Uber, directeur, Niek van Leeuwen, advocaat, rechtszaak, rechter, rechtszaal, snorder

Rechter: UberPop overtreedt wet, dwangsom gehandhaafd

UberPop overtreedt de wet, er is sprake van illegaal taxivervoer. UberPop mag in Nederland niet aangeboden worden door particuliere chauffeurs zonder taxivergunning. De dwangsom die de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aan Uber heeft opgelegd mag gehandhaafd blijven. Dat heeft de voorzieningenrechter bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven in een kort geding besloten. Uber is op alle fronten in het ongelijk gesteld. Toch laat Uber weten gewoon door te gaan met de illegale dienst.

De uitspraak betekent dat Uber van de rechter moet stoppen met de snorderdienst UberPop. Anders zal een dwangsom van 10.000 euro per overtreding met een maximum van 100.000 euro betaald moeten worden.

Taxivergunning

Chauffeurs die met UberPop tegen betaling personen vervoeren in een auto plegen een misdrijf als zij niet over een taxivergunning beschikken. In die gevallen overtreedt ook Uber de wet, omdat zij nauw met deze chauffeurs samenwerkt en meedeelt in hun opbrengsten.

Het verzoek van Uber om eenvoorlopige voorziening, waardoor Uber in afwachting van een definitieve rechterlijke uitspraak zou kunnen doorgaan met UberPOP zonder dwangsommen te moeten betalen, is afgewezen.

Illegaal taxivervoer

De rechter is het eens met de Inspectie dat ook Uber valt onder de WP2000 en het hier gaat om illegaal taxivervoer. Via een kort geding hoopte Uber die eis van de Inspectie van tafel te krijgen.

Ook bevestigt de rechter ILT in haar standpunt dat er geen sprake is van carpooling. Want in deze uitzondering is specifiek bepaald dat daarbij maximaal de autokosten betaald mogen worden. Chauffeurs mogen er dus niets extra’s aan verdienen.

Carpooling

“Met de toevoeging van bedoelde zinsnede is beoogd dat personen die buiten de familie- of collega-sfeer als economische activiteit taxivervoer aanbieden, geen beroep meer kunnen doen op dat artikel over carpooling”, meldt de rechterbank.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter blijkt uit de processen-verbaal dat het door de vier chauffeurs verrichte vervoer niet plaatsvond in de sfeer van familie of collega’s, maar als economische activiteit. Daardoor kan sowieso geen beroep worden gedaan op het begrip carpooling.

Vergoeding

De passagiers hebben de chauffeurs via de Uber app in het kader van UberPop benaderd. Uit de verklaringen van de chauffeurs blijkt duidelijk dat zij in het kader van UberPop hen onbekende personen hebben vervoerd om geld te verdienen, verklaart de rechter.

“Er is dan ook sprake van personenvervoer in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zodat de Wp2000 daarop van toepassing is. Daarom kan in het midden blijven of de kosten die de chauffeurs per kilometer hebben gemaakt de door hen ontvangen vergoeding overschrijden”, aldus de rechtbank. Het door de chauffeurs verrichte personenvervoer tegen betaling per auto is taxivervoer.

Meerijden

“De door Uber aangevoerde grond dat er geen sprake is geweest van taxivervoer, maar van meerijden of van ‘het neefje van carpoolen’ slaagt niet. Ook al kan het door de chauffeurs verrichte vervoer in het gewone spraakgebruik ook op andere manieren worden omschreven dan met het woord taxivervoer, bijvoorbeeld met de door Uber aangevoerde terminologie, dit neemt niet weg dat dit vervoer op grond van artikel 1 van de Wp2000 voor deze wet als taxivervoer moet worden aangemerkt.”

En daarvoor is op grond van artikel 76, eerste lid, van deze wet een vergunning vereist. Uit de processen-verbaal blijkt dat de chauffeurs niet over een dergelijke vergunning beschikten. “Gelet hierop hebben zij artikel 76, eerste lid, van de Wp2000 overtreden”, oordeelt de rechter.

Uber

En de rechter vindt dat Uber als bedrijf verantwoordelijk is voor de misdrijven. “Uit de feiten, als vermeld onder 2.1.3 en 2.1.4, blijkt naar het oordeel van de voorzieningenrechter dat tussen Uber en de individuele chauffeurs sprake is van bewuste en nauwe samenwerking bij het aanbieden en verrichten van taxivervoer en dat Uber daarin een belangrijke rol speelt”, zegt de rechter.

“De door Uber aangevoerde omstandigheid dat Uber zelf geen auto’s heeft voor het uitvoeren van vervoer, dat het geen chauffeurs in dienst heeft en geen partij is bij het vervoerscontract dat tussen de chauffeur en de passagier wordt gesloten, doet daar, wat er ook van zij, niet aan af.”

Chauffeurs

“Uber selecteert de chauffeurs en geeft de chauffeurs toegang tot de applicatie waarmee het contact met de passagiers tot stand komt. Ook passagiers hebben alleen toegang tot het vervoer als zij een account bij Uber aanmaken. Uber bepaalt de tarieven voor het vervoer.”

“De betaling voor de rit gebeurt met behulp van de Uber app via een door Uber ingeschakelde betalingsdienst. Twintig procent van de ritprijs wordt uitbetaald aan Uber. Tachtig procent van de ritprijs wordt uitbetaald aan de chauffeur.”

