Schiphol, taxi, Tesla, luchthaven

Onrust rond vervoerder SchipholTaxi nog niet voorbij

Bedreiging, intimidatie, ontevredenheid, oplichting, smeergeld. Met deze en andere termen wordt het bedrijf SchipholTaxi de laatste tijd in verband gebracht. Volgens directeur Gamis el Bouakili klopt er weinig van deze verhalen, en worden er bovendien zaken met elkaar verward. Marco Meulman stelt echter dat veel chauffeurs van SchipholTaxi zich door het bestuur bedreigd en geïntimideerd voelen, of op zijn minst ontevreden zijn. Momenteel loopt er een rechtszaak tegen oude certificaathouders en hangen er meer juridische procedures in de lucht.

Enkele maanden geleden werd bekend dat vijf chauffeurs SchipholTaxi voor de rechter wilden slepen omdat zij ontevreden waren. De zaken die hen in 2014, toen SchipholTaxi de aanbesteding van het luchthavenvervoer won, in het vooruitzicht waren gesteld, zouden niet zijn waargemaakt. Toegenomen concurrentie van ronselaars en Uber-chauffeurs deden de verdiensten teruglopen, terwijl de maandelijkse lasten om op Schiphol te mogen rijden niet zijn veranderd. Volgens Gamis el Bouakili van SchipholTaxi is het vooralsnog bij dreigen gebleven en loopt er in deze kwestie momenteel geen bodemprocedure.

Hij geeft aan dat er in zijn ogen twee verhalen spelen. Het eerste begint eigenlijk al eind vorige eeuw. “Toen kregen de chauffeurs die destijds in loondienst waren de mogelijkheid om te verzelfstandigen door middel van een aansluitovereenkomst in combinatie met een certificaat van een aandeel in Bergisch, Boekhoff en Frissen (BBF) BV. In die overeenkomst was ook de verplichting opgenomen om bij vertrek het certificaat aan te bieden bij de volgende die zich wilde aansluiten. In 2004, toen de aanbesteding werd verloren, zochten veel chauffeurs hun heil elders, maar ze hielden hun certificaten.”

BBF Personenvervoer werd in 2007 opgericht om certificaathouders die niet meer als chauffeur bij de organisatie waren aangesloten op afstand te zetten. Volgens Bouakili kwam deze herstructurering tot stand in een tijd dat het slecht ging met het bedrijf. “Nu wordt het beeld geschetst dat we alles met voorbedachte rade hebben gedaan, maar in 2007 konden wij onmogelijk weten dat we in 2014 de aanbesteding zouden winnen.”

Geld te halen

Wel erkent El Bouakili dat het achteraf bezien niet handig was om de nieuwe entiteit BBF Personenvervoer te noemen, terwijl de entiteit uit 1999, BBF BV, nagenoeg dezelfde naam draagt. “Sinds het winnen van de aanbesteding is een aantal oude certificaathouders onder leiding van BBF BV-directeur Marco Meulman zich gaan roeren. We beschikken over onderling verstuurde berichten waarin ze aangeven dat er geld te halen zou zijn. Dit juridische getouwtrek heeft geleid tot een rechtszaak die door ons aanhangig is gemaakt. In die zaak vorderen wij dat zij hun certificaten moeten aanbieden. Dat hebben ze namelijk nooit gedaan, maar dat zijn ze wel verplicht.” Volgens Gamis el Bouakili heeft deze gang van zaken geleid tot een aangifte wegens bedreiging tegen hem in 2015, die wegens gebrek aan bewijs werd geseponeerd.

