boordcomputer taxi, BCT

Eerste bezwaar tegen boete voor niet hebben BCT ingediend

Het eerste verzet tegen een ontvangen boete voor het niet hebben van een Boordcomputer Taxi is ingediend door de Stichting Taxibelangen Nederland. Een taxi-ondernemer kreeg op 8 augustus een boete van 1800 euro thuisgestuurd. Hij was op 7 juli op Schiphol gecontroleerd door de ILT en had geen BCT. En toen ook nog geen BCT besteld. Voornaamste bezwaren: de wanordelijke invoering van het apparaat en de bestaande kinderziektes.

Een van de door de minister aan de invoering van het Besluit personenvervoer 2000 gestelde eisen was een ordelijke invoering. “Er is echter de laatste jaren en vooral de laatste maanden sprake geweest van een wanordelijke invoering”, vindt juriste Lisanne Henneveld, die voor STN het bezwaar indiende namens de taxi-ondernemer. Meerdere leveranciers zijn failliet gegaan, waardoor honderden taxi-ondernemers financieel gedupeerd zijn. “Hoe kan de overheid verplichten dat de taxibranche een apparaat moet kopen van leveranciers die financieel niet stabiel zijn?”, vraagt ze zich af.

Boordcomputers

Ook kampen de bestaande boordcomputers volgens haar nog met diverse kinderziekten, waardoor ze tijdelijk onbruikbaar zijn. Henneveld: “Voordat de overheid iets verplicht stelt, mag verwacht worden het om een uitontwikkeld product gaat. Bovendien is er geen sprake van marktwerking.”

“Alleen Cabman en Taxitronic namen voor de deadline nog bestellingen aan, terwijl juist marktwerking en een ordelijke invoering voorwaarden waren van de minister voordat de BCT verplicht zou worden gesteld. Daarom is het niet rechtvaardig, redelijk en billijk om van deze taxi-ondernemer te eisen dat hij een boordcomputer per 1 juli in zijn taxi had en dient hij daarom niet beboet te worden”, vindt Henneveld.

Overgangstermijn

Verder zijn de eerdere gestelde voorwaarden door het ministerie van Infrastructuur voor invoering, zoals de redelijke overgangstermijn niet goed geregeld, vindt de juriste. “De invoering zelf dient ordelijk te verlopen alsmede een ordelijke verloop verder in het proces zelf. Verder noemen we de maximale investeringskosten waarbij door de leveranciers op slinkse wijze extra maandelijks inkomsten wordt afdwongen, de onbetrouwbaarheid van de BCT zelf en de administratieve lastenverzwaring.”

De systemen van Quipment, Cabman en Taxitronic waren in 2006 al voorzien van de digitale rittenstaat en rijtijden-registratie. “Dus is de BCT onnodig”, aldus de juriste. “De betrouwbaarheid van de leveranciers is twijfelachtig gezien de faillissementen en er is geen voldoende keuzevrijheid en marktwerking meer tussen leveranciers. Kortom in de loop der tijd zijn de voorwaarden voor invoering van de BCT allen losgelaten of gewijzigd.”

Invoering

De invoering verloopt zeer chaotisch, vindt de advocate. En roept volgens haar dan ook vele juridische, technische en zakelijke vragen op. “Daarom hebben vele honderden taxi-ondernemers nog even geen BCT geïnstalleerd. Want alle onzekerheden over het BCT-systeem maken het zakelijk onverstandig en onverantwoord om de BCT op dit moment in te bouwen. Dan is het beter nog even de rittenstaat en werkmap te blijven gebruiken. En omdat mijn cliënt vanzelfsprekend wel de belangen van een correcte registratie onderschrijft, voldoet hij wel aan de registratieverplichtingen via rittenstaat en de werkmap als controledocumenten.”

Het bezwaar is ingediend. Het is nu aan het Openbaar Ministerie om een beslissing te nemen. De Stichting Taxibelangen Nederland overweegt eveneens om namens haar leden ook een civielrechtelijke procedure te starten tegen de overheid wegens het onrechtmatig vaststellen van de datum 1 juli 2014 (onrechtmatig wetgeven). Henneveld: “In dat geval zal aangetoond worden dat de Regeling onverbindend of buiten toepassing dient te worden verklaard.”

