Taxistandplaats, Centraal Station, Rotterdam

Rotterdamse taxicentrales ontevreden: ons TTO-wisselgeld blijft uit

De Rotterdamse taxicentrales krijgen in hun ogen weinig terug voor hun inspanningen voor en investeringen in het TTO-systeem. Volgens de bedrijven wordt er door de gemeente niets met hun klachten gedaan en staat de communicatie op een zeer laag pitje. Het geduld is wel zo’n beetje op. “We zullen niets doen waardoor mensen overlast van de taxibranche ervaren. Maar we willen wel duidelijk maken dat het ongenoegen onder taxichauffeurs steeds groter wordt.”

Er zijn allerlei ontwikkelingen aan de gang die de centrales tegen de borst stuiten. Dat blijkt uit een gesprek met Mike van Wanum en Fred Aalders van respectievelijk St. Job en RTC, twee van de grootste centrales in Rotterdam, en met Suze van Eisden-Koster van Stichting Kwaliteitsverbetering Rotterdamse Taxi. Hierin werken de Toegelaten Taxi Organisaties samen aan de kwaliteit van de met name de opstapmarkt in Rotterdam. De TTO’s financieren SKRT zelf. Van Wanum, Aalders en Van Eisden-Koster spreken namens de 8 TTO’s in Rotterdam, waar samen zo’n 900 chauffeurs zijn aangesloten.

Niet genoeg handhaving

Eén van de problemen die speelt betreft het RTX-certificaat dat elke TTO-chauffeur heeft. In Rotterdam werken echter steeds meer chauffeurs zonder RTX. Tegen de regels, maar schijnbaar wordt er weinig aan gedaan. “Er wordt gewoon niet voldoende op gehandhaafd. Met name ’s avond en in het weekend is dat een probleem”, legt Van Wanum uit. “Laatst kregen we te horen dat er achttien extra handhavers specifiek voor de taxibranche werden opgeleid. Maar uiteindelijk blijkt dat het aantal uren dat er wordt gecontroleerd exact hetzelfde blijft. Dan verandert er dus niets.”

Sinds het kwaliteitskeurmerk in het leven is geroepen, heeft de Rotterdamse taxibranche vier verkeerswethouders de revue zien passeren. “Zij hebben allemaal toegezegd verder te willen met die kwaliteit. Daar zijn telkens weer beloften over gedaan. Wij hebben als sector heel veel geïnvesteerd in de kwaliteit en in het keurmerk. Maar het wisselgeld daarvoor blijft eigenlijk uit. Dan heb ik het over voordelen als busbaangebruik en standplaatsen die zo groot zijn als beloofd, maar ook over extra handhaving op chauffeurs die zich niet aan de regels houden”, aldus Van Wanum.

In de file

Hij geeft aan dat het busbaangebruik gezien huidige en geplande werkzaamheden in de stad zeer welkom zou zijn. “Maar in plaats daarvan roept wethouder Pex Langenberg opeens dat straks alleen emissievrije taxi’s op de busbaan mogen. Dat is niet op een besluit gebaseerd, maar het voelt wel alsof we wéér tegengewerkt worden.”

Aalders vult aan: “Bovendien wordt niet gezegd dat het om TTO-taxi’s moet gaan. Dus als Uber of een andere partij met een flinke zak geld iedereen in een emissievrije auto zet, staan de TTO’s straks in de file terwijl die anderen over de busbaan rijden. Als wij in ruil voor alle investeringen die we hebben gedaan niet eens de vrijheid krijgen om ons werk normaal te doen, wat moeten we dan?”

“En nu geeft de wethouder weer aan met ons in gesprek te willen, maar met hem praten we al drie jaar. We praten al sinds 2003 met wethouders”, legt Van Wanum uit. “We hebben echt heel veel geld in het keurmerk gestoken, want de gemeente subsidieert in dat verband niets. Investeren om te kunnen verdienen is helemaal niet erg, dat doen we ook volop. Maar we krijgen er niets voor terug.”

Niet opgepakt

TaxiPro heeft bij de gemeente Rotterdam gevraagd om een reactie op de onrust in de Rotterdamse taximarkt. Een woordvoerster van wethouder Langenberg geeft aan dat er op dit moment geen behoefte is om inhoudelijk te reageren. Wel wordt aangegeven dat de gemeente graag met de taxisector in gesprek gaat, iets dat op dit moment ook zou worden georganiseerd.

Van Wanum, Aalders en hun collega’s willen het gesprek best aangaan, maar ze hebben er weinig geloof in dat het nu wel wat oplevert. “We hebben keer op keer de knelpunten genoemd, maar het wordt gewoon niet opgepakt. In plaats van dat we krijgen wat ons is beloofd, moet alles opeens emissievrij. Dat heeft niets te maken met wat allemaal is afgesproken”, aldus Aalders. Van Wanum: “Op deze manier wordt de hele opstapmarkt zonder reden keihard aangepakt. En als straks een grote partij in één keer een hele vloot elektrische auto’s op de weg kan zetten, dan zijn sommige van de huidige TTO’s gewoon uitgespeeld.”

