Daus Iru Keulen

Traditionele taxibranche wil vooral een gelijk speelveld

Bron: TaxiPro

Bedrijven die taxidiensten via apps aanbieden, zorgen wereldwijd voor verstoring in de traditionele taximarkt. Hoe wordt in verschillende landen met deze uitdaging omgegaan? Het IRU International Taxi Forum in Keulen bood onlangs een kijkje in de keuken van onder meer Colombia en Rusland. Dit is het eerste artikel uit een serie van drie over het IRU-congres. 

Het congres ‘Taxi – anytime, anywhere 4.0’ was de zevende editie van het IRU International Taxi Forum. De bijeenkomst vond plaats op zaterdag 5 november in Keulen, tegelijk met de tweede dag van de Europaïsche Taximesse 2016. Tijdens het congres kwamen mensen uit diverse landen in de hele wereld aan het woord over de stand van zaken in hun deel van de wereld. Onderstaand wordt verslag gedaan van het eerste deel van het Taxi Forum. Artikelen over de andere twee onderdelen van het programma volgen later op TaxiPro.

Milieu-impact taxi’s

De eerste spreker was Matthew Daus, president van de International Association of Transportation Regulators (IATR). Hij deed in opdracht van IRU onderzoek naar regulering en stelt dat er geen eenduidige oplossing voor is: soms werkt het, meestal niet. In dat laatste verband noemde Daus Nederland als voorbeeld. Hij schetste drie modellen: het gelijke speelveld, een markt met minimale regulering en veel zelfregulering, en strengere regels voor de markt van online taxi’s bestellen. Het rapport gaat ook in op zaken als professionele chauffeurs versus de bijklussers, veiligheid voor de consumenten belastingontduiking en de milieu-impact van het groeiende aantal taxi’s wereldwijd.

Over organisaties als Uber had Daus weinig vleiends te zeggen. “Ze zijn bezig met een vijandige overname van de hele markt. Niets meer, niets minder. Ze willen de hele taxi-industrie uit de markt duwen om vervolgens zelf die industrie te worden. Het is niet nieuw en innovatief wat ze doen, het is gewoon een variant van de taxicentrale die volledig op hebzucht is gebaseerd.” Waar deze bedrijven zichzelf Transportation Network Companies (TNC) noemen, spreekt Daus van Commercial Transportation Intermedaries: “Bemiddelaars die de nieuwe taxicentrales willen worden.”

Taxi aanhouden simpel

Daus is dan ook van mening dat deze aanbieders hetzelfde moeten worden behandeld als ‘reguliere’ taxibedrijven. Wel denkt hij dat een groot deel van de taximarkt de ‘need for speed’ van consumenten heeft onderschat. Daardoor dacht men met het verlenen van service wel goed te zitten, terwijl veel mensen ook graag zo snel mogelijk bediend willen worden met taxivervoer. Het rapport van Daus wordt gepubliceerd na consultatie van de IRU-leden.

Vervolgens kwam Fredy Camilo Garcia Moreno om als directeur van Transporte Colombia uit de doeken te doen hoe in dat land met opkomende technologieën en apps wordt omgegaan. Het zijn vooral mensen met hogere inkomens die in Colombia van taxi’s gebruikmaken. Maar in de hoofdstad Bogota wonen veel mensen met lagere inkomens en schiet het openbaar vervoer vaak te tekort. Daar is het juist die groep die veel met taxi’s reist. Een taxi aanhouden is er simpel; in de spits worden er per uur duizenden ritten door de hele stad gereden. De betrekkelijk lage tarieven maken de taxi een interessant alternatief voor het OV. Anderzijds zijn de chauffeurs lang niet altijd even professioneel, stelt Garcia Moreno.

Onrust en conflicten

Nieuwkomers als Lyft Uber hebben volgens Garcia Moreno handig gebruikgemaakt van mazen in de wet om een opmerkelijke ontwikkeling in de Latijns-Amerikaanse taximarkt tot stand te brengen: het aantal taxi’s is sterk gegroeid, maar het aantal ritten is niet noemenswaardig veranderd. Het gemiddelde inkomen van een taxichauffeur is gedaald van 40 naar 28 dollar per dag. De nieuwkomers hebben geen officiële vergunningen en kunnen zich dus anders gedragen dan de traditionele taxibedrijven. Dat heeft tot veel onrust en conflicten geleid. “De politiek heeft zich daar grotendeels buiten gehouden, waardoor de sector niet erg gereguleerd is.”

