Niets af te dingen op verbod taxironselaars Schiphol

Foto: ProMedia

Taxichauffeurs mogen niet buiten het taxisysteem van Schiphol om klanten oppikken op de luchthaven. Dat bevestigde de rechter onlangs en uit de uitspraak blijkt dat de gemeente de maatregel dit keer juridisch erg goed heeft dichtgetimmerd. Nu de maatregelen tegen het ronselen definitief mogen en de problemen grotendeels verdwenen zijn, brengt TaxiPro het hele verhaal nog eenmaal in kaart.

Het taxiverkeer op Schiphol is op een specifieke manier geregeld. Op de centrale standplaats zijn veertien plekken. Tien daarvan zijn bestemd voor de concessiehouders SchipholTaxi, Bios en Willemsen-de Koning. De vier overige plekken zijn voor alle andere taxi’s, mits zij behoren tot de Geaccepteerde Taxi Organisaties (GTO’s). Dit zijn organisaties die voldoen aan de kwaliteitseisen van Stichting Taxi Controle.

Uit het zicht van de toeristen bevindt zich een grote bufferzone. De drie concessiehouders hebben elk een eigen wachtrij vooraan de zone. Daarachter bevindt zich een wachtrij voor alle GTO-taxi’s. Daarmee is Schiphol voor andere taxi’s nog geen verboden gebied. Zij mogen klanten afzetten en bestelde ritten starten op de luchthaven. Maar op de standplaats is voor hen geen plek.

Kwaad bloed gezet

Buiten dit systeem om heeft, vanaf medio 2015, een groeiend aantal taxichauffeurs geprobeerd om ook taxiritten te scoren. Het gaat om chauffeurs die over de juiste papieren voor taxivervoer beschikken, maar die niet rijden voor een concessiehouder of GTO. In de aankomsthallen of op het plein voor de standplaats kaapten zij klanten voor de neus van de officiële Schiphol-taxi’s weg.

Dat was om meerdere redenen een probleem. In de eerste plaats gaat er voor de betrokken partijen veel werk en geld om in het gekozen systeem. Door zich daar aan te onttrekken, hebben de ronselaars kwaad bloed gezet bij hun vakgenoten en bij Schiphol. Daarnaast zou het ronselen niet zelden met agressie en intimidatie gepaard zijn gegaan, ook jegens de taxichauffeurs die daar wel mogen werken. En de ronselaars moesten hun taxi ergens kwijt, wat ook nog de nodige overlast in de parkeergarage zorgde.

Gebiedsverbod voor taxichauffeur

De gemeente Haarlemmermeer nam al eerder maatregelen, maar die hielden geen stand. Uiteindelijk werd een aanwijzingsbesluit genomen, dat het verbiedt om op Schiphol Plaza en het Jan Dellaertplein taxidiensten aan te bieden, tenzij dat vanuit een taxi gebeurt. Daarmee is klanten werven in de hallen en op het plein – daar waar de meeste potentiële klanten zich bevinden – dus verboden. Overtredingen kunnen leiden tot oplopende boetes, inbeslagname van het voertuig en zelfs een gebiedsverbod. Dat laatste is in elk geval eenmaal aan een taxichauffeur opgelegd.

De gemeente redeneerde dat deze vrij rigoureuze maatregel kon worden genomen omdat de ronselaars voor veel overlast zorgden. Hun activiteiten ronduit verbieden zou de openbare orde ten goede komen. De taxironselaars vonden dat zelf onzin en spanden een kort geding aan tegen het besluit. Maar de bezwaren werden van tafel geveegd: de gemeente mocht deze maatregel nemen om de openbare orde te kunnen handhaven.

Wp 2000

Een kort geding loopt vooruit op een bodemprocedure, een uitgebreidere rechtszaak over hetzelfde onderwerp. In een kort geding schat de rechter in wat de uitkomst van de bodemprocedure zou zijn. Dat bepaalt wat er in de tussentijd gebeurt. De ronselaars wilden dat het besluit werd opgeschort totdat de uitgebreide rechtszaak kon worden gevoerd. Hadden zij gelijk gekregen, dan hadden ze eigenlijk nog zeker een jaar lang op dezelfde voet door kunnen gaan – even los van andere maatregelen die de autoriteiten in de tussentijd hadden kunnen nemen.

Op het kort geding volgde inderdaad de bodemprocedure waarin een groep taxichauffeurs alsnog het taxisysteem van Schiphol probeerde te verslaan. Dat deden ze met name met het argument dat het aanwijzingsbesluit niet was gebaseerd op de Wet personenvervoer 2000. Maar dat hoefde ook niet, stelt de rechter. De Wp 2000 is bedoeld om de taximarkt te verbeteren, maar de gemeente heeft de maatregel genomen om de openbare orde te beschermen. Er is dan ook niet in strijd met de Wp 2000 gehandeld.

