tcm, taxi, amsterdam, tto

Vergunning TCM ingetrokken wegens overtreding WP2000 en belastingwet

De gemeente Amsterdam heeft de TTO-vergunning van TCM ingetrokken omdat uit het Bibob-advies is gebleken dat de leiding van TCM de Wet Personenvervoer en de belastingwetgeving heeft overtreden. Bovendien zouden voormalige zakenpartners betrokken zijn geweest bij overtreding van sociale zekerheidswetgeving en geweldsdelicten, die zich deels in de taxiwereld hebben afgespeeld. Verder zou bij de aanvraag ter verkrijging van de TTO-vergunning het formulier Wet Bibob en vergunningen niet juist ingevuld zijn. Want de aanvrager zou ten onrechte hebben gemeld de afgelopen vijf jaar niet met Justitie in aanraking zijn gekomen, omdat hij onder meer een transactie geaccepteerd heeft.

Dat blijkt uit de uitspraak van de voorzieningenrechter inzake het verzoek tot een voorlopige voorziening door TCM. Hij vindt dat de gemeente de TTO-vergunning mag intrekken op basis van het Bibob-advies en gaat niet mee in het bezwaar van TCM. De TCM-directie liet deze week weten dat er volgens hem sprake zou zijn van willekeur en een persoonlijke vete vanuit de gemeente.

Bureau Bibob

“Niet elke TTO is onderworpen aan onderzoek van het Landelijke Bureau Bibob. Sommige zijn onderworpen bij Coördinatiebureau Bibob van gemeente Amsterdam zelf. Dit is een minder uitgebreide screening dan de Landelijke Bureau Bibob screening”, zegt TCM-woordvoerder Malik. “Er is duidelijk onderscheid gemaakt tussen de TTO’s.”

Maar de gemeente Amsterdam ontkent die aantijgingen. “Iedere TTO wordt aan dezelfde screening onderworpen en de criteria zijn voor alle TTO’s hetzelfde”, zegt woordvoerder Cor Vos. Overigens is het wel zo dat de gemeente zelf kan beslissen om het Landelijk Bureau Bibob in te schakelen.

Beleidslijn Bibob

Uit de Amsterdamse beleidslijn Bibob en Taxi 2013 blijkt dat de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer (DIVV) in eerste instantie de aanvraag tot een TTO-vergunning beoordeelt. Indien uit het in eerste instantie gehouden onderzoek vragen of twijfels naar voren zijn gekomen die niet beantwoord kunnen worden, kan een dossier worden voorgelegd aan het Coördinatiebureau Bibob van de gemeente Amsterdam.

Mocht DIVV bij een vergunningsbeoordeling na eigen onderzoek en de aanvullende toets door het Coördinatiebureau nog vragen onbeantwoord zien, dan kan een beroep worden gedaan op het Landelijk Bureau Bibob van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (Bureau Bibob). Dit bureau heeft toegang tot gesloten bronnen, zoals politieregisters, strafregisters en gegevens van de Belastingdienst, waardoor een brede screening van de vergunningaanvrager en overige zakelijke partners mogelijk is.

Officier van Justitie

Uit de uitspraak van de voorzieningenrechter van het college van beroep (de hoogste bestuursrechter in Nederland op het gebied van het sociaal-economisch bestuursrecht), blijkt dat de TCM-directie het er niet mee eens is dat de gemeente Amsterdam advies heeft gevraagd aan het Landelijk Bureau Bibob naar aanleiding van een tip van de Bibob-officier van justitie. Volgens TCM berust deze tip op een strafrechtelijk onderzoek in 2009 dat niets heeft opgeleverd. Maar volgens de voorzieningrechter is dat toegestaan, ook als het onderzoek niet tot een veroordeling leidde.

Uiteindelijk heeft de TCM-directie in 2009 een schikking getroffen met de belastingdienst en is dus niet door een rechter veroordeeld wegens belastingfraude. Het Landelijk Bureau Bibob kijkt echter veel naar veel meer zaken, veel verder dan het Coördignatiebureau Bibob. Het Landelijk Bureau kijkt ook naar verbanden die in het verleden zijn aangegaan met diverse (rechts)personen. Ook als deze inmiddels zijn beëindigd.

