Bezwaar Taxi Frans tegen strafbeschikking BCT ongegrond

Aan Taxi Frans zijn terecht lasten onder dwangsom opgelegd voor het rijden zonder BCT, zo oordeelt de bezwaarcommissie van inspectiedienst ILT. Eigenaar Frans Ritzerfeld tekende bezwaar aan en wilde vrijgesteld worden van de BCT-plicht. Ook eiste hij een schadevergoeding van 2 miljoen euro. In al deze kwesties krijgt hij vooralsnog niet zijn zin. Wel kan hij het nog hogerop zoeken.

Ritzerfeld verzet zich al langer tegen het verplichte gebruik van de boordcomputer taxi. Volgens de taxi-ondernemer uit Maastricht werkt de BCT niet goed en is deze onvoldoende aan de wet getoetst. Omdat hij het niet eens is met deze verplichting, rijdt hij zonder BCT. Dat kwam hem op meerdere boetes te staan. Ook werd één van de vier voertuigen in beslag genomen. Op 31 mei werden er vervolgens twee strafbeschikkingen opgelegd aan Taxi Frans en Taxi Frans Coöperatie. In beide gevallen ging het om een last onder dwangsom: uitgestelde boetes om herhaling van een overtreding of strafbaar feit te voorkomen.

Tegen die strafbeschikkingen tekende Ritzerfeld bezwaar aan. Op 20 juli vond daarom een hoorzitting plaats bij de ILT. Daarin werden de bezwaren tegen beide strafbeschikkingen behandeld. Ook kwam een door de taxi-ondernemer tegen de ILT ingediende klacht aan de orde.

Vrijstelling BCT-plicht

Tijdens de bijeenkomst kwam Ritzerfeld ook in opstand tegen het bestaan en gebruik van de BCT. Eerder stelde hij daar al een 120 pagina’s tellend bezwaarschrift voor op. Hij is onder meer van mening dat de BCT de privacy schendt, omdat er illegale gegevensopslag plaatsvindt. Hij verwees daarbij ook naar Europese jurisprudentie. Maar de voorzitter van de bezwaarcommissie gaf aan dat de hoorzitting alleen draaide om de opgelegde lasten onder dwangsom voor het rijden zonder BCT, niet om formele wetgeving en bestaande voorschriften aan te vechten.

Wat Ritzerfeld betreft is zijn probleem opgelost met een vrijstelling van de BCT-plicht. Zijn bedrijf zou zijn stilgelegd door de ILT, waar hij ook aan refereert als ‘de oppermacht’. Naast de vrijstelling van de BCT-plicht eiste hij een schadevergoeding van 2 miljoen euro. Hij stelde deze schade te hebben geleden als gevolg van de processen-verbaal die hij aan zijn broek kreeg.

Dwangsom terecht opgelegd

Aan Taxi Frans en Taxi Frans Coöperatie is op 31 mei een last onder dwangsom opgelegd wegens het overtreden van de wet: het verzorgen van taxivervoer zonder dat in het voertuig een boordcomputer taxi aanwezig was. In de beslissing van ILT wordt duidelijk dat de overtredingen zijn begaan. Politie en ILT hebben ze vastgesteld, en Ritzerfeld heeft ze ook niet ontkend.

Vervolgens was het de vraag of de lasten onder dwangsom terecht zijn opgelegd. Deze maatregel is een uitgestelde straf. Als de overtreding in kwestie opnieuw wordt begaan, wordt de dwangsom daadwerkelijk een boete. Uit alles blijkt dat in het geval van Taxi Frans herhaling mag worden verwacht. Om die reden is de dwangsom op de juiste gronden opgelegd.

In de beslissing gaat de ILT in op de door Ritzerfeld aangedragen bezwaargronden. Zo is de ILT het niets eens met de stelling dat de BCT niet deugdelijk werkt. Ook wordt opgemerkt dat Ritzerfeld zijn mening hierover kennelijk op ervaringen van anderen baseert, omdat hij zelf immers zonder BCT’s rijdt. Ritzerfeld verwees ook naar een nulmeting inzake de BCT, maar deze concludeert juist dat de BCT goed functioneert voor handhaving, al zijn er wel verbeteringen mogelijk.

