Uber, directeur, Niek van Leeuwen, advocaat, rechtszaak, rechter, rechtszaal, snorder

Maximale dwangsom Uber bereikt, nieuwe is 1 miljoen euro

De maximale dwangsom van 100.000 euro die Uber moet betalen wegens het aanbieden van illegaal taxivervoer via UberPop is volledig verbeurd. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage over illegaal taxivervoer, die staatssecretaris Wilma Mansveld naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De nieuwe dwangsom is verhoogd tot 50.000 euro per gepakte UberPop-chaufeur tot een maximum van 1.000.000 euro. 

Verder blijkt uit de rapportage over de tweede helft van 2014 dat de Inspectie Leefomgeving en Transport in die periode in totaal 11 snorderacties heeft uitgevoerd. Deze waren mede gericht op UberPop-chauffeurs. Bij deze acties zijn 36 snorders aangehouden. Vijf daarvan betroffen UberPop-chauffeurs.

Strafblad

Alle UberPop-chauffeurs hebben een proces-verbaal ontvangen. Ze kunnen een boete van maximaal 4200 euro krijgen (de hoogte wordt bepaald door het OM) en riskeren een strafblad. Daarnaast ontvangen snorders een last onder dwangsom.

Als een snorder opnieuw gepakt wordt bij het verrichten van illegaal taxivervoer, moet hij deze dwangsom van €10.000,- betalen. Dat is in de rapportageperiode tweemaal gebeurd. Op last van de officier van justitie kan daarnaast de auto in beslag worden genomen. Dat is overigens hier niet gebeurd.

Snorderacties

Verder worden uitkeringsinstanties en Belastingdienst geïnformeerd. Zij zijn incidenteel ook zelf aanwezig bij snorderacties. In de tweede helft van 2014 zijn minder snorderacties uitgevoerd dan in de eerste helft van dat jaar. “De voorbereiding en uitvoering van acties tegen UberPop-chauffeurs is arbeidsintensiever en kost meer tijd dan bij ‘gewone’ snorderacties”, aldus Mansveld.

Naar aanleiding van signalen en meldingen heeft de ILT in deze periode 42 waarschuwingsbrieven verstuurd naar personen die mogelijk illegaal taxivervoer verrichten. Daarvan gingen 32 brieven naar mogelijke UberPop-chauffeurs.

Illegaal taxivervoer

“In de derde rapportage over illegaal taxivervoer1 heb ik u geïnformeerd over de opkomst van UberPOP. Ik heb u gemeld dat hier op grond van de WP2000 sprake is van illegaal taxivervoer en dat de ILT hiertegen zou optreden, in nauwe samenwerking met de politie en het OM. Nadat Uber in juli was gestart met een beperkte pilot van UberPop werd deze activiteit vanaf oktober breder uitgerold”, licht Mansveld toe.

“De op UberPop gerichte inzet van de ILT bestaat, gezien de aard van de activiteiten, grotendeels uit werk achter de schermen en vergt een zorgvuldigheid die, mede vanuit het belang van effectieve opsporing, niet altijd direct zichtbaar is. De ILT heeft in de tweede helft van 2014 met name geïnvesteerd in voorbereiding en onderzoek, gericht op een effectieve aanpak van UberPop. In de eerste maanden van 2015 heeft de ILT inmiddels goede resultaten geboekt in de aanpak van UberPop-chauffeurs.”

Dwangsom

Eind 2014 heeft de ILT aan het bedrijf Uber een last onder dwangsom opgelegd vanwege overtreding van de WP2000. “Ik heb u daarover geïnformeerd bij brief van 14 januari 20152. Op grond van aangehouden UberPop-chauffeurs is deze LOD tegen Uber inmiddels volledig verbeurd en is een nieuwe LOD opgelegd”, zegt Mansveld.

“De aanpak van illegaal taxivervoer in het algemeen en van UberPop in het bijzonder blijft ook in 2015 een prioriteit van de ILT. Inmiddels is duidelijk dat gedegen voorbereiding en onderzoek en de nodige praktijkervaring zijn vruchten afwerpt en leidt tot een werkbare en effectieve aanpak. De ILT gaat voort op de
ingeslagen weg en blijft met slimme inzet van mensen en middelen en binnen haar (juridische) mogelijkheden toezicht uitoefenen op het illegaal taxivervoer”, aldus de staatssecretaris in haar rapportage.

Bart Pals

Lees ook: Evaluatie taxiwet is gevoelige nederlaag voor UberPop

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

12 reacties op “Maximale dwangsom Uber bereikt, nieuwe is 1 miljoen euro”

Rodney Barten|19.05.15|09:01

En waarom kan het ILT niet gewoon de app van UberPop uit de lucht laten halen? Waarom is Niek nog niet een paar dagen vastgezet wegens het leiding geven aan een organisatie die illegaal werken aanmoedigt?