Bart Pals

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

24 reacties op “Eerste bezwaar tegen boete voor niet hebben BCT ingediend”

Taxibelangen Nederland|22.08.14|10:38

De BCT heeft weliswaar een hele kostbare typegoedkeuring gekregen,net als de Fyra,maar in de praktijk blijkt dat een typegoedkeuring niets met de betrouwbaarheid van het apparaat te maken heeft.STN krijgt dagelijks meldingen van ondernemers over de onbetrouwbare uitkomsten van de BCT,die vaak ook nog onleesbare zijn en voor de geopperde administratieve besparing waardeloos en zelfs enorm kostenverhogende resultaten produceren.Vandaag stoppen en evalueren zou de beste oplossing zijn,maar dat …

Taxibelangen Nederland|22.08.14|10:47

overleven, de op de rand van de afgrond balancerende leveranciers dan misschien weer niet.Dus is de discussie hoe we de cool en de geit kunnen sparen en de ILT natuurlijk.Hoewel je je af moet vragen of de leveranciers het onder de huidige omstandigheden wel overleven en als we langer doorgaan wie slepen ze dan nog meer mee? Quipment klanten zijn hun geld kwijt en de huidige service is zacht uitgedrukt zeer bedenkelijk.Ik weet hoe het allemaal zover heeft kunnen komen en dat vertel ik op 18 sept

Benieuwd wat hier uit gaat komen!!!

Rodney Barten|22.08.14|22:29

De boete zal ondanks het bezwaar eerst voldaan moeten worden, wie gaat dit betalen? Daarnaast (is mijn verwachting) zal het ILT het bezwaar als ongegrond gaan verklaren en zal de jurist moeten overleggen met de chauffeur (en STN) of zij deze ongegrond verklaring gaan voorleggen aan een rechter in een vorm van een proces (Wie gaat dit dan betalen). Ben benieuwd!

Ton Van Der Weele|23.08.14|21:56

weten ze uberhoubt al hoe ze de bct moeten controleren dan zie nog geen agent met een laptop in de wagen een bct uitlezen

Hudson Taxi|24.08.14|13:10

@ Rodney. We moeten solidair zijn door het bedrijf die de bekeuring ontvangen heeft en taxibelangen te steunen. Het is in ons eigen belang om niet met de bct in zee te gaan zolang niet alle mankementen van de BCT die juriste Lisanne Henneveld aangeeft opgelost zijn. Op een bekeuring staat dat je niet hoeft te betalen zolang je beroep in behandeling is. ILT gaat eigen vlees keuren ja. We hebben meer vertrouwen in de rechter. Ton, voor het uitlezen van de BCT geld het 4 ogen systeem. Lees de wet.

Ton van Dalfsen|24.08.14|15:19

Het is zeker belangrijk om het bedrijf en STN hierin te steunen. Daarom ook een oproep aan iedereen: geef je op bij STN. Het andere mooie van het BCT verhaal is: Politie agenten konden voorheen je controleren met je rittenstaat en werkboekje. Nu kunnen ze niets meer want waarmee kunnen ze je controleren. Ze staan je met open mond aan te gapen, BCT ? wat is dat ?

t_x04|24.08.14|15:38

Hoeft ook niet. Irriteerde me al jaren dat politieagenten en BOa’s mijn rittenstaten wilde in zien. Dat gaat ze niets aan.

Rodney Barten|24.08.14|16:43

@ Hudson: Ik wist niet dat je uitstel van betaling kom krijgen na een bezwaarschrift. Ik heb zelf al wel de BCT gekocht voor mijn auto en busje (is dat wijsheid?, ik weet het niet)
@ Ton: Een gemiddelde politieagent weet de rijtijdenwet echt niet te ontcijferen en weet vaak niet veel van de taxiwetten af, hahaha.
Ook ik ben lid van STN om Duco financieel te steunen.

Ton van Dalfsen|24.08.14|18:31

@Ton Van Der Weelde, bij het ILT zijn maar een paar inspecteurs die er iets van weten. Maar dan ook iets. Bij mij mogen ze alleen de rij en rusttijden weten , en meer niet. Beroep mezelf op wet van privacy. Het gaat ze niets aan waar ik ben geweest. Geen ene rechter zal ze gelijk geven. En trouwens zoals Hudson Taxi al zegt. BCT mogen ze alleen met het 4 ogen systeem uitlezen. ILT heeft aan de BCT mee gewerkt waar ze zelf niets mee kunnen.