Privacy

Ook de stelling dat er vrijstelling van de BCT-plicht zou zijn omdat er eerder niet door de ILT op bezwaren werd gereageerd, hield geen stand. Een reactie die uitblijft is geen reden om de wet naast je neer te leggen, aldus de bezwaarcommissie. En de stelling dat de BCT de privacy zou schenden en voor illegale gegevensopslag zorgt, wordt evenmin onderschreven door de commissie. Zo kunnen opgeslagen coördinaten alleen worden uitgelezen in opdracht van de officier van justitie en zijn die coördinaten niet te matchen met de klant in kwestie.

Het staat wat de bezwaarcommissie vast dat er terecht is gehandhaafd en dat er geen reden is om de lasten onder dwangsom te herroepen. Om die reden is er ook geen grond om de geëiste schadevergoeding van 2 miljoen euro toe te kennen. Ritzerfeld kan binnen twee weken na deze beslissing beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

27 reacties op “Bezwaar Taxi Frans tegen strafbeschikking BCT ongegrond”

Duco Douwstra|03.08.17|11:44

Als je alle vaststaande feiten negeert die in het evaluatie rapport nulmeting staan over de onbetrouwbaarheid van de BCT.Als je als voorzitter van de hoorcommissie zegt,dat de deskundige alleen wat mag zeggen als de voorzitten hem een vraag stelt.Dan ontstaat er een monoloog,tussen een geslepen
juridisch onderlegde voorzitter en een taxiondernemer.Dat de ILT niet bij de versleutelde ritgegevens kan komen is een leugen.Dat de BCT de rij-en rusttijden betrouwbaar registreert is ook een leugen.

Duco Douwstra|03.08.17|11:49

Het rapport geeft redelijk weer op welke gronden de BCT niet aan de eisen voldoet die de wetgever voor ogen had bij het tot stand komen van deze wet.Waardoor de wet op onjuiste gronden en valse voorlichting tot stand is gekomen en daardoor zou de verplichting van de BCT buiten de wet moeten worden gesteld,daar lopen procedures over.Loop alles eens na over besparingen,z.g. veiligheid en all anderen argumenten,dan zal je zien dat de BCT niet 1 doelstelling verwezenlijkt,wel het tegenovergestelde.

Paul Dijkhuizen|03.08.17|13:21

Wie zegt dat de BCT goed (genoeg) functioneert voor handhaving leeft waarschijnlijk al langere tijd onder een steen… Als dat het geval zou zijn, waarom wordt er door de ILT dan nog steeds niet volledig gehandhaaft, maar wordt er alleen opgetreden bij ontbreken of niet/verkeerd gebruiken van de BCT? Dus de veel te rooskleurige conclusies getrokken uit een opgesteld rapport worden nu gezien als maatstaf? Ook na de door de taxibranche (gedwongen) betaalde update is de BCT nog ondeugdelijk.

Taxi Volendam|03.08.17|13:38

Er is kennelijk een meningsverschil tussen gegevens die betrouwbaar opgeslagen zijn en de betrouwbaarheid van de opgeslagen gegevens.
De nulmeting geeft niet aan dat de opgeslagen gegevens betrouwbaar zijn, daar gaat het over!
Hoe dit handhaven ?
Ook geeft de nulmeting niet aan dat er bespaart wordt op administratie kosten, de veiligheid verbeterd is door de bct, eerlijke concurrentie bevordert wordt, nee , geen enkele doelstelling afgesproken door ILT met de taxibranche is waarheid geworden.

Taxi Volendam|03.08.17|16:50

Daar ligt hr. Koonen niet wakker van.
De Taxi ondernemer’s wel, die ook dit BCT drama gedwongen hebben moeten betalen.
Niet willen toegeven dat de bct niet deugt en toch daarvoor willen bekeuren is iets wat in een beschaafd land niet thuis hoort.
De bct mag dan wet zijn maar je zou enig fatsoen van de uitvoerders verwachtten
î.p.v. onwaarheden en verdraaiing van feiten.
We staan met deze verplichtte bct voor Jan lul in de gehele E.U. en daarbuiten.

