kamp, henk, minister

Kabinet: taxidiensten als Uber passen goed binnen de taxiwet

De taxidienst Uber is welkom op de Nederlandse markt. En indien nodig zal de wet worden aangepast. Dat laat het kabinet weten aan de Tweede Kamer. “Dienstverleners zoals Uber, maar ook bestaande en mogelijke nieuwe centrales en andere intermediairs, passen goed binnen de regelgeving”, zegt minister Kamp van Economische Zaken. “Als door het beschikbaar komen van innovatieve toepassingen blijkt dat de bestaande wet- en regelgeving belemmerend werkt en maatschappelijke belangen ook op een andere wijze kunnen worden geborgd, zal het kabinet dit welwillend bezien.”

Uber gebruikt in Nederland legale taxichauffeurs. Die zijn verantwoordelijk voor naleving van de Wp2000. Als deze wet wordt overtreden, lopen de zzp-taxichauffeurs kans op een boete. Want Uber zelf valt volgens Kamp als bemiddelaar niet onder de Wp2000.

Taxameter

Het is echter bekend dat deze chauffeurs vrijwel altijd de Wp200 overtreden tijdens een Uber-rit. Maar de vraag is of de consument daar slechter van wordt. Want in sommige gevallen wordt weliswaar niet de letter van de wet gevolgd, maar wel hetzelfde resultaat bereikt. Dat maakt dat de huidige regelgeving in sommige gevallen achterhaald is.

Zo wordt de verplichte taxameter niet gebruikt en moet hij verborgen worden tijdens de rit. Dat is niet toegestaan, zo meldt de Inspectie Leefomgeving en Transport. In plaats van de taximeter, wordt de ritprijs berekend via een smartphone-app.

Printbon

Ook wordt er geen verplichte printbon uitgereikt, maar automatisch een factuur per email. Dat is eveneens niet toegestaan volgens de Wp2000. Maar op deze manier ontvangen en bewaren meer klanten een bon dan via de uitreiking van een printbon, die de meeste klanten niet krijgen of meteen weggooien.

Verder worden de wettelijke maximumtarieven in sommige gevallen overtreden, zeker als er sprake is bij drukte via Uber. De taxibranche pleit overigens al jaren voor het loslaten van een door de overheid vastgestelde maximumprijs, maar daar wilde het kabinet nooit in meegaan.

Taxivervoerder

“Uber bemiddelt tussen vragers naar en aanbieders van taxivervoer. Uber is zelf dus geen taxivervoerder in de zin van de Wet personenvervoer 2000 (Wp2000). De wet stelt namelijk regels voor de eindschakel in het vervoer, de relatie tussen taxivervoerder en consument”, schrijft Kamp als antwoord op Kamervragen van D66.

“In de Wp2000 zijn daarom redelijke en logische basiseisen voor taxivervoerders opgenomen ter bescherming van de belangen van de consument, zoals een taxameter, een boordcomputer, een verplichte ritbon en maximum tarieven. Een consument kan, in plaats van een ritprijs op basis van de tarieven via de taxameter, ook vooraf een ritprijs met de taxivervoerder afspreken. De wet is zodanig flexibel ingericht dat technologische ontwikkelingen zoals digitalisering tot ontplooiing kunnen komen.”

Regels

Door innovaties in dienstverlening, zoals de app van Uber, zal ook de overheid mogelijk haar beleid en regels opnieuw moeten bezien, vindt Kamp. “Waarbij uiteraard borging van de achterliggende maatschappelijke belangen een rol speelt. Waar dat nodig is, is de overheid daartoe bereid.”

In het najaar van 2014 wordt het taxideel van de Wet personenvervoer 2000 geëvalueerd. “Ook in dat kader zullen relevante ontwikkelingen en mogelijke belemmeringen voor innovaties worden meegenomen”, meldt Kamp.

Taxidienst

Uber is in Nederland inmiddels officieel in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gelanceerd. Wereldwijd groet de taxidienst erg snel, met een vertegenwoordiging in 36 landen. Daarmee is het de grootste taxidienst ter wereld.