Rex Urban|25.08.14|09:47

TAMARA syteem uit 2008:
Dankzij nieuwe digitale ( 6 jaar reeds ) inspectiemethoden kan de Inspectie Verkeer en Waterstaat tegenwoordig precies vaststellen welke taxi’s het niet zo nauw nemen met de voorschriften. Goed voor de veiligheid van de taxipassagiers. Maar minstens zo belangrijk is dat goede taxiondernemers niet meer lijden onder de kwaden. Want als alles in orde is, wordt je niet meer lastig gevallen met controles.
Vraag: Waarom ook nog een bct terwijl ILT het TAMARA syteem gebruikt?

Rex Urban|25.08.14|10:01

Werkt het TAMARA systeem niet of wat zou de reden zijn dat wij de omstreden bct’s moeten aanschaffen? Verkeer en Waterstaat schrijft in 2008 ons niet meer lastig te vallen met controles. “Goede niet meer lijden onder de kwaden”
ILT, voorheen verkeer en waterstaat ziet kennelijk alle taxibedrijven als kwaden.

Hudson Taxi|26.08.14|14:20

Bij dit bewolkte weer en vooal in de bossen werkt mijn GPS niet goed? Wie herkent deze klachtten?

Ton van Dalfsen|26.08.14|16:29

Dat is niet alleen bij slecht weer en in bossen. Tunnels en parkeergarages heb je dat ook

t_x04|26.08.14|18:56

Dat is logisch. Als een gps apparaat de satelliet niet of slecht kan “zien” werkt dat niet.

Tjerk Vinckx|28.08.14|00:22

Inspecteur-Generaal Inspectie Leefomgeving en Transport, Ms.Jenny Thunnissen schrijft in haar Meerjarenplan 2013 – 2017, pagina 77 dat de taxibranche d.m.v op een drietal manieren zal worden gecontroleerd.
1.ANPR toezicht.
2.Tamara toezicht.
3.BCT toezicht.

Dat zijn dus DRIE ELEKTRONISCHE ENKELBANDEN !!!!

Het moet toch niet gekker worden !!!!

Rex Urban|28.08.14|09:54

Totaal doorgeslagen.
Wat zou de Oostduitse Stasi en de Roemeense Securitate met dergelijke systemen blij geweest zijn. Zij, die deze systemen voor hun landgenoten bedenken horen naar m’n mening niet in een “vrij land als het onze” thuis!
@ Tjerk, en iedereen: Taxibelangen steunen en de rechter vragen dit doorgeslagen “toezicht” te stoppen.

t_x04|28.08.14|12:11

@Tjerk.

En dan te bedenken dat de overheid wel oren heeft naar pop omdat het zo innovatief is.

Viptouringcar.nl|28.08.14|13:08

De invoering van de wet met de boordcomputer is wellicht niet vlekkeloos verlopen en had wellicht zelfs helemaal niet ingevoerd moeten worden. Maar wet is wet, en daarom hebben wij, met flinke tegenzin, in de voertuigen een BCT laten zetten.

Toevallig was ik afgelopen week bij één van de nog bestaande BCT-leveranciers en ik verwachtte daar veel taxi’s aan te treffen waar de BCT ingebouwd werd… maar er stonden slechts 2 taxi’s op het hele terrein!

Viptouringcar.nl|28.08.14|13:12

Als één van de totaal 8 taxibedrijven in Nederland die een handhavingsconvenant met het ILenT hebben afgesloten konden wij niet anders dan ons aan de wettelijke regelgeving houden.
Maar een voordeel aan de BCT heb ik nog niet kunnen vinden voor ons bedrijf en ik kan ook, in ons geval, geen voordeel bedenken voor onze klanten, ILenT, Belastingdienst of welke instantie dan ook. Gezien de faillissementen bij de leveranciers verwacht ik dat ook deze partijen geen voordelen aan de BCT behalen.

Bob Nijhof|02.09.14|21:40

“Hudson Taxi
Bij dit bewolkte weer en vooal in de bossen werkt mijn GPS niet goed? Wie herkent deze klachtten?”

