Taxibord station

Mogelijk onderzoek naar discriminatie door Haagse taxichauffeurs

Taxibord station. Bron: TaxiPro: VK

In Den Haag wordt overwogen om met behulp van mystery guests onderzoek te doen naar discriminatie door taxichauffeurs. Het lijkt in de Hofstad regelmatig voor te komen dat onder meer dragqueens, homo’s en mensen met hulphonden door chauffeurs geweigerd worden.

De bespreking in de Haagse raadscommissie Samenleving werd gevoerd naar aanleiding van een incident afgelopen zomer. Na afloop van The Hague Pride werden twee dragqueens door alle taxichauffeurs op een standplaats geweigerd. Daarop kwam de discussie los of er maatregelen genomen moesten worden tegen de taxisector. Het college van B&W zag het echter als een eenmalig incident en bovendien is er structureel overleg met de sector, waardoor er geen noodzaak werd gezien om extra maatregelen te nemen.

Incident of structureel

In de commissievergadering werd echter door meerdere raadsleden gesteld dat het niet om een incident gaat. Discriminatie van LHBTQ+’ers is een structureel probleem, stellen zij op basis van gesprekken met mensen uit die groep en signalen uit de samenleving. En het probleem van weigering door taxichauffeurs speelt ook bij mensen met een hulphond. 

Al met al voldoende aanleiding om onderzoek naar discriminatie en uitsluiting door taxichauffeurs te doen, vindt de Haagse PVV. Dat zou dan moeten gebeuren met mystery guests, aldus PVV-raadslid Karen Gebrands.

Nadenken over voorstel

Wethouder Bert van Alphen gaf aan dat het inderdaad geen incident betreft, maar dat discriminatie door taxichauffeurs een structureler probleem lijkt te zijn in Den Haag. Hij wil echter goed nadenken over hoe zo’n onderzoek er dan uit zou moeten zien, ook met het oog op de privacy. Over het PVV-voorstel om bijvoorbeeld een dragqueen als mystery guest in te zetten wil hij wel gaan nadenken, mede omdat de inzet van mystery guests in andere onderzoeken naar misstanden nuttig is gebleken.

Gerbrands is tevreden met die welwillende reactie van de wethouder. “Het is natuurlijk wel belangrijk dat we ook gelijk keihard optreden tegen de taxichauffeurs die homo’s, dragqueens of mensen met hulphonden weigeren. Wat mij betreft trekken we meteen hun vergunning in.”

Lees ook: Haagse taxi’s weigeren dragqueens

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Mogelijk onderzoek naar discriminatie door Haagse taxichauffeurs | TaxiPro
Taxibord station

Mogelijk onderzoek naar discriminatie door Haagse taxichauffeurs

Taxibord station. Bron: TaxiPro: VK

In Den Haag wordt overwogen om met behulp van mystery guests onderzoek te doen naar discriminatie door taxichauffeurs. Het lijkt in de Hofstad regelmatig voor te komen dat onder meer dragqueens, homo’s en mensen met hulphonden door chauffeurs geweigerd worden.

De bespreking in de Haagse raadscommissie Samenleving werd gevoerd naar aanleiding van een incident afgelopen zomer. Na afloop van The Hague Pride werden twee dragqueens door alle taxichauffeurs op een standplaats geweigerd. Daarop kwam de discussie los of er maatregelen genomen moesten worden tegen de taxisector. Het college van B&W zag het echter als een eenmalig incident en bovendien is er structureel overleg met de sector, waardoor er geen noodzaak werd gezien om extra maatregelen te nemen.

Incident of structureel

In de commissievergadering werd echter door meerdere raadsleden gesteld dat het niet om een incident gaat. Discriminatie van LHBTQ+’ers is een structureel probleem, stellen zij op basis van gesprekken met mensen uit die groep en signalen uit de samenleving. En het probleem van weigering door taxichauffeurs speelt ook bij mensen met een hulphond. 

Al met al voldoende aanleiding om onderzoek naar discriminatie en uitsluiting door taxichauffeurs te doen, vindt de Haagse PVV. Dat zou dan moeten gebeuren met mystery guests, aldus PVV-raadslid Karen Gebrands.

Nadenken over voorstel

Wethouder Bert van Alphen gaf aan dat het inderdaad geen incident betreft, maar dat discriminatie door taxichauffeurs een structureler probleem lijkt te zijn in Den Haag. Hij wil echter goed nadenken over hoe zo’n onderzoek er dan uit zou moeten zien, ook met het oog op de privacy. Over het PVV-voorstel om bijvoorbeeld een dragqueen als mystery guest in te zetten wil hij wel gaan nadenken, mede omdat de inzet van mystery guests in andere onderzoeken naar misstanden nuttig is gebleken.

Gerbrands is tevreden met die welwillende reactie van de wethouder. “Het is natuurlijk wel belangrijk dat we ook gelijk keihard optreden tegen de taxichauffeurs die homo’s, dragqueens of mensen met hulphonden weigeren. Wat mij betreft trekken we meteen hun vergunning in.”

Lees ook: Haagse taxi’s weigeren dragqueens

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.