ANP/Wmo-vervoer
Van € 1,05 naar € 1,10

Gemeente Amersfoort verhoogt eigen bijdrage regiotaxi

Een oudere dame wordt geholpen met uitstappen. Foto ter illustratie. Foto: ANP/David Rozing

De eigen bijdrage voor het gebruik van de regiotaxi in Amersfoort wordt vanaf 2023 met 0,05 cent verhoogd, van € 1,05 naar € 1,10 per zone. Dat heeft de gemeente bekendgemaakt. Het college van burgemeester en wethouders (B&W) kiest er voor om slechts een deel van de stijging van de kosten door te berekenen om kwetsbare inwoners te ontzien.

“Gebruikers van de regiotaxi hebben een beperking waardoor ze geen gebruik kunnen maken van regulier openbaar vervoer. Deze beperkingen zorgen vaak voor extra kosten of een laag inkomen. Uitgangspunt is dat we iedereen de mogelijkheid willen bieden om te kunnen participeren. Sociaal-recreatief vervoer is hiervoor een voorwaarde”, zo schrijft het college van B&W in het collegebesluit over de wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning.

“Door de indexatie van de tarieven voor een deel voor de gemeentelijke rekening te nemen, wil de gemeente deze mensen in een kwetsbare situatie ontzien in deze tijden van hogere kosten op allerlei gebieden”, zo licht een woordvoerder van de gemeente Amersfoort verder toe.

Toenemende vervoerskosten

“Door de verhoging van de eigen bijdrage, wordt 4 procent van de verwachte kostenstijging gedekt”, zo legt het college het besluit verder uit. De gemeente verwacht dat de vervoerskosten volgend jaar in totaal met zo’n € 180.700 zal toenemen. “De verhoging van de eigen bijdrage met € 0,05, dekt naar verwachting € 7.700 van de stijgende lasten. Het budget van dit jaar wordt geïndexeerd met 6 procent. Dit leidt tot een toename van het budget in de begroting van de regiotaxi van € 84.000.” Het resterende tekort van € 89.000 wordt volgens het college gedekt in het programma Specialistische zorg.

NEA-index

De gemeente Amersfoort baseert de indexering voor de tarieven op de NEA-index. “Dat is de index die wij contractueel hanteren voor de jaarlijkse tariefaanpassing voor de regiotaxi. In deze index zijn onder ander de kosten voor lonen en brandstof opgenomen. Contractueel is bepaald dat de gemeente deze kostenstijgingen bij de gecontracteerde partij vergoedt, zodat de kwaliteit van de dienstverlening op niveau blijft.”

“Waar vorig jaar de index slechts 1 procent bedroeg en dit jaar 3,5 procent, zien we volgend jaar een sterke stijging van de index van naar verwachting tussen de 13-15 procent”, aldus het college. Omdat ten tijde van het besluit de NEA-index nog niet bekend was, heeft Amersfoort rekening gehouden met een percentage van 14 procent. Deze week werd duidelijk dat het daadwerkelijke percentage voor 2023 op 13,7 procent ligt.

Risico’s

Het college heeft tevens een risicoparagraaf opgesteld. De gemeente stelt daarin dat bij een hoger of lager gebruik van de regiotaxi, de verwachte lasten kunnen afwijken. “De Wmo-taxipas betreft een open einderegeling, daarmee zijn de daadwerkelijke kosten afhankelijk van het gebruik van de voorziening”, zeggen ze daarover. Tot slot stelt het college dat ook de beschikbaarheid van de regiotaxi verder onder druk kan komen te staan, als gevolg van personeelsschaarste.

Gesprek met gebruikers

Om verder te bepalen wat de gemeente moet inkopen en waar eventuele verbeteringen liggen, is het college van B&W in gesprek gegaan met gebruikers van de regiotaxi. “Zij gaven aan belang te hechten aan onder andere betrouwbaar- en voorspelbaarheid, digitale maar ook telefonische beschikbaarheid, aandacht voor bejegening en rijstijl van de chauffeur, mogelijkheid om voorin de auto te zitten, ruime busjes voor grotere rolstoelen.”