Een andere plaats van de gps-antenne kan uitkomst bieden. Ga naar de inbouwer van uw BCT en vraag deze de antenne te verplaatsen. Het liefst horizontaal, op een plek bij de voorruit/achterruit. Zelfs met ruitverwarming moet het probleem dan opgelost zijn.

Taxi Volendam|12.09.14|09:58

@ Bob. Wanneer ik op Schiphol in de parkeergarage sta, om een voorbeeld te noemen, is er geen gps ontvangst. Dat is begrijpelijk. Maar het stoort het gebruik van de bct wat tijd kost. Dat is alleen op te lossen door de bct fabrikanten en wel op hun kosten . Overal waar je binnen staat is er geen of slechte ontvangst. Dat is niet op te lossen door je antenne te verplaatsen.
Deze storingen in het bct gebruik dienen niet voor te komen in een gecertificeerd product.

Taxibelangen Nederland|16.09.14|09:25

Telegraaf 15-09-14 Politie omzeilt regels met miljoenenorders, dure apparatuur op dubieuze wijze besteld, Ministers willens en wetens voorgelogen. WIE IS OOK AL WEER DIE MAN DIE AL JAREN STAAT TE SCHREEUWEN DAT HET CRIMINELEN ZIJN? Ze willen met boeven natuurlijk boeven vangen! Lees het hele artikel https://docs.google.com/document/d/1yL_7Br9DSVWa6xOhCRQtkoX24bDa_qyB7peHCIuBpog/edit#heading=h.88hkodk1b48e

Tjerk Vinckx|18.09.14|22:34

Inspecteur Generaal Inspectie Leefomgeving en Transport, Ms.Jenny Thunissen schrijft in haar Meerjarenplan 2013 – 2017 op pagina 5 het volgende,

De inspectie heeft daarbij de de plicht om onafhankelijk en deskundig te oordelen, belangenverstrengeling te vermijden,voorbeeldgedrag te tonen en zich publiekelijk te verantwoorden.
Dit geldt zeker niet voor Min.Melanie Schultz van Haegen, denk aan KIWA contract,Waterturbine bedrijf Tocardo en de Wet Openbaarheid van Bestuur !!!

SCHANDALIG !!!!

Eerste bezwaar tegen boete voor niet hebben BCT ingediend | TaxiPro
boordcomputer taxi, BCT

Eerste bezwaar tegen boete voor niet hebben BCT ingediend

Het eerste verzet tegen een ontvangen boete voor het niet hebben van een Boordcomputer Taxi is ingediend door de Stichting Taxibelangen Nederland. Een taxi-ondernemer kreeg op 8 augustus een boete van 1800 euro thuisgestuurd. Hij was op 7 juli op Schiphol gecontroleerd door de ILT en had geen BCT. En toen ook nog geen BCT besteld. Voornaamste bezwaren: de wanordelijke invoering van het apparaat en de bestaande kinderziektes.

Een van de door de minister aan de invoering van het Besluit personenvervoer 2000 gestelde eisen was een ordelijke invoering. “Er is echter de laatste jaren en vooral de laatste maanden sprake geweest van een wanordelijke invoering”, vindt juriste Lisanne Henneveld, die voor STN het bezwaar indiende namens de taxi-ondernemer. Meerdere leveranciers zijn failliet gegaan, waardoor honderden taxi-ondernemers financieel gedupeerd zijn. “Hoe kan de overheid verplichten dat de taxibranche een apparaat moet kopen van leveranciers die financieel niet stabiel zijn?”, vraagt ze zich af.

Boordcomputers

Ook kampen de bestaande boordcomputers volgens haar nog met diverse kinderziekten, waardoor ze tijdelijk onbruikbaar zijn. Henneveld: “Voordat de overheid iets verplicht stelt, mag verwacht worden het om een uitontwikkeld product gaat. Bovendien is er geen sprake van marktwerking.”

“Alleen Cabman en Taxitronic namen voor de deadline nog bestellingen aan, terwijl juist marktwerking en een ordelijke invoering voorwaarden waren van de minister voordat de BCT verplicht zou worden gesteld. Daarom is het niet rechtvaardig, redelijk en billijk om van deze taxi-ondernemer te eisen dat hij een boordcomputer per 1 juli in zijn taxi had en dient hij daarom niet beboet te worden”, vindt Henneveld.