De zitting vond onlangs plaats; de uitspraak volgt in januari. Marco Meulman geeft aan dat BBF Personenvervoer inderdaad net wat eerder tot rechtsgang besloot dan BBF BV, dat zelf al enige tijd een rechtszaak voorbereidde. In de zaak die uiteindelijk voor de rechter kwam legde BBF BV wel de nodige tegeneisen neer. BBF wil op zijn beurt graag dat de certificaten die BBF in BBF Beheer heeft, worden gedecertificeerd. “Mocht de rechter ons in het gelijk stellen en onze eis toekennen, dan betekent dat eigenlijk dat BBF zeggenschap krijgt over BBF beheer en BBF Personenvervoer”, aldus BBF-directeur Marco Meulman in een mail aan de chauffeurs van SchipholTaxi.

Bedreigd en geïntimideerd

Het tweede verhaal dat in de ogen van El Bouakili speelt, betreft de chauffeurs die ontevreden zijn en zich opgelicht, bedreigd en geïntimideerd voelen. Zij zouden gemiddeld 5.000 euro aan smeergeld hebben betaald om op Schiphol te mogen rijden en worstelen met de leasekosten van de verplichte Tesla’s en de maandelijkse aansluitkosten, die niet in verhouding zouden staan tot het omzetplaatje dat in 2014 werd geschetst. Wie in opstand komt, zou door SchipholTaxi of Gamis el Bouakili worden bedreigd. Meulman zegt in zijn mail dat tien chauffeurs zich bij hem hebben gemeld die hun verklaringen hebben gedeeld met de Belastingdienst en/of de politie. BBF vraagt in die mail dat ook anderen misstanden melden, mochten zij die waarnemen.

Sinds zijn oproep en de media-aandacht is er flinke respons geweest, zegt Meulman, die verwacht dat 40 tot 90 chauffeurs verklaringen af zullen leggen. In de anonieme meldingen en verklaringen bij politie en Belastingdienst heeft BBF geen inzicht. “Maar ook van de chauffeurs die niet zelf naar buiten treden is bij ons voor een groot deel al bekend om wie het gaat. De volgende stap is om het goede beeld dat wij daar van hebben uit te werken, zodat er juridisch gebruik van kan worden gemaakt”, zegt Meulman.

Hij benadrukt dat de chauffeurs zich geïntimideerd worden, en dat ze moeten doen wat het bestuur van SchipholTaxi wil. Anders wacht hen schorsing of vertrek, zegt Meulman. Hij geeft nog een voorbeeld: “Chauffeurs worden gedwongen om op een door BBF Personenvervoer aangewezen locatie betaald te gaan opladen, terwijl zij dat bij Tesla gratis kunnen doen. Als zij dan toch bij Tesla gratis gaan opladen, worden zij door BBF Personenvervoer geschorst. Dat vind ik een rare gang van zaken, om het maar voorzichtig uit te drukken.”

Enkele onruststokers

Gamis el Bouakili erkent wel dat er een kleine groep ontevreden chauffeurs is. “Zij verwijten de organisatie en mij in het bijzonder van alles, en ze stellen allerlei onzinnige eisen. Vanaf dag één is duidelijk gecommuniceerd over de voorwaarden om voor ons op Schiphol te rijden en van de standplaats gebruik te maken. Niemand is gedwongen of verplicht, en we hebben geen enkele garantie over een bepaalde omzet gegeven. Ze zijn vrij om op te zeggen en te vertrekken. Omdat ze hun zin niet krijgen, zijn deze chauffeurs steeds agressiever geworden in hun benadering. Ze hebben onzinverhalen bedacht en zijn daarmee naar de media gestapt.”

Met betrekking tot de ontevreden chauffeurs spreekt hij van een kleine groep die voor veel onrust zorgt, maar die niet representatief zou zijn voor de in totaal 144 chauffeurs die namens SchipholTaxi op de nationale luchthaven rijden, op een totaal van 1.200 chauffeurs die zijn aangesloten bij TCS. “Naar aanleiding van eerdere berichtgeving hebben wij zelf onze chauffeurs geraadpleegd, en niemand herkent zich in het beeld dat door die kleine groep wordt geschetst. Wel worden de chauffeurs in kwestie door meerdere mensen als onruststokers aangemerkt.”

