Mansveld, staatssecretaris, IenM, Infrastructuur

Evaluatie Taxiwet met UberPop over twee maanden klaar

De tussentijdse evaluatie van de Taxiwet wordt over twee maanden naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin komen ook ontwikkelen zoals Uber aan bod. Dat belooft staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu aan de Tweede Kamer. Duidelijk is volgens haar dat UberPop niet aan de huidige wetgeving voldoet. Maar of er een kans bestaat dat de regels omtrent taxivergunningen worden aangepast na de evaluatie, zodat de snorders van UberPop gelegaliseerd kunnen worden, daar gaat Mansveld nog niet op in.

“De uitspraak van de voorzieningenrechter en het handhavend optreden door ILT betekenen niet dat ik alle initiatieven van Uber afwijs”, zegt Mansveld. “Ik blijf wel in gesprek met Uber om elk initiatief op zijn merites te beoordelen.”

Kwaliteit en veiligheid

Het is goed dat er innovatieve ontwikkelingen zijn die aansluiten bij de vraag in de markt, meldt Mansveld. “Mits de kwaliteit en veiligheid voldoende zijn geborgd. Met UberPop heeft Uber echter een initiatief gelanceerd dat niet past binnen de huidige regelgeving.”

In de komende maanden wordt de Taxiwet geëvalueerd. Daarin brengt het ministerie van IenM in kaart of er regels zijn die belemmerend werken voor de ontwikkeling van innovaties in de markt die wenselijk zouden kunnen zijn voor de consument. Mansveld: “Het beleidsstandpunt over de tussentijdse evaluatie kunt u aan het einde van het eerste kwartaal van 2015 verwachten.”

Boete

De Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) heeft Uber op 11 november 2014 een last onder dwangsom (LOD) opgelegd wegens overtreding van de WP2000. Uber ging hiertegen in beroep bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven.

In zijn uitspraak vindt de voorzieningenrechter dat ILT terecht en op goede gronden heeft geoordeeld dat Uber de Wet personenvervoer 2000 heeft overtreden. De rechter oordeelt verder dat er geen reden is de aan Uber opgelegde LOD te schorsen. Dat betekent dat Uber bij elke nieuwe door de ILT geconstateerde overtreding een dwangsom verbeurt van € 10.000,-, tot een maximum van € 100.000,-.

Meerijden

De rechter vindt dat Uber zich ten onrechte op het standpunt stelt dat UberPOP een vorm van meerijden of carpooling is en daarom niet onder de werking van de Taxiwet valt. De rechter oordeelt dat wel degelijk sprake is van taxivervoer: de betrokken chauffeurs hebben voor hen onbekende personen vervoerd, tegen een door Uber vastgesteld tarief. Er is sprake van een economische activiteit, het personenvervoer heeft plaatsgevonden in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

De rechter onderschrijft het standpunt van ILT dat Uber als bedrijf medepleger is van de overtredingen door UberPOP-chauffeurs, omdat sprake is van bewuste en nauwe samenwerking bij het aanbieden en verrichten van taxivervoer. Uber speelt daarin een belangrijke rol. Zo selecteert Uber de chauffeurs en zorgt voor toegang tot de app, voor zowel chauffeurs als passagiers. Bovendien wordt voor ritten een tarief gevraagd dat via een door Uber ingeschakelde betalingsdienst moet worden voldaan. Uber ontvangt hiervan twintig procent.

Taxivergunning

De voorzieningenrechter stelt dat UberPOP chauffeurs niet beschikken over de wettelijk verplichte taxivergunning en ook niet voldoen aan diverse wettelijke eisen die gelden voor chauffeurs met een taxivergunning.

Naast het verzoek tot voorlopige voorziening, wat werd afgewezen, loopt er ook nog de reguliere bezwaar van Uber bij de ILT. “Het bezwaar van Uber tegen de door ILT opgelegde LOD is in behandeling bij ILT”, meldt Mansveld in de brief aan de Tweede Kamer. “Mogelijk is de beslissing die naar aanleiding van het bezwaar wordt genomen door ILT voor Uber aanleiding daartegen beroep aan te tekenen bij het CBB.”