Bart Pals

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

14 reacties op “Kabinet: taxidiensten als Uber passen goed binnen de taxiwet”

Een taxi|02.06.14|16:33

Meten met twee maten. Über is groot en heeft enorm veel geld en mag dus wel dingen doen cq regelen. De hele branche wordt al jaren klein gehouden door middeleeuwse wetgeving en krijgt torenhoge boetes als er een kruisje verkeerd staat. Deze Amerikaanse reus mag zijn gang gaan.

Danny Karssen|02.06.14|17:06

Die hele uber mag van mij weg, hun doen hetzelfde werk als wat wij doen alleen wij hebben veel meer regels waar we ons aan moeten houden.

Jan Pastoor|02.06.14|19:12

Ze bent helemaal van de pott gerukt daar in den haag,,,, ben bijna 30 jaar zelfstanding…taxi ondernemer …duur niet lang meer dan meld ik mij ook bij de grootste baas van nederland!!!!!stellteje leegzuigzuigerss bahhh

Chauf Tax|03.06.14|11:38

Belangen van de multinationals wegen meer dan de belangen van de burgers en het mkb. Al jaren worden taxichauffeurs en ondernemers niet ontzien en de overheid en dienstdoende instanties speelden hierbij dictators en legden hun wil en prijs onder dwang op. Uber komt net om de hoek kijken, een bedrijf die 20 miljard waard is, en alles is opeens mogelijk?! De overheid is er niet voor de burgers maar is een marionet van de grootste bedrijven in de wereld. Bruine armen politiek, weg geloofwaardigheid

Hudson Taxi|03.06.14|12:57

“Dat maakt dat de huidige regelgeving in sommige gevallen achterhaald is” staat hierboven geschreven. Zag Mansveld dat maar in. Zou € 100 miljoen besparen en veel onrecht kunnen oplossen. Het zou veel verbeteren wanneer er ook naar taxiklanten en taxiondernemerers uit eigen land geluisterd zou worden. De overheid staat innovatie in de weg ja. Niet alleen voor Uber maar ons des te meer.

Ton van Dalfsen|03.06.14|13:42

Ik ben zelf ook een brief aan Staatssecretaris Mansveld aan het opstellen. Hierin zal ik mijn mening ook goed verwoorden, en dat ze ook naar de kleinere ondernemers moet luisteren en niet alleen naar het KNV waar de grote jongens hun mening influisteren. Zij moet ook aandacht maken voor Taxibelangen Nederland die nu ook een grote speler aan het worden is met veel ZZPers. Ze moet maar eens breed gaan luisteren.

Rodney Barten|03.06.14|16:15

Je moet jezelf niet aansluiten bij een organistaie als UBER, hebben zij geen taxi’s en kunnen de aangevraagde ritten dus ook niet uitgevoerd worden. Volgens mij berekenen ze ook nog eens een torenhoge fee.

t_x04|03.06.14|19:53

Klopt. je moet 20% van de rit afdragen aan uber.

Taxibelangen Nederland|04.06.14|10:01

Uber is met zijn nette- auto’s en -chauffeurs een troetelkind van de extreem halsstarrige politiek.Maar nu lees ik dat Kamp de wet is zodanig flexibel wil inrichten, dat zelfs technologische ontwikkelingen zoals digitalisering tot ontplooiing kunnen komen.Deze ontwikkeling staat bij de politiek al 15 jaar stil,taxiondernemers zijn verplicht om hun ziel en zaligheid en functioneren van hun bedrijf op te hangen aan 2 1/2 BCT leverancier.In het najaar wordt de WP2000 geëvalueerd.Stel dan de BCT

Taxibelangen Nederland|04.06.14|10:12

verplichting dan ook minimaal uit tot na deze evaluatie.Laat de politiek eens een voorbeeld nemen aan Barbara Visser VVD en een bezoek brengen aan reeds geautomatiseerde bedrijven. In plaats van alleen maat te luisteren naar organisaties zoals Rover,Consumentenbond,FNV,SFT enz.Deze partijen willen uitsluitend meer regels en hebben geen verstand van bedrijfsvoeringen.Anders waren ze zelf wel ondernemer geworden.Politiek richt je rechtstreeks tot de bedrijven en laat je daar voorlichten.