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Olivier Smits

Olivier Smits is de vaste redacteur van TaxiPro.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Gemeente Amersfoort verhoogt eigen bijdrage regiotaxi | TaxiPro
ANP/Wmo-vervoer
Van € 1,05 naar € 1,10

Gemeente Amersfoort verhoogt eigen bijdrage regiotaxi

Een oudere dame wordt geholpen met uitstappen. Foto ter illustratie. Foto: ANP/David Rozing

De eigen bijdrage voor het gebruik van de regiotaxi in Amersfoort wordt vanaf 2023 met 0,05 cent verhoogd, van € 1,05 naar € 1,10 per zone. Dat heeft de gemeente bekendgemaakt. Het college van burgemeester en wethouders (B&W) kiest er voor om slechts een deel van de stijging van de kosten door te berekenen om kwetsbare inwoners te ontzien.

“Gebruikers van de regiotaxi hebben een beperking waardoor ze geen gebruik kunnen maken van regulier openbaar vervoer. Deze beperkingen zorgen vaak voor extra kosten of een laag inkomen. Uitgangspunt is dat we iedereen de mogelijkheid willen bieden om te kunnen participeren. Sociaal-recreatief vervoer is hiervoor een voorwaarde”, zo schrijft het college van B&W in het collegebesluit over de wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning.

“Door de indexatie van de tarieven voor een deel voor de gemeentelijke rekening te nemen, wil de gemeente deze mensen in een kwetsbare situatie ontzien in deze tijden van hogere kosten op allerlei gebieden”, zo licht een woordvoerder van de gemeente Amersfoort verder toe.

Toenemende vervoerskosten

“Door de verhoging van de eigen bijdrage, wordt 4 procent van de verwachte kostenstijging gedekt”, zo legt het college het besluit verder uit. De gemeente verwacht dat de vervoerskosten volgend jaar in totaal met zo’n € 180.700 zal toenemen. “De verhoging van de eigen bijdrage met € 0,05, dekt naar verwachting € 7.700 van de stijgende lasten. Het budget van dit jaar wordt geïndexeerd met 6 procent. Dit leidt tot een toename van het budget in de begroting van de regiotaxi van € 84.000.” Het resterende tekort van € 89.000 wordt volgens het college gedekt in het programma Specialistische zorg.

NEA-index

De gemeente Amersfoort baseert de indexering voor de tarieven op de NEA-index. “Dat is de index die wij contractueel hanteren voor de jaarlijkse tariefaanpassing voor de regiotaxi. In deze index zijn onder ander de kosten voor lonen en brandstof opgenomen. Contractueel is bepaald dat de gemeente deze kostenstijgingen bij de gecontracteerde partij vergoedt, zodat de kwaliteit van de dienstverlening op niveau blijft.”

“Waar vorig jaar de index slechts 1 procent bedroeg en dit jaar 3,5 procent, zien we volgend jaar een sterke stijging van de index van naar verwachting tussen de 13-15 procent”, aldus het college. Omdat ten tijde van het besluit de NEA-index nog niet bekend was, heeft Amersfoort rekening gehouden met een percentage van 14 procent. Deze week werd duidelijk dat het daadwerkelijke percentage voor 2023 op 13,7 procent ligt.

Risico’s

Het college heeft tevens een risicoparagraaf opgesteld. De gemeente stelt daarin dat bij een hoger of lager gebruik van de regiotaxi, de verwachte lasten kunnen afwijken. “De Wmo-taxipas betreft een open einderegeling, daarmee zijn de daadwerkelijke kosten afhankelijk van het gebruik van de voorziening”, zeggen ze daarover. Tot slot stelt het college dat ook de beschikbaarheid van de regiotaxi verder onder druk kan komen te staan, als gevolg van personeelsschaarste.

Gesprek met gebruikers

Om verder te bepalen wat de gemeente moet inkopen en waar eventuele verbeteringen liggen, is het college van B&W in gesprek gegaan met gebruikers van de regiotaxi. “Zij gaven aan belang te hechten aan onder andere betrouwbaar- en voorspelbaarheid, digitale maar ook telefonische beschikbaarheid, aandacht voor bejegening en rijstijl van de chauffeur, mogelijkheid om voorin de auto te zitten, ruime busjes voor grotere rolstoelen.”

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Olivier Smits

Olivier Smits is de vaste redacteur van TaxiPro.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.