Taxibus van Trevvel.
Kritische blik

Toekenning leerlingenvervoer Rotterdam wordt strenger: ‘Zijn te ruimhartig geweest’

Trevvel is in Rotterdam onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van het Wmo- en leerlingenvervoer. Foto: ProMedia/Sander van Vliet

De gemeente Rotterdam wil in de toekomst kritischer kijken naar welke kinderen in aanmerking komen voor leerlingenvervoer en welke kinderen niet. Dat laat het college van burgemeester en wethouders (B&W) weten in een brief aan de Rotterdamse gemeenteraad. Volgens het college is de gemeente de afgelopen jaren te ruimhartig geweest in het toekennen van dit type vervoer. 

“Na het analyseren van data hebben we gemerkt dat de afgelopen jaren vrij ruimhartig leerlingenvervoer is toegekend en bij de toekenning van taxivervoer best vaak is afgeweken van de afgesproken criteria”, zegt het college daarover. Het inzetten van taxibusjes om leerlingen van en naar school te vervoeren, wordt door het stadsbestuur gezien als laatste optie. “Pas als andere vervoersvormen niet realistisch of haalbaar zijn en de betreffende leerling aan een aantal criteria voldoet, zoals bijvoorbeeld een afstand van zes kilometer tussen woonadres en schooladres, wordt taxivervoer toegekend.”

Daarom gaat het college in de toekomst bij nieuwe aanvragen voor leerlingenvervoer kritischer kijken naar de toekenning daarvan, waarbij er meer aandacht zal zijn voor de geldende voorwaarden. Volgens het college legt de verordening leerlingenvervoer (2015) de nadruk op zelfstandig reizen. Daar wil de gemeente Rotterdam de komende tijd dan ook op inzetten. “In die geest wordt op dit moment het indicatieprotocol herzien, waarbij we de nu al geldende criteria gaan toesten bij natuurlijke overgangsmomenten van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs, en op de instroom van nieuwe leerlingen.”

Instroom

De voortdurende instroom van nieuwe leerlingen wordt in de brief door het college genoemd als een van de hoofdoorzaken, waardoor het leerlingenvervoer in Rotterdam aan het begin van dit schooljaar voor een deel stroef verliep. “We stellen vast dat er een continue toename van Rotterdammers is, die gebruik wensen te maken van het doelgroepenvervoer. Op lange termijn zal dit leiden tot een onhoudbare druk op de capaciteit van de lokale vervoersmarkt.”

Trevvel-directeur Arno van Haasterecht denkt dat het voornemen van de gemeente Rotterdam om strenger te kijken naar de toekenning van leerlingenvervoer, een goede is. “Ik denk dat het een goede ontwikkeling is. Doelgroepenvervoer moet natuurlijk wel écht noodzakelijk zijn voor degenen de er gebruik van maken. Trevvel staat volledig achter het voornemen van de gemeente, omdat ook wij het van belang vinden de zelfredzaamheid van leerlingen te bevorderen. Voor wie het nodig heeft, hebben we vervoer en voor wie het niet nodig heeft, helpen we graag mee om zelfstandig reizen mogelijk te maken.”

Positieve trend

Sinds het begin van het schooljaar heeft de gemeente Rotterdam, samen met Trevvel, diverse maatregelen genomen om de problemen die spelen binnen het leerlingenvervoer het hoofd te bieden. Zo is de tegemoetkomingsregeling voor ouders die kinderen zelf van en naar school vervoerden uitgebreid en werden niet-urgente Wmo-ritten tijdens de spitsuren van de scholen geschrapt. “We kunnen vaststellen dat dit niet zonder resultaat is geweest”, zegt het college van B&W daarover. “We zien een herstel in de dienstverlening. Dit is terug te zien in de positieve trend in de stiptheidscijfers en een afname van het aantal klachten.”

“Tegelijk wordt dit herstel veroorzaakt door het aanhouden van verschillende maatregelen, die we met pijn in het hart hebben moeten nemen”, zo waarschuwt het college. Desalniettemin is het stadsbestuur van plan om per 1 april de beperkingen voor wat betreft het reizen in de middaguren voor het grootste gedeelte op te heffen. “Wel dient hierbij het voorbehoud te worden gemaakt dat de kans aanwezig is dat met deze openstelling, de resultaten op het routevervoer mogelijk weer een terugval zullen tonen. Dit hangt samen met diverse factoren, zoals de ontwikkelingen in de instroom, maar ook de mogelijke toename van vertragingen in de stad door werkzaamheden en de toenemende verkeersdrukte in algemene zin”, zo besluit het college.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Olivier Smits

Olivier Smits is de vaste redacteur van TaxiPro.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Toekenning leerlingenvervoer Rotterdam wordt strenger: ‘Zijn te ruimhartig geweest’ | TaxiPro
Taxibus van Trevvel.
Kritische blik