“Eigenlijk heeft het ene verhaal over de certificaathouders niets te maken met het andere verhaal over die paar ontevreden chauffeurs. Maar helaas hebben de partijen waar we in die twee zaken mee te maken hebben, de handen ineengeslagen en die twee verhalen met elkaar vermengd, en daarmee de publiciteit gezocht met geen ander doel dan de organisatie en mij schade te berokkenen”, aldus El Bouakili.

Geen nieuwe taxi-oorlog

Marco Meulman denkt daar nadrukkelijk anders over. “Onderhandse betalingen en bedreiging, intimidatie en onvrede onder de huidige chauffeurs enerzijds, en de rechtszaak tussen BBV BV en BBF Personenvervoer anderzijds staan volgens ons niet los van elkaar. Indien betalingen die aan BBF Beheer of BBF Personenvervoer toebehoren buiten de boeken blijven en in de zakken van anderen verdwijnen, dan wordt BBF BV als certificaathouder daarmee ook benadeeld.”

Meulman zegt vooral te willen voorkomen dat de zaken escaleren in een staking of zelfs “een nieuwe taxi-oorlog”, want daar heeft niemand baat bij. Hij legt uit dat de vermeende problemen niet nieuw zijn, en dat de onvrede dat ook niet is. “Om het probleem op te lossen denk ik dat er wijzigingen in het bestuur van BBF Personenvervoer/BBF Beheer moeten komen, want dat is al jarenlang grotendeels hetzelfde. Ik denk dat het bestuur er goed aan zou doen om plaats te maken voor anderen die de belangen van chauffeurs en certificaathouders behartigen, zodat de rust kan terugkeren.”

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

1 reactie op “Onrust rond vervoerder SchipholTaxi nog niet voorbij”

Raoul Renique|21.12.16|16:43

knuffel TTO’s. Bij 4 geprobeerd, TCS niet, maar hoe dan ook: als je overschrijving aanvraagt, denk je dat er ook maar een keer gevraagd is over het waarom?

Onrust rond vervoerder SchipholTaxi nog niet voorbij | TaxiPro
Schiphol, taxi, Tesla, luchthaven

Onrust rond vervoerder SchipholTaxi nog niet voorbij

Bedreiging, intimidatie, ontevredenheid, oplichting, smeergeld. Met deze en andere termen wordt het bedrijf SchipholTaxi de laatste tijd in verband gebracht. Volgens directeur Gamis el Bouakili klopt er weinig van deze verhalen, en worden er bovendien zaken met elkaar verward. Marco Meulman stelt echter dat veel chauffeurs van SchipholTaxi zich door het bestuur bedreigd en geïntimideerd voelen, of op zijn minst ontevreden zijn. Momenteel loopt er een rechtszaak tegen oude certificaathouders en hangen er meer juridische procedures in de lucht.

Enkele maanden geleden werd bekend dat vijf chauffeurs SchipholTaxi voor de rechter wilden slepen omdat zij ontevreden waren. De zaken die hen in 2014, toen SchipholTaxi de aanbesteding van het luchthavenvervoer won, in het vooruitzicht waren gesteld, zouden niet zijn waargemaakt. Toegenomen concurrentie van ronselaars en Uber-chauffeurs deden de verdiensten teruglopen, terwijl de maandelijkse lasten om op Schiphol te mogen rijden niet zijn veranderd. Volgens Gamis el Bouakili van SchipholTaxi is het vooralsnog bij dreigen gebleven en loopt er in deze kwestie momenteel geen bodemprocedure.

Hij geeft aan dat er in zijn ogen twee verhalen spelen. Het eerste begint eigenlijk al eind vorige eeuw. “Toen kregen de chauffeurs die destijds in loondienst waren de mogelijkheid om te verzelfstandigen door middel van een aansluitovereenkomst in combinatie met een certificaat van een aandeel in Bergisch, Boekhoff en Frissen (BBF) BV. In die overeenkomst was ook de verplichting opgenomen om bij vertrek het certificaat aan te bieden bij de volgende die zich wilde aansluiten. In 2004, toen de aanbesteding werd verloren, zochten veel chauffeurs hun heil elders, maar ze hielden hun certificaten.”