Johan Zevenbergen|19.05.15|09:07

Is Uberpop een apart plof BV tje ?
Of is 1 miljoen een compensatie voor de te weinig betaalde belasting over de 50 miljard?

Uber-pop is al niet meer actief in Amsterdam.
Zijn de rijders met de staart tussen de benen vertrokken

Heb net geprobeerd om een Uber pop te bestellen in Amsterdam, geen enkele te vinden…..

Johan Zevenbergen|20.05.15|09:19

Zijn zeker druk om hun taxipas te halen.

M. Martins.|20.05.15|13:33

Onjuist!! De Uberpoppers rijden gewoon door.

Johan Zevenbergen|20.05.15|19:02

Afleidingsmanoeuvre van de popers?

Martin van der Plas|23.05.15|13:33

“Door samenwerking met een procesfinancierder is het gelukt om deelname aan de collectieve gerechtelijke procedures(s) tegen de taxiservice van Uberpop hoe dan ook volledig kosteloos te maken.
Doordat – in ruil voor een aandeel in de opbrengst van de procedure bij succes – de kosten van de procedure volledig worden betaald door deze procesfinancierder lopen deelnemers geen enkel financieel risico.

Martin van der Plas|23.05.15|13:34

Nu is het vooral van belang zo veel mogelijk deelnemers te verzamelen om er voor te zorgen dat deze activiteiten zo snel mogelijk worden gestaakt.
Hoe meer chauffeurs ermee doen, hoe groter de druk op Uber en zwaarder het gewicht van de uitspraak van de rechter(s).
U kunt zich aanmelden via LinkedIN, info@kuijperadvocaten of 06-10037014, ook kunt u contact opnemen met TaxiPro of Martin van der Plas (stopuberpop@gmail.com).”

Martin van der Plas|23.05.15|13:41

Nu is het vooral van belang zo veel mogelijk deelnemers te verzamelen om er voor te zorgen dat deze activiteiten zo snel mogelijk worden gestaakt.
Hoe meer chauffeurs ermee doen, hoe groter de druk op Uber en zwaarder het gewicht van de uitspraak van de rechter(s).

Johan Zevenbergen|28.05.15|21:42

Tegen de tijd dat er is uitgeprocedeerd, mag iedereen met een pas een taxi bedrijf exploiteren.
Dus lijkt mij wat mosterd na de …….

M. Martins.|29.05.15|22:54

Daar gokt Uber ook op. Daarom rijden ze gewoon door.

Maximale dwangsom Uber bereikt, nieuwe is 1 miljoen euro | TaxiPro
Uber, directeur, Niek van Leeuwen, advocaat, rechtszaak, rechter, rechtszaal, snorder

Maximale dwangsom Uber bereikt, nieuwe is 1 miljoen euro

De maximale dwangsom van 100.000 euro die Uber moet betalen wegens het aanbieden van illegaal taxivervoer via UberPop is volledig verbeurd. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage over illegaal taxivervoer, die staatssecretaris Wilma Mansveld naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De nieuwe dwangsom is verhoogd tot 50.000 euro per gepakte UberPop-chaufeur tot een maximum van 1.000.000 euro. 

Verder blijkt uit de rapportage over de tweede helft van 2014 dat de Inspectie Leefomgeving en Transport in die periode in totaal 11 snorderacties heeft uitgevoerd. Deze waren mede gericht op UberPop-chauffeurs. Bij deze acties zijn 36 snorders aangehouden. Vijf daarvan betroffen UberPop-chauffeurs.

Strafblad

Alle UberPop-chauffeurs hebben een proces-verbaal ontvangen. Ze kunnen een boete van maximaal 4200 euro krijgen (de hoogte wordt bepaald door het OM) en riskeren een strafblad. Daarnaast ontvangen snorders een last onder dwangsom.

Als een snorder opnieuw gepakt wordt bij het verrichten van illegaal taxivervoer, moet hij deze dwangsom van €10.000,- betalen. Dat is in de rapportageperiode tweemaal gebeurd. Op last van de officier van justitie kan daarnaast de auto in beslag worden genomen. Dat is overigens hier niet gebeurd.

Snorderacties

Verder worden uitkeringsinstanties en Belastingdienst geïnformeerd. Zij zijn incidenteel ook zelf aanwezig bij snorderacties. In de tweede helft van 2014 zijn minder snorderacties uitgevoerd dan in de eerste helft van dat jaar. “De voorbereiding en uitvoering van acties tegen UberPop-chauffeurs is arbeidsintensiever en kost meer tijd dan bij ‘gewone’ snorderacties”, aldus Mansveld.

Naar aanleiding van signalen en meldingen heeft de ILT in deze periode 42 waarschuwingsbrieven verstuurd naar personen die mogelijk illegaal taxivervoer verrichten. Daarvan gingen 32 brieven naar mogelijke UberPop-chauffeurs.