Rex Urban|03.08.17|20:45

Het PKI certificaat van de BCT, (certificering) loopt in 2020 ten einde.
Onverstandig om een dan 13 jaar oude bct wederom te certificeren, daar er te veel mis mee is, de techniek verouderd en het financieel niet verantwoord is en nooit geweest.
Het is noodzakelijk dat ILT duidelijkheid geeft en stopt met taxietje pesten.
Laat automatiseren over aan de markt zoals b.v. in de taxi wereld in landen om ons heen gebeurt.

Duco Douwstra|04.08.17|01:19

Er moet vrije marktwerking mogelijk zijn,als ik een beter systeem tegenkom, dan moet ik vrij zijn om deze aan te schaffen.Er zijn al zeer betrouwbare online systemen via de iPad voor € 3,00 per maand all in met centrale opslag,die online 24/7 te downloaden is.Maar er zijn nog veel meer mooie systemen waar we allemaal van afgesloten zijn.De ILT verschuild zich achter een klein aantal taxichauffeurs die door gebrek aan kennis van zaken, blij zijn me de BCT.

Appie Sabina Kuiper|04.08.17|02:36

De ritten staat en het rijtijdenboekje is mij meer waard dan die bct. Heb twee taxi’s en werk met de cabman en de taxitronic. Wel is de cabman veel beter dan de taxitronic maar als ik mijn gegevens na ga wat ik nog elke dag opschrijf doormiddel gebruik van de ritten staat dan mogen ze om mij d e bct er gelijk uitgooien.this dat ze het verplichten maar wie schrijft die blijft zeg ik maar.mijn ervaring dus ook van de bct klopt de helft niet.vandaar ik elke dag ook nog werk met rittenstaten erbij

Frans Ritzerfeld|04.08.17|11:15

Dank aan allen voor uw welgemeende reactie’s, er word achter de schermen gewerkt om het bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven verzet aan te tekenen, hoewel ik eigenlijk veel meer reactie’s verwacht had uit de taxibranche, zie mijn reactie’s op 120 bekeuringen BCT, ILT beroept zich op een Koninklijk Besluit en proberen zelfs onze Koning Willem Alexander in een kwaad daglicht te stellen door deze corruptie bij ons door de strot te duwen, hoeveel taxibedrijven heeft de ILT nu al verniet

Frans Ritzerfeld|04.08.17|11:25

De ILT is niet alleen de taxibranche failliet aan het maken maar brengt de Staat der Nederlanden ook op de rand van faillissement, het zijn niet alleen de 200 miljoen aan subsidie’s wat onze Politiek met list en leugens er in gepompt heeft, aan het einde van de rit zullen de claims van de taxibedrijven in de miljarden lopen, ruimen wij de ILT niet op, dan doet het onze Koning dit wel.
Duco hoe kunt u nu over vrije marktwerking spreken als de ILT nagenoeg voor 100% dicteert.

Frans Ritzerfeld|04.08.17|11:44

Buiten het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, bestaat er ook nog een EU Hof van Justitie, buiten de advocaatkosten, gratis en als allerlaatste een EU Hof voor de Rechten van de Mens, buiten de advocaat, gratis.
De WP 2000 is in strijd met de Privacywet, jurisprudentie is aangeleverd bij de ILT en ze wuiven het gewoon weg, ik sta er iedere dag mee op en vraag me af, hoe schandalig kan de overheid m.b.t. de ILT zijn, en dit allemaal door leugens en machtsmisbruik.

Frans Ritzerfeld|04.08.17|12:13

Taxi Volendam, het digitaal opslaan van persoonlijke gegevens is bij Wet verboden, ik heb dit tijdens de hoorzitting aan gegeven, track en trace volgsysteem (stalking) is al helemaal verboden, de voorzitter wuifde dit weg met de woorden, wij kijken nooit in dit systeem, ik zei daarop, dit is voor U mosterd na de maaltijd.
Door dit digitaal opslaan wordt gesuggereerd dat ieder taxichauffeur en klant een crimineel is, dit mag niet, de zwaarste crimineel mag en kan men geen electronische enkelband

Frans Ritzerfeld|04.08.17|12:29

Verplichten, wegens inbreuk op de Privacy, dit zijn feiten, daarbij opgeteld alle mankementen en gebreken, ongeveer een hele encyclopedie, heeft de BCT geen enkel recht op Wettelijk bestaan, hoe stoicijns kan de ILT en de Politiek zijn, nu komt het, hoe kan onze Politiek dit verder met lede ogen aan zien, ik heb in ieder geval alle Politieke partijen hierover geinformeerd. Er zijn taxibedriven verplicht om BCT’s af te nemen bij een aanbieder die failliet was met medeweten van de ILT hoe krom.

