Standplaats Amsterdam Centraal

Amsterdam maakt werk van gelijke regels voor alle taxidiensten

Foto: TaxiPro (IJ)

Het huidige verschil in regels voor verschillende soorten taxidiensten in Amsterdam gaat verdwijnen. Het college van burgemeester en wethouders heeft daar Agenda Taxi 2020-2025 voor bedacht. Per 1 april volgend jaar wordt het handhavingsbeleid voor de opstapmarkt al aangepast, als tussenstap naar een definitief gelijk speelveld.

Voor de opstapmarkt gelden in Amsterdam al jaren andere regels en sancties dan voor aanbieders in de bestelmarkt. Dat is de partijen in de opstapmarkt een doorn in het oog; volgens hen werkt het systeem oneerlijke concurrentie in de hand. De gemeente erkent die ongelijkheid sinds enige tijd en kondigde ook al aan dat aanpassingen van het beleid voor een gelijker speelveld moeten gaan zorgen. Tegelijk moeten de maatregelen de leefbaarheid helpen verbeteren, want met zo’n 5.000 tot 7.000 taxi’s drukken de blauwe kentekens ook in dat opzicht een stevig stempel op de stad.

Middelange en lange termijn

De Agenda Taxi 2020-2025 bestaat uit tien maatregelen. “Naast het creëren van één pakket regels voor alle spelers, werken we aan integrale en slimme handhaving, intelligente toegang voor taxi’s en nieuwe vormen van standplaatsen. Met sommige dingen, zoals het realiseren van uitstootvrije taxistandplaatsen en verkeersmaatregelen rond het wallengebied, zijn we al begonnen. Andere maatregelen moeten nog verder worden uitgewerkt en kunnen pas op middellange termijn (2022) of langere termijn (2025) worden ingevoerd”, aldus een toelichting van het college.

Wethouder Sharon Dijksma van Verkeer & Vervoer: “Het verbeteren van de taximarkt is een van de ambities van dit college. Dat is nodig omdat de huidige situatie niet toekomstbestendig is. Om de stad ook op dit vlak leefbaar te houden is het noodzakelijk om stappen te zetten. Dat doen we me dit nieuwe beleid.” Het betreft overigens een beleidsvoornemen waarop nog inspraak mogelijk is.

Meer verantwoordelijkheid TTO’s

De aanpassingen van het handhavingsbeleid voor de opstapmarkt worden per 1 april 2020 van kracht. Dit is een “noodzakelijke tussenstap op weg naar een nieuwe taxiverordening” waarmee uiteindelijk gelijke regels ontstaan voor alle taxichauffeurs in Amsterdam.

“Met de aanpassingen wordt een duidelijker onderscheid gemaakt tussen de verantwoordelijkheden van de Toegestane Taxi Organisaties (TTO’s) en de verantwoordelijkheden van de gemeente. Daarbij komt er meer eigen verantwoordelijkheid en ruimte voor TTO’s om hun chauffeurs te beboeten. Voor de TTO’s betekent deze beleidswijziging dat de gemeente actiever toezicht op hen houdt, en alleen op chauffeurs individueel waar het de zwaardere overtredingen betreft.”

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

3 reacties op “Amsterdam maakt werk van gelijke regels voor alle taxidiensten”

Jan Van Den Berg|17.11.19|14:45

oke het veranderd maar wat veranderd er dan, voor de opstapmarkt dat is mij niet duidelijk

Marco Mens|21.11.19|12:15

Het is mij ook niet duidelijk wat en veranderd en hoe het veranderd. Echter een gelijk speelveld is met de verschillende aanvullende regels voor de diversen gemeentes feitelijk een utopie!! Simpel voorbeeld stroomstoring ligt treinverkeer plat in Nederland cq enkele provincies. De Amsterdamse TTO verplichting voorkomt dat taxi uit andere steden weer “vol” retour kunnen.

Marco Mens|21.11.19|12:16

Terwijl de Amsterdamse taxi’s wel vol retour kunnen vanuit de plaatsen waar zij klanten brengen. Waar de politiek de mond vol heeft van een gelijk speelveld is diezelfde politiek verantwoordelijk voor het ongelijke speelveld.. Vroeger, nu en Wrs in de toekomst ook nog..