Taxi’s op openbare weg

Omdat het motief lag in de openbare orde, was de gemeenteraad bevoegd om het betreffende artikel over het verbod in de Algemeen Plaatselijke Verordening op te nemen. In 2015 oordeelde een andere rechter namelijk dat alle taxi’s hun vervoer mochten aanbieden op de openbare weg van Schiphol. Maar dat is nu niet relevant, geeft de rechter in de meest recente uitspraak aan, omdat de situatie waar het om gaat een andere is dan in 2015. Destijds was het verbod dat de gemeente Haarlemmermeer had genomen namelijk wel in strijd met de Wp 2000.

Dan nog waren de taxironselaars van mening dat het artikel in de APV over verbod om taxidiensten aan te bieden in strijd is met de Gemeentewet. Volgens de bepalingen van artikel 172 van die wet zouden zij niet in strijd met de openbare orde hebben gehandeld of het gemeenschapsleven hebben verstoord. Maar, zo stelt de gemeente: dat artikel hebben we helemaal niet toegepast. In plaats daarvan is gebruikgemaakt van een bevoegdheid, op basis van de APV, om een gebied aan te wijzen waarin het verbod in kwestie geldt. En die bevoegdheid mocht de gemeenteraad het gemeentebestuur ook geven, oordeelt de rechter.

Normale gang van zaken onmogelijk

Het volgende argument van de ronselaars: het besluit is genomen op basis van informatie die niet goed te controleren is. De gemeente is er van uitgegaan dat zijn de openbare orde verstoorden. Maar volgens de ronselaars kwam dat juist door het gedrag van de beveiligers die de ronselaars moesten weren van de luchthaven.

Maar er zijn allerlei verslagen en processen-verbaal over het gedrag van de taxironselaars. Die documenten komen onder meer van de Marechaussee. Wat de rechter betreft staat wel vast dat de taxironselaars met hun gedrag een normale gang van zaken onmogelijk hebben gemaakt. Deze groep uit het gebied weren met het oog op de openbare orde is dus terecht.

Tot slot vinden de ronselaars het aanwijzingsbesluit te ver gaan omdat er geen einddatum aan verbonden is. Maar het is ook nooit gezegd dat de maatregel permanent is. Het is wettelijk verplicht om elke zes maanden te bekijken of de maatregel nog nodig is. Die evaluaties hebben netjes plaatsgevonden en voorlopig blijft het aanwijzingsbesluit van kracht.

Hulp van het ministerie

De uitspraak laat vooral zien dat de gemeente Haarlemmermeer zijn maatregelen tegen de taxironselaars dit keer uitermate goed juridisch heeft onderbouwd. Feitelijk konden de ronselaars er geen speld tussen krijgen. Dit doet vermoeden dat de hulp van het ministerie van Infrastructuur zijn uitwerking niet heeft gemist. De toenmalige staatssecretaris, Sharon Dijksma, gaf destijds immers aan dat de gemeente Haarlemmermeer het probleem diende op te lossen, maar dat zij daarvoor onder meer de juridische expertise van haar ministerie ter beschikking stelde.

Zijn alle problemen dan opgelost? Dat lijkt grotendeels het geval te zijn. De situatie waarin soms tientallen taxichauffeurs in de aankomsthallen en op het plein klanten probeerden te werven is voorbij, al komt het ronselen op kleine schaal nog wel voor. Er is veel minder overlast en het gevoel van veiligheid is toegenomen. Tegelijk is onder de vaste aanbieders van taxivervoer minder ergernis over de aanwezigheid van de ronselaars. Vooralsnog werkt het aanwijzingsbesluit.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

4 reacties op “Niets af te dingen op verbod taxironselaars Schiphol”

En dat allemaal ten koste van de taxi’s die hun bestelde ritten komen afhalen.

Dave Kuipers|14.06.18|11:23

De situatie waarin soms tientallen taxichauffeurs in de aankomsthallen en op het plein klanten probeerden te werven is voorbij…. Misschien toch maar eens een wandeling doen buiten Vincent? ze zijn namelijk 50 meter verplaatst naar de busbaan waar ze nu schreeuwen naar de mensen :P Feitelijk enkel probleem verplaatst.

Hendrik A Flothuis|14.06.18|11:51

Inderdaad Dave Kuipers, ik was afgelopen zondag op Schiphol om cliënten op te halen en daar stonden de heren tientallen met gele hesje, blokband er op en met de tekst official Schipholtaxi te brullen naar de toeristen,marechaussee in de buurt maar niemand die daar iets aan deed !!

Mieke van der Velden|14.06.18|12:52

Ditzelfde gebeurd nu op eindhoven airport.ook niemand die er iets aan doet marechaussè staat erbij en lacht erom. Totaal is dat de taxichauffeur niet meer met respect aangekeken wordt. Ik voel me door de overheid zo enorm in de steek gelaten. Zodra er stront aan de knikker komt veranderd men regels en de oude vertrouwde taxichauffeur is de dupe.