Frans Ritzerfeld|04.08.17|12:55

Nogmaals dank aan allen voor de support. We gaan ons nu voorbereiden op de volgende zitting. Ik beloof U allen plechtig dat wij dit verhaal helemaal af maken. Als U in ons gelooft, mag U vrijwillig een donatie storten als tegemoetkoming in de kosten op NL96RABO0155014609. Tevens roepen wij het bedrijfsleven op om ons in alle eerlijkheid te sponseren in een eerlijke zaak en in naam van gerechtigheid.

Ton van Dalfsen|04.08.17|13:07

Wie was de voorzitter? Was dat toevallig Hr Gschwind?

Frans Ritzerfeld|04.08.17|13:27

Resumerend, de verweertermijn is 6 weken, wij zijn doende, de vordering van 2 miljoen heeft niet alleen betrekking op de bekeuringen maar het plat leggen van mijn hele bedrijf, acht jaren voor niets energie gepompt om iets van je oude dag te maken als oudedagsvoorziening, wij doen voornamelijk airportshutles en straattaxi en men bouwt een klantenkring op, onze klanten zijn meer dan 1 maand niet bediend geworden, dit is een doodsteek voor ons bedrijf en we moeten helemaal opnieuw beginnen.

Frans Ritzerfeld|04.08.17|13:38

Ja Ton de naam klopt Gschwind, maar alles ter zijde, waar hebben we het eigenlijk over.
Op een eerlijke manier een passagier van A naar B brengen tegen betaling.
Wat een circus, in ca 2002 ben ik wat oude taxameters en mobilofoons gaan kopen bij een oudere taxiondernemer, hij vroeg bent u een taxibedrijf begonnen, ik zei ja meneer, deze meneer zei tegen mij let goed op, vanaf nu kom je vaker voor de rechtbank als dat je ooit nog eens in de kerk komt, hij had gelijk.

Frans Ritzerfeld|04.08.17|13:48

Collega’s ik ben zo blij met Taxi Pro en de landelijke communicatie wat dit medium tot stand brengt, samen staan we sterk, vroeger werd men gewoon de hoek in gejaagd en monddood gemaakt, alleen de kranten hebben aan dit onterechte BCT verhaal geen oor naar.
Deze schandalige en corruptie m.b.t. de BCT krijgt helaas geen aandacht, triest voor woorden, ik heb het vermoeden dat het zich allemaal dekselt, zijn de kranten zijn ook afhankelijk van subsidie’s ? En zo hangt dit hele circus in elkaar.

Frans Ritzerfeld|04.08.17|13:57

Onze democratie is door de bureaucratie en regelgeving veranderd in een dictatuur, erger als de zwaarste vorm van communisme, de waarheid doet pijn.

Paul Dijkhuizen|04.08.17|15:01

De informatie in de nulmeting dat de BCT goed zou functioneren voor handhaving kwam van….de ILT!

Ton van Dalfsen|04.08.17|16:12

Vorig jaar September proces verbaal gehad voor het niet hebben van een update. Rond kerst valt hij eindelijk op de mat. Vroeg mij toen af: Moest mijn kerst door het ILT vergalt worden? Had het gevoel van opzet. Was met vakantie aan het einde van de wereld. gelukkig heeft Duco het verweer geschreven en de thuisblijver heeft het nog op tijd verstuurd. Tot op heden nog niets van vernomen.