Overgangstermijn

Verder zijn de eerdere gestelde voorwaarden door het ministerie van Infrastructuur voor invoering, zoals de redelijke overgangstermijn niet goed geregeld, vindt de juriste. “De invoering zelf dient ordelijk te verlopen alsmede een ordelijke verloop verder in het proces zelf. Verder noemen we de maximale investeringskosten waarbij door de leveranciers op slinkse wijze extra maandelijks inkomsten wordt afdwongen, de onbetrouwbaarheid van de BCT zelf en de administratieve lastenverzwaring.”

De systemen van Quipment, Cabman en Taxitronic waren in 2006 al voorzien van de digitale rittenstaat en rijtijden-registratie. “Dus is de BCT onnodig”, aldus de juriste. “De betrouwbaarheid van de leveranciers is twijfelachtig gezien de faillissementen en er is geen voldoende keuzevrijheid en marktwerking meer tussen leveranciers. Kortom in de loop der tijd zijn de voorwaarden voor invoering van de BCT allen losgelaten of gewijzigd.”

Invoering

De invoering verloopt zeer chaotisch, vindt de advocate. En roept volgens haar dan ook vele juridische, technische en zakelijke vragen op. “Daarom hebben vele honderden taxi-ondernemers nog even geen BCT geïnstalleerd. Want alle onzekerheden over het BCT-systeem maken het zakelijk onverstandig en onverantwoord om de BCT op dit moment in te bouwen. Dan is het beter nog even de rittenstaat en werkmap te blijven gebruiken. En omdat mijn cliënt vanzelfsprekend wel de belangen van een correcte registratie onderschrijft, voldoet hij wel aan de registratieverplichtingen via rittenstaat en de werkmap als controledocumenten.”

Het bezwaar is ingediend. Het is nu aan het Openbaar Ministerie om een beslissing te nemen. De Stichting Taxibelangen Nederland overweegt eveneens om namens haar leden ook een civielrechtelijke procedure te starten tegen de overheid wegens het onrechtmatig vaststellen van de datum 1 juli 2014 (onrechtmatig wetgeven). Henneveld: “In dat geval zal aangetoond worden dat de Regeling onverbindend of buiten toepassing dient te worden verklaard.”

Bart Pals

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

24 reacties op “Eerste bezwaar tegen boete voor niet hebben BCT ingediend”

Taxibelangen Nederland|22.08.14|10:38

De BCT heeft weliswaar een hele kostbare typegoedkeuring gekregen,net als de Fyra,maar in de praktijk blijkt dat een typegoedkeuring niets met de betrouwbaarheid van het apparaat te maken heeft.STN krijgt dagelijks meldingen van ondernemers over de onbetrouwbare uitkomsten van de BCT,die vaak ook nog onleesbare zijn en voor de geopperde administratieve besparing waardeloos en zelfs enorm kostenverhogende resultaten produceren.Vandaag stoppen en evalueren zou de beste oplossing zijn,maar dat …

Taxibelangen Nederland|22.08.14|10:47

overleven, de op de rand van de afgrond balancerende leveranciers dan misschien weer niet.Dus is de discussie hoe we de cool en de geit kunnen sparen en de ILT natuurlijk.Hoewel je je af moet vragen of de leveranciers het onder de huidige omstandigheden wel overleven en als we langer doorgaan wie slepen ze dan nog meer mee? Quipment klanten zijn hun geld kwijt en de huidige service is zacht uitgedrukt zeer bedenkelijk.Ik weet hoe het allemaal zover heeft kunnen komen en dat vertel ik op 18 sept

Benieuwd wat hier uit gaat komen!!!

Rodney Barten|22.08.14|22:29

De boete zal ondanks het bezwaar eerst voldaan moeten worden, wie gaat dit betalen? Daarnaast (is mijn verwachting) zal het ILT het bezwaar als ongegrond gaan verklaren en zal de jurist moeten overleggen met de chauffeur (en STN) of zij deze ongegrond verklaring gaan voorleggen aan een rechter in een vorm van een proces (Wie gaat dit dan betalen). Ben benieuwd!