Garcia Moreno geeft aan dat Colombia altijd vooruitstrevend is geweest met het uitproberen van nieuwe technologieën. “De nieuwe apps betekenen een revolutie voor de gehele taxisector. Iedereen zit nu letterlijk en figuurlijk op dezelfde golflengte, dus alles wordt veel beter georganiseerd.” Intussen wordt er ingezet op voertuigen die voor chauffeurs en passagiers meer comfort bieden. Tevens is er een traject gestart om de branche beter te reguleren en zo de kwaliteit te verbeteren.

Enorme centrales

Irina Zapirova, directeur-generaal van RNIC in de Russische regio Novosibirsk, begon haar verhaal door te benadrukken dat Rusland veel meer is dan alleen Moskou. Zapirova vertelde dan ook over de regionale benadering van taxiregulering in Eurazië. Voorheen deden bedrijven daar alles met betrekking tot taxivervoer zelf, nu is dat door technologische ontwikkelingen in drie deelmarkten uiteengevallen: centrales, vervoer en infrastructuur. De centrales zijn enorme bedrijven die vaak vele tientallen steden bedienen. Ook hier wordt de markt bestormd door taxidiensten die via apps worden aangeboden.

Uit een enquete bleek dat veel taxichauffeurs in de regio problemen hebben met ‘vakgenoten’ die zonder vergunning hun werk doen, iets wat door de huidige wetgeving mogelijk wordt gemaakt. Transparantie over alle partijen die met Uber werken zou volgens velen een deel van de oplossing zijn, stelde Zapirova. De branche zou ook graag een centraal orgaan zien dat zich namens de overheid met alle taxigerelateerde zaken bezighoudt.

“Nu kunnen de autoriteiten niet zien wie er voor bedrijven als Uber rijden. Als dat wel zo is, kunnen zo ook controleren of men zich aan de regels houdt en belasting betaalt. Die controle moet natuurlijk wel gefinancierd worden, en dat zou kunnen door taxibedrijven per rit te laten betalen voor het gebruik van infrastructuur. Op het moment is die financiering er niet, en dus houden de autoriteiten zich niet of nauwelijks bezig met het opsporen en beboeten van illegaal taxivervoer.”

Eerlijke concurrentie

Tot slot nam Hubert Andela het woord in zijn rol van president van de IRU werkgroep Taxi’s and Hire Cars with Drivers. Hij legde uit dat IRU regulering van de markt op vier manieren benadert. Zo moet er een duidelijk onderscheid komen tussen de deeleconomie en bedrijven die in de praktijk commerciële dienstverleners zijn. “Dat is een belangrijk verschil waar men zich nu ook op Europees niveau van bewust is”, aldus Andela. In het verlengde daarvan ligt het tweede aspect van de insteek: “Als je dezelfde diensten verleent, moeten dezelfde regels gelden.”

IRU zet verder in op regels die zorgen voor veiligheid van klanten en eerlijke concurrentie in de taximarkt. En de regels moeten op het juiste niveau gelden, benadrukte Andela. Taxivervoer is meestal een lokale of regionale aangelegenheid, dus daar met de macht liggen om het aan te sturen. IRU draagt zelf zijn steentje bij met het UpTop netwerk voor veilig en kwalitatief taxivervoer via apps. Deze apps moeten voldoen aan criteria. Bovendien wordt er hard gewerkt aan een interface waarbinnen alle aangesloten apps met elkaar communiceren, zodat je met de app die je gewend bent overal ter wereld goed taxivervoer kunt boeken.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

5 reacties op “Traditionele taxibranche wil vooral een gelijk speelveld”

Taxi Volendam|10.11.16|18:15

Wat is het verschil en de gevolgen voor de plaatselijke taxibedrijven, tussen het binnenkrijgen van ritten via apps of een een vervoersmakelaar.
Beiden zetten de inkomsten onder druk waardoor we deze kunnen missen.
Vervoersmakelaars bang voor concurrentie worden nu nerveus en vinden Uber e.d. bedrijven vijandig.
Wat wordt bedoeld met Traditionele Taxibranche.
Was dat de branche voor de aanbestedingsgekte zonder vervoersmakelaars maar met regulering van het aantal vergunningen?
Wat wil IRU ?