Bedrijfsmatig

“Hoe meer ritten er in het kader van UberPop worden gereden, des te meer betalingen Uber daarvoor ontvangt. Hieruit blijkt dat de bedrijfsmatige activiteiten van Uber in het kader van UberPop, anders dan zij heeft aangevoerd, niet alleen zijn gericht op het bieden van technologie en het faciliteren van het op één plaats samenkomen van vraag en aanbod, maar ook op het feitelijk vervoeren van personen tegen betaling aan de chauffeur én aan Uber”, aldus de voorzieningenrechter.

“Gelet hierop heeft de Minister zich in het besluit terecht en op goede gronden op het standpunt gesteld dat Uber als medepleger artikel 76, eerste lid, van de Wp2000 heeft overtreden door bewust en nauw samen te werken met particuliere chauffeurs zonder taxivergunning die in het kader van UberPOP personen vervoeren per auto tegen betaling.”

De voorzieningenrechter overweegt voorts dat de waarborgen die Uber stelt te bieden op het gebied van kwaliteit en betrouwbaarheid, niet wegnemen dat UberPOP chauffeurs niet beschikken over de wettelijk verplichte taxivergunning en ook niet voldoen aan vele wettelijke verplichtingen die gelden voor chauffeurs met een taxivergunning.

Taxivergunning

“Alleen al dit gegeven maakt het niet handhaven van het vergunningvereiste in het geval van Uber en de UberPop-chauffeurs, uiterst problematisch. Dit te meer omdat geen sprake is van een eenmalige en eindige situatie, maar Uber de ambitie heeft om het vervoer via UberPOP sterk uit te breiden”, aldus de rechtbank.

“Verder wordt in het kader van UberPop door Uber zelf gecontroleerd of de door haar zelf gestelde regels en voorwaarden met betrekking tot de chauffeurs en hun auto’s worden nageleefd. Deze bescherming is geenszins gelijkwaardig aan de bescherming die met de Wp2000 en de controle daarop door de ILT en de politie wordt geboden.”

Innovatie

“De voorzieningenrechter onderkent dat technologie als waarvan Uber gebruik maakt kan leiden tot innovatie op het gebied van het autovervoer. Dat neemt niet weg dat er op dit moment geen concreet zicht op is dat UberPop in de huidige vorm gelegaliseerd zal worden.”

Uber laat weten door te gaan met het aanbieden van UberPop. Chauffeurs lopen wel het risico op een persoonlijk strafblad. Snorren is immers een misdrijf. Ook in andere landen bleef UberPop beschikbaar na een gerechtelijke uitspraak.

UberPop

Vorige week breidde UberPop nog uit van Amsterdam naar Rotterdam en Den Haag. Naast de zaak bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, lopen er ook nog strafrechtelijke procedures tegen individuele UberPOP-chauffeurs.

Vier Amsterdamse chauffeurs kregen in oktober ieder een boete van 1500 euro. En in Rotterdam werden vrijdag één dag na de start verschillende chauffeurs beboet.

Lees hier de uitspraak.

Bart Pals

Lees ook: 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

40 reacties op “Rechter: UberPop overtreedt wet, dwangsom gehandhaafd”

Sander Van Der Zeijden|08.12.14|11:15

Deze uitspraak was te verwachten, anders had heel taxiland terecht op de barricaden gegaan!En nu dan ook gaan handhaven en beboeten, ILenT…

Esther Gruppen|08.12.14|11:19

top!!!!!!
maar er zijn meer diensten waar ik een vraagteken bij zet:
In Dordrecht en Vlaardingen zijn er “vrijwilligers”die mensen vervoeren binnen een straal van 3 kilometer tegen betaling… mag dit dan wel?
Hoe zit het met “chauffeursdiensten”, vind ik ook een vaag begrip.

Hans de Koning|08.12.14|11:22

Hardstikke mooi, maar stel ze betalen die 100k, zijn ze dan vrij om verder te gaan? 100k/40mld = 0,0000025…. En die fratsen als pricesurge bij de gewone uber? Kan dat dan zomaar?

Duco Douwstra|08.12.14|11:34

Uber heeft met Uberpop willens en wetens de wet langdurig overtreden, Uber dacht met haar cowboy achtige optreden, de wetgever te dwingen om de wet aan te passen aan de wensen van Uberpop. In 2009 kreeg de al gepensioneerde Taxiondernemer Claassen € 110 000,00 omdat hij 25 dagen zijn rij- en rust- tijden niet had bijgehouden. Voor de wet is iedereen gelijk, althans dat zou zo moeten zijn, maar wie gelooft dat nog. Als Uber € 250 000,00 boete krijgt lijkt mij dat nog weinig.

Rik de Swart|08.12.14|11:42

Met vrijwilligers mag het volgens mij alleen als het om “eigen vervoer” gaat, en niet voor derden. Dus een bejaardenhuis mag wel een eigen busje hebben en daar een vrijwilleger opzetten, mag dan alleen mensen van dat bejaardenhuis vervoeren. Een bouwmarkt die hun eigen materiaal naar de klant vervoert hoeft ook geen transportvergunning te hebben.
Goed dat Uberpop verboden blijft, want het is te gek voor woorden. Voor de rest vind ik uber een prima dienst, wel een beetje een bubbel aan het worden

Rik de Swart|08.12.14|11:48

er zijn inmiddels al 1000 van dat soort apps, dus die $40miljard lijkt me zomaar te kunnen klappen. Wel heel slim hoe ze continu in de media komen, en daarmee enorme reclame-kosten ontlopen. Daar lopen al die andere apps tegenaan, die zijn niet bekend. Dus in dat opzicht hebben ze toch weer wat gewonnen…

Hans de Jong|08.12.14|11:48

Als de chauffeurs / snorders een strafblad opbouwen komen ze niet meer in aanmerking om legaal taxichauffeur te worden. Schakelen ze zichzelf dus uit.