Legaliseren

De verwachting is dat het ministerie in de nieuwe taxiwet enkele zaken die belemmerend werken voor UberBlack en UberLux zal legaliseren voor de hele taxibranche. Dan gaat het bijvoorbeeld om het ritprijs berekenen via de een smartphone-app. Of vrijstelling van het wettelijk maximumtarief als het gaat om besteld vervoer. En afschaffing van de verplichte printbon, dat mag straks wellicht ook via email. Maar de kans is zeer klein dat de overheid het toestaat dat particulieren zonder vergunning straks personenvervoer tegen betaling mogen verrichten in Nederland. Zoals het geval is bij UberPop.

Overigens zou de evaluatie oorspronkelijk vooral gaan over de resultaten van de TTO-wetgeving in de grote steden. Hierbij moeten taxichauffeurs die de opstapmarkt bedienen aan allerlei extra regels voldoen. Taxichauffeurs die niet bij een plaatselijke TTO horen, mogen geen passagiers op straat oppikken in die plaats.

Bart Pals

Lees ook: Rechter: UberPop overtreedt wet, dwangsom gehandhaafd

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

17 reacties op “Evaluatie Taxiwet met UberPop over twee maanden klaar”

Duco Douwstra|15.01.15|10:23

Dus de staatssecretaris is wel in overleg met criminelen die Uberpop faciliteren,maar enige ruimte voor de taxibranche zelf is niet mogelijk,tenzij dat noodzakelijk is om Uber te plezieren,geen printerverplichting,was altijd onbespreekbaar.De BCT verplichting is uitsluitend verplicht gesteld omdat anders alle leveranciers failliet zouden gaan,er is in 2008 een monsterverbond gesloten tussen ILT en de leveranciers.Als jullie de BCT gaan maken dan garanderen wij de afname door 100% van de taxi’s

Rodney Barten|15.01.15|10:39

@ Duco: Ik volg u niet helemaal, door de BCT verplichting zijn er toch juist leveranciers failliet gegaan? De ontwikkelingskosten en de telkens door het ILT verplichte aanpassingen waren daar toch juist debet aan? Door de BCT verplichting verkochten de leveranciers toch juist geen bestaande terminals, de printerverplichting was toch een hulpmiddel om de leveranciers een beetje omzet te geven?

Paul Dijkhuizen|15.01.15|11:49

Ik vraag mij af wie die taxiwet nu precies evalueert? Worden daar over nog vragen gesteld aan de ondernemers, hoe zij de taxiwet ervaren, of de branche zélf nog ideeën, op- of aanmerkingen heeft, of keurt in dit geval de minister/staatssecretaris haat eigen vlees? BCT, TTO, UBER etc. genoeg stof tot diep nadenken lijkt me! (‘de betrokken chauffeurs hebben voor hen onbekende personen vervoerd’ – dus als ik bekenden vervoer is het ineens geen taxivervoer meer??)

Rex Urban|15.01.15|12:06

@ Rodney Er zijn specificaties opgesteld waaraan de BCT moet voldoen.
Die deugen niet zoals we allemaal zien, dat was van meet af aan bekend.
Gevolgen zijn nu, dat daardoor fabrikanten en taxibedrijven failliet gaan.
De fabrikanten hadden beter kunnen weten. Eigen schuld. Er zijn niet voor niets veel fabr. afgehaakt om reden dat de BCT financieel niet haalbaar was mede door deze specificaties.
Taxibedrijven worden door I&M verplicht ondeugdelijk spul te kopen en leggen daardoor het loodje.

Martin van der Plas|15.01.15|12:28

Ja Duco, zo werkt onze overheid kennelijk. Omdat Uber een grote jongen is uit Amerika die zich helemaal suf lobbyed over de hele wereld zijn onze Haagse bestuurders hier kennelijk gevoeliger voor.
De taxibranche zelf heeft toch geen verstand van zaken en is crimineel, althans in de ogen van onze bestuurders.
Het is om misselijk van te worden al die onkundige mensen in Den Haag met hun onbegrijpelijke uitspraken en beslissingen.