BBF Personenvervoer werd in 2007 opgericht om certificaathouders die niet meer als chauffeur bij de organisatie waren aangesloten op afstand te zetten. Volgens Bouakili kwam deze herstructurering tot stand in een tijd dat het slecht ging met het bedrijf. “Nu wordt het beeld geschetst dat we alles met voorbedachte rade hebben gedaan, maar in 2007 konden wij onmogelijk weten dat we in 2014 de aanbesteding zouden winnen.”

Geld te halen

Wel erkent El Bouakili dat het achteraf bezien niet handig was om de nieuwe entiteit BBF Personenvervoer te noemen, terwijl de entiteit uit 1999, BBF BV, nagenoeg dezelfde naam draagt. “Sinds het winnen van de aanbesteding is een aantal oude certificaathouders onder leiding van BBF BV-directeur Marco Meulman zich gaan roeren. We beschikken over onderling verstuurde berichten waarin ze aangeven dat er geld te halen zou zijn. Dit juridische getouwtrek heeft geleid tot een rechtszaak die door ons aanhangig is gemaakt. In die zaak vorderen wij dat zij hun certificaten moeten aanbieden. Dat hebben ze namelijk nooit gedaan, maar dat zijn ze wel verplicht.” Volgens Gamis el Bouakili heeft deze gang van zaken geleid tot een aangifte wegens bedreiging tegen hem in 2015, die wegens gebrek aan bewijs werd geseponeerd.

De zitting vond onlangs plaats; de uitspraak volgt in januari. Marco Meulman geeft aan dat BBF Personenvervoer inderdaad net wat eerder tot rechtsgang besloot dan BBF BV, dat zelf al enige tijd een rechtszaak voorbereidde. In de zaak die uiteindelijk voor de rechter kwam legde BBF BV wel de nodige tegeneisen neer. BBF wil op zijn beurt graag dat de certificaten die BBF in BBF Beheer heeft, worden gedecertificeerd. “Mocht de rechter ons in het gelijk stellen en onze eis toekennen, dan betekent dat eigenlijk dat BBF zeggenschap krijgt over BBF beheer en BBF Personenvervoer”, aldus BBF-directeur Marco Meulman in een mail aan de chauffeurs van SchipholTaxi.

Bedreigd en geïntimideerd

Het tweede verhaal dat in de ogen van El Bouakili speelt, betreft de chauffeurs die ontevreden zijn en zich opgelicht, bedreigd en geïntimideerd voelen. Zij zouden gemiddeld 5.000 euro aan smeergeld hebben betaald om op Schiphol te mogen rijden en worstelen met de leasekosten van de verplichte Tesla’s en de maandelijkse aansluitkosten, die niet in verhouding zouden staan tot het omzetplaatje dat in 2014 werd geschetst. Wie in opstand komt, zou door SchipholTaxi of Gamis el Bouakili worden bedreigd. Meulman zegt in zijn mail dat tien chauffeurs zich bij hem hebben gemeld die hun verklaringen hebben gedeeld met de Belastingdienst en/of de politie. BBF vraagt in die mail dat ook anderen misstanden melden, mochten zij die waarnemen.

Sinds zijn oproep en de media-aandacht is er flinke respons geweest, zegt Meulman, die verwacht dat 40 tot 90 chauffeurs verklaringen af zullen leggen. In de anonieme meldingen en verklaringen bij politie en Belastingdienst heeft BBF geen inzicht. “Maar ook van de chauffeurs die niet zelf naar buiten treden is bij ons voor een groot deel al bekend om wie het gaat. De volgende stap is om het goede beeld dat wij daar van hebben uit te werken, zodat er juridisch gebruik van kan worden gemaakt”, zegt Meulman.