TTO

Volgens de gemeente Amsterdam is de bestuurder en enig aandeelhouder van TCM niet geschikt om een TTO te leiden, waardoor de vergunning is ingetrokken. Naast overtreding van de belastingregels zou hij zeer nalatig zijn als het gaat om naleving van de wet personenvervoer. Daarbovenop gaat het advies van Landelijk Bibob over voormalige zakenpartners. De voorzieningrechter gaat niet mee in het verweer van TCM dat haar bestuurder niet of nauwelijks in relatie staat tot de strafbare feiten genoemd in het Bibob-advies. “Hangende het Bibob-advies zijn weliswaar diverse overeenkomsten verbroken, maar dat neemt niet weg dat deze overeenkomsten in het recente verleden bestonden en mee kunnen wegen”, vindt de rechter.

Volgens het Bibob-advies is financieel voordeel verkregen vanwege het handelen in strijd met de belastingwetgeving van de TCM-directie met andere bedrijven. Het zou gaan om de gang van zaken bij aangiften omzetbelasting en verzoeken tot teruggave van BPM. Volgens de voorzieningrechter mag dit meegenomen worden in het Bibob-advies, omdat het financiële voordeel met name is verkregen door omvangrijke werkgevers- en belastingfraude gepleegd door een voormalig zakenpartner.

TCM-directie

Verder vindt de TCM-directie dat door de opzet van de procedure waarin de TTO-vergunning op basis van de Wet Bibob is ingetrokken, een effectieve rechtsgang ontbreekt. De onderliggende broninformatie zou ten onrechte niet voor haar beschikbaar zijn. Maar volgens de voorzieningrechter had de op 29 mei 2013 verleende TTO-vergunning een voorlopig karakter, waarbij expliciet werd vermeld dat de afronding van de Bibob-procedure consequenties kan hebben.

“Dat het bureau Bibob op 27 mei 2013 al een negatief advies had uitgebracht maakt niet dat aan het voorbehoud in de vergunning geen betekenis zou toekomen”, vindt de rechter. “Zoals de gemeente Amsterdam reeds in de vergunning zelf heeft toegelicht, moest hij dit Bibob-advies nog beoordelen en kon besluitvorming op de TCM-aanvraag die dateerde van 19 december 2012 niet langer worden afgewacht.”

Voorzieningenrechter

Ook vindt de voorzieningenrechter dat TCM zich voldoende heeft kunnen verdedigen. TCM heeft het Bibob advies van de gemeente Amsterdam, waarbij alle feiten en omstandigheden waarop het Landelijk Bureau Bibob zich baseert uitvoerig zijn beschreven. Er is volgens de rechter niet gebleken dat de gemeente zich op andere feiten heeft gebaseerd, dus TCM heeft volgens hem voldoende mogelijkheid gehad deze zaken te kunnen betwisten.

Al met al wuift de rechter alle bezwaren van TCM weg. “Er zijn geen aanwijzingen dat het advies en het daartoe door het Landelijk Bureau Bibob ingestelde onderzoek niet op zorgvuldige wijze tot stand is gekomen. Of dat de in het advies vermelde feiten de conclusies niet kunnen dragen”, vindt de rechter. Hij wijst het bezwaar van TCM voor een voorlopige voorziening dan ook af.

Bezwaar

De gemeente had eigenlijk al in januari de vergunning van TCM willen intrekken. Maar omdat de directie bezwaar aantekende, werd gewacht op de rechterlijke uitspraak. De Wet Bibob wordt alleen toegepast bij aanvragen voor een TTO-vergunning Hij geldt niet voor individuele chauffeurs, daarvoor is een VOG voldoende. Alle TCM-chauffeurs moeten voor 21 maart onderdak hebben gevonden bij een andere Amsterdamse TTO, willen zij de opstapmarkt blijven bedienen in de hoofdstad.

TCM kan nog in beroep gaan tegen de beslissing van het college van beroep. Ook moet het college van B en W nog een besluit nemen op het door TCM ingediende bezwaar. Dat duurt enkele weken. Maar tot die tijd blijft de maatregel tot intrekking van de TCM-vergunning bestaan, meldt de gemeente.

Lees de volledige uitspraak van de rechter.

Bart Pals

Lees ook: Amsterdam trekt TTO-vergunning TCM in wegens Bibob

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

1 reactie op “Vergunning TCM ingetrokken wegens overtreding WP2000 en belastingwet”

Rodie Van der Steen|27.02.14|11:19

de strijd om de taximarkt is begonnen !
De corrupte overheid haalt ALLES uit de kast ! zelfs bibop onderzoeken iz. een amsterdamse TTO….
Het moet niet gekker worden, zeker een nieuw projectje van Dhr. Schulz ? de man van ?
Waarschijnlijk heeft deze zakkenvuller al een katvanger zitten bij connexxion of misschien zelfs bij de TCA…..