Duco Douwstra|15.01.15|12:31

Rofney:De leveranciers wilden eigenlijk helemaal geen BCT ontwikkelen iedereen vond het een achterlijk ding.Iedereen zij ik doe het niet,toen kwam de ILT met de belofte dat zijn 100% van alle taxi zouden verplichten om een BCT te kopen,als 1e Quipment die daar ja tegen zei,de anderen waren bang de boot te missen en met 100% garantie durfden zij ook wel.De 1e inbouwdatum was 1-11-2009 maar de BCT deugde nog niet,daarna nog 12 x hetzelfde verhaal.Dus dreigden de leveranciers de ILT dat ze de

Duco Douwstra|15.01.15|12:39

verplichting moesten versnellen,omdat ze anders allemaal failliet zouden gaan.Taxitronic heeft al een proces lopen tegen de trage ILT.Dus zonder de BCT voldoende uit te testen en alle andere voorwaarden in acht te nemen die aan de invoering van de BCT zijn verbonden,tegen heug en meug met de rug tegen de muur moest het maar per 1 juli 2014.En nu is iedereen die een BCT heeft ingebouwd vrijgesteld van elke controle,de ILT kan de BCT niet controleren dus het tegenovergestelde van wat alle

Duco Douwstra|15.01.15|12:40

wijsneuzen wilden is bereikt.Leveranciers failliet,taxibedrijven failliet of heel veel bedrijfsschade. Moet ik nog meer uitleggen? de BCT is bagger met list bedrog enz.

Rodney Barten|15.01.15|14:29

@ Duco: Duidelijk antwoord.

Jan de Waal|15.01.15|18:34

Hier in Den Haag klagen veel ondernemers over Uber,maar de grootste klagers rijden voor een centrale en zijn ook aangemeld bij Uber,lekker snoepen van twee walletjes en Uber op het paard helpen,ja zeggen ze onze centrale heeft geen werk nee gek he als je voor Uber rijdt,zolang Uber wagens kan leveren bellen deze klanten geen centrale meer ,als men geen wagens kan leveren en de klant moet te lang wachten dan belt men vanzelf weer een centrale die binnen 10 minuten bij de klant voorstaat.

Taxi Volendam|16.01.15|09:36

Het is goed dat er innovatieve ontwikkelingen zijn die aansluiten bij de vraag in de markt, meldt Mansveld.
Dat is een goed bericht.
Het nut van de digitale handtekening in de bct moet geevalueerd worden.
Deze stagneerd reeds 15 jaar innovatie met gevolg dat systemen zoals van Uber en andere apps ons links en rechtsom inhalen.
Taxibelangen en KNV kunnen hier een positive bijdrage leveren waardoor de 2e kamer de juiste beslissingen kan nemen.
Vraag: krijgt T.B.N K.N.V. de kans hiervoor.

Ferd Hop|18.01.15|09:50

Niet goed voor onze branche dat leveranciers gehavend zijn, investeren in nieuwe ontwikkelingen nemen dan af. In een gezonde branche zijn er scherpe verhoudingen tussen afnemers en leveranciers, maar versterken ze elkaar wel. We vervallen straks tot een bananen-branche, de overheid ons ziet als traditioneel en gaat aan de loop nieuwe initiatieven als uber.

Marion van Dijk|21.01.15|12:15

ik zou me meer zorgen maken om wat mansfeld zegt (eigenlijk niet zegt) ik lees door de regels door en dat voelt niet goed. Spreek deze mevrouw eens aan wanneer ze de wettelijke uitspraken gaat naleven of tenminste de handhavers gaat aanspreken. Als jullie op een standplaats staan waar je niet mag staan ben je gelijk aan de beurt. Neem een advocaat en eis dat het arrest ten uitvoer wordt gebracht. In Belgie is dat ook gelukt met succes.

Paul Dijkhuizen|21.01.15|14:41

Inderdaad Marion, tijd dat de taxiwet eens geëvolueerd wordt samen met de branche, ipv door het ministerie alleen en vervolgens aan de branche wordt gepresenteerd als zijnde een voldongen feit. Zolang de wet nog niet is geëvolueerd, of is gewijzigd geldt deze wet nog steeds, voor elke partij die personenvervoer tegen betaling aanbiedt. Zolang de huidige wetgeving niet wordt gehandhaaft heeft deze wetgeving geen bestaansrecht.

