Standplaats taxibord

Meningsverschil over loslaten kwaliteitseisen taxivignet Breda

Ook dit jaar moeten taxichauffeurs die tijdens carnaval en het Jazz Festival in Breda taxivervoer willen aanbieden, beschikken over het taxi-vignet. In de lokale taxisector wordt echter gevreesd dat het wegvallen van de kwaliteitseisen zal zorgen voor een toestroom van chauffeurs uit andere steden. De kwaliteitseisen vervallen omdat ze lastig te meten en handhaven zijn. Het vignet kan vanaf vandaag worden aangevraagd door alle legale taxibedrijven. 

Carnaval en het Jazz Festival zijn belangrijke evenementen voor Breda, waar ook veel mensen van buiten de stad op afkomen. De laatste jaren wordt de kwaliteit van het taxivervoer tijdens deze evenementen gewaarborgd met behulp van het taxi-vignet. In 2017 is dat niet anders, en mogelijk wordt het gedurende het jaar nog op andere evenementen van toepassing verklaard.

Vooralsnog gaat het om de periodes van 24 februari om 01.00 uur tot en met 1 maart om 05.00 uur, en van 25 mei om 21.00 uur tot en met 29 mei om 05.00 uur. In die periode is het vignet nodig om taxivervoer te mogen aanbieden vanaf en naar twee standplaatsen aan de rand van de binnenstad, aan de Oude Vest en de Nieuwe Prinsenkade. De periode waarin het vignet kan worden aangevraagd, is beperkt: die eindigt op 17 februari om 20.00 uur. Meer informatie staat op de speciale website.

Stratenkennis en klantvriendelijkheid

In tegenstelling tot voorgaande jaren hanteert de gemeente in 2017 geen kwaliteitseisen meer, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot stratenkennis, klantvriendelijkheid en gedrag op de standplaatsen. Het is immers maar de vraag of daar effectief op kan worden gehandhaafd. In een keurmerksysteem zijn dergelijke zaken makkelijker te toetsen en controleren, maar binnen het geheel van een evenementenvignet is dat voor Breda geen haalbare kaart. Bij aanvragen wordt daarom wel streng gecontroleerd of de verstrekte gegevens juist, compleet en actueel zijn, en of aan de wettelijke eisen voor taxibedrijven is voldaan.

Geografische beperkingen zijn daarbij niet aan de orde, omdat ze wettelijk niet zijn toegestaan. Als bijvoorbeeld een taxibedrijf uit de provincie Drenthe het idee opvat om tijdens de carnavalsdagen wat bij te verdienen in Breda, kan ook dat bedrijf een vignet aanvragen en toegekend krijgen – mits uiteraard aan de voorwaarden wordt voldaan. In de Bredase taxibranche is men niet blij met het loslaten van de kwaliteitseisen, omdat dit mogelijk zal zorgen voor een toestroom van taxichauffeurs van buitenaf.

Meer kwaliteit

De gemeente zelf is daar minder voor bevreesd, onder meer op basis van eerdere ervaringen. Tevens wijst de gemeente er op dat op niet vooraf bekendgemaakte tijdstippen ingrijpende controles buiten op straat en bij de standplaatsen zullen plaatsvinden.

Overigens is het taxi-evenementenvignet niet de eindstreep voor kwaliteitsverbetering van het taxivervoer in Breda. Daar is namelijk zowel vanuit de sector zelf als vanuit de gemeente behoefte aan. Een woordvoerder van de gemeente geeft echter aan dat op dit moment wordt gedaan wat mogelijk is met beperkte middelen. Wel zal later dit jaar een bezoek worden afgelegd aan Den Bosch, waar sinds 2016 een taxiverordening geldt. In die stad mag alleen met het BTx-keurmerk straattaxivervoer worden verricht, iets waar in aanloop naar en tijdens carnaval streng op zal worden gecontroleerd.

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is redacteur bij ProMedia, de uitgeverij van TaxiPro.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.