Daklicht taxi, foto: Harold Versteeg | Hollandse Hoogte

Chauffeur raakt taxivergunning kwijt na werken tijdens schorsing

Bron: Harold Versteeg | Hollandse Hoogte(bruikbaar in 2018 en 2019, daarna verboden te gebruiken)

Een Amsterdamse taxichauffeur raakte zijn vergunning voor de opstapmarkt kwijt omdat hij tijdens een schorsing van die vergunning toch taxivervoer probeerde aan te bieden. Een gang naar de voorzieningenrechter bracht daar geen verandering in.

De man was actief in de Amsterdamse opstapmarkt en had hier ook een vergunning voor. Die werd eind 2017 echter voor vier weken geschorst omdat hij een verkeerslicht op de busbaan had genegeerd. Zo’n twee weken later zag een handhaver de man in zijn taxi bij de laad- en losplaats van een hotel. Deze plek staat bekend als illegale standplaats waar chauffeurs buiten het TTO-systeem op klanten oppikken.

Toen de handhaver de man vroeg waarom hij daar met zijn taxi stond, gaf hij aan te wachten op een klant die een belafspraak had gemaakt. De chauffeur kon dit echter niet aantonen, waarna de handhaver concludeerde dat hij ondanks zijn schorsing aan het werk was in de opstapmarkt. Dat ontkende de man en hij bleef beweren alleen besteld werd te dien, maar uiteindelijk werd zijn vergunning voor de opstapmarkt helemaal ingetrokken. 

Bandenpech

Later gaf de man aan dat hij op het moment van de aanhouding niet op een klant wachtte, maar dat hij op die locatie stond omdat hij bandenpech had. Hij zou daar hebben gestaan in afwachting van pechhulp. Dat was de strekking van zijn bezwaar tegen de intrekking van zijn vergunning, maar de bezwaarcommissie vond dat verweer niet geloofwaardig.

Vervolgens kwam de zaak bij de voorzieningenrechter terecht. De chauffeur hoopte dat deze rechter een voorlopig stokje voor het intrekken van de vergunning zou steken, in afwachting van een uitspraak in een meer definitieve rechtszaak. Daar verzoek werd door de rechter afgewezen. De taxichauffeur heeft niet kunnen aantonen dat hij stond te wachten op een klant die per telefoon een rit had geboekt

Niet geloofwaardig

Dat geldt ook voor de bewering dat hij daar wel moest staan omdat hij autopech had. Van een lekke band heeft hij op dat moment tegen de handhaver ook niets gezegd. Dat zou hij niet gedaan hebben omdat hij dacht dat het niet relevant was, aangezien hij niet in de opstapmarkt aan het werk was. Maar die uitleg vond de rechter niet geloofwaardig, want juist door over een lekke band te beginnen had hij zijn aanwezigheid wél kunnen verklaren. Eventuele vervanging of reparatie van de band is nergens mee aangetoond.

Wat overigens ook niet helpt, is dat de man vier dagen eerder al een waarschuwing had gekregen omdat hij op exact dezelfde locatie en eveneens zonder vergunning taxivervoer aan het aanbieden was. Al met al vindt de rechter duidelijk dat de man met zijn taxi aanwezig was op een locatie die als illegale opstapplek bekendstaat, en dat hij daar was om zonder de juiste vergunning taxiklanten te werven. Het intrekken van zijn vergunning was dan ook terecht, aldus de rechter.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

15 reacties op “Chauffeur raakt taxivergunning kwijt na werken tijdens schorsing”

Bertax Landsmeer|07.08.19|11:43

Het hier bovenstaande artikel is een voorbeeld voor hoe de gemeente Amsterdam met ondernemers omgaat die onder een perverse TTO verordening vallen en die een Trambaanontheffing gekoppeld heeft aan een landelijke taxivergunning om te mogen exploiteren in Nederland!