Ton van Dalfsen|04.08.17|16:16

@ Frans, Leef erg met je mee. Hoop dat jij je gelijk ergens krijgt. Moet wel.
EN Met Hr Gschwind had je geen kans van slagen. Ik ken hem nog van mijn verleden. Hij is helemaal op de hand van het ILT EN OOK van Kiwa. eerste klas rotzak die ik niet tegen moet komen. Hij zal dan het eerste half uur slecht kunnen lopen en niets kunnen zeggen.

Taxi Volendam|05.08.17|16:29

“Staatssecretaris Dijksma van I&M onderschrijft de conclusies uit het rapport”, lees bericht Taxipro 16 mei j.l.
Knv leden geven daarentegen aan dat bijna 40% van de opgeslagen rit gegevens in de bct onbetrouwbaar zijn waardoor deze onbruikbaar zijn.
Aldus hun Secretaris Andela.
Knv zit in het bct overleg met ILT.
Aangenomen mag worden dat KNV het juist heeft.
ILT speelt een onduidelijk spelletje met de taxibranche.
Met 40% onbetrouwbare gegevens in de bct handhaven onmogelijk!

Frans Ritzerfeld|05.08.17|21:49

ILT is als men toch alles leest een criminele organisatie, dit tot daar aan toe, maar ze draaien de rol om en leggen het balletje bij ons neer door ons te stigmatiseren, ok dit tot daar aan toe, 900 nieuwe ILT inspecteurs, dit is niet genoeg, dan wordt de Gemeentepolitie erbij in geschakeld om je met passagiers in de taxi met blauw licht van de weg af te drukken, niet 1 maar 2 politieauto’s, en dit voor de leugen BCT, ik zweer er bij, aan het einde gaan de ILT verliezen

Ton van Dalfsen|07.08.17|16:23

@ Taxi Volendam, Ben ik wel benieuwd of het KNV ook die 40% onbetrouwbare gegevens mee neemt in het overleg?

Taxi Volendam|08.08.17|11:19

@ Ton, Volgens KNV leden komen deze cijfers uit het BCT overleg van ILT met KNV.
Het wordt alleen nergens vermeld voor zover mij bekend.
Men wil het kennelijk “onder de pet” houden.
Maar Ton, dit is pas het begin.
Wanneer chauffeurs door krijgen, voor zover ze dat nog niet hebben, hoe kinderlijk eenvoudig de bct te “misleiden” is, wordt de betrouwbaarheid van de opgeslagen gegevens in de BCT nog verder onderuitgehaald.
Het is een kwestie van tijd voor de bom (ILT) barst.

Frans Ritzerfeld|28.09.17|22:45

Vandaag bericht gekregen over seponering bekeuringen wegens geen BCT aanwezig, een kat in het nauw maakt rare sprongen. Procedure is op gestart bij de hoogste bestuursrechter,
Seponering was wegens gebrek aan bewijs, aan mijn hoela, er is 120 pagina’s verweer door mij in gediend, bij, echt alle instanties, ook de politiek, werkelijk alle partijen zijn geinformeerd over dit debacle BCT, overheid snapt echt niet hoe ze de taxibranche aan het vernietigen is, en dit alleen maar om zichzelf te verrij

Bezwaar Taxi Frans tegen strafbeschikking BCT ongegrond | TaxiPro

Bezwaar Taxi Frans tegen strafbeschikking BCT ongegrond

Aan Taxi Frans zijn terecht lasten onder dwangsom opgelegd voor het rijden zonder BCT, zo oordeelt de bezwaarcommissie van inspectiedienst ILT. Eigenaar Frans Ritzerfeld tekende bezwaar aan en wilde vrijgesteld worden van de BCT-plicht. Ook eiste hij een schadevergoeding van 2 miljoen euro. In al deze kwesties krijgt hij vooralsnog niet zijn zin. Wel kan hij het nog hogerop zoeken.

Ritzerfeld verzet zich al langer tegen het verplichte gebruik van de boordcomputer taxi. Volgens de taxi-ondernemer uit Maastricht werkt de BCT niet goed en is deze onvoldoende aan de wet getoetst. Omdat hij het niet eens is met deze verplichting, rijdt hij zonder BCT. Dat kwam hem op meerdere boetes te staan. Ook werd één van de vier voertuigen in beslag genomen. Op 31 mei werden er vervolgens twee strafbeschikkingen opgelegd aan Taxi Frans en Taxi Frans Coöperatie. In beide gevallen ging het om een last onder dwangsom: uitgestelde boetes om herhaling van een overtreding of strafbaar feit te voorkomen.