Paul Dijkhuizen|05.06.14|20:25

Wacht even, lees ik nu dat het in sommige gevallen toegestaan wordt de wet te overtreden?? zie kopjes ’taxameter’ en ‘printbon’… hm, ik denk dat ik ook maar eens een paar regeltjes ga overtreden, wat voor de één geldt geldt ook voor de ander… als ik mij niet aan de regels houd kan ik veel goedkoper gaan rijden, dat is toch ook in het belang van de consument? Mooie wetgeving dit…

Paul Dijkhuizen|05.06.14|20:29

Geen printbon, geen taxameter, afgesproken ritprijs?? (ritprijs afspreken is toegestaan, hierbij moet echter wél de taxameter worden gebruikt, indien het meterbedrag lager is hoeft de klant alleen dat bedrag te betalen. Een hoger bedrag dan het wettelijk maximum berekenen is NIET toegestaan, hoeveel intermediairs daar ook tussen zitten, overigens, als Uber de factuur stuurt, wordt Uber gezien alszijnde de vervoerder.)

Paul Dijkhuizen|11.06.14|16:31

In veel Europese steden vandaag protesten tegen o.a. Uber en Ugo, helaas heeft Eurocommisaris Kroes laten weten dat zij niet van plan is iets tegen deze apps te gaan doen, ze noemde het verbod van Uber in Berlijn en Brussel zelfs ‘Middeleeuws’. Ook minister Kamp heeft geen bezwaar… Diensten die via een app worden aangeboden hoeven niet te voldoen aan veel van de regels, vraag mij af wat nu het verschil is tussen het bestellen van een taxi via een app of telefonisch…

Taxi Volendam|15.06.14|23:34

Ja paul, jij ziet de onzin door. Uber maakt gebruik van technologie uit 2014. Het verschil is middeleeuwse regelgeving opgelegd door huidige ambtenarij / beleid, wat innovatie voor de taxibranche al jaren in de greep houdt. Maar wel “vreemd” dat de overheid wel gevoelig is voor aanpassen wet ten behoeve van Uber. De overige vervoersmakelaars in ons land doen overigens hetzelfde,waar de huidige regelgeving ook niet voor geschikt is.
Wet aanpassen T.B.V. grote en keine bedrijven is daarom nodig.

Kabinet: taxidiensten als Uber passen goed binnen de taxiwet | TaxiPro
kamp, henk, minister

Kabinet: taxidiensten als Uber passen goed binnen de taxiwet

De taxidienst Uber is welkom op de Nederlandse markt. En indien nodig zal de wet worden aangepast. Dat laat het kabinet weten aan de Tweede Kamer. “Dienstverleners zoals Uber, maar ook bestaande en mogelijke nieuwe centrales en andere intermediairs, passen goed binnen de regelgeving”, zegt minister Kamp van Economische Zaken. “Als door het beschikbaar komen van innovatieve toepassingen blijkt dat de bestaande wet- en regelgeving belemmerend werkt en maatschappelijke belangen ook op een andere wijze kunnen worden geborgd, zal het kabinet dit welwillend bezien.”

Uber gebruikt in Nederland legale taxichauffeurs. Die zijn verantwoordelijk voor naleving van de Wp2000. Als deze wet wordt overtreden, lopen de zzp-taxichauffeurs kans op een boete. Want Uber zelf valt volgens Kamp als bemiddelaar niet onder de Wp2000.

Taxameter

Het is echter bekend dat deze chauffeurs vrijwel altijd de Wp200 overtreden tijdens een Uber-rit. Maar de vraag is of de consument daar slechter van wordt. Want in sommige gevallen wordt weliswaar niet de letter van de wet gevolgd, maar wel hetzelfde resultaat bereikt. Dat maakt dat de huidige regelgeving in sommige gevallen achterhaald is.

Zo wordt de verplichte taxameter niet gebruikt en moet hij verborgen worden tijdens de rit. Dat is niet toegestaan, zo meldt de Inspectie Leefomgeving en Transport. In plaats van de taximeter, wordt de ritprijs berekend via een smartphone-app.

Printbon

Ook wordt er geen verplichte printbon uitgereikt, maar automatisch een factuur per email. Dat is eveneens niet toegestaan volgens de Wp2000. Maar op deze manier ontvangen en bewaren meer klanten een bon dan via de uitreiking van een printbon, die de meeste klanten niet krijgen of meteen weggooien.

