taxi, taxistandplaats, centraal station, den bosch

Klachten uitgaanspubliek over taxi’s Den Bosch nog niet afgenomen

Het uitgaanspubliek in Den Bosch is over het algemeen goed te spreken over de taxi’s in de stad. Maar er zijn ook zaken waar men minder tevreden over is. Onveilig rijgedrag, te hoge ritprijzen en onnodig hard wegrijden worden vaak genoemd als verbeterpunten in de evaluatie Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) 2016 inzake de hoofdstad van Noord-Brabant.

Het KVU-beleid wordt geregeld geëvalueerd door de gemeente ’s-Hertogenbosch, om zo na te gaan of de inspanningen om het uitgaansleven veiliger te maken hun vruchten afwerpen. Onderdeel van die evaluatie is het taxivervoer in de binnenstad tijdens de nachtelijke uitgaansuren.

Den Bosch heeft sinds begin 2016 een taxiverordening, waarmee de kwaliteit van het straattaxivervoer in de stad moet worden verbeterd. Met name tijdens grote evenementen als carnaval zijn er problemen met de manier waarop klanten worden bejegend, het weigeren van korte ritten, omrijden en hoge ritprijzen. Sinds de invoering van het Bossche taxikeurmerk neemt de gemeente al de nodige verbeteringen waar, maar er is ook nog werk aan de winkel.

Tevreden groep kleiner

De evaluatie KVU lijkt dat te bevestigen. Het geschetste beeld is beperkt maar getrouw, zo wordt vanuit de gemeente aangegeven, omdat het alleen het uitgaanspubliek betreft en niet alle gebruikers. 28 procent van het uitgaanspubliek heeft de afgelopen tijd wel eens een taxi genomen of willen nemen. Van de doelgroep was zowel in 2016 als in 2015 6 procent zeer tevreden over het taxivervoer. In 2015 was nog 50 procent tevreden, tegen 47 procent in 2016. Ook de groep die niet tevreden en niet ontevreden is, bleef met 27 procent gelijk, net als de 3 procent die geen mening opgaf.

Waar de groep die tevreden is iets kleiner werd, groeide het aantal mensen dat niet te spreken is over het taxivervoer op stapavonden in Den Bosch. In 2016 was 13 procent ontevreden en 5 procent zeer ontevreden, waar dat een jaar eerder respectievelijk 11 en 3 procent was. De verschillen zijn te klein om over een echte achteruitgang te spreken, maar vooruitgang is er in de ogen van het Bossche uitgaanspubliek blijkbaar niet geboekt.

Intimiderend gedrag

Welke klachten hebben zij zoal? Onveilig rijgedrag (genoemd door 27 procent), een chauffeur die te hoge tarieven hanteert (26 procent) of omrijdt (25 procent). 15 procent noemde het weigeren van te korte ritten, 9 procent sprak zelfs van agressief of intimiderend gedrag door een taxichauffeur. Die laatste klacht, alsmede die over onveilig rijgedrag, werden in 2015 iets minder vaak genoemd, de andere klachten juist wat vaker. Ook hier is per saldo weinig veranderd.

Ook centrumbewoners hebben met het taxiverkeer te maken: soms als klant, soms als omwonende. De centrumbewoners die wel uitgaan, ervaren beduidend meer overlast van taxi’s dan degenen die niet aan het uitgaansleven deelnemen. Van de totale groep die overlast ervaart, geeft maar liefst 65 procent aan dat het vaak voorkomt dat taxi’s te hard rijden. taxi’s die hun motor laten draaien (41 procent) en chauffeurs die op luide toon gesprekken voeren (24 procent) zorgen eveneens voor ergernis. Net als, zij het in beperkte mate, vervuiling van de standplaatsen en luide muziek vanuit de taxi’s.

Momenteel hebben zo’n 140 chauffeurs het keurmerk van de Stichting Bossche Kwaliteits Taxi. Een zegsman van deze stichting geeft in het Brabants Dagblad aan dat de klachten inderdaad hardnekkig zijn, maar dat het een aantal jaren zal duren om daar echt verandering in te brengen. Er zou vooral een andere houding van een aantal chauffeurs vereist zijn.

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Klachten uitgaanspubliek over taxi’s Den Bosch nog niet afgenomen | TaxiPro