Adil Butt|28.01.15|02:00

Het is gewoon heel duidelijk ze hebben hun zelf verkocht aan deze criminelen ze hebben tot nou alles laten betalen de kosten verhoogd en ze hebben zelf daar door heel veel geld verdiend en nou ze weten dat taxi helemaal compleet geworden is en chauffeurs hebben alles gedaan ze hebben alle diploma’s gehaald taxi chauffeurs zijn nou KLM piloten geworden en nou kunnen ze niks meer plukken van het taxi branch dus deze mensen gaan ook express alles vrij geven dat ze weer op nieuwe geld kan maken.

Adil Butt|28.01.15|02:13

( taxi chauffeur ) om het te beginnen rijbewijs chauffeur pas auto taxi vergunning tramban rtx keurmerk tx keur merk printer boordcomputer om de 6 manden express taxi tarief laten verhogen of verlagen want daar voor moet je ook betalen nou alle laste tto WoW door dit alles taxi branch en taxi chauffeur beetje in orde geworden is ik merk echt verschil maar ja voor hun is niks meer te verdienen nou in branch want alles is echt compleet oh ja ehbo moest wij ook doen dus half arts zijn wij ook.

Adil Butt|28.01.15|02:21

Moet je nou lachen of gaan huilen aan zo en overheid echt he ze laten jou nergens mee rust ze slapen niet eens joh ze blijven denken hoe je geld kan plukken uit de taxi branch echt mensen ze moeten gewoon deep schamen maar dat kunnen ze niet geld is alles voor hun 2200 euro bct 8000 euro tto printer en nu zijn wij door bct beetje blij geworden beetje stabiel geworden ga ze nou ff wet op de kop zetten dat ze weer op nieuw uit taxi wat kan plukken nou wij hebben ook ehbo gedaan half arts zijn wij

Evaluatie Taxiwet met UberPop over twee maanden klaar | TaxiPro
Mansveld, staatssecretaris, IenM, Infrastructuur

Evaluatie Taxiwet met UberPop over twee maanden klaar

De tussentijdse evaluatie van de Taxiwet wordt over twee maanden naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin komen ook ontwikkelen zoals Uber aan bod. Dat belooft staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu aan de Tweede Kamer. Duidelijk is volgens haar dat UberPop niet aan de huidige wetgeving voldoet. Maar of er een kans bestaat dat de regels omtrent taxivergunningen worden aangepast na de evaluatie, zodat de snorders van UberPop gelegaliseerd kunnen worden, daar gaat Mansveld nog niet op in.

“De uitspraak van de voorzieningenrechter en het handhavend optreden door ILT betekenen niet dat ik alle initiatieven van Uber afwijs”, zegt Mansveld. “Ik blijf wel in gesprek met Uber om elk initiatief op zijn merites te beoordelen.”

Kwaliteit en veiligheid

Het is goed dat er innovatieve ontwikkelingen zijn die aansluiten bij de vraag in de markt, meldt Mansveld. “Mits de kwaliteit en veiligheid voldoende zijn geborgd. Met UberPop heeft Uber echter een initiatief gelanceerd dat niet past binnen de huidige regelgeving.”

In de komende maanden wordt de Taxiwet geëvalueerd. Daarin brengt het ministerie van IenM in kaart of er regels zijn die belemmerend werken voor de ontwikkeling van innovaties in de markt die wenselijk zouden kunnen zijn voor de consument. Mansveld: “Het beleidsstandpunt over de tussentijdse evaluatie kunt u aan het einde van het eerste kwartaal van 2015 verwachten.”

Boete

De Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) heeft Uber op 11 november 2014 een last onder dwangsom (LOD) opgelegd wegens overtreding van de WP2000. Uber ging hiertegen in beroep bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven.