Geen rondjes rijden

Vóór alles wil de Rotterdamse taxibranche dat afspraken en toezeggingen door de gemeente worden nagekomen. Ze willen met hun taxi’s op de busbaan kunnen, vragen om handhaving op degenen die de regels niet volgen en, meer in zijn algemeenheid, om een wat taxivriendelijker beleid. Geen rondjes moeten rijden bij het Centraal Station om maar geen boete voor fout parkeren te krijgen, bijvoorbeeld. Mike van Wanum: “Al lossen ze maar een paar knelpunten op, dan is dat in elk geval een begin. Maar er gebeurt gewoon helemaal niets.”

“We bieden als taxibranche in Rotterdam echt wel kwaliteit”, benadrukt Fred Aalders. “Maar met zijn handelswijze draagt de gemeente eigenlijk niets aan de kwaliteit bij.” Het uitblijven van het genoemde wisselgeld zorgt voor rumoer onder de TTO-chauffeurs. “Sommigen willen dan in actie komen, maar dat gaan we niet doen”, legt Van Wanum uit. “Onze reactie zal hoe dan ook vriendelijk zijn, maar we voelen zo langzamerhand wel de behoefte om onze standpunten wat kracht bij te zetten. Niet door de boel plat te gooien, maar wel even aandacht vragen voor ons verhaal. We willen gewoon oplossingen.“

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

8 reacties op “Rotterdamse taxicentrales ontevreden: ons TTO-wisselgeld blijft uit”

Hans de Koning|21.09.17|13:10

Goh, de politiek die zich niet aan z’n beloftes houdt. Je verwacht het niet…

Kemal Ozen|21.09.17|13:50

In Amsterdam spelen de zelfde problemen ook al jaren. We zijn ook de dupe geworden van de TTO.
De gemeente komt haar afspraken niet na. Creëert zo wel een hele nare situatie voor ons. We worden op allerlei manieren bestraft. De ene sukkel komt de andere stapt weer op zonder ook maar iets voor ons te doen.

Tim Vermeer|21.09.17|14:46

Probleem is in Utrecht eigenlijk niet anders. Er wordt in Utrecht (nog) niet meet TTO’s gewerkt, maar het Utrechts Taxikeurmerk komt ook niet van de grond door traagheid en onwil van de gemeente. Ook loze beloftes worden nooit nagekomen, iedere keer pappen en nathouden. Maar een keurmerk weekt alleen maar wanneer er ook voldoende wordt gehandhaafd..

Dave Lorwa|21.09.17|15:38

Het wordt tijd dat gemeenten van elkaars fouten gaan leren:

1.) Maak vooraf een inventarisatie van de lokale taxiproblematiek.
2.) Formuleer meetbare doelstellingen.
3.) Leg vast wie verantwoordelijk is voor de genoemde doelstellingen: branche, gemeente of stichting.
4.) Straattaxivervoer en KNV-Taxi hebben niks met elkaar te maken. KNV-Taxi hoort dus niet in de klankbordgroep thuis.
5.) Stel geen cursussen verplicht omdat andere gemeenten dit ook doen.

Pierre van Aert|21.09.17|15:51

Tip voor de taxi-organisaties, leg de beloftes van de gemeente schriftelijk vast met een deadline en een boete als die niet gehaald wordt.

Pierre van Aert|21.09.17|15:53

Tip voor de taxi-organisaties, leg de beloftes van de gemeente schriftelijk vast met een deadline en een boete als die niet nagekomen wordt.

Coen van Bergen|21.09.17|19:50

Er is niet een plaats waar een tto werkt Ik Eindhoven komen de klanten nog steeds met dezelfde klachten. In Eindhoven hebben ze al eerder een tx keurmerk verkocht en toen reden de grootste schooiers met tx rond. Een keurmerk moet niet te koop zijn dit moet je verdienen. En ook nu zijn de meeste fatsoenlijke bedrijven niet bij een tto. Je moet er veel voor betalen en handhaving blijft uit.

Duco Douwstra|26.09.17|10:21

In 2005 had de overheid i.p.v. de BCT,al een landelijk taxiregistratiesysteem op moeten zetten en een gezamenlijke overeenkomst af moeten sluiten met taxiorganisaties en grote centrales/ondernemers waarop wel en waarop niet gecontroleerd of gesanctioneerd mag worden.Daaraan gekoppeld een centraal klachtenregistratie meldsysteem plus een reglement gedragsregels taxichauffeur met daarbij de sancties bij overtreding.I.p.v. zoals nu de controle verantwoording neerleggen bij sluwe TTO organisaties

Rotterdamse taxicentrales ontevreden: ons TTO-wisselgeld blijft uit | TaxiPro
Taxistandplaats, Centraal Station, Rotterdam

Rotterdamse taxicentrales ontevreden: ons TTO-wisselgeld blijft uit

De Rotterdamse taxicentrales krijgen in hun ogen weinig terug voor hun inspanningen voor en investeringen in het TTO-systeem. Volgens de bedrijven wordt er door de gemeente niets met hun klachten gedaan en staat de communicatie op een zeer laag pitje. Het geduld is wel zo’n beetje op. “We zullen niets doen waardoor mensen overlast van de taxibranche ervaren. Maar we willen wel duidelijk maken dat het ongenoegen onder taxichauffeurs steeds groter wordt.”

