Standplaats taxibord

Bezwaren tegen taxi-opstelstrook Amsterdam ongegrond

Bron: TaxiPro (VK)

Omwonenden kwamen in opstand tegen plannen voor een nieuwe opstelstrook voor taxi’s. Zijn vreesden voor meer en drukker verkeer, verslechtering van de luchtkwaliteit, een slechtere bereikbaarheid en meer ongewenste zaken. Voor de Raad van State bleven deze bezwaren echter niet overeind.

Het Leidseplein wordt autovrij gemaakt en de omgeving wordt heringericht, wat onder meer met zich meebrengt dat de huidige taxistandplaats aan het Kleine Gartman-plantsoen volgens het bestemmingsplan moet worden verplaatst naar de Leidsebrug. Daar zal plek zijn voor tien taxi’s. De bijbehorende opstelstrook biedt ruimte aan nog eens zestien taxi’s en moet aan het Leidsebosje komen, ter vervanging van een fietsstrook die elders in de directe omgeving terugkeert. Met de realisatie van de standplaats is in april 2016 begonnen.

Tegen dit idee kwamen de bewoners van appartementencomplex Byzantium en bewonersbelangenvereniging De Hereeniging in opstand, wat leidde tot een geding tussen die twee partijen en de gemeenteraad van Amsterdam. De Raad van State, de hoogste instantie die uitspraak kan in een geschil tussen burgers en overheden, verklaarde de beroepen op 23 november ongegrond.

Doorstroming verkeer

Aanvankelijk was de opstelplaats aan de Stadhouderskade voorzien, maar bij nader inzien werd het Leidsebosje meer geschikt gevonden. Byzantium en De Hereeniging stellen dat de gevolgen van de plannen voor de omgeving niet goed zijn onderzocht. Verder vrezen zij dat de plannen het woon- en leefklimaat zullen aantasten, omdat de opstelplaats een negatieve invloed zal hebben op de verkeersveiligheid, de doorstroming van het verkeer en de luchtkwaliteit. Daarnaast zou het plan alleen op zichzelf zijn beschouwd en niet als onderdeel van een groter geheel. Tot slot betogen Byzantium en De Hereeniging dat het plan in strijd is met de taxiregelgeving.

Byzantium en De Hereeniging stellen dat de plannen in strijd zijn met de Taxiverordening Amsterdam uit 2012, die bepaalt dat klanten zelf een taxi moeten kunnen kiezen. Omdat alleen de voorste drie taxi’s uit de opstelstrook kunnen wegrijden, vervalt die keuze. Maar de uitleg dat daarmee de keuzevrijheid van klanten wordt beperkt berust volgens de raad echter op een onjuiste uitleg van de verordeningsbepalingen. Daarin staat onder meer dat klanten niet gehinderd mogen worden bij het kiezen van een taxi, en de plannen voor de opstelplaats staan dat niet in de weg.

26 taxi’s

Het betoog over een vermeend onvolledig onderzoek naar de verkeersdrukte als gevolg van het plan houdt volgens de Raad van State geen stand. De gemeente heeft onder meer aangetoond dat wel degelijk goed is onderzocht wat de gevolgen van de plannen voor de verkeersintensiteit zullen zijn. In hetgeen Byzantium en De Hereeniging hebben aangevoerd, ziet de raad geen reden om aan te nemen dat het verkeersonderzoek ontoereikend zou zijn.

Een volgend betoog, namelijk dat de opstelstrook zal leiden tot verkeersoverlast, faalt eveneens. De bewoners denken dat de opstelplaats gevaarlijke situaties, handhavingsproblemen en een nog slechtere bereikbaarheid van hun woningen met zich mee zal brengen. Juist omdat er plaats is voor slechts 26 taxi’s verwachten de bewoners dat de taxi’s die wachten op een plekje op de opstelplaats voor een flinke toename in de verkeersbewegingen rond die locatie zullen zorgen.

Uitvoering

Maar de plannen voorzien onder meer in zogenaamde vezips, verzinkbare paaltjes op drie locaties waarmee sluipverkeer zal worden voorkomen. Indien de situatie dat vereist, kunnen handhavers de voorsorteerstrook van de opstelplaats sluiten. En de bewoners betwijfelen of deze en andere maatregelen hun vruchten zullen afwerpen, maar ze onderbouwen die twijfel niet met een tegenonderzoek. Bovendien gaat dit deel van het bezwaar over uitvoering, niet over ruimtelijke ordening, waardoor de maatregelen niet geschikt zijn om te worden opgenomen in een bestemmingsplan, aldus de Raad van State.

De bewoners vrezen eveneens dat de taxi’s zullen zorgen voor meer geluidsoverlast door harde stemmen, muziek en claxonnerende taxi’s. en voor een verslechtering van de luchtkwaliteit. Ook dat is volgens de raad niet onvoldoende aannemelijke gemaakt, waardoor de betogen hierover falen. Benadrukt wordt ook dat onnodig en onreglementair claxonneren te maken heeft met handhaving van de verkeersvoorschriften, niet met ruimtelijke ordening.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Bezwaren tegen taxi-opstelstrook Amsterdam ongegrond | TaxiPro
Standplaats taxibord

Bezwaren tegen taxi-opstelstrook Amsterdam ongegrond

Bron: TaxiPro (VK)

Omwonenden kwamen in opstand tegen plannen voor een nieuwe opstelstrook voor taxi’s. Zijn vreesden voor meer en drukker verkeer, verslechtering van de luchtkwaliteit, een slechtere bereikbaarheid en meer ongewenste zaken. Voor de Raad van State bleven deze bezwaren echter niet overeind.