Tegen die strafbeschikkingen tekende Ritzerfeld bezwaar aan. Op 20 juli vond daarom een hoorzitting plaats bij de ILT. Daarin werden de bezwaren tegen beide strafbeschikkingen behandeld. Ook kwam een door de taxi-ondernemer tegen de ILT ingediende klacht aan de orde.

Vrijstelling BCT-plicht

Tijdens de bijeenkomst kwam Ritzerfeld ook in opstand tegen het bestaan en gebruik van de BCT. Eerder stelde hij daar al een 120 pagina’s tellend bezwaarschrift voor op. Hij is onder meer van mening dat de BCT de privacy schendt, omdat er illegale gegevensopslag plaatsvindt. Hij verwees daarbij ook naar Europese jurisprudentie. Maar de voorzitter van de bezwaarcommissie gaf aan dat de hoorzitting alleen draaide om de opgelegde lasten onder dwangsom voor het rijden zonder BCT, niet om formele wetgeving en bestaande voorschriften aan te vechten.

Wat Ritzerfeld betreft is zijn probleem opgelost met een vrijstelling van de BCT-plicht. Zijn bedrijf zou zijn stilgelegd door de ILT, waar hij ook aan refereert als ‘de oppermacht’. Naast de vrijstelling van de BCT-plicht eiste hij een schadevergoeding van 2 miljoen euro. Hij stelde deze schade te hebben geleden als gevolg van de processen-verbaal die hij aan zijn broek kreeg.

Dwangsom terecht opgelegd

Aan Taxi Frans en Taxi Frans Coöperatie is op 31 mei een last onder dwangsom opgelegd wegens het overtreden van de wet: het verzorgen van taxivervoer zonder dat in het voertuig een boordcomputer taxi aanwezig was. In de beslissing van ILT wordt duidelijk dat de overtredingen zijn begaan. Politie en ILT hebben ze vastgesteld, en Ritzerfeld heeft ze ook niet ontkend.

Vervolgens was het de vraag of de lasten onder dwangsom terecht zijn opgelegd. Deze maatregel is een uitgestelde straf. Als de overtreding in kwestie opnieuw wordt begaan, wordt de dwangsom daadwerkelijk een boete. Uit alles blijkt dat in het geval van Taxi Frans herhaling mag worden verwacht. Om die reden is de dwangsom op de juiste gronden opgelegd.

In de beslissing gaat de ILT in op de door Ritzerfeld aangedragen bezwaargronden. Zo is de ILT het niets eens met de stelling dat de BCT niet deugdelijk werkt. Ook wordt opgemerkt dat Ritzerfeld zijn mening hierover kennelijk op ervaringen van anderen baseert, omdat hij zelf immers zonder BCT’s rijdt. Ritzerfeld verwees ook naar een nulmeting inzake de BCT, maar deze concludeert juist dat de BCT goed functioneert voor handhaving, al zijn er wel verbeteringen mogelijk.

Privacy

Ook de stelling dat er vrijstelling van de BCT-plicht zou zijn omdat er eerder niet door de ILT op bezwaren werd gereageerd, hield geen stand. Een reactie die uitblijft is geen reden om de wet naast je neer te leggen, aldus de bezwaarcommissie. En de stelling dat de BCT de privacy zou schenden en voor illegale gegevensopslag zorgt, wordt evenmin onderschreven door de commissie. Zo kunnen opgeslagen coördinaten alleen worden uitgelezen in opdracht van de officier van justitie en zijn die coördinaten niet te matchen met de klant in kwestie.

Het staat wat de bezwaarcommissie vast dat er terecht is gehandhaafd en dat er geen reden is om de lasten onder dwangsom te herroepen. Om die reden is er ook geen grond om de geëiste schadevergoeding van 2 miljoen euro toe te kennen. Ritzerfeld kan binnen twee weken na deze beslissing beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

27 reacties op “Bezwaar Taxi Frans tegen strafbeschikking BCT ongegrond”