Nu de heer Niek van Leeuwen nog arresteren en berechten voor het feitelijk leiding geven aan een illegale organisatie c.q. voor illegale activiteiten. Kijken of hij bereid is om te gaan brommen. De maximale dwangsom van € 100.000 voor een organisatie als Uber peanuts. Maar steeds nieuwe katvangers aanstellen als je directeur wordt gearresteerd ?

Paul Dijkhuizen|08.12.14|11:50

Inderdaad staat het wat vreemd dat er een maximum is gesteld van 100.000,00 euro, betekend dit dat na 10 overtredingen en de bijbehorende dwangsommen Uberpop zijn gang kan gaan? Nee, de dwangsommen voor Uberpop kunnen oplopen tot 100.000,00 euro per overtreding, de boetes voor de chauffeurs kunnen oplopen tot 40.000,00 euro.

Leo Keijsers|08.12.14|12:05

Leo Keij.
Laten we eerst maar een het hoger beroep afwachten en de uitspraak van het Europese Hof.Deze zaken zullen daar heus wel voorkomen.

Bart Pals|08.12.14|12:12

Beste lezers, ik ben geen jurist. Maar volgens mij is het zo dat wanneer iemand een dwangsom betaalt en gewoon doorgaat met de activiteit er vervolgens opnieuw een hogere dwangsom opgelegd kan worden.

Chand Malik|08.12.14|12:22

Uber gaat in beroep tegen de uitspraak. ”Dit is slechts de eerste stap in een langlopende juridische strijd. We zullen in beroep gaan”, reageerde Uber. Het bedrijf gaat door met het aanbieden van Pop.

”De uitspraak van de rechter oordeelt niet over de legaliteit van Pop, alleen over de boetemaatregel”, stelt de dienst. Het vonnis is volgens het bedrijf gebaseerd op een verouderde wet uit 2000. ”Toen waren er nog geen smartphones en andere innovatieve manieren om kwaliteit te waarborgen.”

Duco Douwstra|08.12.14|12:24

Uber zegt dat zij in hoger beroep gaan,maar dat kan geen uitstel betekenen. Nu kijken of de ILT ballen heeft en echt op durft te treden tegen deze wantoestanden. En beslag leggen op de administratie, zodat omvang van alle criminele activiteiten achterhaald kunnen worden. Aanzetten en faciliteren van illegale activiteiten mag toch aangemerkt worden als crimineel, dus geeft Uber leiding aan een criminele organisatie. Dat Uber wenst dat de wet op Uberpop aangepast wordt is ronduit achterlijk

Johan Tange|08.12.14|12:25

Barbara Visser (VVD) eerder heeft gezegd dat zij de wetgeving wil versoepelen. Ik vraag mij af hoe sterk de Lobby van Uber is en of zij de wetgeving zodanig gaan aanpassen dat deze zoveel mogelijk naar hun hand wordt geschreven. Als het aan Barbara Visser ligt dan blijft alleen de boordcomputer. Als overheid kan je niet controleren in hoeverre het commerciële belang zwaarder weegt dan veiligheid. De overheid is er voor de veiligheid van de passagiers en dat zal moeten …

Johan Tange|08.12.14|12:25

blijven. Als zij de marktwerking wil verbeteren moet zij eens goed kijken naar verschillende initiatieven zoals Freshcabs. Zij laten ook de passagier de rit beoordelen maar kunnen chauffeurs wel concurreren op een juiste manier. Chauffeurs onderscheiden zich daar namelijk op prijs, kwaliteit en het gewenste comfort voor de passagier.

Ton van Dalfsen|08.12.14|12:27

@ Rik, Eigen vervoer is een nogal ruim begrip. Hoorde dit weekend dat patienten van Heliomare Wijk aan Zee door eigen busjes en vrijwilligers thuis worden gehaald en gebracht ( weekverpleging )En dat zijn toch geen bewoners maar door verzekeringmaatschappij betaalde patienten. En ga zo maar door Bijv Hotel shuttle busje waarbij gasten tegen betaling naar en van kantoren worden gebracht. @ Hans, Zeker de POP chauffeur zal nooit een chauffeurspas of ondernemers vergunning kunnen verkrijgen

Ton van Dalfsen|08.12.14|12:28

na zo’n strafblad. En daar mogen ze UBER voor bedanken.

Duco Douwstra|08.12.14|12:28

Johan, dat heeft Barbara Visser niet gezegd, dat heeft de journalist van UN.nl verdraait, belust op nieuws en het in stand houden van sensatie daar leven sommige journalisten van. Barbara is TEGEN Uberpop en tegen de wantoestanden rondom de BCT.

Wiel Bours|08.12.14|12:33

je krijgt dit werk zelfs aangeboden door uitzendburo joprapid om eigen chauffeur te worden met eigen auto moet wel bereid zijn om alleen in amsterdam te rijden dan een link na uber

Ton ter Haar|08.12.14|12:51

@Duco, reageer dan even in het andere topic over dezelfde artikelen die Barbara Visser ontkent maar wel retweet.
https://twitter.com/BarbaraVVD/status/522736928744308737

Lijkt mij sterk dat als je het niet gezegd hebt, je het zelf de wereld in gaat sturen.

Gerrit Altena|08.12.14|12:54

top! zie ook de reactie van Esther m.b.t. het zogenaamd vrijwilligersvervoer. Deldt m.i. ook voor buurtbussen/belbussen.

