Drechthopper

Jaaroverzicht deel 1: taxi- en touringcarsector op weg naar herstel?

Beeld: still TaxiPro TV / Marieke van Breda

Net als ieder jaar blikt TaxiPro in de dagen voor de jaarwisseling terug op wat er in het afgelopen jaar is gebeurd. Hoewel corona heel 2021 centraal stond, ging het in de loop van het eerste half jaar steeds meer de positieve kant op met het virus én de taxi- en touringcarbranche. 

De branche begon het jaar in gedeeltelijke lockdown. De scholen waren grotendeels dicht, waardoor het leerlingenvervoer op een laag pitje stond. Daarbij gold er het advies om zoveel mogelijk thuis te werken. De vraag naar wmo- en Valysvervoer nam daarom sterk af en consumententaxi’s kwamen vrijwel stil te staan. Het herstel dat in de laatste periode van 2020 te zien was door de versoepelde maatregelen, verdampte.

Toch vonden verschillende taxi- en touringcarbedrijven het geen optie om te wachten tot betere tijden zouden aanbreken. Zo liet Pouw Vervoer een groot aantal bussen ombouwen tot mobiele corona-testlocaties in opdracht van de GGD. Toen de landelijke vaccinatiecampagne begon, werden deze bussen ook ingezet als vaccinatielocaties en tijdens de Tweede Kamerverkiezingen als ‘stembussen’. Zo kon het personeel toch zinvol aan het werk blijven.

In heel Nederland gold vanaf 23 januari een avondklok. Omdat taxi’s hiervan uitgezonderd werden, bleef de impact hiervan relatief beperkt. En hoewel de lockdown opnieuw werd verlengd tot 2 maart, gingen de scholen begin februari weer open. Het leerlingenvervoer maakte een herstart met een nieuwe protocollen voor veilig vervoer. Zo moesten kinderen vanaf dertien jaar niet-medische mondkapjes gaan dragen. Voor volwassenen gold naast de mondkapjesplicht onder andere ook een maximering van één persoon per bank of zitrij in de taxi.

Verduurzaming van de branche

In april ondertekenden het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, zes grote gemeenten en een aantal partijen zoals KNV, de zogenoemde Routekaart Zero Emissie Consumententaxi. Dit moet bijdragen aan het verwezenlijken van de ambitie om vanaf 2025 alleen nog maar schone en stille taxi’s in de grote steden te laten rijden en in 2030 in heel Nederland. De routekaart moet taxiondernemers de komende jaren helpen bij het gericht investeren in schone en stille taxi’s.

In diezelfde maand maakte KNV bekend dat Hubert Andela, directeur en secretaris Zorg en Taxi, afscheid ging nemen van de branchevereniging vanwege een overstap naar brancheorganisatie ZuivelNL. Carlo Cahn werd aangewezen als nieuwe directeur en Jantine Vochteloo nam de secretarisfunctie over van Andela. De nieuwe leiding kondigde aan dat ze zich wilden gaan richten op de verdere ontwikkeling van het MaaS-lab, meer geld voor het zorgvervoer en het creëren van een trots gevoel bij de leden.

Vochteloo sprak verder de wens uit dat het nieuwe kabinet begrip heeft voor voor een lager tempo van het bereiken van onder meer zero-emissie zorgvervoer, omdat er minder geld is voor investeringen. Toch waren er ook vervoerders die er in het afgelopen jaar in slaagden om grote stappen te zetten op het gebied van verduurzaming. Zo investeerde Trevvel dit voorjaar in 165 elektrische taxibussen voor het leerlingenvervoer in Rotterdam en omstreken.

Verruiming van de maatregelen

Na de opheffing van de avondklok op 28 april versoepelde het RIVM in juni ook de maatregelen voor het zorgvervoer. De bezetting werd verruimd van één naar twee personen per bank. De vraag naar zorgvervoer nam tegelijkertijd ook steeds verder toe. De angst om te reizen onder oudere gebruikers nam af vanwege de vaccinaties. Anderzijds merkten taxibedrijven steeds sterker dat het veel moeite kost om personeel dat eerder noodgedwongen ontslagen werd, terug te halen om deze ritten uit te voeren. Velen zijn aan het werk gegaan in andere branches. Dit probleem speelt tot op de dag van vandaag.

Ook straattaxi’s en touringcars meer de weg op

De consumententaximarkt bleef in eerste instantie achter wat betreft de vraag, maar hier kwam eind juni verandering in. De coronamaatregelen werden namelijk verder versoepeld, waardoor onder andere de nachtclubs weer op volle capaciteit open mochten. Straattaxichauffeurs hadden uitgekeken naar dit moment, omdat de horeca een belangrijke inkomstenbron is die voor hen was weggevallen.

Maar de versoepelingen waren ook goed nieuws voor de touringcarbranche, die zwaar getroffen werd door de coronapandemie. Hoewel het seizoen in april had moeten starten, gebeurde dit afgelopen jaar later en voornamelijk op nationaal niveau. Het werk kwam na de versoepelingen in juni langzaam op gang. Er werden bijvoorbeeld weer schoolreisjes geboekt, iets wat ondernemers niet meer verwacht hadden voor dat schooljaar.

Alles over het tweede half jaar van 2021 lees je later deze week in deel 2 van het TaxiPro jaaroverzicht.  

Lees ook: 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Elisabetta Santangelo

Elisabetta Santangelo is de vaste redacteur van TaxiPro.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Jaaroverzicht deel 1: taxi- en touringcarsector op weg naar herstel? | TaxiPro
Drechthopper

Jaaroverzicht deel 1: taxi- en touringcarsector op weg naar herstel?