Vergunning TCM ingetrokken wegens overtreding WP2000 en belastingwet | TaxiPro
tcm, taxi, amsterdam, tto

Vergunning TCM ingetrokken wegens overtreding WP2000 en belastingwet

De gemeente Amsterdam heeft de TTO-vergunning van TCM ingetrokken omdat uit het Bibob-advies is gebleken dat de leiding van TCM de Wet Personenvervoer en de belastingwetgeving heeft overtreden. Bovendien zouden voormalige zakenpartners betrokken zijn geweest bij overtreding van sociale zekerheidswetgeving en geweldsdelicten, die zich deels in de taxiwereld hebben afgespeeld. Verder zou bij de aanvraag ter verkrijging van de TTO-vergunning het formulier Wet Bibob en vergunningen niet juist ingevuld zijn. Want de aanvrager zou ten onrechte hebben gemeld de afgelopen vijf jaar niet met Justitie in aanraking zijn gekomen, omdat hij onder meer een transactie geaccepteerd heeft.

Dat blijkt uit de uitspraak van de voorzieningenrechter inzake het verzoek tot een voorlopige voorziening door TCM. Hij vindt dat de gemeente de TTO-vergunning mag intrekken op basis van het Bibob-advies en gaat niet mee in het bezwaar van TCM. De TCM-directie liet deze week weten dat er volgens hem sprake zou zijn van willekeur en een persoonlijke vete vanuit de gemeente.

Bureau Bibob

“Niet elke TTO is onderworpen aan onderzoek van het Landelijke Bureau Bibob. Sommige zijn onderworpen bij Coördinatiebureau Bibob van gemeente Amsterdam zelf. Dit is een minder uitgebreide screening dan de Landelijke Bureau Bibob screening”, zegt TCM-woordvoerder Malik. “Er is duidelijk onderscheid gemaakt tussen de TTO’s.”

Maar de gemeente Amsterdam ontkent die aantijgingen. “Iedere TTO wordt aan dezelfde screening onderworpen en de criteria zijn voor alle TTO’s hetzelfde”, zegt woordvoerder Cor Vos. Overigens is het wel zo dat de gemeente zelf kan beslissen om het Landelijk Bureau Bibob in te schakelen.

Beleidslijn Bibob

Uit de Amsterdamse beleidslijn Bibob en Taxi 2013 blijkt dat de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer (DIVV) in eerste instantie de aanvraag tot een TTO-vergunning beoordeelt. Indien uit het in eerste instantie gehouden onderzoek vragen of twijfels naar voren zijn gekomen die niet beantwoord kunnen worden, kan een dossier worden voorgelegd aan het Coördinatiebureau Bibob van de gemeente Amsterdam.

Mocht DIVV bij een vergunningsbeoordeling na eigen onderzoek en de aanvullende toets door het Coördinatiebureau nog vragen onbeantwoord zien, dan kan een beroep worden gedaan op het Landelijk Bureau Bibob van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (Bureau Bibob). Dit bureau heeft toegang tot gesloten bronnen, zoals politieregisters, strafregisters en gegevens van de Belastingdienst, waardoor een brede screening van de vergunningaanvrager en overige zakelijke partners mogelijk is.

Officier van Justitie

Uit de uitspraak van de voorzieningenrechter van het college van beroep (de hoogste bestuursrechter in Nederland op het gebied van het sociaal-economisch bestuursrecht), blijkt dat de TCM-directie het er niet mee eens is dat de gemeente Amsterdam advies heeft gevraagd aan het Landelijk Bureau Bibob naar aanleiding van een tip van de Bibob-officier van justitie. Volgens TCM berust deze tip op een strafrechtelijk onderzoek in 2009 dat niets heeft opgeleverd. Maar volgens de voorzieningrechter is dat toegestaan, ook als het onderzoek niet tot een veroordeling leidde.

Uiteindelijk heeft de TCM-directie in 2009 een schikking getroffen met de belastingdienst en is dus niet door een rechter veroordeeld wegens belastingfraude. Het Landelijk Bureau Bibob kijkt echter veel naar veel meer zaken, veel verder dan het Coördignatiebureau Bibob. Het Landelijk Bureau kijkt ook naar verbanden die in het verleden zijn aangegaan met diverse (rechts)personen. Ook als deze inmiddels zijn beëindigd.