Gerrit Altena

Floris Ooms|08.12.14|12:56

Floris
Beter zou het zijn als Uber zijn diensten aanbied tegen een kleine vergoeding aan taxibedrijven ten behoeve van de consument. in de plaats van 20% van de ritprijs zou Uberpop dan genoegen moeten nemen met maximaal € 1,–. Voor de consument is het dan gemakkelijk, deze heeft ten minste snel vervoer bij de hand en hoeft niet eindeloos te wachten op een taxi.

Floris Ooms|08.12.14|12:57

Floris
Ook hoeft de consument dan niet te bellen naar een taxicentrale toe. De centrales hebben dan als voordeel dat ze met minder personeel in de telefooncentrale moeten gaan zitten. Dit personeel kan dan wporden ingezet worden voor doelgroepen vervoer en het straattaxiwerk wordt dan overgelaten door de centrale aan de Uberpop.

Johan Tange|08.12.14|13:32

Beste Duco, of zij het heeft gezegd kan ik niet bevestigen helaas. Ik ben uitgegaan van een artikel op BNR en die heeft het weer van nu.nl.

Ton ter Haar|08.12.14|14:07

@Johan Tange Ze heeft het artikel zelf geretweet, dat doe je niet als het niet klopt.

Jan de Waal|08.12.14|14:47

Uberpopje voor laten rijden en van al zijn ramen bevrijden !

Johan Jacobs|08.12.14|14:59

Uber gaat door met het aanbieden van Pop. ”De uitspraak van de rechter oordeelt niet over de legaliteit van Pop, alleen over de boetemaatregel”, stelt de dienst.
NEE DUS, de rechter besliste dat de dienst ILLEGAAL was, wat is hier onduidelijk voor Uber???
Het vonnis is volgens het bedrijf gebaseerd op een verouderde wet uit 2000. WIE BEPAALT DAT?? Deze wet vindt Uber misschien verouderd, maar is nog steeds GELDIG!!!!

Pierre van Aert|08.12.14|15:46

Volgende stap van de rechter als zijn uitspraak genegeerd wordt en als UberPop de boete gaat betalen ! Gewoon i.p.v. een geldboete een taakstraf opleggen.

Yeller|09.12.14|23:27

Er is wel degelijk een legaal alternatief voor Uber POP, namelijk onze app Yeller: http://goo.gl/v7oStm

Yeller werkt eenvoudig: open de app, vul in waar je heen wilt en wanneer, zoek jouw match via de chat en boek direct je taxi. Snel, simpel, groen en goedkoop.

Rodney Barten|10.12.14|09:55

Gaat de Belastingdienst ook nog even langs bij Uber om de gegevens van de Pop chauffeurs te bekijken? Hoeveel zijn dat er eigenlijk, hoeveel ritten hebben zij gereden? Hebben zij wel een btw nummer, een KVK inschrijving?

M. Martins.|10.12.14|12:01

Nee. Popchauffeurs hebben geen inschrijving KVK en BTW nummer tenzij ze al een bedrijf hadden.Maar dan nog zal hij als pop geen inschrijving hebben.

Het aantal gereden ritten is enorm. Alleen al tijdens de test hebben ze duizend ritten gedaan. Vertellen ze zelf in het onderzoek.

Rodney Barten|10.12.14|13:57

@ M. Martins, des te meer reden voor de Belastingdienst om een bij Uber langs te gaan….er valt wat te halen!

M. Martins.|10.12.14|14:48

Dat lijkt me ook ja. Uber brengt namelijk wel BTW in rekening bij de klant. lijkt me meer dan logisch dat die chauffeurs dat dan ook afdragen.

M. Martins.|10.12.14|20:04

Toch wel grappig dat Duco zelden tot nooit reageert, maar als het over de BCT gaat er als de kippen bij is.
Bij deze zeg ik mijn lidmaatschap TBN op. Prioriteiten liggen verkeerd en we gaan weer gepiepeld worden zoals in 2000

Taxi Quaaden|11.12.14|13:49

@M.Martins: wat heeft deze laatste reactie voor toegevoegde waarde? Ik heb af en toe ook moeite met de manier van communiceren van Duco, maar neemt niet weg dat hij een van de weinigen is die z’n nek uitsteekt. Reageer gewoon inhoudelijk en doe niet aan stemmingmakerij…

M. Martins.|11.12.14|14:10

Ik doe niet aan stemmingmakerij.

Stefan Kuipers|11.12.14|21:38

dus als je maar genoeg geld hebt en gewoon doorgaat met de wet overtreden. Dan passen ze de wet aan klinkt echt te gek voor woorden de Amerikaanse brutaliteit.ja ze hebben zoveel geld nou elke dag 100.00, euro boete!! begrotings tekort zo opgelost is maar een idee voor de belastingdienst …!!!

M. Martins.|11.12.14|22:05

!0.000 per dag met een maximum van 100.000. Om nog meer te kunnen vangen zullen ze na 10 dagen weer terug moeten. Ik twijfel of ILenT daar zin in heeft. Immers is het op taxi’s jagen veel leuker.

John Rambo|05.08.15|14:16

Taxibedrijven betalen kapitalen voor hun vergunning.
En natuurlijk wil die (R)overheid hen daar graag voor helpen.
Vrij ondernemerschap, en dingen buiten de overheid om doen, stel je voor wat dat een puinhoop wordt!
Iedereen die gewoon het lef heeft om geld te verdienen, zonder dat de overheid er een slaatje uit kan slaan. Hoe hebben ze het lef!!??
What’s next?
Jullie gaan een hele mooie toekomst tegemoet taximensen, maar niet heus.
Ik ga nog liever te voet, dan dat ik een taxi neem.