Beeld: still TaxiPro TV / Marieke van Breda

Net als ieder jaar blikt TaxiPro in de dagen voor de jaarwisseling terug op wat er in het afgelopen jaar is gebeurd. Hoewel corona heel 2021 centraal stond, ging het in de loop van het eerste half jaar steeds meer de positieve kant op met het virus én de taxi- en touringcarbranche. 

De branche begon het jaar in gedeeltelijke lockdown. De scholen waren grotendeels dicht, waardoor het leerlingenvervoer op een laag pitje stond. Daarbij gold er het advies om zoveel mogelijk thuis te werken. De vraag naar wmo- en Valysvervoer nam daarom sterk af en consumententaxi’s kwamen vrijwel stil te staan. Het herstel dat in de laatste periode van 2020 te zien was door de versoepelde maatregelen, verdampte.

Toch vonden verschillende taxi- en touringcarbedrijven het geen optie om te wachten tot betere tijden zouden aanbreken. Zo liet Pouw Vervoer een groot aantal bussen ombouwen tot mobiele corona-testlocaties in opdracht van de GGD. Toen de landelijke vaccinatiecampagne begon, werden deze bussen ook ingezet als vaccinatielocaties en tijdens de Tweede Kamerverkiezingen als ‘stembussen’. Zo kon het personeel toch zinvol aan het werk blijven.

In heel Nederland gold vanaf 23 januari een avondklok. Omdat taxi’s hiervan uitgezonderd werden, bleef de impact hiervan relatief beperkt. En hoewel de lockdown opnieuw werd verlengd tot 2 maart, gingen de scholen begin februari weer open. Het leerlingenvervoer maakte een herstart met een nieuwe protocollen voor veilig vervoer. Zo moesten kinderen vanaf dertien jaar niet-medische mondkapjes gaan dragen. Voor volwassenen gold naast de mondkapjesplicht onder andere ook een maximering van één persoon per bank of zitrij in de taxi.

Verduurzaming van de branche

In april ondertekenden het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, zes grote gemeenten en een aantal partijen zoals KNV, de zogenoemde Routekaart Zero Emissie Consumententaxi. Dit moet bijdragen aan het verwezenlijken van de ambitie om vanaf 2025 alleen nog maar schone en stille taxi’s in de grote steden te laten rijden en in 2030 in heel Nederland. De routekaart moet taxiondernemers de komende jaren helpen bij het gericht investeren in schone en stille taxi’s.

In diezelfde maand maakte KNV bekend dat Hubert Andela, directeur en secretaris Zorg en Taxi, afscheid ging nemen van de branchevereniging vanwege een overstap naar brancheorganisatie ZuivelNL. Carlo Cahn werd aangewezen als nieuwe directeur en Jantine Vochteloo nam de secretarisfunctie over van Andela. De nieuwe leiding kondigde aan dat ze zich wilden gaan richten op de verdere ontwikkeling van het MaaS-lab, meer geld voor het zorgvervoer en het creëren van een trots gevoel bij de leden.

Vochteloo sprak verder de wens uit dat het nieuwe kabinet begrip heeft voor voor een lager tempo van het bereiken van onder meer zero-emissie zorgvervoer, omdat er minder geld is voor investeringen. Toch waren er ook vervoerders die er in het afgelopen jaar in slaagden om grote stappen te zetten op het gebied van verduurzaming. Zo investeerde Trevvel dit voorjaar in 165 elektrische taxibussen voor het leerlingenvervoer in Rotterdam en omstreken.

Verruiming van de maatregelen

Na de opheffing van de avondklok op 28 april versoepelde het RIVM in juni ook de maatregelen voor het zorgvervoer. De bezetting werd verruimd van één naar twee personen per bank. De vraag naar zorgvervoer nam tegelijkertijd ook steeds verder toe. De angst om te reizen onder oudere gebruikers nam af vanwege de vaccinaties. Anderzijds merkten taxibedrijven steeds sterker dat het veel moeite kost om personeel dat eerder noodgedwongen ontslagen werd, terug te halen om deze ritten uit te voeren. Velen zijn aan het werk gegaan in andere branches. Dit probleem speelt tot op de dag van vandaag.

Ook straattaxi’s en touringcars meer de weg op

De consumententaximarkt bleef in eerste instantie achter wat betreft de vraag, maar hier kwam eind juni verandering in. De coronamaatregelen werden namelijk verder versoepeld, waardoor onder andere de nachtclubs weer op volle capaciteit open mochten. Straattaxichauffeurs hadden uitgekeken naar dit moment, omdat de horeca een belangrijke inkomstenbron is die voor hen was weggevallen.

Maar de versoepelingen waren ook goed nieuws voor de touringcarbranche, die zwaar getroffen werd door de coronapandemie. Hoewel het seizoen in april had moeten starten, gebeurde dit afgelopen jaar later en voornamelijk op nationaal niveau. Het werk kwam na de versoepelingen in juni langzaam op gang. Er werden bijvoorbeeld weer schoolreisjes geboekt, iets wat ondernemers niet meer verwacht hadden voor dat schooljaar.

Alles over het tweede half jaar van 2021 lees je later deze week in deel 2 van het TaxiPro jaaroverzicht.  

Lees ook: 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Elisabetta Santangelo

Elisabetta Santangelo is de vaste redacteur van TaxiPro.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.