In zijn uitspraak vindt de voorzieningenrechter dat ILT terecht en op goede gronden heeft geoordeeld dat Uber de Wet personenvervoer 2000 heeft overtreden. De rechter oordeelt verder dat er geen reden is de aan Uber opgelegde LOD te schorsen. Dat betekent dat Uber bij elke nieuwe door de ILT geconstateerde overtreding een dwangsom verbeurt van € 10.000,-, tot een maximum van € 100.000,-.

Meerijden

De rechter vindt dat Uber zich ten onrechte op het standpunt stelt dat UberPOP een vorm van meerijden of carpooling is en daarom niet onder de werking van de Taxiwet valt. De rechter oordeelt dat wel degelijk sprake is van taxivervoer: de betrokken chauffeurs hebben voor hen onbekende personen vervoerd, tegen een door Uber vastgesteld tarief. Er is sprake van een economische activiteit, het personenvervoer heeft plaatsgevonden in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

De rechter onderschrijft het standpunt van ILT dat Uber als bedrijf medepleger is van de overtredingen door UberPOP-chauffeurs, omdat sprake is van bewuste en nauwe samenwerking bij het aanbieden en verrichten van taxivervoer. Uber speelt daarin een belangrijke rol. Zo selecteert Uber de chauffeurs en zorgt voor toegang tot de app, voor zowel chauffeurs als passagiers. Bovendien wordt voor ritten een tarief gevraagd dat via een door Uber ingeschakelde betalingsdienst moet worden voldaan. Uber ontvangt hiervan twintig procent.

Taxivergunning

De voorzieningenrechter stelt dat UberPOP chauffeurs niet beschikken over de wettelijk verplichte taxivergunning en ook niet voldoen aan diverse wettelijke eisen die gelden voor chauffeurs met een taxivergunning.

Naast het verzoek tot voorlopige voorziening, wat werd afgewezen, loopt er ook nog de reguliere bezwaar van Uber bij de ILT. “Het bezwaar van Uber tegen de door ILT opgelegde LOD is in behandeling bij ILT”, meldt Mansveld in de brief aan de Tweede Kamer. “Mogelijk is de beslissing die naar aanleiding van het bezwaar wordt genomen door ILT voor Uber aanleiding daartegen beroep aan te tekenen bij het CBB.”

Legaliseren

De verwachting is dat het ministerie in de nieuwe taxiwet enkele zaken die belemmerend werken voor UberBlack en UberLux zal legaliseren voor de hele taxibranche. Dan gaat het bijvoorbeeld om het ritprijs berekenen via de een smartphone-app. Of vrijstelling van het wettelijk maximumtarief als het gaat om besteld vervoer. En afschaffing van de verplichte printbon, dat mag straks wellicht ook via email. Maar de kans is zeer klein dat de overheid het toestaat dat particulieren zonder vergunning straks personenvervoer tegen betaling mogen verrichten in Nederland. Zoals het geval is bij UberPop.

Overigens zou de evaluatie oorspronkelijk vooral gaan over de resultaten van de TTO-wetgeving in de grote steden. Hierbij moeten taxichauffeurs die de opstapmarkt bedienen aan allerlei extra regels voldoen. Taxichauffeurs die niet bij een plaatselijke TTO horen, mogen geen passagiers op straat oppikken in die plaats.

Bart Pals

Lees ook: Rechter: UberPop overtreedt wet, dwangsom gehandhaafd

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

17 reacties op “Evaluatie Taxiwet met UberPop over twee maanden klaar”

Duco Douwstra|15.01.15|10:23

Dus de staatssecretaris is wel in overleg met criminelen die Uberpop faciliteren,maar enige ruimte voor de taxibranche zelf is niet mogelijk,tenzij dat noodzakelijk is om Uber te plezieren,geen printerverplichting,was altijd onbespreekbaar.De BCT verplichting is uitsluitend verplicht gesteld omdat anders alle leveranciers failliet zouden gaan,er is in 2008 een monsterverbond gesloten tussen ILT en de leveranciers.Als jullie de BCT gaan maken dan garanderen wij de afname door 100% van de taxi’s

Rodney Barten|15.01.15|10:39

@ Duco: Ik volg u niet helemaal, door de BCT verplichting zijn er toch juist leveranciers failliet gegaan? De ontwikkelingskosten en de telkens door het ILT verplichte aanpassingen waren daar toch juist debet aan? Door de BCT verplichting verkochten de leveranciers toch juist geen bestaande terminals, de printerverplichting was toch een hulpmiddel om de leveranciers een beetje omzet te geven?