Hij benadrukt dat de chauffeurs zich geïntimideerd worden, en dat ze moeten doen wat het bestuur van SchipholTaxi wil. Anders wacht hen schorsing of vertrek, zegt Meulman. Hij geeft nog een voorbeeld: “Chauffeurs worden gedwongen om op een door BBF Personenvervoer aangewezen locatie betaald te gaan opladen, terwijl zij dat bij Tesla gratis kunnen doen. Als zij dan toch bij Tesla gratis gaan opladen, worden zij door BBF Personenvervoer geschorst. Dat vind ik een rare gang van zaken, om het maar voorzichtig uit te drukken.”

Enkele onruststokers

Gamis el Bouakili erkent wel dat er een kleine groep ontevreden chauffeurs is. “Zij verwijten de organisatie en mij in het bijzonder van alles, en ze stellen allerlei onzinnige eisen. Vanaf dag één is duidelijk gecommuniceerd over de voorwaarden om voor ons op Schiphol te rijden en van de standplaats gebruik te maken. Niemand is gedwongen of verplicht, en we hebben geen enkele garantie over een bepaalde omzet gegeven. Ze zijn vrij om op te zeggen en te vertrekken. Omdat ze hun zin niet krijgen, zijn deze chauffeurs steeds agressiever geworden in hun benadering. Ze hebben onzinverhalen bedacht en zijn daarmee naar de media gestapt.”

Met betrekking tot de ontevreden chauffeurs spreekt hij van een kleine groep die voor veel onrust zorgt, maar die niet representatief zou zijn voor de in totaal 144 chauffeurs die namens SchipholTaxi op de nationale luchthaven rijden, op een totaal van 1.200 chauffeurs die zijn aangesloten bij TCS. “Naar aanleiding van eerdere berichtgeving hebben wij zelf onze chauffeurs geraadpleegd, en niemand herkent zich in het beeld dat door die kleine groep wordt geschetst. Wel worden de chauffeurs in kwestie door meerdere mensen als onruststokers aangemerkt.”

“Eigenlijk heeft het ene verhaal over de certificaathouders niets te maken met het andere verhaal over die paar ontevreden chauffeurs. Maar helaas hebben de partijen waar we in die twee zaken mee te maken hebben, de handen ineengeslagen en die twee verhalen met elkaar vermengd, en daarmee de publiciteit gezocht met geen ander doel dan de organisatie en mij schade te berokkenen”, aldus El Bouakili.

Geen nieuwe taxi-oorlog

Marco Meulman denkt daar nadrukkelijk anders over. “Onderhandse betalingen en bedreiging, intimidatie en onvrede onder de huidige chauffeurs enerzijds, en de rechtszaak tussen BBV BV en BBF Personenvervoer anderzijds staan volgens ons niet los van elkaar. Indien betalingen die aan BBF Beheer of BBF Personenvervoer toebehoren buiten de boeken blijven en in de zakken van anderen verdwijnen, dan wordt BBF BV als certificaathouder daarmee ook benadeeld.”

Meulman zegt vooral te willen voorkomen dat de zaken escaleren in een staking of zelfs “een nieuwe taxi-oorlog”, want daar heeft niemand baat bij. Hij legt uit dat de vermeende problemen niet nieuw zijn, en dat de onvrede dat ook niet is. “Om het probleem op te lossen denk ik dat er wijzigingen in het bestuur van BBF Personenvervoer/BBF Beheer moeten komen, want dat is al jarenlang grotendeels hetzelfde. Ik denk dat het bestuur er goed aan zou doen om plaats te maken voor anderen die de belangen van chauffeurs en certificaathouders behartigen, zodat de rust kan terugkeren.”

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

1 reactie op “Onrust rond vervoerder SchipholTaxi nog niet voorbij”

Raoul Renique|21.12.16|16:43

knuffel TTO’s. Bij 4 geprobeerd, TCS niet, maar hoe dan ook: als je overschrijving aanvraagt, denk je dat er ook maar een keer gevraagd is over het waarom?