Ton van Dalfsen|11.11.16|17:25

Het is nog nooit iemand of een organisatie gelukt om de taxibranche met de neuzen naar dezelfde kant gewezen te krijgen. Zal ook nooit gebeuren. Dat schijnen ze maar niet te kunnen begrijpen. En waarom niet? Deze soort mensen komen niet zelf uit de taxiwereld. En hebben dat bloed niet. Een president van bijv. een IRU zou een ondernemer moeten zijn. Niet een ingestroomde manager.

Johan Zevenbergen|11.11.16|17:46

Bemiddelaars die de nieuwe taxicentrales willen worden whahahaha

Tjerk Vinckx|17.11.16|02:54

Wat een ongelooflijk bla bla verhaal van nietszeggende pluche klevers,de traditionele taximarkt, pff die is allang ter ziele geholpen door zogenaamde lokale aanbesteding idioten welk alléén via een doorstart bestaansrecht hebben!! Columbia & Rusland, daar zijn meer meer snorders dan lokale taxi’s, toch leuk zo’n congres, bubbels en een escort dame in het hotel. We gaan de wereldwijde app uitvinden,uhhh die zijn er al.Columbia/FARC – Rusland/MH17 , KNV taxi/Andela ga je diep schamen!!!

Ton|18.11.16|14:13

Inderdaad Waardeloos verhaal de ene verwijt de andere opvreter ( Makelaars zijn het meer is het niet )
De dag dat het mobiele netwerk en internet er uit ligt dat is pas een gelijk speelveld en komt de gewone ondernemer weer aanbod
Ik weet het, het is de tijd en we komen er niet onderuit onder die grote lompen opvreters zoals Connexion dvg Munckhof Uber en nog vele andere men wil er allemaal een business model uithalen maar ten koste van helaas

Traditionele taxibranche wil vooral een gelijk speelveld | TaxiPro
Daus Iru Keulen

Traditionele taxibranche wil vooral een gelijk speelveld

Bron: TaxiPro

Bedrijven die taxidiensten via apps aanbieden, zorgen wereldwijd voor verstoring in de traditionele taximarkt. Hoe wordt in verschillende landen met deze uitdaging omgegaan? Het IRU International Taxi Forum in Keulen bood onlangs een kijkje in de keuken van onder meer Colombia en Rusland. Dit is het eerste artikel uit een serie van drie over het IRU-congres. 

Het congres ‘Taxi – anytime, anywhere 4.0’ was de zevende editie van het IRU International Taxi Forum. De bijeenkomst vond plaats op zaterdag 5 november in Keulen, tegelijk met de tweede dag van de Europaïsche Taximesse 2016. Tijdens het congres kwamen mensen uit diverse landen in de hele wereld aan het woord over de stand van zaken in hun deel van de wereld. Onderstaand wordt verslag gedaan van het eerste deel van het Taxi Forum. Artikelen over de andere twee onderdelen van het programma volgen later op TaxiPro.

Milieu-impact taxi’s

De eerste spreker was Matthew Daus, president van de International Association of Transportation Regulators (IATR). Hij deed in opdracht van IRU onderzoek naar regulering en stelt dat er geen eenduidige oplossing voor is: soms werkt het, meestal niet. In dat laatste verband noemde Daus Nederland als voorbeeld. Hij schetste drie modellen: het gelijke speelveld, een markt met minimale regulering en veel zelfregulering, en strengere regels voor de markt van online taxi’s bestellen. Het rapport gaat ook in op zaken als professionele chauffeurs versus de bijklussers, veiligheid voor de consumenten belastingontduiking en de milieu-impact van het groeiende aantal taxi’s wereldwijd.