Verder worden de wettelijke maximumtarieven in sommige gevallen overtreden, zeker als er sprake is bij drukte via Uber. De taxibranche pleit overigens al jaren voor het loslaten van een door de overheid vastgestelde maximumprijs, maar daar wilde het kabinet nooit in meegaan.

Taxivervoerder

“Uber bemiddelt tussen vragers naar en aanbieders van taxivervoer. Uber is zelf dus geen taxivervoerder in de zin van de Wet personenvervoer 2000 (Wp2000). De wet stelt namelijk regels voor de eindschakel in het vervoer, de relatie tussen taxivervoerder en consument”, schrijft Kamp als antwoord op Kamervragen van D66.

“In de Wp2000 zijn daarom redelijke en logische basiseisen voor taxivervoerders opgenomen ter bescherming van de belangen van de consument, zoals een taxameter, een boordcomputer, een verplichte ritbon en maximum tarieven. Een consument kan, in plaats van een ritprijs op basis van de tarieven via de taxameter, ook vooraf een ritprijs met de taxivervoerder afspreken. De wet is zodanig flexibel ingericht dat technologische ontwikkelingen zoals digitalisering tot ontplooiing kunnen komen.”

Regels

Door innovaties in dienstverlening, zoals de app van Uber, zal ook de overheid mogelijk haar beleid en regels opnieuw moeten bezien, vindt Kamp. “Waarbij uiteraard borging van de achterliggende maatschappelijke belangen een rol speelt. Waar dat nodig is, is de overheid daartoe bereid.”

In het najaar van 2014 wordt het taxideel van de Wet personenvervoer 2000 geëvalueerd. “Ook in dat kader zullen relevante ontwikkelingen en mogelijke belemmeringen voor innovaties worden meegenomen”, meldt Kamp.

Taxidienst

Uber is in Nederland inmiddels officieel in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gelanceerd. Wereldwijd groet de taxidienst erg snel, met een vertegenwoordiging in 36 landen. Daarmee is het de grootste taxidienst ter wereld.

Bart Pals

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

14 reacties op “Kabinet: taxidiensten als Uber passen goed binnen de taxiwet”

Een taxi|02.06.14|16:33

Meten met twee maten. Über is groot en heeft enorm veel geld en mag dus wel dingen doen cq regelen. De hele branche wordt al jaren klein gehouden door middeleeuwse wetgeving en krijgt torenhoge boetes als er een kruisje verkeerd staat. Deze Amerikaanse reus mag zijn gang gaan.

Danny Karssen|02.06.14|17:06

Die hele uber mag van mij weg, hun doen hetzelfde werk als wat wij doen alleen wij hebben veel meer regels waar we ons aan moeten houden.

Jan Pastoor|02.06.14|19:12

Ze bent helemaal van de pott gerukt daar in den haag,,,, ben bijna 30 jaar zelfstanding…taxi ondernemer …duur niet lang meer dan meld ik mij ook bij de grootste baas van nederland!!!!!stellteje leegzuigzuigerss bahhh

Chauf Tax|03.06.14|11:38

Belangen van de multinationals wegen meer dan de belangen van de burgers en het mkb. Al jaren worden taxichauffeurs en ondernemers niet ontzien en de overheid en dienstdoende instanties speelden hierbij dictators en legden hun wil en prijs onder dwang op. Uber komt net om de hoek kijken, een bedrijf die 20 miljard waard is, en alles is opeens mogelijk?! De overheid is er niet voor de burgers maar is een marionet van de grootste bedrijven in de wereld. Bruine armen politiek, weg geloofwaardigheid

Hudson Taxi|03.06.14|12:57

“Dat maakt dat de huidige regelgeving in sommige gevallen achterhaald is” staat hierboven geschreven. Zag Mansveld dat maar in. Zou € 100 miljoen besparen en veel onrecht kunnen oplossen. Het zou veel verbeteren wanneer er ook naar taxiklanten en taxiondernemerers uit eigen land geluisterd zou worden. De overheid staat innovatie in de weg ja. Niet alleen voor Uber maar ons des te meer.

