taximeter, tarief

Maximumtarieven taxi voor 2015 geïndexeerd met 2,6%

De maximumtarieven voor de straattaxi zijn geïndexeerd met 2,6% door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De indexatie is gelijk aan de samengestelde OV-index. De eventuele afschaffing van de maximumtarieven wordt onderzocht tijdens de evaluatie van het dubbel tariefsysteem later dit jaar. Dat blijkt uit de publicatie van de nieuwe tarieven in de Staatscourant. De nieuwe maximumtarieven mogen per direct gewijzigd worden in de taximeters.

Het maximale starttarief voor taxi’s wordt verhoogd van 2,89 euro naar 2,95 euro. Het maximale kilometertarief gaat van 2,12 euro naar 2,17 euro. Het wachttarief in de taximeter gaat van 35 cent naar 36 cent per minuut.

Taxibussen

Het kilometertarief voor taxibussen gaat van 2,67 euro naar 2,73 euro. Het starttarief voor taxibussen gaat van 5,87 euro naar 6,00 euro. En de wachttijd in de taximeter voor deze categorie wordt verhoogd van 40 cent naar 41 cent per minuut.

De chauffeur kan een hoger wachttarief dan het metertarief in rekening brengen als dat is afgesproken voordat de taxirit is begonnen. Het wachttarief geldt bijvoorbeeld als de taxichauffeur moet wachten als de vergadering van zijn passagier uitloopt. Het maximale wachttarief is verhoogd van € 39,79 per uur naar € 40,65 per uur.

Samengestelde OV-index

Jaarlijks vindt er een indexering van de vervoerstarieven plaats op basis van de Samengestelde OV-index. Die bestaat uit een indicator voor de te verwachten loonkostenstijging, een schatting van de algemene prijsontwikkeling en een energie-index voor de ontwikkeling van de energiekosten van voertuigen.

De te verwachten loonkostenstijging betreft een schatting van de loonvoet marktsector (wegingsfactor 65%). De schatting van de algemene prijsontwikkeling betreft de prijsmutatie van de netto materiële overheidsconsumptie (wegingsfactor 27,8%). De prijsmutaties van brandstof hebben een wegingsfactor van 7,2%.

Loonvoet

Voor de gegevens wordt gebruik gemaakt van de Macro Economische Verkenningen en gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De verwachte stijging van de loonvoet marktsector bedraagt 3,85%. De prognose voor de stijging van de materiële overheidsconsumptie is –0,80%. De stijging van de prijs van dieselolie aan de pomp is –1,65%.

In de genoemde percentages is tevens een correctie verwerkt ten aanzien van de gereali-seerde cijfers in 2013. Gecombineerd met de wegingsfactoren levert dit een Samengestelde OV-index voor 2015 op van 2,16%. De maximumtarieven zijn overeenkomstig dit percentage verhoogd.

Administratieve lasten

De regeling heeft betrekking op taxiondernemers die actief zijn op de straattaximarkt (telefonisch bestellen, aanhouden op straat of taxistandplaats). Als taxiondernemers op basis van de nieuwe (geïndexeerde) maximumtarieven kiezen voor het aanpassen van hun tarieven, kan dit administratieve lasten tot gevolg hebben.

De (administratieve) lasten hangen samen met het (laten) aanpassen van de taxameter, downloaden, printen en invullen van nieuwe tariefkaarten, vervangen van tariefkaarten binnen en buiten het taxivoertuig.

Nieuwe tariefkaarten

“De eenmalige (administratieve) lasten die samenhangen met de aanpassing van de taxameters komen overeen met: 12.000 taxi’s x 0,25 uur x € 49 = € 147.000”, meldt IenM. “De eenmalige (administratieve) lasten die samenhangen met de nieuwe tariefkaarten komen overeen met: 12.000 taxi’s x 0,5 uur x € 28 = € 168.000.”

Als alle taxiondernemingen deze handelingen verrichten komen de totale (administratieve) lasten overeen met € 315.000. Per taxivoertuig zou dit neerkomen op € 26,25. De feitelijke lasten kunnen lager uitvallen omdat het mogelijk is dat in de praktijk niet alle taxiondernemers de (geïndexeerde) maximumtarieven doorberekenen.