Amsterdam maakt werk van gelijke regels voor alle taxidiensten | TaxiPro
Standplaats Amsterdam Centraal

Amsterdam maakt werk van gelijke regels voor alle taxidiensten

Foto: TaxiPro (IJ)

Het huidige verschil in regels voor verschillende soorten taxidiensten in Amsterdam gaat verdwijnen. Het college van burgemeester en wethouders heeft daar Agenda Taxi 2020-2025 voor bedacht. Per 1 april volgend jaar wordt het handhavingsbeleid voor de opstapmarkt al aangepast, als tussenstap naar een definitief gelijk speelveld.

Voor de opstapmarkt gelden in Amsterdam al jaren andere regels en sancties dan voor aanbieders in de bestelmarkt. Dat is de partijen in de opstapmarkt een doorn in het oog; volgens hen werkt het systeem oneerlijke concurrentie in de hand. De gemeente erkent die ongelijkheid sinds enige tijd en kondigde ook al aan dat aanpassingen van het beleid voor een gelijker speelveld moeten gaan zorgen. Tegelijk moeten de maatregelen de leefbaarheid helpen verbeteren, want met zo’n 5.000 tot 7.000 taxi’s drukken de blauwe kentekens ook in dat opzicht een stevig stempel op de stad.

Middelange en lange termijn

De Agenda Taxi 2020-2025 bestaat uit tien maatregelen. “Naast het creëren van één pakket regels voor alle spelers, werken we aan integrale en slimme handhaving, intelligente toegang voor taxi’s en nieuwe vormen van standplaatsen. Met sommige dingen, zoals het realiseren van uitstootvrije taxistandplaatsen en verkeersmaatregelen rond het wallengebied, zijn we al begonnen. Andere maatregelen moeten nog verder worden uitgewerkt en kunnen pas op middellange termijn (2022) of langere termijn (2025) worden ingevoerd”, aldus een toelichting van het college.

Wethouder Sharon Dijksma van Verkeer & Vervoer: “Het verbeteren van de taximarkt is een van de ambities van dit college. Dat is nodig omdat de huidige situatie niet toekomstbestendig is. Om de stad ook op dit vlak leefbaar te houden is het noodzakelijk om stappen te zetten. Dat doen we me dit nieuwe beleid.” Het betreft overigens een beleidsvoornemen waarop nog inspraak mogelijk is.

Meer verantwoordelijkheid TTO’s

De aanpassingen van het handhavingsbeleid voor de opstapmarkt worden per 1 april 2020 van kracht. Dit is een “noodzakelijke tussenstap op weg naar een nieuwe taxiverordening” waarmee uiteindelijk gelijke regels ontstaan voor alle taxichauffeurs in Amsterdam.

“Met de aanpassingen wordt een duidelijker onderscheid gemaakt tussen de verantwoordelijkheden van de Toegestane Taxi Organisaties (TTO’s) en de verantwoordelijkheden van de gemeente. Daarbij komt er meer eigen verantwoordelijkheid en ruimte voor TTO’s om hun chauffeurs te beboeten. Voor de TTO’s betekent deze beleidswijziging dat de gemeente actiever toezicht op hen houdt, en alleen op chauffeurs individueel waar het de zwaardere overtredingen betreft.”

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

3 reacties op “Amsterdam maakt werk van gelijke regels voor alle taxidiensten”

Jan Van Den Berg|17.11.19|14:45

oke het veranderd maar wat veranderd er dan, voor de opstapmarkt dat is mij niet duidelijk

Marco Mens|21.11.19|12:15

Het is mij ook niet duidelijk wat en veranderd en hoe het veranderd. Echter een gelijk speelveld is met de verschillende aanvullende regels voor de diversen gemeentes feitelijk een utopie!! Simpel voorbeeld stroomstoring ligt treinverkeer plat in Nederland cq enkele provincies. De Amsterdamse TTO verplichting voorkomt dat taxi uit andere steden weer “vol” retour kunnen.

Marco Mens|21.11.19|12:16

Terwijl de Amsterdamse taxi’s wel vol retour kunnen vanuit de plaatsen waar zij klanten brengen. Waar de politiek de mond vol heeft van een gelijk speelveld is diezelfde politiek verantwoordelijk voor het ongelijke speelveld.. Vroeger, nu en Wrs in de toekomst ook nog..