taxameter, taxi, tarieven, taxichauffeur

Maximumtarief voor straattaxi’s blijft van kracht

Het maximumtarief voor straattaxi’s blijft van kracht. Dat heeft staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu bekendgemaakt. Het instrument blijft nodig om te voorkomen dat er onredelijke ritprijzen worden gerekend. Dat voor steeds meer ritten tegenwoordig met vaste prijzen wordt gewerkt, doet daar niets aan af. Ook het gebruik van de taxameter blijft verplicht.

In haar brief van 16 juni informeert staatssecretaris Sharon Dijksma de Tweede Kamer over de evaluatie van de tariefstructuur in de taxisector. Dit onderzoek van adviesbureau Rebel Group was gericht op het nut en de noodzaak van de tariefregulering voor het straattaxivervoer. De voornaamste bevinding is dat de bestaande tariefstructuur voor Nederland nog steeds gerechtvaardigd is.

Vaste ritprijs

In Nederland bestaat voor de straattaxi een maximumtarief. Het afspreken van een vaste ritprijs komt door de groei van digitale platforms, waar mensen aanbieders en prijzen kunnen vergelijken, steeds vaker voor. De impact van het maximumtarief wordt daardoor steeds kleiner.

Het starttarief en de vaste prijs bieden de consument zowel bescherming als vrijheid, aldus Dijksma. Maar op de standplaats is de consument ten opzichte van de chauffeur de onderliggende partij. Het gebruik om de voorste taxi te nemen maakt dat er weinig reden is om onderling te concurreren. Bij het aanhouden van een rijdende taxi is het aanbod helemaal beperkt tot wat zich toevallig aandient.

Marktwerking op standplaats

Deze sterke onderhandelingspositie zou de taxichauffeurs eerder tot het rekenen van een hoog dan een laag tarief aanzetten. Daarom wordt in de opstapmarkt het maximumtarief vrijwel altijd als de norm aangehouden. Volgens Rebel blijft het maximumtarief in deze markt nodig teneinde onredelijke tarieven te voorkomen. Staatssecretaris Dijksma neemt dat advies over. Het loslaten van de tariefregulering zou bijdragen aan een verdere vereenvoudiging van de regelgeving voor taxi’s, maar “marktwerking komt slecht van de grond op een standplaats of bij het aanhouden van een taxi op straat.”

De toegevoegde waarde van het maximumtarief weegt zwaarder dan de eventuele verstorende werking of het streven naar minder regeldruk. Bovendien oordeelt de staatssecretaris dat het maximumtarief innovatie niet in de weg staat – de enorme opkomst van de bestelmarkt voor taxi’s is daar wat haar betreft een bewijs van. Dijksma onderschrijft daarom het advies van Rebel om de bestaande tariefstructuur te handhaven, waarbij ze nog opmerkt dat door de toename van het aantal prijsafspraken de impact van het instrument steeds verder zal afnemen.

Verplichte taxameter

Met betrekking tot de taxameter constateert Rebel dat consumenten waarde hechten aan een zichtbare meter. Ook ondernemers zijn er tevreden mee, en bovendien is er geen juridisch haalbaar alternatief voorhanden. Daaruit vloeit het advies voort om de verplichte aanwezigheid van een taxameter voor taxi’s in de opstapmarkt in stand te houden. Dijksma gaat ook in dat advies mee. Voor taxi’s die uitsluitend op de bestelmarkt en dus met vooraf bepaalde prijzen werken, is de meter vanaf dit jaar al niet meer verplicht.

De manier waarop de maximumtarieven worden geïndexeerd zal veranderen. Sinds 2010 wordt daarbij de samengestelde OV-index gebruikt, zodat aansluiting wordt gehouden met tariefontwikkeling in het openbaar vervoer –  het meest logische alternatief voor de taxi. Omdat het OV inmiddels de Landelijke Tarievenindex (LTI) gebruikt, gaat het argument om de OV-index te gebruiken teneinde gelijke tred te houden met de tariefontwikkelingen in het OV niet meer op. Rebel adviseert om de methode van indexeren te heroverwegen en Dijksma gaat daar in mee. Per 1 januari wordt voor het maximum taxitarief daarom de LTI gehanteerd.

Vincent Krabbendam

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

2 reacties op “Maximumtarief voor straattaxi’s blijft van kracht”

Albert van Kerkhoff|23.06.16|12:13

hoe goed het ook klinkt “maximale tarief” het is en blijft in mijn beleving inbreuk op vrijheid van ondernemen en op EU beschermd eigendomsrecht. Als er al een max tarief gehanteerd mag/moet worden dient de ondernemer door de minister een compensatie vergoeding tegemoet gesteld worden.

Rik de Swart|27.06.16|14:32

dat staat lijnrecht tegenover de vrije marktwerking die ze zo graag willen. Belachelijk dat je met kerst e.d niet het dubbele mag vragen, de chauffeur mag je wel dubbel uitbetalen volgens cao.