Dat de genoemde Chauffeur het niet bijzonder slim heeft gedaan door op opvallende plekken te gaan staan zoals een laad en losplaats voor een Hotel is punt 1 maar dat hij getroffen wordt door beperking van zijn inkomen op basis van

Peter Vriens|07.08.19|13:52

Onder het mom van vrijwilligersdienst kom je waarschijnlijk verder Bertax, gezien al deze diensten die met chauffeurs werken op vrijwillige basis ongemoeid worden gelaten.
Daarbij wordt echter wel personenvervoer tegen betaling verricht.
Bij deze diensten, (belbussen e.d. ) die de passagier minimaal €2.50 per ritje p.p. kosten, waarbij ook 8 personen vervoerd spreken we over vervoer met winstoogmerk wat vergunning plichtig is.

Bertax Landsmeer|07.08.19|14:36

een verkeersovertreding op de Trambaan is punt 2!

Dat punt wil ik graag aan u duidelijk maken en en de kaak stellen en loopt separaat in mijn bezwaarschrift aan de gemeente Amsterdam die ik op dit moment aan het voorbereiden ben!

VERBANNING!!

Waarom Gebruik ik dit woord?

Op het moment van dit schrijven aan u ben ik ook sinds enkele weken getroffen door een intrekking van mijn TBO ( trambaanontheffing ) die ik as 16 Augustus weer mag ophalen!
4 weken dus , verbanning middels een

Bertax Landsmeer|07.08.19|15:15

verkeersovertreding ( te snel langs een tramhalte ) en aangehouden door een motoragent waarbij vordering volgte van mijn TBO!
Op mijn aangeven dat intrekking van mijn TBO met daaraan gekoppeld mijn landelijke taxivergunning gevolgen heeft voor mijn inkomen en werkomstandigheden als Taxiondernemer,en ik hem vroeg om mij gewoon een bekeuring te geven, vond geen begrip en deelde mee dat hij daar niet staat om vriendjes te maken!

Aangezien het een 2e maal betrof binnen 1 jaar

Bertax Landsmeer|07.08.19|15:25

( 1e overtreding is 2 weken schorsing, 2e is 4 weken, 3e is 6 weken en 4e is 1 jaar onttrekking van de Instap markt in Amsterdam!

Bij overtreding van deze bovenstaande regels, zelfs het op een Taxistandplaats bevinden om bv een Bel klant uit te laten stappen ( 1 extra schorsings jaar erbij ), mocht ik gezien worden bij het instappen van een klant, ( moet een bewezen belklant zijn ) kan ik vervolgt worden voor een economisch delict waar zo,n beetje €15000 euro boete op staat!

Bertax Landsmeer|07.08.19|15:42

Ik zal u een idee geven hoe een en ander gevolgen heeft voor mij, en vele anderen voor mij , en hoe het in de praktijk uitpakt na schorsing!

Door de koppeling TTO vergunning ( Toegestane Taxi Organisatie ) met daaraan een TBO onstaat na intrekking TBO een nare situatie voor de Ondernemer!
Ik zeg expliciet ondernemer Of ZZPer omdat een loonchauffeur hiervan weinig financieel last heeft!

U moet zich voorstellen, omdat je niet op een Taxistandplaats mag staan, je je als taxiverbanneling illegaal

Bertax Landsmeer|07.08.19|16:15

op stoepen en straten begeeft teneinde een belklant af te wachten, in mijn geval via een TCA dispatch systeem ( monitor waarop de belklant zichtbaar wordt met adresgegevens.
Illegaal bedoel ik mee, parkeren half op de stoep en of stoppen op de weg want dat is immers verboden!
Daartoe wordt je min of meer gedwongen omdat een parkeerkaartje kopen in amsterdam a €7,00 per uur, wat je eigenlijk officieel moet doen, natuurlijk buiten proporties is en in mijn geval 5 uur x € 7,00 ( totale wachttijd)

Bertax Landsmeer|07.08.19|16:27

die Ik moet betalen en tegenover mijn Belklant inkomsten moet zetten! Waanzinnig toch?
Dus constant gestressed opletten dat er niet een Scanauto langsrijdt van parkeerbeheer die ook scanbekeuringen uitdeelt als u, zelfs als u zich in de auto bevindt, langs de kant of op de weg stilstaat!

