Mansveld, staatssecretaris, IenM, Infrastructuur

Inspectie ILT pakt 64 snorders in tweede helft van 2013

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft in de tweede helft van 2013 bij de snorderinspecties en reguliere taxicontroles 64 illegale vervoerders geverbaliseerd. Dat betekent dat deze vervoerders een boete krijgen van 4200 euro. Daarnaast is ook in 37 gevallen een Last onder Dwangsom (LOD) opgelegd van 10.000 euro. Als een snorder dan nog een keer wordt gepakt, moet hij dat bedrag betalen. Dat was vorig jaar nog niet het geval, omdat er geen recidivisten zijn gepakt.

Dat meldt staatssecretaris Wilma Mansveld in haar voortgangsrapportage over de aanpak van snorders. Die rapportage is onderdeel van een motie van de Tweede Kamer om snorders harder aan te pakken. Hoe groot het probleem is, dat kan de staatssecretaris nog niet vertellen. Dat is volgens haar lastig vast te stellen.

Snorderinspecties

Snorderinspecties worden gepland naar aanleiding van meldingen over snorderactiviteiten. Dat kan gaan om eigen waarneming van inspecteurs of meldingen vanuit de legale taxibranche of andere toezichthouders en instanties, zoals politie en gemeenten.

De meeste klachten en meldingen komen uit Amsterdam en de zuidelijke provincies, daarom hebben de meeste ILT-controles plaatsgevonden in die regio’s. In toenemende mate worden overigens ook signalen uit andere delen van het land ontvangen.

Bewijsvoering

In de tweede helft van 2013 zijn naar aanleiding van meldingen, na een analyse van de problematiek en de omgeving, diverse snorderinspecties uitgevoerd. Bij dergelijke acties wordt een vermoedelijke snorder gevolgd om zijn illegale activiteiten vast te stellen. Daarvoor is bewijs nodig van een financiële transactie. “De bewijsvoering is vaak niet eenvoudig, waardoor illegaal taxivervoer moeilijk vast te stellen is”, meldt Mansveld.

De ILT heeft bij de snorderinspecties zoals altijd nauw samengewerkt met de politie. Mansveld: “Dit is van belang in verband met de veiligheid van de inspecteurs en ook vanwege de signaalfunctie die uitgaat van een actieve rol van de politie. Bovendien heeft de politie een taak bij aanhoudingen en de eventuele inbeslagname van voertuigen.”

Uitkering

Daarnaast was er samenwerking met andere handhavingdiensten en relevante ketenpartners (gemeenten, lokale taxibranche). Zo worden uitkeringsinstanties en Belastingdienst geïnformeerd en zijn zij vaak aanwezig bij snorderinspecties. Een aanhouding kan leiden tot een interventie door deze instanties en bijvoorbeeld gevolgen hebben voor een uitkering. “Op deze wijze geven betrokken partijen gezamenlijk een sterk signaal af dat illegaal taxivervoer niet wordt getolereerd”, vindt Mansveld.

In de tweede helft van 2013 heeft de ILT 43 brieven gestuurd aan vermoedelijke snorders op basis van binnengekomen signalen of eigen bevindingen. “Deze informatiebrieven lijken effectief en een preventieve werking te hebben”, schrijft Mansveld aan de Tweede Kamer.

Mystery Guests

De inzet mystery guests die een snorder bellen voor een rit is in de tweede helft van 2013 nog slechts op beperkte schaal gebruikt. “Zonder al teveel prijs te willen geven van de gebruikte methode en de door de inspectie geconstateerde nadelen ervan, blijkt dat deze methode niet zonder meer altijd succesvol is”, zegt de staatssecretaris. ”

Zo is onder andere gebleken dat snorders vaak opereren binnen gesloten netwerken waardoor het als buitenstaander lastig is contact te krijgen. Op basis van de opgedane ervaringen heeft de inspectie de aanpak verder geoptimaliseerd om ook in 2014 het middel van mystery guests te blijven inzetten. De inspectie doet dit selectief, daar waar voldoende rendement wordt verwacht.”

Internet

In 2013 heeft de inspectie een start gemaakt met het opsporen en aanpakken van aanbieders van illegaal taxivervoer op internet. 2013 stond vooral in het teken van de voorbereiding en het uitwerken van een methodiek van aanpak, om deze in 2014 toe te kunnen passen.