Paul Dijkhuizen|15.01.15|11:49

Ik vraag mij af wie die taxiwet nu precies evalueert? Worden daar over nog vragen gesteld aan de ondernemers, hoe zij de taxiwet ervaren, of de branche zélf nog ideeën, op- of aanmerkingen heeft, of keurt in dit geval de minister/staatssecretaris haat eigen vlees? BCT, TTO, UBER etc. genoeg stof tot diep nadenken lijkt me! (‘de betrokken chauffeurs hebben voor hen onbekende personen vervoerd’ – dus als ik bekenden vervoer is het ineens geen taxivervoer meer??)

Rex Urban|15.01.15|12:06

@ Rodney Er zijn specificaties opgesteld waaraan de BCT moet voldoen.
Die deugen niet zoals we allemaal zien, dat was van meet af aan bekend.
Gevolgen zijn nu, dat daardoor fabrikanten en taxibedrijven failliet gaan.
De fabrikanten hadden beter kunnen weten. Eigen schuld. Er zijn niet voor niets veel fabr. afgehaakt om reden dat de BCT financieel niet haalbaar was mede door deze specificaties.
Taxibedrijven worden door I&M verplicht ondeugdelijk spul te kopen en leggen daardoor het loodje.

Martin van der Plas|15.01.15|12:28

Ja Duco, zo werkt onze overheid kennelijk. Omdat Uber een grote jongen is uit Amerika die zich helemaal suf lobbyed over de hele wereld zijn onze Haagse bestuurders hier kennelijk gevoeliger voor.
De taxibranche zelf heeft toch geen verstand van zaken en is crimineel, althans in de ogen van onze bestuurders.
Het is om misselijk van te worden al die onkundige mensen in Den Haag met hun onbegrijpelijke uitspraken en beslissingen.

Duco Douwstra|15.01.15|12:31

Rofney:De leveranciers wilden eigenlijk helemaal geen BCT ontwikkelen iedereen vond het een achterlijk ding.Iedereen zij ik doe het niet,toen kwam de ILT met de belofte dat zijn 100% van alle taxi zouden verplichten om een BCT te kopen,als 1e Quipment die daar ja tegen zei,de anderen waren bang de boot te missen en met 100% garantie durfden zij ook wel.De 1e inbouwdatum was 1-11-2009 maar de BCT deugde nog niet,daarna nog 12 x hetzelfde verhaal.Dus dreigden de leveranciers de ILT dat ze de

Duco Douwstra|15.01.15|12:39

verplichting moesten versnellen,omdat ze anders allemaal failliet zouden gaan.Taxitronic heeft al een proces lopen tegen de trage ILT.Dus zonder de BCT voldoende uit te testen en alle andere voorwaarden in acht te nemen die aan de invoering van de BCT zijn verbonden,tegen heug en meug met de rug tegen de muur moest het maar per 1 juli 2014.En nu is iedereen die een BCT heeft ingebouwd vrijgesteld van elke controle,de ILT kan de BCT niet controleren dus het tegenovergestelde van wat alle

Duco Douwstra|15.01.15|12:40

wijsneuzen wilden is bereikt.Leveranciers failliet,taxibedrijven failliet of heel veel bedrijfsschade. Moet ik nog meer uitleggen? de BCT is bagger met list bedrog enz.

Rodney Barten|15.01.15|14:29

@ Duco: Duidelijk antwoord.

Jan de Waal|15.01.15|18:34

Hier in Den Haag klagen veel ondernemers over Uber,maar de grootste klagers rijden voor een centrale en zijn ook aangemeld bij Uber,lekker snoepen van twee walletjes en Uber op het paard helpen,ja zeggen ze onze centrale heeft geen werk nee gek he als je voor Uber rijdt,zolang Uber wagens kan leveren bellen deze klanten geen centrale meer ,als men geen wagens kan leveren en de klant moet te lang wachten dan belt men vanzelf weer een centrale die binnen 10 minuten bij de klant voorstaat.

