Rechter, rechtbank. Foto: iStock / Wavebreakmedia

Hoger beroep: VOG voor chauffeurskaart terecht afgewezen

Een man die eerder werd veroordeeld voor rijden onder invloed en rijden zonder rijbewijs heeft terecht geen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gekregen. Met die VOG wilde hij een chauffeurskaart bij Kiwa aanvragen. De rechter besloot ruim een jaar geleden al dat de VOG terecht niet was verleend en in hoger beroep ziet de Raad van State geen reden om iets aan dat oordeel te veranderen.

De man vroeg op 5 januari 2016 een VOG aan, zodat hij vervolgens bij Kiwa een chauffeurskaart aan kon vragen. Zo’n kaart is vereist om als taxichauffeur te mogen werken, maar de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie wees de VOG-aanvraag af. De man had in de voorgaande jaren namelijk een paar keer flink buiten de lijntjes gekleurd. In 2014 werd hij veroordeeld voor het besturen van een motorrijtuig terwijl zijn rijbewijs was ingevorderd. Ook werd hij twee keer betrapt op rijden inder invloed. Hij kreeg zowel een werkstraf als een ontzegging van de rijbevoegdheid aan zijn broek.

Onder invloed achter het stuur

De VOG-aanvraag werd afgewezen en met het bezwaar tegen dat besluit gebeurde hetzelfde. De staatssecretaris redeneerde als volgt: als de man de feiten waarvoor hij was veroordeeld nogmaals zou plegen, zou dat een belemmering vormen voor het goed uitoefenen van het werk dat hij wilde gaan doen. Een taxichauffeur die onder invloed rijdt, vormt immers een gevaar voor de samenleving.

De rechtbank gaf de staatssecretaris in die afweging gelijk. Van mensen die onder invloed achter het stuur kruipen, bestaat nu eenmaal het gevaar dat ze dat opnieuw doen. Wat de man heeft gedaan is bij uitstek niet te verenigen met de functie van taxichauffeur. Dat hij in privétijd in de fout ging, verandert daar voor de rechter niets aan. Het afwijzen van de VOG-aanvraag was dan ook terecht.

Twee jaar niet in de fout

Daar was degene die de aanvraag deed het echter niet mee eens. Hij was ten tijde van de aanvraag al bijna twee jaar niet in de fout gegaan en dat zou voldoende garantie moeten zijn. Maar als het om de VOG voor de chauffeurskaart gaat, geldt een terugkijktermijn van vijf jaar. Daarbij gaat het om de vraag of uitoefening van de functie wordt gehinderd als de persoon in kwestie de strafbare feiten opnieuw zou plegen. En bij rijden onder invloed en rijden zonder rijbewijs is dat het geval. Dat vindt de staatssecretaris, dat vindt de rechter en de Raad van State denkt er in hoger beroep niet anders over.

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij ProMedia. Binnen dat team is hij de vaste redacteur van Infrasite.nl.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.