“Uit de eerste ervaringen in deze periode is gebleken dat de aanpak minder eenvoudig is dan het lijkt. Ook hier moet het aanbod van illegaal vervoer eerst worden vastgesteld, om er tegen te kunnen optreden. De ervaringen van de afgelopen periode hebben daarin een aantal complicaties aan het licht gebracht. De bewijslast blijkt niet eenvoudig”, meldt Mansveld.

Illegaal gedrag

“Ik acht het niet verstandig al te zeer in detail te treden over de toegepaste opsporingsmethode en de daarbij ondervonden complicaties om te voorkomen dat daarmee calculerend en illegaal gedrag in de hand wordt gewerkt.”

Als de inspectie mogelijk aanbod van illegaal taxivervoer aantreft op internet doet zij om te beginnen nader onderzoek. Daartoe wordt onder andere informatie ingewonnen bij de RDW, de Kamer van Koophandel en Kiwa. Aan de hand van deze gegevens kan de inspectie vaststellen of inderdaad mogelijk sprake is van aanbod van illegaal taxivervoer.

Recidivist

“Als dat zo is, treedt de inspectie in eerste instantie informerend op. Aanbieders worden gebeld en, indien mogelijk ook per brief, gewezen op het feit dat zij handelen in strijd met de wet. Tijdens zo’n telefoongesprek maakt de inspectie kenbaar dat de aanbieder, nu hij geïnformeerd is, als recidivist zal worden beschouwd als hij aangetroffen wordt bij een volgende controle. In dat geval worden dan de nodige stappen ondernomen in het kader van de handhaving”, zegt Mansveld.

In de tweede helft van 2013 heeft de inspectie 160 gevallen van aanbieders van taxivervoer op internet onderzocht. In 60 gevallen kon op basis van nader onderzoek niet worden vastgesteld dat het aanbod voldeed aan de taxiregelgeving. De inspectie heeft deze aanbieders telefonisch en/of schriftelijk benaderd en geïnformeerd over regels voor taxivervoer en sancties tegen illegaal taxiaanbod.

Marktplaats

Bij een tweede toetsing bleken 25 aanbieders na het telefoongesprek en/of de brief hun website te hebben aangepast of geheel verwijderd van internet (bijvoorbeeld Marktplaats). In geval van aanpassing werd via de website alleen nog vrijgesteld vervoer conform de WP2000 aangeboden waardoor er geen sprake meer was van overtreding. Tegen de overige 35 aanbieders is een handhavend traject gestart.

In het afgelopen jaar heeft de ILT ook beheerders van websites benaderd en gewezen op het feit dat zij medewerking verlenen aan illegaal aanbod op internet en verzocht voor de vastgestelde gevallen de toegankelijkheid van dergelijke sites of advertenties te blokkeren.

Providers

Mansveld: “Marktplaats heeft zich coöperatief getoond in het tegenhouden of verwijderen van ongewenste advertenties. Dat geldt niet voor alle providers, waaronder buitenlandse providers als bijvoorbeeld Facebook. Vooralsnog blijft de inspectie proberen op vrijwillige basis medewerking te krijgen van de providers. Medewerking afdwingen is in ieder geval niet mogelijk voor buitenlandse providers en alleen in uiterste en zwaarwegende gevallen een eventuele optie als het gaat om binnenlandse providers.”

De inspectie zet zich ook in 2014 volledig in om binnen haar mogelijkheden en in nauwe samenwerking met andere partners terugdringing van illegaal taxivervoer te bewerkstelligen, belooft de staatssecretaris. “De inspectie neemt alle signalen serieus en blijft alert op nieuwe ontwikkelingen en/of verschuivingen van de taxiproblematiek in de diverse steden en regio’s.”

Modus operandi

In de eerste helft van 2014 is een flink aantal snorderinspecties gepland, in plaatsen door het hele land. Mansveld: “Slimmere analyses van en beter inzicht in de modus operandi van de snorders hebben in het eerste kwartaal van dit jaar al tot goede resultaten geleid.”