Taxi Volendam|16.01.15|09:36

Het is goed dat er innovatieve ontwikkelingen zijn die aansluiten bij de vraag in de markt, meldt Mansveld.
Dat is een goed bericht.
Het nut van de digitale handtekening in de bct moet geevalueerd worden.
Deze stagneerd reeds 15 jaar innovatie met gevolg dat systemen zoals van Uber en andere apps ons links en rechtsom inhalen.
Taxibelangen en KNV kunnen hier een positive bijdrage leveren waardoor de 2e kamer de juiste beslissingen kan nemen.
Vraag: krijgt T.B.N K.N.V. de kans hiervoor.

Ferd Hop|18.01.15|09:50

Niet goed voor onze branche dat leveranciers gehavend zijn, investeren in nieuwe ontwikkelingen nemen dan af. In een gezonde branche zijn er scherpe verhoudingen tussen afnemers en leveranciers, maar versterken ze elkaar wel. We vervallen straks tot een bananen-branche, de overheid ons ziet als traditioneel en gaat aan de loop nieuwe initiatieven als uber.

Marion van Dijk|21.01.15|12:15

ik zou me meer zorgen maken om wat mansfeld zegt (eigenlijk niet zegt) ik lees door de regels door en dat voelt niet goed. Spreek deze mevrouw eens aan wanneer ze de wettelijke uitspraken gaat naleven of tenminste de handhavers gaat aanspreken. Als jullie op een standplaats staan waar je niet mag staan ben je gelijk aan de beurt. Neem een advocaat en eis dat het arrest ten uitvoer wordt gebracht. In Belgie is dat ook gelukt met succes.

Paul Dijkhuizen|21.01.15|14:41

Inderdaad Marion, tijd dat de taxiwet eens geëvolueerd wordt samen met de branche, ipv door het ministerie alleen en vervolgens aan de branche wordt gepresenteerd als zijnde een voldongen feit. Zolang de wet nog niet is geëvolueerd, of is gewijzigd geldt deze wet nog steeds, voor elke partij die personenvervoer tegen betaling aanbiedt. Zolang de huidige wetgeving niet wordt gehandhaaft heeft deze wetgeving geen bestaansrecht.

Adil Butt|28.01.15|02:00

Het is gewoon heel duidelijk ze hebben hun zelf verkocht aan deze criminelen ze hebben tot nou alles laten betalen de kosten verhoogd en ze hebben zelf daar door heel veel geld verdiend en nou ze weten dat taxi helemaal compleet geworden is en chauffeurs hebben alles gedaan ze hebben alle diploma’s gehaald taxi chauffeurs zijn nou KLM piloten geworden en nou kunnen ze niks meer plukken van het taxi branch dus deze mensen gaan ook express alles vrij geven dat ze weer op nieuwe geld kan maken.

Adil Butt|28.01.15|02:13

( taxi chauffeur ) om het te beginnen rijbewijs chauffeur pas auto taxi vergunning tramban rtx keurmerk tx keur merk printer boordcomputer om de 6 manden express taxi tarief laten verhogen of verlagen want daar voor moet je ook betalen nou alle laste tto WoW door dit alles taxi branch en taxi chauffeur beetje in orde geworden is ik merk echt verschil maar ja voor hun is niks meer te verdienen nou in branch want alles is echt compleet oh ja ehbo moest wij ook doen dus half arts zijn wij ook.

Adil Butt|28.01.15|02:21

Moet je nou lachen of gaan huilen aan zo en overheid echt he ze laten jou nergens mee rust ze slapen niet eens joh ze blijven denken hoe je geld kan plukken uit de taxi branch echt mensen ze moeten gewoon deep schamen maar dat kunnen ze niet geld is alles voor hun 2200 euro bct 8000 euro tto printer en nu zijn wij door bct beetje blij geworden beetje stabiel geworden ga ze nou ff wet op de kop zetten dat ze weer op nieuw uit taxi wat kan plukken nou wij hebben ook ehbo gedaan half arts zijn wij