Toekenning leerlingenvervoer Rotterdam wordt strenger: ‘Zijn te ruimhartig geweest’

Trevvel is in Rotterdam onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van het Wmo- en leerlingenvervoer. Foto: ProMedia/Sander van Vliet

De gemeente Rotterdam wil in de toekomst kritischer kijken naar welke kinderen in aanmerking komen voor leerlingenvervoer en welke kinderen niet. Dat laat het college van burgemeester en wethouders (B&W) weten in een brief aan de Rotterdamse gemeenteraad. Volgens het college is de gemeente de afgelopen jaren te ruimhartig geweest in het toekennen van dit type vervoer. 

“Na het analyseren van data hebben we gemerkt dat de afgelopen jaren vrij ruimhartig leerlingenvervoer is toegekend en bij de toekenning van taxivervoer best vaak is afgeweken van de afgesproken criteria”, zegt het college daarover. Het inzetten van taxibusjes om leerlingen van en naar school te vervoeren, wordt door het stadsbestuur gezien als laatste optie. “Pas als andere vervoersvormen niet realistisch of haalbaar zijn en de betreffende leerling aan een aantal criteria voldoet, zoals bijvoorbeeld een afstand van zes kilometer tussen woonadres en schooladres, wordt taxivervoer toegekend.”

Daarom gaat het college in de toekomst bij nieuwe aanvragen voor leerlingenvervoer kritischer kijken naar de toekenning daarvan, waarbij er meer aandacht zal zijn voor de geldende voorwaarden. Volgens het college legt de verordening leerlingenvervoer (2015) de nadruk op zelfstandig reizen. Daar wil de gemeente Rotterdam de komende tijd dan ook op inzetten. “In die geest wordt op dit moment het indicatieprotocol herzien, waarbij we de nu al geldende criteria gaan toesten bij natuurlijke overgangsmomenten van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs, en op de instroom van nieuwe leerlingen.”

Instroom

De voortdurende instroom van nieuwe leerlingen wordt in de brief door het college genoemd als een van de hoofdoorzaken, waardoor het leerlingenvervoer in Rotterdam aan het begin van dit schooljaar voor een deel stroef verliep. “We stellen vast dat er een continue toename van Rotterdammers is, die gebruik wensen te maken van het doelgroepenvervoer. Op lange termijn zal dit leiden tot een onhoudbare druk op de capaciteit van de lokale vervoersmarkt.”

Trevvel-directeur Arno van Haasterecht denkt dat het voornemen van de gemeente Rotterdam om strenger te kijken naar de toekenning van leerlingenvervoer, een goede is. “Ik denk dat het een goede ontwikkeling is. Doelgroepenvervoer moet natuurlijk wel écht noodzakelijk zijn voor degenen de er gebruik van maken. Trevvel staat volledig achter het voornemen van de gemeente, omdat ook wij het van belang vinden de zelfredzaamheid van leerlingen te bevorderen. Voor wie het nodig heeft, hebben we vervoer en voor wie het niet nodig heeft, helpen we graag mee om zelfstandig reizen mogelijk te maken.”

Positieve trend

Sinds het begin van het schooljaar heeft de gemeente Rotterdam, samen met Trevvel, diverse maatregelen genomen om de problemen die spelen binnen het leerlingenvervoer het hoofd te bieden. Zo is de tegemoetkomingsregeling voor ouders die kinderen zelf van en naar school vervoerden uitgebreid en werden niet-urgente Wmo-ritten tijdens de spitsuren van de scholen geschrapt. “We kunnen vaststellen dat dit niet zonder resultaat is geweest”, zegt het college van B&W daarover. “We zien een herstel in de dienstverlening. Dit is terug te zien in de positieve trend in de stiptheidscijfers en een afname van het aantal klachten.”

“Tegelijk wordt dit herstel veroorzaakt door het aanhouden van verschillende maatregelen, die we met pijn in het hart hebben moeten nemen”, zo waarschuwt het college. Desalniettemin is het stadsbestuur van plan om per 1 april de beperkingen voor wat betreft het reizen in de middaguren voor het grootste gedeelte op te heffen. “Wel dient hierbij het voorbehoud te worden gemaakt dat de kans aanwezig is dat met deze openstelling, de resultaten op het routevervoer mogelijk weer een terugval zullen tonen. Dit hangt samen met diverse factoren, zoals de ontwikkelingen in de instroom, maar ook de mogelijke toename van vertragingen in de stad door werkzaamheden en de toenemende verkeersdrukte in algemene zin”, zo besluit het college.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Olivier Smits

Olivier Smits is de vaste redacteur van TaxiPro.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.