft onder meer voor dat alleen houders van een Utrechtse taxivergunning gebruik mogen maken van de taxistandplaatsen binnen de gemeente – en voor zo’n vergunning is het Taxikeurmerk verplicht. Daarnaast worden er onder meer eisen gesteld aan de kwaliteit van het vervoer en de herkenbaarheid van de chauffeurs.

In goed overleg kwamen gemeente en chauffeurs diverse gedragsregels en andere bepalingen overeen. Het gaat dan bijvoorbeeld om chauffeurs die niet actief klanten werven maar mensen zelf hun taxi laten uitkiezen, of het niet weigeren van ritten. STKU ziet toe op de naleving van deze en andere kwaliteitsregels.

Onlangs werd het eerste jaar geëvalueerd door gemeente en de Stichting Taxi Keur Utrecht (STKU), die toeziet op de kwaliteit van dienstverlening. Het afgelopen jaar heeft STKU zich vooral beziggehouden met de opbouw van de eigen organisatie en op de uitvoering van de werkzaamheden om de kwaliteit in de Utrechtse taxisector te handhaven en verbeteren.

350 straattaxi’s

Uit de evaluatie kwam naar voren dat het werken met het Taxikeurmerk positieve effecten heeft. “Sinds de invoering van het Taxikeurmerk zien we dat er ieder jaar minder overtredingen plaatsvinden op het Keurmerk: 2015 in 49 tegenover 269 overtredingen in 2014. Ook zien we dat het aanbod op de taximarkt tot rust gekomen is: we hebben nog zo’n 350 straattaxi’s in Utrecht. Dit waren er enkele jaren geleden zo’n 550. Het aantal chauffeurs neemt niet toe. Er gaan er wat af en komen er wat bij. De STKU zet handhavers op de standplaatsen in en mystery guests om te controleren of chauffeurs zich aan het Taxikeurmerk houden”, aldus Van Hooijdonk.

In een recente brief, waarin de wethouder enkele vragen over het functioneren van STKU beantwoordt, komt ook naar voren dat er sinds 1 mei 2015 in totaal 209 schorsingen van het keurmerk hebben plaatsgevonden. Het gaat om zo’n negentig chauffeurs van wie het certificaat één of meerdere keren is geschorst. In 200 van de 209 kwesties was dat vanwege een betalingsachterstand. Volgens STKU zijn deze in 99 procent van de gevallen binnen tien dagen na de eerste aanmaning betaald, waarmee de schorsingen werden opgeheven.

Fraude met keurmerk

In één geval werd er een schorsing opgelegd wegens fraude met het keurmerk; door drie chauffeurs werd er met een tag gefraudeerd. Andere schorsingen werden onder meer opgelegd omdat de chauffeur in kwestie niet meewerkte met Toezicht & Handhaving, of omdat hij of zij niet met de toezichthouder in gesprek wilde gaan.

in één geval heeft een onafhankelijk bureau in opdracht van de gemeente onderzoek gedaan naar een geschil tussen STKU en een individuele taxichauffeur. Daarbij werd geoordeeld dat STKU het private belang van tijdige betaling onterecht heeft vermengd met het publieke belang van het handhaven van de verordening. De uitkomsten van dit onderzoek zijn nu vertaald in afspraken tussen de gemeente Utrecht en STKU om de manier van werken te verbeteren.

Financiële transparantie

Zo zal beter duidelijk worden gemaakt welke stappen de STKU onderneemt als er een overtreding van de kwaliteitsregels wordt geconstateerd of gemeld. Door de verschillende stappen expliciet te maken, willen gemeente en STKU het zorgvuldige en transparante verloop van die procedure waarborgen. Een ander punt van aandacht betreft het opstellen van een intern controleprotocol. Dat moet STKU wel hebben met het oog op handhaving, maar daar is het nog niet van gekomen. Ook zal het toezicht op de keurmerkorganisatie worden aangescherpt.

De gemeente neemt voor zichzelf ook een paar verbetermaatregelen, zoals het actiever informeren van chauffeurs via utrecht.nl/taxi, proactiever toezien op fout geparkeerde taxi’s en het beter ondersteunen van STKU bij de handhaving. De gemeente gaat er onder meer op toezien dat de keurmerkorganisatie chauffeurs wijst op gemeentelijke procedures voor klachten en bezwaren, en dat er meer financiële transparantie komt richting de taxichauffeurs. Bovendien moet de private overeenkomst tussen chauffeurs en toezichthouders worden geactualiseerd.

Vincent Krabbendam

Auteur: Vincent Krabbendam

4 reacties op “Minder straattaxi’s in Utrecht door keurmerk en verordening”

Vsu Vereniging|21.07.16|13:27

Beste Lezer

Rijs bij mij de vragen zoals hieronder.
Waar zijn de cijfers op gebaseerd van 550 naar 350 taxi ?
Welke chauffeurs zijn dat ?
Hoe komt het dat de namen van chauffeurs ons niet bekend zijn ?
Waarom is de klant hiervan niet op de hoogte en niets van merkt.
Welke regels hebben deze chauffeurs overtreden
Waaruit blijkt dat de klant hiervan proviteerd?
Kan het zijn dat dit enige redmiddel is voor het keurmerk?

Groet,

VSU uit Utrecht

Vsu Vereniging|21.07.16|13:33

Waarom is een keurmerk in het leven geroepen?
Is de kwaliteit verbeterd?
Of is een keurmerk in het leven geroepen om Straattaxi te weren uit Utrecht?
Welke rol spelen hebben de grote taxicentrales hierin ?

Vsu Vereniging|21.07.16|13:45

Twee jaar geleden waren het slechts 300 a 350 keurchauffeurs uit cijfers van de STKU.

Vragen wij ons af als de boeken van deze stichting eindelijk gecontroleerd kunnen worden?
Eerst van 350 chauffeurs geld te hebben ontvangen en opeens zijn dat er 550. Ra ra ??

Vsu Vereniging|21.07.16|13:46

Hoog tijd dat de keurmeester gekeurd wordt.