Ton Van Der Weele|23.08.14|21:56

weten ze uberhoubt al hoe ze de bct moeten controleren dan zie nog geen agent met een laptop in de wagen een bct uitlezen

Hudson Taxi|24.08.14|13:10

@ Rodney. We moeten solidair zijn door het bedrijf die de bekeuring ontvangen heeft en taxibelangen te steunen. Het is in ons eigen belang om niet met de bct in zee te gaan zolang niet alle mankementen van de BCT die juriste Lisanne Henneveld aangeeft opgelost zijn. Op een bekeuring staat dat je niet hoeft te betalen zolang je beroep in behandeling is. ILT gaat eigen vlees keuren ja. We hebben meer vertrouwen in de rechter. Ton, voor het uitlezen van de BCT geld het 4 ogen systeem. Lees de wet.

Ton van Dalfsen|24.08.14|15:19

Het is zeker belangrijk om het bedrijf en STN hierin te steunen. Daarom ook een oproep aan iedereen: geef je op bij STN. Het andere mooie van het BCT verhaal is: Politie agenten konden voorheen je controleren met je rittenstaat en werkboekje. Nu kunnen ze niets meer want waarmee kunnen ze je controleren. Ze staan je met open mond aan te gapen, BCT ? wat is dat ?

t_x04|24.08.14|15:38

Hoeft ook niet. Irriteerde me al jaren dat politieagenten en BOa’s mijn rittenstaten wilde in zien. Dat gaat ze niets aan.

Rodney Barten|24.08.14|16:43

@ Hudson: Ik wist niet dat je uitstel van betaling kom krijgen na een bezwaarschrift. Ik heb zelf al wel de BCT gekocht voor mijn auto en busje (is dat wijsheid?, ik weet het niet)
@ Ton: Een gemiddelde politieagent weet de rijtijdenwet echt niet te ontcijferen en weet vaak niet veel van de taxiwetten af, hahaha.
Ook ik ben lid van STN om Duco financieel te steunen.

Ton van Dalfsen|24.08.14|18:31

@Ton Van Der Weelde, bij het ILT zijn maar een paar inspecteurs die er iets van weten. Maar dan ook iets. Bij mij mogen ze alleen de rij en rusttijden weten , en meer niet. Beroep mezelf op wet van privacy. Het gaat ze niets aan waar ik ben geweest. Geen ene rechter zal ze gelijk geven. En trouwens zoals Hudson Taxi al zegt. BCT mogen ze alleen met het 4 ogen systeem uitlezen. ILT heeft aan de BCT mee gewerkt waar ze zelf niets mee kunnen.

Rex Urban|25.08.14|09:47

TAMARA syteem uit 2008:
Dankzij nieuwe digitale ( 6 jaar reeds ) inspectiemethoden kan de Inspectie Verkeer en Waterstaat tegenwoordig precies vaststellen welke taxi’s het niet zo nauw nemen met de voorschriften. Goed voor de veiligheid van de taxipassagiers. Maar minstens zo belangrijk is dat goede taxiondernemers niet meer lijden onder de kwaden. Want als alles in orde is, wordt je niet meer lastig gevallen met controles.
Vraag: Waarom ook nog een bct terwijl ILT het TAMARA syteem gebruikt?

Rex Urban|25.08.14|10:01

Werkt het TAMARA systeem niet of wat zou de reden zijn dat wij de omstreden bct’s moeten aanschaffen? Verkeer en Waterstaat schrijft in 2008 ons niet meer lastig te vallen met controles. “Goede niet meer lijden onder de kwaden”
ILT, voorheen verkeer en waterstaat ziet kennelijk alle taxibedrijven als kwaden.

Hudson Taxi|26.08.14|14:20

Bij dit bewolkte weer en vooal in de bossen werkt mijn GPS niet goed? Wie herkent deze klachtten?

Ton van Dalfsen|26.08.14|16:29

Dat is niet alleen bij slecht weer en in bossen. Tunnels en parkeergarages heb je dat ook

t_x04|26.08.14|18:56

Dat is logisch. Als een gps apparaat de satelliet niet of slecht kan “zien” werkt dat niet.

Tjerk Vinckx|28.08.14|00:22

Inspecteur-Generaal Inspectie Leefomgeving en Transport, Ms.Jenny Thunnissen schrijft in haar Meerjarenplan 2013 – 2017, pagina 77 dat de taxibranche d.m.v op een drietal manieren zal worden gecontroleerd.
1.ANPR toezicht.
2.Tamara toezicht.
3.BCT toezicht.