Rechter: UberPop overtreedt wet, dwangsom gehandhaafd | TaxiPro
Uber, directeur, Niek van Leeuwen, advocaat, rechtszaak, rechter, rechtszaal, snorder

Rechter: UberPop overtreedt wet, dwangsom gehandhaafd

UberPop overtreedt de wet, er is sprake van illegaal taxivervoer. UberPop mag in Nederland niet aangeboden worden door particuliere chauffeurs zonder taxivergunning. De dwangsom die de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aan Uber heeft opgelegd mag gehandhaafd blijven. Dat heeft de voorzieningenrechter bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven in een kort geding besloten. Uber is op alle fronten in het ongelijk gesteld. Toch laat Uber weten gewoon door te gaan met de illegale dienst.

De uitspraak betekent dat Uber van de rechter moet stoppen met de snorderdienst UberPop. Anders zal een dwangsom van 10.000 euro per overtreding met een maximum van 100.000 euro betaald moeten worden.

Taxivergunning

Chauffeurs die met UberPop tegen betaling personen vervoeren in een auto plegen een misdrijf als zij niet over een taxivergunning beschikken. In die gevallen overtreedt ook Uber de wet, omdat zij nauw met deze chauffeurs samenwerkt en meedeelt in hun opbrengsten.

Het verzoek van Uber om eenvoorlopige voorziening, waardoor Uber in afwachting van een definitieve rechterlijke uitspraak zou kunnen doorgaan met UberPOP zonder dwangsommen te moeten betalen, is afgewezen.

Illegaal taxivervoer

De rechter is het eens met de Inspectie dat ook Uber valt onder de WP2000 en het hier gaat om illegaal taxivervoer. Via een kort geding hoopte Uber die eis van de Inspectie van tafel te krijgen.

Ook bevestigt de rechter ILT in haar standpunt dat er geen sprake is van carpooling. Want in deze uitzondering is specifiek bepaald dat daarbij maximaal de autokosten betaald mogen worden. Chauffeurs mogen er dus niets extra’s aan verdienen.

Carpooling

“Met de toevoeging van bedoelde zinsnede is beoogd dat personen die buiten de familie- of collega-sfeer als economische activiteit taxivervoer aanbieden, geen beroep meer kunnen doen op dat artikel over carpooling”, meldt de rechterbank.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter blijkt uit de processen-verbaal dat het door de vier chauffeurs verrichte vervoer niet plaatsvond in de sfeer van familie of collega’s, maar als economische activiteit. Daardoor kan sowieso geen beroep worden gedaan op het begrip carpooling.

Vergoeding

De passagiers hebben de chauffeurs via de Uber app in het kader van UberPop benaderd. Uit de verklaringen van de chauffeurs blijkt duidelijk dat zij in het kader van UberPop hen onbekende personen hebben vervoerd om geld te verdienen, verklaart de rechter.

“Er is dan ook sprake van personenvervoer in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zodat de Wp2000 daarop van toepassing is. Daarom kan in het midden blijven of de kosten die de chauffeurs per kilometer hebben gemaakt de door hen ontvangen vergoeding overschrijden”, aldus de rechtbank. Het door de chauffeurs verrichte personenvervoer tegen betaling per auto is taxivervoer.

Meerijden

“De door Uber aangevoerde grond dat er geen sprake is geweest van taxivervoer, maar van meerijden of van ‘het neefje van carpoolen’ slaagt niet. Ook al kan het door de chauffeurs verrichte vervoer in het gewone spraakgebruik ook op andere manieren worden omschreven dan met het woord taxivervoer, bijvoorbeeld met de door Uber aangevoerde terminologie, dit neemt niet weg dat dit vervoer op grond van artikel 1 van de Wp2000 voor deze wet als taxivervoer moet worden aangemerkt.”

En daarvoor is op grond van artikel 76, eerste lid, van deze wet een vergunning vereist. Uit de processen-verbaal blijkt dat de chauffeurs niet over een dergelijke vergunning beschikten. “Gelet hierop hebben zij artikel 76, eerste lid, van de Wp2000 overtreden”, oordeelt de rechter.

Uber

En de rechter vindt dat Uber als bedrijf verantwoordelijk is voor de misdrijven. “Uit de feiten, als vermeld onder 2.1.3 en 2.1.4, blijkt naar het oordeel van de voorzieningenrechter dat tussen Uber en de individuele chauffeurs sprake is van bewuste en nauwe samenwerking bij het aanbieden en verrichten van taxivervoer en dat Uber daarin een belangrijke rol speelt”, zegt de rechter.

“De door Uber aangevoerde omstandigheid dat Uber zelf geen auto’s heeft voor het uitvoeren van vervoer, dat het geen chauffeurs in dienst heeft en geen partij is bij het vervoerscontract dat tussen de chauffeur en de passagier wordt gesloten, doet daar, wat er ook van zij, niet aan af.”

Chauffeurs

“Uber selecteert de chauffeurs en geeft de chauffeurs toegang tot de applicatie waarmee het contact met de passagiers tot stand komt. Ook passagiers hebben alleen toegang tot het vervoer als zij een account bij Uber aanmaken. Uber bepaalt de tarieven voor het vervoer.”

“De betaling voor de rit gebeurt met behulp van de Uber app via een door Uber ingeschakelde betalingsdienst. Twintig procent van de ritprijs wordt uitbetaald aan Uber. Tachtig procent van de ritprijs wordt uitbetaald aan de chauffeur.”