Afgezien van het feit dat mijn inkomen met een derde daalt ( instapklanten gemiddeld gerekend over 3 maanden of jaar in geschiedenis) wordt ik ook beperkt in mij persoonlijke normale
werkomstandigheden!

Bertax Landsmeer|07.08.19|16:43

Deze Taxiverordening is in strijd met mijn, en vele anderen , rechten als taxiondernemer en is buiten proportioneel en staat niet in verhouding tot een kleine verkeersovertreding die normaal gesproken met een verkeersboete afgehandeld moet worden bv bij 1e keer oid!

Het is prima dat er een hogere sanctie volgt na meerdere overtredingen op de trambaan, zoals tijdelijke intrekking TBO!

Maar De verbanning uit de opstapmarkt en van taxistandplaatsen moet stoppen! Dit is te zwaar!

Bertax Landsmeer|07.08.19|17:16

Het Misbruiken van TTO branches ( taxicentrales en verenigingen ) middels een verordening door de gemeente Amsterdam, door hen te verplichten hun leden een minimale, al van van te voren bepaalde door diezelfde gemeente vastgelegde straf, sanctie op te leggen is illegaal!
Elke zaak hoort individueel beoordeelt te worden door de commissie! Elke zaak is weer anders!

TTO branches zijn geen bestuurlijk rechtsorgaan om dit onder dwang uit te voeren, immers het is zelfs zo dat als de TTO niet

Bertax Landsmeer|07.08.19|17:24

wat de gemeente hun verordonneerd, er een straf of sanctie volgt voor de gehele organisatie!
Er staat expliciet in de Kennisgeving aan de TTO en dat de TTO branche er alles aan moet doen om hem/ haar het opstapwerk onmogelijk te maken!

Daklicht en tariefkaarten moeten ingenomen worden door de TTO onder dwang!
Het is alsof je voor een gevangeniscel staat en door de cipier je riem en veters in moet leveren alvorens je in de cel beland!

Je krijgt, omdat je wel in de Belmarkt, wie verzint dit,

Bertax Landsmeer|07.08.19|17:31

Van je organisatie een tijdelijk daklicht zonder TTO kenmerken, je moet immers met een taxidaklicht van je merk voorkomen bij je klant als hij bv de TCA heeft gebeld!

Er staat op dat daklicht een speciaal nummer en kenmerk waarop toezichthouders en handhavers kunnen aflezen dat je “VERBANNEN” bent van de opstapmarkt!

Een soort van Pek en Veren weet u wel uit de middeleeuwen, opvallend tussen de anderen taxi,s in de stad, zoals Illegaal mét Taxidaklicht rondrijdende Ubertaxi,s

Bertax Landsmeer|07.08.19|17:41

Ubertaxi,s die mét daklicht geen strobreed in de weg wordt gelegd als ik aangeef bij een agent ter plekke dat dat een economisch delict is, hij is immers een Beltaxi toch en biedt zich aan als Taxi mét taxidaklichtkenmerk?

Beste lezers u bent het hopelijk met mij eens dat dit moet stoppen!

De oplossing is zo simpel!

Scheidt de TBO af van de Vergunning en sanctioneer hierop door normale boetes of tijdelijke intrekking

Bertax Landsmeer|07.08.19|17:47

Gemeente blijf van mijn en ons met hard werken verdient inkomen af!

Ik houd u hier op hoogte van mij verdere strijd tegen mijn rechtsongelijkheid en ben bezig met mijn bezwaar hiertegen maar de laatste truc van de gemeente sinds 2018 is dat er geen bezwaar gemaakt meer kon worden door chauffeurs tegen de sanctie door de TTO en gemeente!

Hoe verzin je het?

Waar is mijn recht?

Bert
Bertax@upcmail.nl

Holland Taxi Peter Walgreen|07.08.19|18:35

Ik ben 4 jaar bij Taxistad aangesloten geweest en reed 3-5 dagen per week in Amsterdam maar heb nooit een waarschuwing of bekeuring gehad.
(Ik ben nu niet meer bij een TTO aangesloten omdat ik gelukkig geen standplaatswerk meer hoef te doen.)