Over organisaties als Uber had Daus weinig vleiends te zeggen. “Ze zijn bezig met een vijandige overname van de hele markt. Niets meer, niets minder. Ze willen de hele taxi-industrie uit de markt duwen om vervolgens zelf die industrie te worden. Het is niet nieuw en innovatief wat ze doen, het is gewoon een variant van de taxicentrale die volledig op hebzucht is gebaseerd.” Waar deze bedrijven zichzelf Transportation Network Companies (TNC) noemen, spreekt Daus van Commercial Transportation Intermedaries: “Bemiddelaars die de nieuwe taxicentrales willen worden.”

Taxi aanhouden simpel

Daus is dan ook van mening dat deze aanbieders hetzelfde moeten worden behandeld als ‘reguliere’ taxibedrijven. Wel denkt hij dat een groot deel van de taximarkt de ‘need for speed’ van consumenten heeft onderschat. Daardoor dacht men met het verlenen van service wel goed te zitten, terwijl veel mensen ook graag zo snel mogelijk bediend willen worden met taxivervoer. Het rapport van Daus wordt gepubliceerd na consultatie van de IRU-leden.

Vervolgens kwam Fredy Camilo Garcia Moreno om als directeur van Transporte Colombia uit de doeken te doen hoe in dat land met opkomende technologieën en apps wordt omgegaan. Het zijn vooral mensen met hogere inkomens die in Colombia van taxi’s gebruikmaken. Maar in de hoofdstad Bogota wonen veel mensen met lagere inkomens en schiet het openbaar vervoer vaak te tekort. Daar is het juist die groep die veel met taxi’s reist. Een taxi aanhouden is er simpel; in de spits worden er per uur duizenden ritten door de hele stad gereden. De betrekkelijk lage tarieven maken de taxi een interessant alternatief voor het OV. Anderzijds zijn de chauffeurs lang niet altijd even professioneel, stelt Garcia Moreno.

Onrust en conflicten

Nieuwkomers als Lyft Uber hebben volgens Garcia Moreno handig gebruikgemaakt van mazen in de wet om een opmerkelijke ontwikkeling in de Latijns-Amerikaanse taximarkt tot stand te brengen: het aantal taxi’s is sterk gegroeid, maar het aantal ritten is niet noemenswaardig veranderd. Het gemiddelde inkomen van een taxichauffeur is gedaald van 40 naar 28 dollar per dag. De nieuwkomers hebben geen officiële vergunningen en kunnen zich dus anders gedragen dan de traditionele taxibedrijven. Dat heeft tot veel onrust en conflicten geleid. “De politiek heeft zich daar grotendeels buiten gehouden, waardoor de sector niet erg gereguleerd is.”

Garcia Moreno geeft aan dat Colombia altijd vooruitstrevend is geweest met het uitproberen van nieuwe technologieën. “De nieuwe apps betekenen een revolutie voor de gehele taxisector. Iedereen zit nu letterlijk en figuurlijk op dezelfde golflengte, dus alles wordt veel beter georganiseerd.” Intussen wordt er ingezet op voertuigen die voor chauffeurs en passagiers meer comfort bieden. Tevens is er een traject gestart om de branche beter te reguleren en zo de kwaliteit te verbeteren.

Enorme centrales

Irina Zapirova, directeur-generaal van RNIC in de Russische regio Novosibirsk, begon haar verhaal door te benadrukken dat Rusland veel meer is dan alleen Moskou. Zapirova vertelde dan ook over de regionale benadering van taxiregulering in Eurazië. Voorheen deden bedrijven daar alles met betrekking tot taxivervoer zelf, nu is dat door technologische ontwikkelingen in drie deelmarkten uiteengevallen: centrales, vervoer en infrastructuur. De centrales zijn enorme bedrijven die vaak vele tientallen steden bedienen. Ook hier wordt de markt bestormd door taxidiensten die via apps worden aangeboden.

Uit een enquete bleek dat veel taxichauffeurs in de regio problemen hebben met ‘vakgenoten’ die zonder vergunning hun werk doen, iets wat door de huidige wetgeving mogelijk wordt gemaakt. Transparantie over alle partijen die met Uber werken zou volgens velen een deel van de oplossing zijn, stelde Zapirova. De branche zou ook graag een centraal orgaan zien dat zich namens de overheid met alle taxigerelateerde zaken bezighoudt.