Lees ook: ILT intensiveert controles op snorders, boete is 4200 euro

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Inspectie ILT pakt 64 snorders in tweede helft van 2013 | TaxiPro
Mansveld, staatssecretaris, IenM, Infrastructuur

Inspectie ILT pakt 64 snorders in tweede helft van 2013

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft in de tweede helft van 2013 bij de snorderinspecties en reguliere taxicontroles 64 illegale vervoerders geverbaliseerd. Dat betekent dat deze vervoerders een boete krijgen van 4200 euro. Daarnaast is ook in 37 gevallen een Last onder Dwangsom (LOD) opgelegd van 10.000 euro. Als een snorder dan nog een keer wordt gepakt, moet hij dat bedrag betalen. Dat was vorig jaar nog niet het geval, omdat er geen recidivisten zijn gepakt.

Dat meldt staatssecretaris Wilma Mansveld in haar voortgangsrapportage over de aanpak van snorders. Die rapportage is onderdeel van een motie van de Tweede Kamer om snorders harder aan te pakken. Hoe groot het probleem is, dat kan de staatssecretaris nog niet vertellen. Dat is volgens haar lastig vast te stellen.

Snorderinspecties

Snorderinspecties worden gepland naar aanleiding van meldingen over snorderactiviteiten. Dat kan gaan om eigen waarneming van inspecteurs of meldingen vanuit de legale taxibranche of andere toezichthouders en instanties, zoals politie en gemeenten.

De meeste klachten en meldingen komen uit Amsterdam en de zuidelijke provincies, daarom hebben de meeste ILT-controles plaatsgevonden in die regio’s. In toenemende mate worden overigens ook signalen uit andere delen van het land ontvangen.

Bewijsvoering

In de tweede helft van 2013 zijn naar aanleiding van meldingen, na een analyse van de problematiek en de omgeving, diverse snorderinspecties uitgevoerd. Bij dergelijke acties wordt een vermoedelijke snorder gevolgd om zijn illegale activiteiten vast te stellen. Daarvoor is bewijs nodig van een financiële transactie. “De bewijsvoering is vaak niet eenvoudig, waardoor illegaal taxivervoer moeilijk vast te stellen is”, meldt Mansveld.

De ILT heeft bij de snorderinspecties zoals altijd nauw samengewerkt met de politie. Mansveld: “Dit is van belang in verband met de veiligheid van de inspecteurs en ook vanwege de signaalfunctie die uitgaat van een actieve rol van de politie. Bovendien heeft de politie een taak bij aanhoudingen en de eventuele inbeslagname van voertuigen.”

Uitkering

Daarnaast was er samenwerking met andere handhavingdiensten en relevante ketenpartners (gemeenten, lokale taxibranche). Zo worden uitkeringsinstanties en Belastingdienst geïnformeerd en zijn zij vaak aanwezig bij snorderinspecties. Een aanhouding kan leiden tot een interventie door deze instanties en bijvoorbeeld gevolgen hebben voor een uitkering. “Op deze wijze geven betrokken partijen gezamenlijk een sterk signaal af dat illegaal taxivervoer niet wordt getolereerd”, vindt Mansveld.

In de tweede helft van 2013 heeft de ILT 43 brieven gestuurd aan vermoedelijke snorders op basis van binnengekomen signalen of eigen bevindingen. “Deze informatiebrieven lijken effectief en een preventieve werking te hebben”, schrijft Mansveld aan de Tweede Kamer.

Mystery Guests

De inzet mystery guests die een snorder bellen voor een rit is in de tweede helft van 2013 nog slechts op beperkte schaal gebruikt. “Zonder al teveel prijs te willen geven van de gebruikte methode en de door de inspectie geconstateerde nadelen ervan, blijkt dat deze methode niet zonder meer altijd succesvol is”, zegt de staatssecretaris. ”

Zo is onder andere gebleken dat snorders vaak opereren binnen gesloten netwerken waardoor het als buitenstaander lastig is contact te krijgen. Op basis van de opgedane ervaringen heeft de inspectie de aanpak verder geoptimaliseerd om ook in 2014 het middel van mystery guests te blijven inzetten. De inspectie doet dit selectief, daar waar voldoende rendement wordt verwacht.”