TTO

Volgens de gemeente Amsterdam is de bestuurder en enig aandeelhouder van TCM niet geschikt om een TTO te leiden, waardoor de vergunning is ingetrokken. Naast overtreding van de belastingregels zou hij zeer nalatig zijn als het gaat om naleving van de wet personenvervoer. Daarbovenop gaat het advies van Landelijk Bibob over voormalige zakenpartners. De voorzieningrechter gaat niet mee in het verweer van TCM dat haar bestuurder niet of nauwelijks in relatie staat tot de strafbare feiten genoemd in het Bibob-advies. “Hangende het Bibob-advies zijn weliswaar diverse overeenkomsten verbroken, maar dat neemt niet weg dat deze overeenkomsten in het recente verleden bestonden en mee kunnen wegen”, vindt de rechter.

Volgens het Bibob-advies is financieel voordeel verkregen vanwege het handelen in strijd met de belastingwetgeving van de TCM-directie met andere bedrijven. Het zou gaan om de gang van zaken bij aangiften omzetbelasting en verzoeken tot teruggave van BPM. Volgens de voorzieningrechter mag dit meegenomen worden in het Bibob-advies, omdat het financiële voordeel met name is verkregen door omvangrijke werkgevers- en belastingfraude gepleegd door een voormalig zakenpartner.

TCM-directie

Verder vindt de TCM-directie dat door de opzet van de procedure waarin de TTO-vergunning op basis van de Wet Bibob is ingetrokken, een effectieve rechtsgang ontbreekt. De onderliggende broninformatie zou ten onrechte niet voor haar beschikbaar zijn. Maar volgens de voorzieningrechter had de op 29 mei 2013 verleende TTO-vergunning een voorlopig karakter, waarbij expliciet werd vermeld dat de afronding van de Bibob-procedure consequenties kan hebben.

“Dat het bureau Bibob op 27 mei 2013 al een negatief advies had uitgebracht maakt niet dat aan het voorbehoud in de vergunning geen betekenis zou toekomen”, vindt de rechter. “Zoals de gemeente Amsterdam reeds in de vergunning zelf heeft toegelicht, moest hij dit Bibob-advies nog beoordelen en kon besluitvorming op de TCM-aanvraag die dateerde van 19 december 2012 niet langer worden afgewacht.”

Voorzieningenrechter

Ook vindt de voorzieningenrechter dat TCM zich voldoende heeft kunnen verdedigen. TCM heeft het Bibob advies van de gemeente Amsterdam, waarbij alle feiten en omstandigheden waarop het Landelijk Bureau Bibob zich baseert uitvoerig zijn beschreven. Er is volgens de rechter niet gebleken dat de gemeente zich op andere feiten heeft gebaseerd, dus TCM heeft volgens hem voldoende mogelijkheid gehad deze zaken te kunnen betwisten.

Al met al wuift de rechter alle bezwaren van TCM weg. “Er zijn geen aanwijzingen dat het advies en het daartoe door het Landelijk Bureau Bibob ingestelde onderzoek niet op zorgvuldige wijze tot stand is gekomen. Of dat de in het advies vermelde feiten de conclusies niet kunnen dragen”, vindt de rechter. Hij wijst het bezwaar van TCM voor een voorlopige voorziening dan ook af.

Bezwaar

De gemeente had eigenlijk al in januari de vergunning van TCM willen intrekken. Maar omdat de directie bezwaar aantekende, werd gewacht op de rechterlijke uitspraak. De Wet Bibob wordt alleen toegepast bij aanvragen voor een TTO-vergunning Hij geldt niet voor individuele chauffeurs, daarvoor is een VOG voldoende. Alle TCM-chauffeurs moeten voor 21 maart onderdak hebben gevonden bij een andere Amsterdamse TTO, willen zij de opstapmarkt blijven bedienen in de hoofdstad.

TCM kan nog in beroep gaan tegen de beslissing van het college van beroep. Ook moet het college van B en W nog een besluit nemen op het door TCM ingediende bezwaar. Dat duurt enkele weken. Maar tot die tijd blijft de maatregel tot intrekking van de TCM-vergunning bestaan, meldt de gemeente.

Lees de volledige uitspraak van de rechter.

Bart Pals

Lees ook: Amsterdam trekt TTO-vergunning TCM in wegens Bibob

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

1 reactie op “Vergunning TCM ingetrokken wegens overtreding WP2000 en belastingwet”

Rodie Van der Steen|27.02.14|11:19

de strijd om de taximarkt is begonnen !
De corrupte overheid haalt ALLES uit de kast ! zelfs bibop onderzoeken iz. een amsterdamse TTO….
Het moet niet gekker worden, zeker een nieuw projectje van Dhr. Schulz ? de man van ?
Waarschijnlijk heeft deze zakkenvuller al een katvanger zitten bij connexxion of misschien zelfs bij de TCA…..