Consultatie

Het concept van onderhavige regeling is conform artikel 106 van de Wet personenvervoer 2000 ter consultatie voorgelegd aan de sector. Op de conceptregeling zijn vijf inhoudelijke reacties binnengekomen.

Landelijke franchiseorganisatie DVG Personenvervoer heeft aangegeven zich te kunnen vinden in de indexatie.Ook brancheorganisatie KNV Taxi en vervoersmaatschappij Connexxion hebben aangegeven het eens te zijn met de indexatie, maar merken hierbij op dat zij de voorkeur geven aan afschaffing van de maximumtarieven.

Afschaffing maximumtarieven

“De eventuele afschaffing van de maximumtarieven zal worden onderzocht in het kader van de evaluatie van het dubbel tariefsysteem volgend jaar. Met onderhavige wijziging wordt slechts beoogd om de bestaande maximumtarieven te indexeren”, schrijft staatssecretaris Wilma Mansveld.

De gemeente Den Haag geeft te kennen dat de taxi als duur wordt ervaren en dat de redelijkheid van het tarief nadere toelichting behoeft. “De onderhavige regeling strekt tot indexering van de tarieven op basis van de Samengestelde OV-index. De wenselijkheid van de maximumtarieven zelf komt aan de orde in de evaluatie van het dubbel tariefsysteem”, licht Mansveld toe.

Kosten taxibranche

Reizigersorganisatie Rover merkt op dat de kosten voor de taxibranche gedaald zijn. Zo wijst Rover op de goedkopere brandstof en geeft aan dit graag terug te zien in de indexatie van de tarieven.

Mansveld: “In de Samengestelde OV-index zijn de prijsmutaties voor brandstof verwerkt, waardoor de daling van de brandstofprijzen tot uiting komt in de indexatie van de tarieven. Er zijn echter ook andere factoren betrokken in de Samengestelde OV-index, waardoor er per saldo sprake is van een procentuele stijging.”

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

9 reacties op “Maximumtarieven taxi voor 2015 geïndexeerd met 2,6%”

M. Martins.|05.01.15|12:38

Natuurlijk, tarieven verder omhoog. Lijkt me beter om deze ronde over te slaan.

Jos Borsboom|05.01.15|15:27

Het zijn voorgestelde MAXIMUM tarieven.
Het ligt aan je eigen bedrijf of – indien je bent aangesloten bij een centrale – of deze de voorgestelde tarieven wil doorvoeren.
Naar mijn idee kun je beter regelmatig meegaan met de indexering. als na een aantal jaren de prijs – voor de consument – ineens drastisch te verhogen.

Ton van Dalfsen|05.01.15|17:24

En de potentiele klant zal de taxi nog steeds duur(der)vinden. Wie gaat de aanpassing betalen van de meter/BCT ? Je bent nu al een vermogen kwijt aan het speeltje(BCT)van de inspectie.

Paul Dijkhuizen|08.01.15|10:29

Reizigersorganisatie ROVER begrijpt het dus duidelijk niet. Connexxion (bijna uitsluitend contractvervoer), DVG (bijna uitsluitend contractvervoer) en de KNV (grootste leden doen vooral contractvervoer) gaan akkoord met de tarieven. De gemeente den haag (grote stad, veel vraag, hoge bezettingsgraad) vindt de taxi ‘duur’ (ja, in vergelijking met openbaar vervoertarieven misschien wél ja, in vergelijking met tarieven voor bijv. een loodgieter, timmerman, gemeentelijke tarieven e.d. zeker niet!)

Paul Dijkhuizen|08.01.15|10:35

Buiten de grote steden leven er ook nog mensen die wel eens een taxi nodig hebben die niet onder een of andere regeling vallen, gewoon een straattaxi die hen dag en nacht, ook op zon en feestdagen van A naar B kunnen brengen. Helaas is het met de huidige tarieven voor bedrijven niet meer rendabel om deze dienstverlening te blijven aanbieden. De maximumtariefstelling werkt in deze gebieden niet, afschaffing is mijns inziens de enige optie.

