Stientje van Veldhoven. Foto: Henk Veenstra

Staatssecretaris: ‘Trots zijn op gedurfde aanpak Publiek Vervoer’

Stientje van Veldhoven. Foto: Henk Veenstra

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat is vol lof over de manier waarop in Groningen en Drenthe wordt gewerkt aan mobiliteit en doelgroepenvervoer. Uit Publiek Vervoer zijn volgens haar lessen te leren waar heel Nederland zijn voordeel mee kan doen. Dat bleek tijdens een bijeenkomst van Publiek Vervoer in Groningen.

Het gaat in dit geheel om het wmo-vervoer, leerlingenvervoer, participatiewetvervoer, de Hubtaxi en de ondersteuning van buurtbussen en lokaal vervoer in de 32 gemeenten die Groningen en Drenthe rijk zijn. De gemeenten en provincies werken in dit verband samen met het OV-bureau Groningen Drenthe. Belangrijk uitgangspunt is namelijk een betere afstemming tussen doelgroepenvervoer en openbaar vervoer in het gebied. Nu het vervoer reilt en zeilt, was een mooi moment aangebroken om terug te blikken en vooruit te kijken.

Harald Bouman, bestuursvoorzitter van Publiek Vervoer, legde uit dat het systeem voortkwam uit de wens om het vervoer in de regio te optimaliseren. Bouman sprak zijn trots uit over alles wat de verschillende partijen samen hebben gerealiseerd. “Het gaat vaak over Mobility as a Service, maar we mogen hier al spreken over Mobility is a Service.”

Vervoer beter en efficiënter

Ook gedeputeerde Henk Brink van de provincie Drenthe is trots op het gerealiseerde en vol lof voor alle betrokkenen. “Mobiliteit is in Noord-Oost-Nederland tegelijk complex en overzichtelijk. We vinden elkaar gemakkelijk in deze provincies en we waren het er over eens dat het bestaande vervoer beter en efficiënter moest. We willen de bereikbaarheid van stad en platteland in dit gebied in stand houden. Wat ons betreft was dit de eerste stap.”

Bij de totstandkoming van Publiek Vervoer is onder meer gewerkt met een klankbordgroep waarin alle betrokken partijen konden meedenken. Er werd gekeken naar de bestaande situatie en naar wat de wensen en behoeften waren, vertelde iemand die in de klankbordgroep had gezeten. “Daarna kwam bestekfase. Niet dat wij daar inhoudelijk veel over konden zeggen, maar we kregen het wel heel goed uitgelegd.”

Leermoment: nazorg

Vanaf het begin werd er gesproken over één punt voor afhandeling klachten, ook met het uitgangspunt dat je van klachten veel kunt leren en aan oplossingen kunt werken. Een puntje van kritiek was er ook: op enig moment kregen de partijen die aan de klankbordgroep deelnamen niets meer te horen. “Dat is wel een leermoment: als je mensen bij zo’n proces betrekt, moet je ook aan nazorg doen.” Die handschoen is inmiddels opgepakt; binnenkort wordt er verder gepraat.

Directeur Jan Bos van Publiek Vervoer zette de visie op leerlingenvervoer uiteen. “Het is normaal dat een kind zelfstandig reist. Als dat niet kan, dan kan er worden gereisd met het openbaar vervoer, begeleid OV of uiteindelijk met een taxibusje. Het leerlingenvervoer moet goed zijn, maar er moet ook ruimte zijn voor initiatieven om kinderen terug naar zelfstandiger reizen te krijgen.” Dat draagt er volgens Bos aan bij dat de kinderen uitgroeien tot volwaardige leden van de maatschappij.

Veel waardering

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat sprak van een “prachtige samenwerking”. Zelf zat ze ooit vanaf station Groningen als enige een uur lang in een streekbus. Op die manier is vervoer volgens Van Veldhoven op lange termijn niet haalbaar. Ze heeft veel waardering voor de manier waarop Groningen en Drenthe “niet alleen hebben bedacht dat het slimmer en beter moet, maar daar ook echt voor zorgen. En dat ook nog op deze grote schaal. Het is gedurfd om dat op deze manier te doen, daar mogen jullie echt trots op zijn.”