Bedrijfsmatig

“Hoe meer ritten er in het kader van UberPop worden gereden, des te meer betalingen Uber daarvoor ontvangt. Hieruit blijkt dat de bedrijfsmatige activiteiten van Uber in het kader van UberPop, anders dan zij heeft aangevoerd, niet alleen zijn gericht op het bieden van technologie en het faciliteren van het op één plaats samenkomen van vraag en aanbod, maar ook op het feitelijk vervoeren van personen tegen betaling aan de chauffeur én aan Uber”, aldus de voorzieningenrechter.

“Gelet hierop heeft de Minister zich in het besluit terecht en op goede gronden op het standpunt gesteld dat Uber als medepleger artikel 76, eerste lid, van de Wp2000 heeft overtreden door bewust en nauw samen te werken met particuliere chauffeurs zonder taxivergunning die in het kader van UberPOP personen vervoeren per auto tegen betaling.”

De voorzieningenrechter overweegt voorts dat de waarborgen die Uber stelt te bieden op het gebied van kwaliteit en betrouwbaarheid, niet wegnemen dat UberPOP chauffeurs niet beschikken over de wettelijk verplichte taxivergunning en ook niet voldoen aan vele wettelijke verplichtingen die gelden voor chauffeurs met een taxivergunning.

Taxivergunning

“Alleen al dit gegeven maakt het niet handhaven van het vergunningvereiste in het geval van Uber en de UberPop-chauffeurs, uiterst problematisch. Dit te meer omdat geen sprake is van een eenmalige en eindige situatie, maar Uber de ambitie heeft om het vervoer via UberPOP sterk uit te breiden”, aldus de rechtbank.

“Verder wordt in het kader van UberPop door Uber zelf gecontroleerd of de door haar zelf gestelde regels en voorwaarden met betrekking tot de chauffeurs en hun auto’s worden nageleefd. Deze bescherming is geenszins gelijkwaardig aan de bescherming die met de Wp2000 en de controle daarop door de ILT en de politie wordt geboden.”

Innovatie

“De voorzieningenrechter onderkent dat technologie als waarvan Uber gebruik maakt kan leiden tot innovatie op het gebied van het autovervoer. Dat neemt niet weg dat er op dit moment geen concreet zicht op is dat UberPop in de huidige vorm gelegaliseerd zal worden.”

Uber laat weten door te gaan met het aanbieden van UberPop. Chauffeurs lopen wel het risico op een persoonlijk strafblad. Snorren is immers een misdrijf. Ook in andere landen bleef UberPop beschikbaar na een gerechtelijke uitspraak.

UberPop

Vorige week breidde UberPop nog uit van Amsterdam naar Rotterdam en Den Haag. Naast de zaak bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, lopen er ook nog strafrechtelijke procedures tegen individuele UberPOP-chauffeurs.

Vier Amsterdamse chauffeurs kregen in oktober ieder een boete van 1500 euro. En in Rotterdam werden vrijdag één dag na de start verschillende chauffeurs beboet.

Lees hier de uitspraak.

Bart Pals

Lees ook: 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

40 reacties op “Rechter: UberPop overtreedt wet, dwangsom gehandhaafd”

Sander Van Der Zeijden|08.12.14|11:15

Deze uitspraak was te verwachten, anders had heel taxiland terecht op de barricaden gegaan!En nu dan ook gaan handhaven en beboeten, ILenT…

Esther Gruppen|08.12.14|11:19

top!!!!!!
maar er zijn meer diensten waar ik een vraagteken bij zet:
In Dordrecht en Vlaardingen zijn er “vrijwilligers”die mensen vervoeren binnen een straal van 3 kilometer tegen betaling… mag dit dan wel?
Hoe zit het met “chauffeursdiensten”, vind ik ook een vaag begrip.

Hans de Koning|08.12.14|11:22

Hardstikke mooi, maar stel ze betalen die 100k, zijn ze dan vrij om verder te gaan? 100k/40mld = 0,0000025…. En die fratsen als pricesurge bij de gewone uber? Kan dat dan zomaar?

Duco Douwstra|08.12.14|11:34

Uber heeft met Uberpop willens en wetens de wet langdurig overtreden, Uber dacht met haar cowboy achtige optreden, de wetgever te dwingen om de wet aan te passen aan de wensen van Uberpop. In 2009 kreeg de al gepensioneerde Taxiondernemer Claassen € 110 000,00 omdat hij 25 dagen zijn rij- en rust- tijden niet had bijgehouden. Voor de wet is iedereen gelijk, althans dat zou zo moeten zijn, maar wie gelooft dat nog. Als Uber € 250 000,00 boete krijgt lijkt mij dat nog weinig.

Rik de Swart|08.12.14|11:42

Met vrijwilligers mag het volgens mij alleen als het om “eigen vervoer” gaat, en niet voor derden. Dus een bejaardenhuis mag wel een eigen busje hebben en daar een vrijwilleger opzetten, mag dan alleen mensen van dat bejaardenhuis vervoeren. Een bouwmarkt die hun eigen materiaal naar de klant vervoert hoeft ook geen transportvergunning te hebben.
Goed dat Uberpop verboden blijft, want het is te gek voor woorden. Voor de rest vind ik uber een prima dienst, wel een beetje een bubbel aan het worden

Rik de Swart|08.12.14|11:48

er zijn inmiddels al 1000 van dat soort apps, dus die $40miljard lijkt me zomaar te kunnen klappen. Wel heel slim hoe ze continu in de media komen, en daarmee enorme reclame-kosten ontlopen. Daar lopen al die andere apps tegenaan, die zijn niet bekend. Dus in dat opzicht hebben ze toch weer wat gewonnen…

Hans de Jong|08.12.14|11:48

Als de chauffeurs / snorders een strafblad opbouwen komen ze niet meer in aanmerking om legaal taxichauffeur te worden. Schakelen ze zichzelf dus uit.