Paul Dijkhuizen|08.01.15|10:39

Het is überhaupt vreemd dat er een maximumtarief taxi bestaat, Het schijnt te zijn zodat chauffeurs bij veel aanbod geen woekerprijzen mogen rekenen wat op zich al heel bijzonder is, in elke andere markt is het toegestaan om bij een hoge vraag hoge tarieven te rekenen, sterker nog, de overheid doet dit zelf ook. Kijk onder andere maar eens naar bijvoorbeeld de parkeertarieven, veel vraag, hoge tarieven.

M. Martins.|09.01.15|18:59

Ja, maar voor taxi’s geen goed idee. Misbruik.

Michel Ferket|16.01.15|01:43

Hogere tarieven bij meer vraag naar taxivervoer is marktwerking en geen misbruik. Misbruik is klanten het maximumtarief afdwingen (bij weinig vraag) doordat chauffeurs onderling afspreken klanten naar de eerste taxi te sturen onder het mom van collegialiteit (onzin). Zodoende is er geen marktwerking en dus geen prijsdruk bij weinig vraag of minder kwaliteit. Om de klant te beschermen is derhalve het maximumtarief ingevoerd. Dit tarief is een soort van gemiddelde tarief bij een gemiddelde vraag.

Ton ter Haar|24.01.15|12:20

Volgens Ilent mag je onder alle omstandigheden hogere prijzen vragen en als de klant daar niet mee accoord gaat, kan deze een andere taxi uitkiezen

Een uitzondering op deze regel is genoemd in artikel 1 onder 3. Hier wordt gesproken over een vooraf met de consument afgesproken bedrag. Als de vervoerder met de klant vooraf een hogere prijs afspreekt en de klant gaat accoord, dan is dat toegestaan volgens de Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer, en is dat geen probleem
YOLO

Maximumtarieven taxi voor 2015 geïndexeerd met 2,6% | TaxiPro
taximeter, tarief

Maximumtarieven taxi voor 2015 geïndexeerd met 2,6%

De maximumtarieven voor de straattaxi zijn geïndexeerd met 2,6% door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De indexatie is gelijk aan de samengestelde OV-index. De eventuele afschaffing van de maximumtarieven wordt onderzocht tijdens de evaluatie van het dubbel tariefsysteem later dit jaar. Dat blijkt uit de publicatie van de nieuwe tarieven in de Staatscourant. De nieuwe maximumtarieven mogen per direct gewijzigd worden in de taximeters.

Het maximale starttarief voor taxi’s wordt verhoogd van 2,89 euro naar 2,95 euro. Het maximale kilometertarief gaat van 2,12 euro naar 2,17 euro. Het wachttarief in de taximeter gaat van 35 cent naar 36 cent per minuut.

Taxibussen

Het kilometertarief voor taxibussen gaat van 2,67 euro naar 2,73 euro. Het starttarief voor taxibussen gaat van 5,87 euro naar 6,00 euro. En de wachttijd in de taximeter voor deze categorie wordt verhoogd van 40 cent naar 41 cent per minuut.

De chauffeur kan een hoger wachttarief dan het metertarief in rekening brengen als dat is afgesproken voordat de taxirit is begonnen. Het wachttarief geldt bijvoorbeeld als de taxichauffeur moet wachten als de vergadering van zijn passagier uitloopt. Het maximale wachttarief is verhoogd van € 39,79 per uur naar € 40,65 per uur.

Samengestelde OV-index

Jaarlijks vindt er een indexering van de vervoerstarieven plaats op basis van de Samengestelde OV-index. Die bestaat uit een indicator voor de te verwachten loonkostenstijging, een schatting van de algemene prijsontwikkeling en een energie-index voor de ontwikkeling van de energiekosten van voertuigen.