Van Veldhoven ziet mooie kansen in de combinatie van doelgroepenvervoer en openbaar vervoer. Tevens is ze te spreken over meenemen van alle betrokkenen richting een nieuw systeem door middel van een klankbordgroep. “De lessen die hier worden geleerd, kunnen een inspiratie zijn voor de uitdagingen op het gebied van mobiliteit die in heel Nederland spelen.” 

Dat geldt wat de staatssecretaris betreft niet in de laatste plaats voor het aspect schoner vervoer, waar zij zich in brede zin hard voor maakt. “Het is goed om te zien hoe het instrument aanbesteden daarvoor wordt ingezet. Niet door vervoerders dingen op te leggen, maar door uit te dagen om met oplossingen te komen.”

Tekst loopt door onder de foto

Stientje van Veldhoven. Foto: Henk Veenstra

Ideeën kwamen terug in bestek

Tijdens een korte paneldiscussie met de betrokken vervoerders kwamen diverse aspecten van aanbesteding en implementatie aan bod. Daarbij werden het unieke karakter en de grootschaligheid van de samenwerking meer dan eens benoemd. Zo zei Arend Bakker namens Connexxion / De Grooth dat er vaak sprake is van versnippering in vervoersaanbestedingen. “Dit platform biedt juist de mogelijkheden om door te ontwikkelen met de integratie van vervoersvormen en om zo het vervoer in stand te houden.”

Terugblikkend op de aanbesteding riep Anita Medendorp van UVO Personenvervoer de marktconsultatie in herinnering. “Al drie jaar voor de aanbesteding kregen wij als vervoerders de kans om ideeën in te brengen. En wat we inbrachten, zagen we later terug in het bestek. Dan wordt zo’n aanbesteding ook gedragen door de partijen die het moeten gaan uitvoeren.”

Perceeloverschrijdend

De samenwerking tussen gemeenten, vervoerders en Publiek Vervoer worden als positief ervaren. Waar je vroeger als vervoerder niet verder keek dan je eigen perceel, wordt er nu juist perceeloverschrijdend gedacht en gewerkt. In dat licht ziet Jan Bos de rol van Publiek Vervoer vooral als een soort relatiemanager, die de belangen en wensen van de vervoerders en gemeenten in kaart brengt en naar de anderen vertaalt.

Gevraagd naar waar de vervoerders trots op zijn, gaf Rijk van Dijk namens De Vier Gewesten aan: “Vooral op waar we nu staan. Het wmo-vervoer is op orde, de stiptheid is binnen de norm, er zijn heel weinig klachten. Het leerlingenvervoer kende wat opstartproblemen maar die waren snel opgelost. Publiek Vervoer verdient een compliment voor de keuze om eerst voor een gezonde basis te zorgen en daarna pas door te ontwikkelen.” De anderen waren het daar mee eens, en Bauwina Dalstra van Taxi Nuis vulde nog aan: “Het maakt me ook trots als een klant laat weten zo blij te zijn door ons vervoerd te worden.”

Nog lang niet af

De genoemde mindere start van het leerlingenvervoer kwam ook nog aan bod. Volgens Jan Bos iets dat met dit complexe vervoer altijd op de loer ligt, maar daarom nog niet iets om genoegen mee te nemen. Daarom wordt momenteel nog onderzoek gedaan naar de oorzaken, om pas nadat die bekend zijn de juiste maatregelen te nemen om te voorkomen dat het in de toekomst weer gebeurt. 

Verder werd nogmaals naar voren gebracht dat Publiek Vervoer nog lang niet af is. Het vervoer draait nu, waarmee er ruimte is om de mobiliteit in Groningen en Drenthe de komende jaren naar een nog hoger plan te tillen. Tot slot droeg Harald Bouman, die burgemeester wordt van de gemeente Noordoostpolder, zijn voorzittershamer over aan Raymond Wanders.

Foto’s: Henk Veenstra

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

1 reactie op “Staatssecretaris: ‘Trots zijn op gedurfde aanpak Publiek Vervoer’”

r.doodkorte@neone.nl|04.12.18|12:32

Wij zijn er trots op dat Neone Nederland B.V. heeft mogen meewerken aan dit bijzondere en omvangrijke project en de planningssoftware van Connexxion Groningen, UVO Vervoer en Taxi Nuis hiervoor ingericht hebben.