Het Leidseplein wordt autovrij gemaakt en de omgeving wordt heringericht, wat onder meer met zich meebrengt dat de huidige taxistandplaats aan het Kleine Gartman-plantsoen volgens het bestemmingsplan moet worden verplaatst naar de Leidsebrug. Daar zal plek zijn voor tien taxi’s. De bijbehorende opstelstrook biedt ruimte aan nog eens zestien taxi’s en moet aan het Leidsebosje komen, ter vervanging van een fietsstrook die elders in de directe omgeving terugkeert. Met de realisatie van de standplaats is in april 2016 begonnen.

Tegen dit idee kwamen de bewoners van appartementencomplex Byzantium en bewonersbelangenvereniging De Hereeniging in opstand, wat leidde tot een geding tussen die twee partijen en de gemeenteraad van Amsterdam. De Raad van State, de hoogste instantie die uitspraak kan in een geschil tussen burgers en overheden, verklaarde de beroepen op 23 november ongegrond.

Doorstroming verkeer

Aanvankelijk was de opstelplaats aan de Stadhouderskade voorzien, maar bij nader inzien werd het Leidsebosje meer geschikt gevonden. Byzantium en De Hereeniging stellen dat de gevolgen van de plannen voor de omgeving niet goed zijn onderzocht. Verder vrezen zij dat de plannen het woon- en leefklimaat zullen aantasten, omdat de opstelplaats een negatieve invloed zal hebben op de verkeersveiligheid, de doorstroming van het verkeer en de luchtkwaliteit. Daarnaast zou het plan alleen op zichzelf zijn beschouwd en niet als onderdeel van een groter geheel. Tot slot betogen Byzantium en De Hereeniging dat het plan in strijd is met de taxiregelgeving.

Byzantium en De Hereeniging stellen dat de plannen in strijd zijn met de Taxiverordening Amsterdam uit 2012, die bepaalt dat klanten zelf een taxi moeten kunnen kiezen. Omdat alleen de voorste drie taxi’s uit de opstelstrook kunnen wegrijden, vervalt die keuze. Maar de uitleg dat daarmee de keuzevrijheid van klanten wordt beperkt berust volgens de raad echter op een onjuiste uitleg van de verordeningsbepalingen. Daarin staat onder meer dat klanten niet gehinderd mogen worden bij het kiezen van een taxi, en de plannen voor de opstelplaats staan dat niet in de weg.

26 taxi’s

Het betoog over een vermeend onvolledig onderzoek naar de verkeersdrukte als gevolg van het plan houdt volgens de Raad van State geen stand. De gemeente heeft onder meer aangetoond dat wel degelijk goed is onderzocht wat de gevolgen van de plannen voor de verkeersintensiteit zullen zijn. In hetgeen Byzantium en De Hereeniging hebben aangevoerd, ziet de raad geen reden om aan te nemen dat het verkeersonderzoek ontoereikend zou zijn.

Een volgend betoog, namelijk dat de opstelstrook zal leiden tot verkeersoverlast, faalt eveneens. De bewoners denken dat de opstelplaats gevaarlijke situaties, handhavingsproblemen en een nog slechtere bereikbaarheid van hun woningen met zich mee zal brengen. Juist omdat er plaats is voor slechts 26 taxi’s verwachten de bewoners dat de taxi’s die wachten op een plekje op de opstelplaats voor een flinke toename in de verkeersbewegingen rond die locatie zullen zorgen.

Uitvoering

Maar de plannen voorzien onder meer in zogenaamde vezips, verzinkbare paaltjes op drie locaties waarmee sluipverkeer zal worden voorkomen. Indien de situatie dat vereist, kunnen handhavers de voorsorteerstrook van de opstelplaats sluiten. En de bewoners betwijfelen of deze en andere maatregelen hun vruchten zullen afwerpen, maar ze onderbouwen die twijfel niet met een tegenonderzoek. Bovendien gaat dit deel van het bezwaar over uitvoering, niet over ruimtelijke ordening, waardoor de maatregelen niet geschikt zijn om te worden opgenomen in een bestemmingsplan, aldus de Raad van State.

De bewoners vrezen eveneens dat de taxi’s zullen zorgen voor meer geluidsoverlast door harde stemmen, muziek en claxonnerende taxi’s. en voor een verslechtering van de luchtkwaliteit. Ook dat is volgens de raad niet onvoldoende aannemelijke gemaakt, waardoor de betogen hierover falen. Benadrukt wordt ook dat onnodig en onreglementair claxonneren te maken heeft met handhaving van de verkeersvoorschriften, niet met ruimtelijke ordening.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.