Chauffeur raakt taxivergunning kwijt na werken tijdens schorsing | TaxiPro
Daklicht taxi, foto: Harold Versteeg | Hollandse Hoogte

Chauffeur raakt taxivergunning kwijt na werken tijdens schorsing

Bron: Harold Versteeg | Hollandse Hoogte(bruikbaar in 2018 en 2019, daarna verboden te gebruiken)

Een Amsterdamse taxichauffeur raakte zijn vergunning voor de opstapmarkt kwijt omdat hij tijdens een schorsing van die vergunning toch taxivervoer probeerde aan te bieden. Een gang naar de voorzieningenrechter bracht daar geen verandering in.

De man was actief in de Amsterdamse opstapmarkt en had hier ook een vergunning voor. Die werd eind 2017 echter voor vier weken geschorst omdat hij een verkeerslicht op de busbaan had genegeerd. Zo’n twee weken later zag een handhaver de man in zijn taxi bij de laad- en losplaats van een hotel. Deze plek staat bekend als illegale standplaats waar chauffeurs buiten het TTO-systeem op klanten oppikken.

Toen de handhaver de man vroeg waarom hij daar met zijn taxi stond, gaf hij aan te wachten op een klant die een belafspraak had gemaakt. De chauffeur kon dit echter niet aantonen, waarna de handhaver concludeerde dat hij ondanks zijn schorsing aan het werk was in de opstapmarkt. Dat ontkende de man en hij bleef beweren alleen besteld werd te dien, maar uiteindelijk werd zijn vergunning voor de opstapmarkt helemaal ingetrokken. 

Bandenpech

Later gaf de man aan dat hij op het moment van de aanhouding niet op een klant wachtte, maar dat hij op die locatie stond omdat hij bandenpech had. Hij zou daar hebben gestaan in afwachting van pechhulp. Dat was de strekking van zijn bezwaar tegen de intrekking van zijn vergunning, maar de bezwaarcommissie vond dat verweer niet geloofwaardig.

Vervolgens kwam de zaak bij de voorzieningenrechter terecht. De chauffeur hoopte dat deze rechter een voorlopig stokje voor het intrekken van de vergunning zou steken, in afwachting van een uitspraak in een meer definitieve rechtszaak. Daar verzoek werd door de rechter afgewezen. De taxichauffeur heeft niet kunnen aantonen dat hij stond te wachten op een klant die per telefoon een rit had geboekt

Niet geloofwaardig

Dat geldt ook voor de bewering dat hij daar wel moest staan omdat hij autopech had. Van een lekke band heeft hij op dat moment tegen de handhaver ook niets gezegd. Dat zou hij niet gedaan hebben omdat hij dacht dat het niet relevant was, aangezien hij niet in de opstapmarkt aan het werk was. Maar die uitleg vond de rechter niet geloofwaardig, want juist door over een lekke band te beginnen had hij zijn aanwezigheid wél kunnen verklaren. Eventuele vervanging of reparatie van de band is nergens mee aangetoond.

Wat overigens ook niet helpt, is dat de man vier dagen eerder al een waarschuwing had gekregen omdat hij op exact dezelfde locatie en eveneens zonder vergunning taxivervoer aan het aanbieden was. Al met al vindt de rechter duidelijk dat de man met zijn taxi aanwezig was op een locatie die als illegale opstapplek bekendstaat, en dat hij daar was om zonder de juiste vergunning taxiklanten te werven. Het intrekken van zijn vergunning was dan ook terecht, aldus de rechter.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

15 reacties op “Chauffeur raakt taxivergunning kwijt na werken tijdens schorsing”

Bertax Landsmeer|07.08.19|11:43

Het hier bovenstaande artikel is een voorbeeld voor hoe de gemeente Amsterdam met ondernemers omgaat die onder een perverse TTO verordening vallen en die een Trambaanontheffing gekoppeld heeft aan een landelijke taxivergunning om te mogen exploiteren in Nederland!