Illegaal taxivervoer

“In de derde rapportage over illegaal taxivervoer1 heb ik u geïnformeerd over de opkomst van UberPOP. Ik heb u gemeld dat hier op grond van de WP2000 sprake is van illegaal taxivervoer en dat de ILT hiertegen zou optreden, in nauwe samenwerking met de politie en het OM. Nadat Uber in juli was gestart met een beperkte pilot van UberPop werd deze activiteit vanaf oktober breder uitgerold”, licht Mansveld toe.

“De op UberPop gerichte inzet van de ILT bestaat, gezien de aard van de activiteiten, grotendeels uit werk achter de schermen en vergt een zorgvuldigheid die, mede vanuit het belang van effectieve opsporing, niet altijd direct zichtbaar is. De ILT heeft in de tweede helft van 2014 met name geïnvesteerd in voorbereiding en onderzoek, gericht op een effectieve aanpak van UberPop. In de eerste maanden van 2015 heeft de ILT inmiddels goede resultaten geboekt in de aanpak van UberPop-chauffeurs.”

Dwangsom

Eind 2014 heeft de ILT aan het bedrijf Uber een last onder dwangsom opgelegd vanwege overtreding van de WP2000. “Ik heb u daarover geïnformeerd bij brief van 14 januari 20152. Op grond van aangehouden UberPop-chauffeurs is deze LOD tegen Uber inmiddels volledig verbeurd en is een nieuwe LOD opgelegd”, zegt Mansveld.

“De aanpak van illegaal taxivervoer in het algemeen en van UberPop in het bijzonder blijft ook in 2015 een prioriteit van de ILT. Inmiddels is duidelijk dat gedegen voorbereiding en onderzoek en de nodige praktijkervaring zijn vruchten afwerpt en leidt tot een werkbare en effectieve aanpak. De ILT gaat voort op de
ingeslagen weg en blijft met slimme inzet van mensen en middelen en binnen haar (juridische) mogelijkheden toezicht uitoefenen op het illegaal taxivervoer”, aldus de staatssecretaris in haar rapportage.

Bart Pals

Lees ook: Evaluatie taxiwet is gevoelige nederlaag voor UberPop

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

12 reacties op “Maximale dwangsom Uber bereikt, nieuwe is 1 miljoen euro”

Rodney Barten|19.05.15|09:01

En waarom kan het ILT niet gewoon de app van UberPop uit de lucht laten halen? Waarom is Niek nog niet een paar dagen vastgezet wegens het leiding geven aan een organisatie die illegaal werken aanmoedigt?

Johan Zevenbergen|19.05.15|09:07

Is Uberpop een apart plof BV tje ?
Of is 1 miljoen een compensatie voor de te weinig betaalde belasting over de 50 miljard?

Uber-pop is al niet meer actief in Amsterdam.
Zijn de rijders met de staart tussen de benen vertrokken

Heb net geprobeerd om een Uber pop te bestellen in Amsterdam, geen enkele te vinden…..

Johan Zevenbergen|20.05.15|09:19

Zijn zeker druk om hun taxipas te halen.

M. Martins.|20.05.15|13:33

Onjuist!! De Uberpoppers rijden gewoon door.

Johan Zevenbergen|20.05.15|19:02

Afleidingsmanoeuvre van de popers?

Martin van der Plas|23.05.15|13:33

“Door samenwerking met een procesfinancierder is het gelukt om deelname aan de collectieve gerechtelijke procedures(s) tegen de taxiservice van Uberpop hoe dan ook volledig kosteloos te maken.
Doordat – in ruil voor een aandeel in de opbrengst van de procedure bij succes – de kosten van de procedure volledig worden betaald door deze procesfinancierder lopen deelnemers geen enkel financieel risico.

Martin van der Plas|23.05.15|13:34

Nu is het vooral van belang zo veel mogelijk deelnemers te verzamelen om er voor te zorgen dat deze activiteiten zo snel mogelijk worden gestaakt.
Hoe meer chauffeurs ermee doen, hoe groter de druk op Uber en zwaarder het gewicht van de uitspraak van de rechter(s).
U kunt zich aanmelden via LinkedIN, info@kuijperadvocaten of 06-10037014, ook kunt u contact opnemen met TaxiPro of Martin van der Plas (stopuberpop@gmail.com).”

Martin van der Plas|23.05.15|13:41

Nu is het vooral van belang zo veel mogelijk deelnemers te verzamelen om er voor te zorgen dat deze activiteiten zo snel mogelijk worden gestaakt.
Hoe meer chauffeurs ermee doen, hoe groter de druk op Uber en zwaarder het gewicht van de uitspraak van de rechter(s).

Johan Zevenbergen|28.05.15|21:42

Tegen de tijd dat er is uitgeprocedeerd, mag iedereen met een pas een taxi bedrijf exploiteren.
Dus lijkt mij wat mosterd na de …….

M. Martins.|29.05.15|22:54

Daar gokt Uber ook op. Daarom rijden ze gewoon door.