Amsterdam, taxistandplaats, Centraal Station, CS, slagboom

Taxistandplaatsen Amsterdam per mei 2013 alleen voor TTO’s

De nieuwe Amsterdamse Taxiverordening 2012, waarin een TTO-verplichting geldt voor de opstapmarkt, gaat op 8 november 2012 in werking. Na een overgangsperiode van een half jaar is het vanaf 8 mei verboden voor taxi’s die niet zijn aangesloten bij een Amsterdamse TTO gebruik te maken van de taxistandplaatsen. De anonieme eigen rijders moeten verdwijnen, zo wil de gemeente.

Het college van B&W in Amsterdam is akkoord gegaan met de ‘Taxiverordening Amsterdam 2012’. Hierin staat hoe de gemeente, samen met de taxibranche, de komende jaren de taximarkt gaat aanpakken om ervoor te zorgen dat de klant betere service en kwaliteit krijgt. De gemeenteraad neemt in oktober het definitieve besluit over de nieuwe verordening.

Toegelaten Taxi Organisatie

Om een TTO-vergunning te krijgen moeten er minimaal 100 chauffeurs voor de opstapmarkt aangesloten zijn. Zij dienen in totaal over minimaal 50 rijklare taxivoertuigen te beschikken. Taxichauffeurs die zijn aangesloten bij een Toegelaten Taxi Organisatie (TTO), hebben een herkenbaar daklicht met een uniek nummer. Ook zijn ze overal te volgen via een track en trace-systeem.

De TTO ziet zelf toe op de kwaliteit van zijn chauffeurs en de gemeente controleert de TTO. De klant krijgt een stevige positie door een verbeterd  klachtensysteem (via www.taxiklacht.nl) en doordat taxi’s herkenbaar en herleidbaar zijn door een verplicht volgsysteem zoals ‘track en trace’. De TTO moet altijd kunnen melden wie wanneer op welke taxi reed.

Toezicht en handhaving

Een slecht functionerende TTO kan een dwangsom krijgen of de toegang tot lucratieve standplaatsen worden ontzegd. Ook kan de vergunning worden ingetrokken. Serviceteams van de branche zien toe op het gedrag van de TTO-chauffeurs. Een TTO die niet mee wil doen aan het gezamenlijk verbeteren van de kwaliteit krijgt geen toegang tot de standplaatsen.

Handhaving zal zich vanaf mei 2013 behalve op wangedrag ook richten op het weren van taxi’s die zich niet hebben aangesloten bij een TTO. Om de nieuwe regels streng te gaan controleren, heeft de gemeente afspraken gemaakt met de politie, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en de Inspectie Transport en Leefomgeving.

Standplaatsen

Wethouder Wiebes verwacht dat de relatief kleine groep taxichauffeurs die veel problemen en klachten veroorzaakt door de nieuwe regelgeving van de standplaatsen verdwijnt. Daardoor blijft er meer werk over voor de professionele, goede chauffeurs.

Zonder Amsterdamse Taxxxipas is het straks verboden voor een taxichauffeur om taxivervoer (opstapmarkt) aan te bieden in Amsterdam. Dat betekent zowel posten op een standplaats of parkeerplaats als het accepteren van een klant die een willekeurige taxi aanhoudt op straat.

Taxxxipas

Om over zo’n Amsterdamse Taxxxipas te kunnen beschikken, moet een chauffeur onder meer aangesloten zijn bij een TTO, beschikken over rijbewijs, chauffeurskaart en trambaanontheffing, VOG, vaste woon- of verblijfplaats en kan hij  aantonen voor een vervoerder te rijden welke in het bezit is van een geldige ondernemersvergunning (of er zelf over beschikken).

Een taxichauffeur mag maar bij maximaal 1 TTO aangesloten zijn. Het taxivoertuig moet het daklicht voeren met herkenbaar het TTO-logo. In het TTO-bestuur mag niemand zitten die de laatste vijf jaar in het bestuur heeft gezeten van een geroyeerde TTO.

Kosten TTO-vergunning

De kosten voor een TTO-vergunning en een individuele Taxxxivergunning bedragen respectievelijk 7.960,00 euro en 280,00 euro per 3 jaar. Chauffeurs die niet zijn aangesloten bij een TTO zijn dus niet langer welkom op de Amsterdamse opstapmarkt (standplaatsen en het aannemen van ritjes op straat).

Op donderdag 4 oktober bespreekt de raadscommissie Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit het voorstel van het college. De gemeenteraad neemt uiteindelijk de definitieve beslissing op woensdag 17 oktober.  Meer informatie staat op: www.amsterdam.nl/taxi

Lees ook: TTO moet locatie van taxi’s registreren via track-and-trace

Auteur: Bart Pals

4 reacties op “Taxistandplaatsen Amsterdam per mei 2013 alleen voor TTO’s”

Paul Dijkhuizen|05.10.12|18:25

Even resumeren… Om dus straks een klant in Amsterdam vanaf het station te mogen vervoeren moet ik beschikken over: een vrij nieuwe taxi, gekeurd en verzekerd, een BCT, Wintop data pakket, contract NS zonetaxi, geijkte taxameter, chauffeurskaart, geneeskundige verklaring, trambaanontheffing, TTO vergunning, TX-keur, ondernemersvergunning, taXXXivergunning, daklicht, track en tracesysteem, VOG, vaste woon of verblijfplaats, aangesloten zijn bij taxiklacht… en een rijbewijs? Of vergeet ik iets?

Jaco van Dulken|11.10.12|12:05

Je zal vast wel iets vergeten Paul. Oude tijden herleven. We zijn weer terug bij af. Wat ik mis in de berichtgeving waar ik de schade kan verhalen die ik in de loop van de afgelopen 12 jaar heb opgelopen als gevolg van het beleid van een stelletje incompetente bestuurders. Men mag nu toch wel spreken van een totaal mislukte liberalisering van de Taximarkt.

Jaco van Dulken|11.10.12|12:06

En wat komt er straks op je vergunning te staan? ONBEPERKTE VERGUNNING MET UITZONDERING VAN DE RANDSTAD. Gefeliciteerd. O ja waar worden de klanten geregistreerd. Krijgen die ook een uniek nummer en een track en tracesysteem zodat zij te volgen zijn als zij zich hebben misdragen in de taxi. Veel succes mensen het was een leuke tijd vroeger toen de mensheid nog normaal deed tegen elkaar. JAMMER

Arie Op Safari|25.10.12|13:59

zie ik nou goed dat je als taxi niet op een parkeerplaats mag gaan staan…… hahahaha…..