Dat de genoemde Chauffeur het niet bijzonder slim heeft gedaan door op opvallende plekken te gaan staan zoals een laad en losplaats voor een Hotel is punt 1 maar dat hij getroffen wordt door beperking van zijn inkomen op basis van

Peter Vriens|07.08.19|13:52

Onder het mom van vrijwilligersdienst kom je waarschijnlijk verder Bertax, gezien al deze diensten die met chauffeurs werken op vrijwillige basis ongemoeid worden gelaten.
Daarbij wordt echter wel personenvervoer tegen betaling verricht.
Bij deze diensten, (belbussen e.d. ) die de passagier minimaal €2.50 per ritje p.p. kosten, waarbij ook 8 personen vervoerd spreken we over vervoer met winstoogmerk wat vergunning plichtig is.

Bertax Landsmeer|07.08.19|14:36

een verkeersovertreding op de Trambaan is punt 2!

Dat punt wil ik graag aan u duidelijk maken en en de kaak stellen en loopt separaat in mijn bezwaarschrift aan de gemeente Amsterdam die ik op dit moment aan het voorbereiden ben!

VERBANNING!!

Waarom Gebruik ik dit woord?

Op het moment van dit schrijven aan u ben ik ook sinds enkele weken getroffen door een intrekking van mijn TBO ( trambaanontheffing ) die ik as 16 Augustus weer mag ophalen!
4 weken dus , verbanning middels een

Bertax Landsmeer|07.08.19|15:15

verkeersovertreding ( te snel langs een tramhalte ) en aangehouden door een motoragent waarbij vordering volgte van mijn TBO!
Op mijn aangeven dat intrekking van mijn TBO met daaraan gekoppeld mijn landelijke taxivergunning gevolgen heeft voor mijn inkomen en werkomstandigheden als Taxiondernemer,en ik hem vroeg om mij gewoon een bekeuring te geven, vond geen begrip en deelde mee dat hij daar niet staat om vriendjes te maken!

Aangezien het een 2e maal betrof binnen 1 jaar

Bertax Landsmeer|07.08.19|15:25

( 1e overtreding is 2 weken schorsing, 2e is 4 weken, 3e is 6 weken en 4e is 1 jaar onttrekking van de Instap markt in Amsterdam!

Bij overtreding van deze bovenstaande regels, zelfs het op een Taxistandplaats bevinden om bv een Bel klant uit te laten stappen ( 1 extra schorsings jaar erbij ), mocht ik gezien worden bij het instappen van een klant, ( moet een bewezen belklant zijn ) kan ik vervolgt worden voor een economisch delict waar zo,n beetje €15000 euro boete op staat!

Bertax Landsmeer|07.08.19|15:42

Ik zal u een idee geven hoe een en ander gevolgen heeft voor mij, en vele anderen voor mij , en hoe het in de praktijk uitpakt na schorsing!

Door de koppeling TTO vergunning ( Toegestane Taxi Organisatie ) met daaraan een TBO onstaat na intrekking TBO een nare situatie voor de Ondernemer!
Ik zeg expliciet ondernemer Of ZZPer omdat een loonchauffeur hiervan weinig financieel last heeft!

U moet zich voorstellen, omdat je niet op een Taxistandplaats mag staan, je je als taxiverbanneling illegaal

Bertax Landsmeer|07.08.19|16:15

op stoepen en straten begeeft teneinde een belklant af te wachten, in mijn geval via een TCA dispatch systeem ( monitor waarop de belklant zichtbaar wordt met adresgegevens.
Illegaal bedoel ik mee, parkeren half op de stoep en of stoppen op de weg want dat is immers verboden!
Daartoe wordt je min of meer gedwongen omdat een parkeerkaartje kopen in amsterdam a €7,00 per uur, wat je eigenlijk officieel moet doen, natuurlijk buiten proporties is en in mijn geval 5 uur x € 7,00 ( totale wachttijd)

Bertax Landsmeer|07.08.19|16:27

die Ik moet betalen en tegenover mijn Belklant inkomsten moet zetten! Waanzinnig toch?
Dus constant gestressed opletten dat er niet een Scanauto langsrijdt van parkeerbeheer die ook scanbekeuringen uitdeelt als u, zelfs als u zich in de auto bevindt, langs de kant of op de weg stilstaat!