Internet

In 2013 heeft de inspectie een start gemaakt met het opsporen en aanpakken van aanbieders van illegaal taxivervoer op internet. 2013 stond vooral in het teken van de voorbereiding en het uitwerken van een methodiek van aanpak, om deze in 2014 toe te kunnen passen.

“Uit de eerste ervaringen in deze periode is gebleken dat de aanpak minder eenvoudig is dan het lijkt. Ook hier moet het aanbod van illegaal vervoer eerst worden vastgesteld, om er tegen te kunnen optreden. De ervaringen van de afgelopen periode hebben daarin een aantal complicaties aan het licht gebracht. De bewijslast blijkt niet eenvoudig”, meldt Mansveld.

Illegaal gedrag

“Ik acht het niet verstandig al te zeer in detail te treden over de toegepaste opsporingsmethode en de daarbij ondervonden complicaties om te voorkomen dat daarmee calculerend en illegaal gedrag in de hand wordt gewerkt.”

Als de inspectie mogelijk aanbod van illegaal taxivervoer aantreft op internet doet zij om te beginnen nader onderzoek. Daartoe wordt onder andere informatie ingewonnen bij de RDW, de Kamer van Koophandel en Kiwa. Aan de hand van deze gegevens kan de inspectie vaststellen of inderdaad mogelijk sprake is van aanbod van illegaal taxivervoer.

Recidivist

“Als dat zo is, treedt de inspectie in eerste instantie informerend op. Aanbieders worden gebeld en, indien mogelijk ook per brief, gewezen op het feit dat zij handelen in strijd met de wet. Tijdens zo’n telefoongesprek maakt de inspectie kenbaar dat de aanbieder, nu hij geïnformeerd is, als recidivist zal worden beschouwd als hij aangetroffen wordt bij een volgende controle. In dat geval worden dan de nodige stappen ondernomen in het kader van de handhaving”, zegt Mansveld.

In de tweede helft van 2013 heeft de inspectie 160 gevallen van aanbieders van taxivervoer op internet onderzocht. In 60 gevallen kon op basis van nader onderzoek niet worden vastgesteld dat het aanbod voldeed aan de taxiregelgeving. De inspectie heeft deze aanbieders telefonisch en/of schriftelijk benaderd en geïnformeerd over regels voor taxivervoer en sancties tegen illegaal taxiaanbod.

Marktplaats

Bij een tweede toetsing bleken 25 aanbieders na het telefoongesprek en/of de brief hun website te hebben aangepast of geheel verwijderd van internet (bijvoorbeeld Marktplaats). In geval van aanpassing werd via de website alleen nog vrijgesteld vervoer conform de WP2000 aangeboden waardoor er geen sprake meer was van overtreding. Tegen de overige 35 aanbieders is een handhavend traject gestart.

In het afgelopen jaar heeft de ILT ook beheerders van websites benaderd en gewezen op het feit dat zij medewerking verlenen aan illegaal aanbod op internet en verzocht voor de vastgestelde gevallen de toegankelijkheid van dergelijke sites of advertenties te blokkeren.

Providers

Mansveld: “Marktplaats heeft zich coöperatief getoond in het tegenhouden of verwijderen van ongewenste advertenties. Dat geldt niet voor alle providers, waaronder buitenlandse providers als bijvoorbeeld Facebook. Vooralsnog blijft de inspectie proberen op vrijwillige basis medewerking te krijgen van de providers. Medewerking afdwingen is in ieder geval niet mogelijk voor buitenlandse providers en alleen in uiterste en zwaarwegende gevallen een eventuele optie als het gaat om binnenlandse providers.”

De inspectie zet zich ook in 2014 volledig in om binnen haar mogelijkheden en in nauwe samenwerking met andere partners terugdringing van illegaal taxivervoer te bewerkstelligen, belooft de staatssecretaris. “De inspectie neemt alle signalen serieus en blijft alert op nieuwe ontwikkelingen en/of verschuivingen van de taxiproblematiek in de diverse steden en regio’s.”

Modus operandi

In de eerste helft van 2014 is een flink aantal snorderinspecties gepland, in plaatsen door het hele land. Mansveld: “Slimmere analyses van en beter inzicht in de modus operandi van de snorders hebben in het eerste kwartaal van dit jaar al tot goede resultaten geleid.”

Lees ook: ILT intensiveert controles op snorders, boete is 4200 euro

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.