Dat zijn dus DRIE ELEKTRONISCHE ENKELBANDEN !!!!

Het moet toch niet gekker worden !!!!

Rex Urban|28.08.14|09:54

Totaal doorgeslagen.
Wat zou de Oostduitse Stasi en de Roemeense Securitate met dergelijke systemen blij geweest zijn. Zij, die deze systemen voor hun landgenoten bedenken horen naar m’n mening niet in een “vrij land als het onze” thuis!
@ Tjerk, en iedereen: Taxibelangen steunen en de rechter vragen dit doorgeslagen “toezicht” te stoppen.

t_x04|28.08.14|12:11

@Tjerk.

En dan te bedenken dat de overheid wel oren heeft naar pop omdat het zo innovatief is.

Viptouringcar.nl|28.08.14|13:08

De invoering van de wet met de boordcomputer is wellicht niet vlekkeloos verlopen en had wellicht zelfs helemaal niet ingevoerd moeten worden. Maar wet is wet, en daarom hebben wij, met flinke tegenzin, in de voertuigen een BCT laten zetten.

Toevallig was ik afgelopen week bij één van de nog bestaande BCT-leveranciers en ik verwachtte daar veel taxi’s aan te treffen waar de BCT ingebouwd werd… maar er stonden slechts 2 taxi’s op het hele terrein!

Viptouringcar.nl|28.08.14|13:12

Als één van de totaal 8 taxibedrijven in Nederland die een handhavingsconvenant met het ILenT hebben afgesloten konden wij niet anders dan ons aan de wettelijke regelgeving houden.
Maar een voordeel aan de BCT heb ik nog niet kunnen vinden voor ons bedrijf en ik kan ook, in ons geval, geen voordeel bedenken voor onze klanten, ILenT, Belastingdienst of welke instantie dan ook. Gezien de faillissementen bij de leveranciers verwacht ik dat ook deze partijen geen voordelen aan de BCT behalen.

Bob Nijhof|02.09.14|21:40

“Hudson Taxi
Bij dit bewolkte weer en vooal in de bossen werkt mijn GPS niet goed? Wie herkent deze klachtten?”

Een andere plaats van de gps-antenne kan uitkomst bieden. Ga naar de inbouwer van uw BCT en vraag deze de antenne te verplaatsen. Het liefst horizontaal, op een plek bij de voorruit/achterruit. Zelfs met ruitverwarming moet het probleem dan opgelost zijn.

Taxi Volendam|12.09.14|09:58

@ Bob. Wanneer ik op Schiphol in de parkeergarage sta, om een voorbeeld te noemen, is er geen gps ontvangst. Dat is begrijpelijk. Maar het stoort het gebruik van de bct wat tijd kost. Dat is alleen op te lossen door de bct fabrikanten en wel op hun kosten . Overal waar je binnen staat is er geen of slechte ontvangst. Dat is niet op te lossen door je antenne te verplaatsen.
Deze storingen in het bct gebruik dienen niet voor te komen in een gecertificeerd product.

Taxibelangen Nederland|16.09.14|09:25

Telegraaf 15-09-14 Politie omzeilt regels met miljoenenorders, dure apparatuur op dubieuze wijze besteld, Ministers willens en wetens voorgelogen. WIE IS OOK AL WEER DIE MAN DIE AL JAREN STAAT TE SCHREEUWEN DAT HET CRIMINELEN ZIJN? Ze willen met boeven natuurlijk boeven vangen! Lees het hele artikel https://docs.google.com/document/d/1yL_7Br9DSVWa6xOhCRQtkoX24bDa_qyB7peHCIuBpog/edit#heading=h.88hkodk1b48e

Tjerk Vinckx|18.09.14|22:34

Inspecteur Generaal Inspectie Leefomgeving en Transport, Ms.Jenny Thunissen schrijft in haar Meerjarenplan 2013 – 2017 op pagina 5 het volgende,

De inspectie heeft daarbij de de plicht om onafhankelijk en deskundig te oordelen, belangenverstrengeling te vermijden,voorbeeldgedrag te tonen en zich publiekelijk te verantwoorden.
Dit geldt zeker niet voor Min.Melanie Schultz van Haegen, denk aan KIWA contract,Waterturbine bedrijf Tocardo en de Wet Openbaarheid van Bestuur !!!

SCHANDALIG !!!!