“Nu kunnen de autoriteiten niet zien wie er voor bedrijven als Uber rijden. Als dat wel zo is, kunnen zo ook controleren of men zich aan de regels houdt en belasting betaalt. Die controle moet natuurlijk wel gefinancierd worden, en dat zou kunnen door taxibedrijven per rit te laten betalen voor het gebruik van infrastructuur. Op het moment is die financiering er niet, en dus houden de autoriteiten zich niet of nauwelijks bezig met het opsporen en beboeten van illegaal taxivervoer.”

Eerlijke concurrentie

Tot slot nam Hubert Andela het woord in zijn rol van president van de IRU werkgroep Taxi’s and Hire Cars with Drivers. Hij legde uit dat IRU regulering van de markt op vier manieren benadert. Zo moet er een duidelijk onderscheid komen tussen de deeleconomie en bedrijven die in de praktijk commerciële dienstverleners zijn. “Dat is een belangrijk verschil waar men zich nu ook op Europees niveau van bewust is”, aldus Andela. In het verlengde daarvan ligt het tweede aspect van de insteek: “Als je dezelfde diensten verleent, moeten dezelfde regels gelden.”

IRU zet verder in op regels die zorgen voor veiligheid van klanten en eerlijke concurrentie in de taximarkt. En de regels moeten op het juiste niveau gelden, benadrukte Andela. Taxivervoer is meestal een lokale of regionale aangelegenheid, dus daar met de macht liggen om het aan te sturen. IRU draagt zelf zijn steentje bij met het UpTop netwerk voor veilig en kwalitatief taxivervoer via apps. Deze apps moeten voldoen aan criteria. Bovendien wordt er hard gewerkt aan een interface waarbinnen alle aangesloten apps met elkaar communiceren, zodat je met de app die je gewend bent overal ter wereld goed taxivervoer kunt boeken.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

5 reacties op “Traditionele taxibranche wil vooral een gelijk speelveld”

Taxi Volendam|10.11.16|18:15

Wat is het verschil en de gevolgen voor de plaatselijke taxibedrijven, tussen het binnenkrijgen van ritten via apps of een een vervoersmakelaar.
Beiden zetten de inkomsten onder druk waardoor we deze kunnen missen.
Vervoersmakelaars bang voor concurrentie worden nu nerveus en vinden Uber e.d. bedrijven vijandig.
Wat wordt bedoeld met Traditionele Taxibranche.
Was dat de branche voor de aanbestedingsgekte zonder vervoersmakelaars maar met regulering van het aantal vergunningen?
Wat wil IRU ?

Ton van Dalfsen|11.11.16|17:25

Het is nog nooit iemand of een organisatie gelukt om de taxibranche met de neuzen naar dezelfde kant gewezen te krijgen. Zal ook nooit gebeuren. Dat schijnen ze maar niet te kunnen begrijpen. En waarom niet? Deze soort mensen komen niet zelf uit de taxiwereld. En hebben dat bloed niet. Een president van bijv. een IRU zou een ondernemer moeten zijn. Niet een ingestroomde manager.

Johan Zevenbergen|11.11.16|17:46

Bemiddelaars die de nieuwe taxicentrales willen worden whahahaha

Tjerk Vinckx|17.11.16|02:54

Wat een ongelooflijk bla bla verhaal van nietszeggende pluche klevers,de traditionele taximarkt, pff die is allang ter ziele geholpen door zogenaamde lokale aanbesteding idioten welk alléén via een doorstart bestaansrecht hebben!! Columbia & Rusland, daar zijn meer meer snorders dan lokale taxi’s, toch leuk zo’n congres, bubbels en een escort dame in het hotel. We gaan de wereldwijde app uitvinden,uhhh die zijn er al.Columbia/FARC – Rusland/MH17 , KNV taxi/Andela ga je diep schamen!!!

Ton|18.11.16|14:13

Inderdaad Waardeloos verhaal de ene verwijt de andere opvreter ( Makelaars zijn het meer is het niet )
De dag dat het mobiele netwerk en internet er uit ligt dat is pas een gelijk speelveld en komt de gewone ondernemer weer aanbod
Ik weet het, het is de tijd en we komen er niet onderuit onder die grote lompen opvreters zoals Connexion dvg Munckhof Uber en nog vele andere men wil er allemaal een business model uithalen maar ten koste van helaas