Afgezien van het feit dat mijn inkomen met een derde daalt ( instapklanten gemiddeld gerekend over 3 maanden of jaar in geschiedenis) wordt ik ook beperkt in mij persoonlijke normale
werkomstandigheden!

Bertax Landsmeer|07.08.19|16:43

Deze Taxiverordening is in strijd met mijn, en vele anderen , rechten als taxiondernemer en is buiten proportioneel en staat niet in verhouding tot een kleine verkeersovertreding die normaal gesproken met een verkeersboete afgehandeld moet worden bv bij 1e keer oid!

Het is prima dat er een hogere sanctie volgt na meerdere overtredingen op de trambaan, zoals tijdelijke intrekking TBO!

Maar De verbanning uit de opstapmarkt en van taxistandplaatsen moet stoppen! Dit is te zwaar!

Bertax Landsmeer|07.08.19|17:16

Het Misbruiken van TTO branches ( taxicentrales en verenigingen ) middels een verordening door de gemeente Amsterdam, door hen te verplichten hun leden een minimale, al van van te voren bepaalde door diezelfde gemeente vastgelegde straf, sanctie op te leggen is illegaal!
Elke zaak hoort individueel beoordeelt te worden door de commissie! Elke zaak is weer anders!

TTO branches zijn geen bestuurlijk rechtsorgaan om dit onder dwang uit te voeren, immers het is zelfs zo dat als de TTO niet

Bertax Landsmeer|07.08.19|17:24

wat de gemeente hun verordonneerd, er een straf of sanctie volgt voor de gehele organisatie!
Er staat expliciet in de Kennisgeving aan de TTO en dat de TTO branche er alles aan moet doen om hem/ haar het opstapwerk onmogelijk te maken!

Daklicht en tariefkaarten moeten ingenomen worden door de TTO onder dwang!
Het is alsof je voor een gevangeniscel staat en door de cipier je riem en veters in moet leveren alvorens je in de cel beland!

Je krijgt, omdat je wel in de Belmarkt, wie verzint dit,

Bertax Landsmeer|07.08.19|17:31

Van je organisatie een tijdelijk daklicht zonder TTO kenmerken, je moet immers met een taxidaklicht van je merk voorkomen bij je klant als hij bv de TCA heeft gebeld!

Er staat op dat daklicht een speciaal nummer en kenmerk waarop toezichthouders en handhavers kunnen aflezen dat je “VERBANNEN” bent van de opstapmarkt!

Een soort van Pek en Veren weet u wel uit de middeleeuwen, opvallend tussen de anderen taxi,s in de stad, zoals Illegaal mét Taxidaklicht rondrijdende Ubertaxi,s

Bertax Landsmeer|07.08.19|17:41

Ubertaxi,s die mét daklicht geen strobreed in de weg wordt gelegd als ik aangeef bij een agent ter plekke dat dat een economisch delict is, hij is immers een Beltaxi toch en biedt zich aan als Taxi mét taxidaklichtkenmerk?

Beste lezers u bent het hopelijk met mij eens dat dit moet stoppen!

De oplossing is zo simpel!

Scheidt de TBO af van de Vergunning en sanctioneer hierop door normale boetes of tijdelijke intrekking

Bertax Landsmeer|07.08.19|17:47

Gemeente blijf van mijn en ons met hard werken verdient inkomen af!

Ik houd u hier op hoogte van mij verdere strijd tegen mijn rechtsongelijkheid en ben bezig met mijn bezwaar hiertegen maar de laatste truc van de gemeente sinds 2018 is dat er geen bezwaar gemaakt meer kon worden door chauffeurs tegen de sanctie door de TTO en gemeente!

Hoe verzin je het?

Waar is mijn recht?

Bert
Bertax@upcmail.nl

Holland Taxi Peter Walgreen|07.08.19|18:35

Ik ben 4 jaar bij Taxistad aangesloten geweest en reed 3-5 dagen per week in Amsterdam maar heb nooit een waarschuwing of bekeuring gehad.
(Ik ben nu niet meer bij een TTO aangesloten omdat ik gelukkig geen standplaatswerk meer hoef te doen.)