De te verwachten loonkostenstijging betreft een schatting van de loonvoet marktsector (wegingsfactor 65%). De schatting van de algemene prijsontwikkeling betreft de prijsmutatie van de netto materiële overheidsconsumptie (wegingsfactor 27,8%). De prijsmutaties van brandstof hebben een wegingsfactor van 7,2%.

Loonvoet

Voor de gegevens wordt gebruik gemaakt van de Macro Economische Verkenningen en gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De verwachte stijging van de loonvoet marktsector bedraagt 3,85%. De prognose voor de stijging van de materiële overheidsconsumptie is –0,80%. De stijging van de prijs van dieselolie aan de pomp is –1,65%.

In de genoemde percentages is tevens een correctie verwerkt ten aanzien van de gereali-seerde cijfers in 2013. Gecombineerd met de wegingsfactoren levert dit een Samengestelde OV-index voor 2015 op van 2,16%. De maximumtarieven zijn overeenkomstig dit percentage verhoogd.

Administratieve lasten

De regeling heeft betrekking op taxiondernemers die actief zijn op de straattaximarkt (telefonisch bestellen, aanhouden op straat of taxistandplaats). Als taxiondernemers op basis van de nieuwe (geïndexeerde) maximumtarieven kiezen voor het aanpassen van hun tarieven, kan dit administratieve lasten tot gevolg hebben.

De (administratieve) lasten hangen samen met het (laten) aanpassen van de taxameter, downloaden, printen en invullen van nieuwe tariefkaarten, vervangen van tariefkaarten binnen en buiten het taxivoertuig.

Nieuwe tariefkaarten

“De eenmalige (administratieve) lasten die samenhangen met de aanpassing van de taxameters komen overeen met: 12.000 taxi’s x 0,25 uur x € 49 = € 147.000”, meldt IenM. “De eenmalige (administratieve) lasten die samenhangen met de nieuwe tariefkaarten komen overeen met: 12.000 taxi’s x 0,5 uur x € 28 = € 168.000.”

Als alle taxiondernemingen deze handelingen verrichten komen de totale (administratieve) lasten overeen met € 315.000. Per taxivoertuig zou dit neerkomen op € 26,25. De feitelijke lasten kunnen lager uitvallen omdat het mogelijk is dat in de praktijk niet alle taxiondernemers de (geïndexeerde) maximumtarieven doorberekenen.

Consultatie

Het concept van onderhavige regeling is conform artikel 106 van de Wet personenvervoer 2000 ter consultatie voorgelegd aan de sector. Op de conceptregeling zijn vijf inhoudelijke reacties binnengekomen.

Landelijke franchiseorganisatie DVG Personenvervoer heeft aangegeven zich te kunnen vinden in de indexatie.Ook brancheorganisatie KNV Taxi en vervoersmaatschappij Connexxion hebben aangegeven het eens te zijn met de indexatie, maar merken hierbij op dat zij de voorkeur geven aan afschaffing van de maximumtarieven.

Afschaffing maximumtarieven

“De eventuele afschaffing van de maximumtarieven zal worden onderzocht in het kader van de evaluatie van het dubbel tariefsysteem volgend jaar. Met onderhavige wijziging wordt slechts beoogd om de bestaande maximumtarieven te indexeren”, schrijft staatssecretaris Wilma Mansveld.

De gemeente Den Haag geeft te kennen dat de taxi als duur wordt ervaren en dat de redelijkheid van het tarief nadere toelichting behoeft. “De onderhavige regeling strekt tot indexering van de tarieven op basis van de Samengestelde OV-index. De wenselijkheid van de maximumtarieven zelf komt aan de orde in de evaluatie van het dubbel tariefsysteem”, licht Mansveld toe.

Kosten taxibranche

Reizigersorganisatie Rover merkt op dat de kosten voor de taxibranche gedaald zijn. Zo wijst Rover op de goedkopere brandstof en geeft aan dit graag terug te zien in de indexatie van de tarieven.

Mansveld: “In de Samengestelde OV-index zijn de prijsmutaties voor brandstof verwerkt, waardoor de daling van de brandstofprijzen tot uiting komt in de indexatie van de tarieven. Er zijn echter ook andere factoren betrokken in de Samengestelde OV-index, waardoor er per saldo sprake is van een procentuele stijging.”