Nu de heer Niek van Leeuwen nog arresteren en berechten voor het feitelijk leiding geven aan een illegale organisatie c.q. voor illegale activiteiten. Kijken of hij bereid is om te gaan brommen. De maximale dwangsom van € 100.000 voor een organisatie als Uber peanuts. Maar steeds nieuwe katvangers aanstellen als je directeur wordt gearresteerd ?

Paul Dijkhuizen|08.12.14|11:50

Inderdaad staat het wat vreemd dat er een maximum is gesteld van 100.000,00 euro, betekend dit dat na 10 overtredingen en de bijbehorende dwangsommen Uberpop zijn gang kan gaan? Nee, de dwangsommen voor Uberpop kunnen oplopen tot 100.000,00 euro per overtreding, de boetes voor de chauffeurs kunnen oplopen tot 40.000,00 euro.

Leo Keijsers|08.12.14|12:05

Leo Keij.
Laten we eerst maar een het hoger beroep afwachten en de uitspraak van het Europese Hof.Deze zaken zullen daar heus wel voorkomen.

Bart Pals|08.12.14|12:12

Beste lezers, ik ben geen jurist. Maar volgens mij is het zo dat wanneer iemand een dwangsom betaalt en gewoon doorgaat met de activiteit er vervolgens opnieuw een hogere dwangsom opgelegd kan worden.

Chand Malik|08.12.14|12:22

Uber gaat in beroep tegen de uitspraak. ”Dit is slechts de eerste stap in een langlopende juridische strijd. We zullen in beroep gaan”, reageerde Uber. Het bedrijf gaat door met het aanbieden van Pop.

”De uitspraak van de rechter oordeelt niet over de legaliteit van Pop, alleen over de boetemaatregel”, stelt de dienst. Het vonnis is volgens het bedrijf gebaseerd op een verouderde wet uit 2000. ”Toen waren er nog geen smartphones en andere innovatieve manieren om kwaliteit te waarborgen.”

Duco Douwstra|08.12.14|12:24

Uber zegt dat zij in hoger beroep gaan,maar dat kan geen uitstel betekenen. Nu kijken of de ILT ballen heeft en echt op durft te treden tegen deze wantoestanden. En beslag leggen op de administratie, zodat omvang van alle criminele activiteiten achterhaald kunnen worden. Aanzetten en faciliteren van illegale activiteiten mag toch aangemerkt worden als crimineel, dus geeft Uber leiding aan een criminele organisatie. Dat Uber wenst dat de wet op Uberpop aangepast wordt is ronduit achterlijk

Johan Tange|08.12.14|12:25

Barbara Visser (VVD) eerder heeft gezegd dat zij de wetgeving wil versoepelen. Ik vraag mij af hoe sterk de Lobby van Uber is en of zij de wetgeving zodanig gaan aanpassen dat deze zoveel mogelijk naar hun hand wordt geschreven. Als het aan Barbara Visser ligt dan blijft alleen de boordcomputer. Als overheid kan je niet controleren in hoeverre het commerciële belang zwaarder weegt dan veiligheid. De overheid is er voor de veiligheid van de passagiers en dat zal moeten …

Johan Tange|08.12.14|12:25

blijven. Als zij de marktwerking wil verbeteren moet zij eens goed kijken naar verschillende initiatieven zoals Freshcabs. Zij laten ook de passagier de rit beoordelen maar kunnen chauffeurs wel concurreren op een juiste manier. Chauffeurs onderscheiden zich daar namelijk op prijs, kwaliteit en het gewenste comfort voor de passagier.

Ton van Dalfsen|08.12.14|12:27

@ Rik, Eigen vervoer is een nogal ruim begrip. Hoorde dit weekend dat patienten van Heliomare Wijk aan Zee door eigen busjes en vrijwilligers thuis worden gehaald en gebracht ( weekverpleging )En dat zijn toch geen bewoners maar door verzekeringmaatschappij betaalde patienten. En ga zo maar door Bijv Hotel shuttle busje waarbij gasten tegen betaling naar en van kantoren worden gebracht. @ Hans, Zeker de POP chauffeur zal nooit een chauffeurspas of ondernemers vergunning kunnen verkrijgen

Ton van Dalfsen|08.12.14|12:28

na zo’n strafblad. En daar mogen ze UBER voor bedanken.

Duco Douwstra|08.12.14|12:28

Johan, dat heeft Barbara Visser niet gezegd, dat heeft de journalist van UN.nl verdraait, belust op nieuws en het in stand houden van sensatie daar leven sommige journalisten van. Barbara is TEGEN Uberpop en tegen de wantoestanden rondom de BCT.

Wiel Bours|08.12.14|12:33

je krijgt dit werk zelfs aangeboden door uitzendburo joprapid om eigen chauffeur te worden met eigen auto moet wel bereid zijn om alleen in amsterdam te rijden dan een link na uber

Ton ter Haar|08.12.14|12:51

@Duco, reageer dan even in het andere topic over dezelfde artikelen die Barbara Visser ontkent maar wel retweet.
https://twitter.com/BarbaraVVD/status/522736928744308737

Lijkt mij sterk dat als je het niet gezegd hebt, je het zelf de wereld in gaat sturen.

Gerrit Altena|08.12.14|12:54

top! zie ook de reactie van Esther m.b.t. het zogenaamd vrijwilligersvervoer. Deldt m.i. ook voor buurtbussen/belbussen.