Ton van Dalfsen|03.06.14|13:42

Ik ben zelf ook een brief aan Staatssecretaris Mansveld aan het opstellen. Hierin zal ik mijn mening ook goed verwoorden, en dat ze ook naar de kleinere ondernemers moet luisteren en niet alleen naar het KNV waar de grote jongens hun mening influisteren. Zij moet ook aandacht maken voor Taxibelangen Nederland die nu ook een grote speler aan het worden is met veel ZZPers. Ze moet maar eens breed gaan luisteren.

Rodney Barten|03.06.14|16:15

Je moet jezelf niet aansluiten bij een organistaie als UBER, hebben zij geen taxi’s en kunnen de aangevraagde ritten dus ook niet uitgevoerd worden. Volgens mij berekenen ze ook nog eens een torenhoge fee.

t_x04|03.06.14|19:53

Klopt. je moet 20% van de rit afdragen aan uber.

Taxibelangen Nederland|04.06.14|10:01

Uber is met zijn nette- auto’s en -chauffeurs een troetelkind van de extreem halsstarrige politiek.Maar nu lees ik dat Kamp de wet is zodanig flexibel wil inrichten, dat zelfs technologische ontwikkelingen zoals digitalisering tot ontplooiing kunnen komen.Deze ontwikkeling staat bij de politiek al 15 jaar stil,taxiondernemers zijn verplicht om hun ziel en zaligheid en functioneren van hun bedrijf op te hangen aan 2 1/2 BCT leverancier.In het najaar wordt de WP2000 geëvalueerd.Stel dan de BCT

Taxibelangen Nederland|04.06.14|10:12

verplichting dan ook minimaal uit tot na deze evaluatie.Laat de politiek eens een voorbeeld nemen aan Barbara Visser VVD en een bezoek brengen aan reeds geautomatiseerde bedrijven. In plaats van alleen maat te luisteren naar organisaties zoals Rover,Consumentenbond,FNV,SFT enz.Deze partijen willen uitsluitend meer regels en hebben geen verstand van bedrijfsvoeringen.Anders waren ze zelf wel ondernemer geworden.Politiek richt je rechtstreeks tot de bedrijven en laat je daar voorlichten.

Paul Dijkhuizen|05.06.14|20:25

Wacht even, lees ik nu dat het in sommige gevallen toegestaan wordt de wet te overtreden?? zie kopjes ’taxameter’ en ‘printbon’… hm, ik denk dat ik ook maar eens een paar regeltjes ga overtreden, wat voor de één geldt geldt ook voor de ander… als ik mij niet aan de regels houd kan ik veel goedkoper gaan rijden, dat is toch ook in het belang van de consument? Mooie wetgeving dit…

Paul Dijkhuizen|05.06.14|20:29

Geen printbon, geen taxameter, afgesproken ritprijs?? (ritprijs afspreken is toegestaan, hierbij moet echter wél de taxameter worden gebruikt, indien het meterbedrag lager is hoeft de klant alleen dat bedrag te betalen. Een hoger bedrag dan het wettelijk maximum berekenen is NIET toegestaan, hoeveel intermediairs daar ook tussen zitten, overigens, als Uber de factuur stuurt, wordt Uber gezien alszijnde de vervoerder.)

Paul Dijkhuizen|11.06.14|16:31

In veel Europese steden vandaag protesten tegen o.a. Uber en Ugo, helaas heeft Eurocommisaris Kroes laten weten dat zij niet van plan is iets tegen deze apps te gaan doen, ze noemde het verbod van Uber in Berlijn en Brussel zelfs ‘Middeleeuws’. Ook minister Kamp heeft geen bezwaar… Diensten die via een app worden aangeboden hoeven niet te voldoen aan veel van de regels, vraag mij af wat nu het verschil is tussen het bestellen van een taxi via een app of telefonisch…

Taxi Volendam|15.06.14|23:34

Ja paul, jij ziet de onzin door. Uber maakt gebruik van technologie uit 2014. Het verschil is middeleeuwse regelgeving opgelegd door huidige ambtenarij / beleid, wat innovatie voor de taxibranche al jaren in de greep houdt. Maar wel “vreemd” dat de overheid wel gevoelig is voor aanpassen wet ten behoeve van Uber. De overige vervoersmakelaars in ons land doen overigens hetzelfde,waar de huidige regelgeving ook niet voor geschikt is.
Wet aanpassen T.B.V. grote en keine bedrijven is daarom nodig.