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

9 reacties op “Maximumtarieven taxi voor 2015 geïndexeerd met 2,6%”

M. Martins.|05.01.15|12:38

Natuurlijk, tarieven verder omhoog. Lijkt me beter om deze ronde over te slaan.

Jos Borsboom|05.01.15|15:27

Het zijn voorgestelde MAXIMUM tarieven.
Het ligt aan je eigen bedrijf of – indien je bent aangesloten bij een centrale – of deze de voorgestelde tarieven wil doorvoeren.
Naar mijn idee kun je beter regelmatig meegaan met de indexering. als na een aantal jaren de prijs – voor de consument – ineens drastisch te verhogen.

Ton van Dalfsen|05.01.15|17:24

En de potentiele klant zal de taxi nog steeds duur(der)vinden. Wie gaat de aanpassing betalen van de meter/BCT ? Je bent nu al een vermogen kwijt aan het speeltje(BCT)van de inspectie.

Paul Dijkhuizen|08.01.15|10:29

Reizigersorganisatie ROVER begrijpt het dus duidelijk niet. Connexxion (bijna uitsluitend contractvervoer), DVG (bijna uitsluitend contractvervoer) en de KNV (grootste leden doen vooral contractvervoer) gaan akkoord met de tarieven. De gemeente den haag (grote stad, veel vraag, hoge bezettingsgraad) vindt de taxi ‘duur’ (ja, in vergelijking met openbaar vervoertarieven misschien wél ja, in vergelijking met tarieven voor bijv. een loodgieter, timmerman, gemeentelijke tarieven e.d. zeker niet!)

Paul Dijkhuizen|08.01.15|10:35

Buiten de grote steden leven er ook nog mensen die wel eens een taxi nodig hebben die niet onder een of andere regeling vallen, gewoon een straattaxi die hen dag en nacht, ook op zon en feestdagen van A naar B kunnen brengen. Helaas is het met de huidige tarieven voor bedrijven niet meer rendabel om deze dienstverlening te blijven aanbieden. De maximumtariefstelling werkt in deze gebieden niet, afschaffing is mijns inziens de enige optie.

Paul Dijkhuizen|08.01.15|10:39

Het is überhaupt vreemd dat er een maximumtarief taxi bestaat, Het schijnt te zijn zodat chauffeurs bij veel aanbod geen woekerprijzen mogen rekenen wat op zich al heel bijzonder is, in elke andere markt is het toegestaan om bij een hoge vraag hoge tarieven te rekenen, sterker nog, de overheid doet dit zelf ook. Kijk onder andere maar eens naar bijvoorbeeld de parkeertarieven, veel vraag, hoge tarieven.

M. Martins.|09.01.15|18:59

Ja, maar voor taxi’s geen goed idee. Misbruik.

Michel Ferket|16.01.15|01:43

Hogere tarieven bij meer vraag naar taxivervoer is marktwerking en geen misbruik. Misbruik is klanten het maximumtarief afdwingen (bij weinig vraag) doordat chauffeurs onderling afspreken klanten naar de eerste taxi te sturen onder het mom van collegialiteit (onzin). Zodoende is er geen marktwerking en dus geen prijsdruk bij weinig vraag of minder kwaliteit. Om de klant te beschermen is derhalve het maximumtarief ingevoerd. Dit tarief is een soort van gemiddelde tarief bij een gemiddelde vraag.

Ton ter Haar|24.01.15|12:20

Volgens Ilent mag je onder alle omstandigheden hogere prijzen vragen en als de klant daar niet mee accoord gaat, kan deze een andere taxi uitkiezen

Een uitzondering op deze regel is genoemd in artikel 1 onder 3. Hier wordt gesproken over een vooraf met de consument afgesproken bedrag. Als de vervoerder met de klant vooraf een hogere prijs afspreekt en de klant gaat accoord, dan is dat toegestaan volgens de Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer, en is dat geen probleem
YOLO