Gerrit Altena

Floris Ooms|08.12.14|12:56

Floris
Beter zou het zijn als Uber zijn diensten aanbied tegen een kleine vergoeding aan taxibedrijven ten behoeve van de consument. in de plaats van 20% van de ritprijs zou Uberpop dan genoegen moeten nemen met maximaal € 1,–. Voor de consument is het dan gemakkelijk, deze heeft ten minste snel vervoer bij de hand en hoeft niet eindeloos te wachten op een taxi.

Floris Ooms|08.12.14|12:57

Floris
Ook hoeft de consument dan niet te bellen naar een taxicentrale toe. De centrales hebben dan als voordeel dat ze met minder personeel in de telefooncentrale moeten gaan zitten. Dit personeel kan dan wporden ingezet worden voor doelgroepen vervoer en het straattaxiwerk wordt dan overgelaten door de centrale aan de Uberpop.

Johan Tange|08.12.14|13:32

Beste Duco, of zij het heeft gezegd kan ik niet bevestigen helaas. Ik ben uitgegaan van een artikel op BNR en die heeft het weer van nu.nl.

Ton ter Haar|08.12.14|14:07

@Johan Tange Ze heeft het artikel zelf geretweet, dat doe je niet als het niet klopt.

Jan de Waal|08.12.14|14:47

Uberpopje voor laten rijden en van al zijn ramen bevrijden !

Johan Jacobs|08.12.14|14:59

Uber gaat door met het aanbieden van Pop. ”De uitspraak van de rechter oordeelt niet over de legaliteit van Pop, alleen over de boetemaatregel”, stelt de dienst.
NEE DUS, de rechter besliste dat de dienst ILLEGAAL was, wat is hier onduidelijk voor Uber???
Het vonnis is volgens het bedrijf gebaseerd op een verouderde wet uit 2000. WIE BEPAALT DAT?? Deze wet vindt Uber misschien verouderd, maar is nog steeds GELDIG!!!!

Pierre van Aert|08.12.14|15:46

Volgende stap van de rechter als zijn uitspraak genegeerd wordt en als UberPop de boete gaat betalen ! Gewoon i.p.v. een geldboete een taakstraf opleggen.

Yeller|09.12.14|23:27

Er is wel degelijk een legaal alternatief voor Uber POP, namelijk onze app Yeller: http://goo.gl/v7oStm

Yeller werkt eenvoudig: open de app, vul in waar je heen wilt en wanneer, zoek jouw match via de chat en boek direct je taxi. Snel, simpel, groen en goedkoop.

Rodney Barten|10.12.14|09:55

Gaat de Belastingdienst ook nog even langs bij Uber om de gegevens van de Pop chauffeurs te bekijken? Hoeveel zijn dat er eigenlijk, hoeveel ritten hebben zij gereden? Hebben zij wel een btw nummer, een KVK inschrijving?

M. Martins.|10.12.14|12:01

Nee. Popchauffeurs hebben geen inschrijving KVK en BTW nummer tenzij ze al een bedrijf hadden.Maar dan nog zal hij als pop geen inschrijving hebben.

Het aantal gereden ritten is enorm. Alleen al tijdens de test hebben ze duizend ritten gedaan. Vertellen ze zelf in het onderzoek.

Rodney Barten|10.12.14|13:57

@ M. Martins, des te meer reden voor de Belastingdienst om een bij Uber langs te gaan….er valt wat te halen!

M. Martins.|10.12.14|14:48

Dat lijkt me ook ja. Uber brengt namelijk wel BTW in rekening bij de klant. lijkt me meer dan logisch dat die chauffeurs dat dan ook afdragen.

M. Martins.|10.12.14|20:04

Toch wel grappig dat Duco zelden tot nooit reageert, maar als het over de BCT gaat er als de kippen bij is.
Bij deze zeg ik mijn lidmaatschap TBN op. Prioriteiten liggen verkeerd en we gaan weer gepiepeld worden zoals in 2000

Taxi Quaaden|11.12.14|13:49

@M.Martins: wat heeft deze laatste reactie voor toegevoegde waarde? Ik heb af en toe ook moeite met de manier van communiceren van Duco, maar neemt niet weg dat hij een van de weinigen is die z’n nek uitsteekt. Reageer gewoon inhoudelijk en doe niet aan stemmingmakerij…

M. Martins.|11.12.14|14:10

Ik doe niet aan stemmingmakerij.

Stefan Kuipers|11.12.14|21:38

dus als je maar genoeg geld hebt en gewoon doorgaat met de wet overtreden. Dan passen ze de wet aan klinkt echt te gek voor woorden de Amerikaanse brutaliteit.ja ze hebben zoveel geld nou elke dag 100.00, euro boete!! begrotings tekort zo opgelost is maar een idee voor de belastingdienst …!!!

M. Martins.|11.12.14|22:05

!0.000 per dag met een maximum van 100.000. Om nog meer te kunnen vangen zullen ze na 10 dagen weer terug moeten. Ik twijfel of ILenT daar zin in heeft. Immers is het op taxi’s jagen veel leuker.

John Rambo|05.08.15|14:16

Taxibedrijven betalen kapitalen voor hun vergunning.
En natuurlijk wil die (R)overheid hen daar graag voor helpen.
Vrij ondernemerschap, en dingen buiten de overheid om doen, stel je voor wat dat een puinhoop wordt!
Iedereen die gewoon het lef heeft om geld te verdienen, zonder dat de overheid er een slaatje uit kan slaan. Hoe hebben ze het lef!!??
What’s next?
Jullie gaan een hele mooie toekomst tegemoet taximensen, maar niet heus.
Ik ga nog liever te voet, dan dat ik een taxi neem.