Er zijn allerlei ontwikkelingen aan de gang die de centrales tegen de borst stuiten. Dat blijkt uit een gesprek met Mike van Wanum en Fred Aalders van respectievelijk St. Job en RTC, twee van de grootste centrales in Rotterdam, en met Suze van Eisden-Koster van Stichting Kwaliteitsverbetering Rotterdamse Taxi. Hierin werken de Toegelaten Taxi Organisaties samen aan de kwaliteit van de met name de opstapmarkt in Rotterdam. De TTO’s financieren SKRT zelf. Van Wanum, Aalders en Van Eisden-Koster spreken namens de 8 TTO’s in Rotterdam, waar samen zo’n 900 chauffeurs zijn aangesloten.

Niet genoeg handhaving

Eén van de problemen die speelt betreft het RTX-certificaat dat elke TTO-chauffeur heeft. In Rotterdam werken echter steeds meer chauffeurs zonder RTX. Tegen de regels, maar schijnbaar wordt er weinig aan gedaan. “Er wordt gewoon niet voldoende op gehandhaafd. Met name ’s avond en in het weekend is dat een probleem”, legt Van Wanum uit. “Laatst kregen we te horen dat er achttien extra handhavers specifiek voor de taxibranche werden opgeleid. Maar uiteindelijk blijkt dat het aantal uren dat er wordt gecontroleerd exact hetzelfde blijft. Dan verandert er dus niets.”

Sinds het kwaliteitskeurmerk in het leven is geroepen, heeft de Rotterdamse taxibranche vier verkeerswethouders de revue zien passeren. “Zij hebben allemaal toegezegd verder te willen met die kwaliteit. Daar zijn telkens weer beloften over gedaan. Wij hebben als sector heel veel geïnvesteerd in de kwaliteit en in het keurmerk. Maar het wisselgeld daarvoor blijft eigenlijk uit. Dan heb ik het over voordelen als busbaangebruik en standplaatsen die zo groot zijn als beloofd, maar ook over extra handhaving op chauffeurs die zich niet aan de regels houden”, aldus Van Wanum.

In de file

Hij geeft aan dat het busbaangebruik gezien huidige en geplande werkzaamheden in de stad zeer welkom zou zijn. “Maar in plaats daarvan roept wethouder Pex Langenberg opeens dat straks alleen emissievrije taxi’s op de busbaan mogen. Dat is niet op een besluit gebaseerd, maar het voelt wel alsof we wéér tegengewerkt worden.”

Aalders vult aan: “Bovendien wordt niet gezegd dat het om TTO-taxi’s moet gaan. Dus als Uber of een andere partij met een flinke zak geld iedereen in een emissievrije auto zet, staan de TTO’s straks in de file terwijl die anderen over de busbaan rijden. Als wij in ruil voor alle investeringen die we hebben gedaan niet eens de vrijheid krijgen om ons werk normaal te doen, wat moeten we dan?”

“En nu geeft de wethouder weer aan met ons in gesprek te willen, maar met hem praten we al drie jaar. We praten al sinds 2003 met wethouders”, legt Van Wanum uit. “We hebben echt heel veel geld in het keurmerk gestoken, want de gemeente subsidieert in dat verband niets. Investeren om te kunnen verdienen is helemaal niet erg, dat doen we ook volop. Maar we krijgen er niets voor terug.”

Niet opgepakt

TaxiPro heeft bij de gemeente Rotterdam gevraagd om een reactie op de onrust in de Rotterdamse taximarkt. Een woordvoerster van wethouder Langenberg geeft aan dat er op dit moment geen behoefte is om inhoudelijk te reageren. Wel wordt aangegeven dat de gemeente graag met de taxisector in gesprek gaat, iets dat op dit moment ook zou worden georganiseerd.

Van Wanum, Aalders en hun collega’s willen het gesprek best aangaan, maar ze hebben er weinig geloof in dat het nu wel wat oplevert. “We hebben keer op keer de knelpunten genoemd, maar het wordt gewoon niet opgepakt. In plaats van dat we krijgen wat ons is beloofd, moet alles opeens emissievrij. Dat heeft niets te maken met wat allemaal is afgesproken”, aldus Aalders. Van Wanum: “Op deze manier wordt de hele opstapmarkt zonder reden keihard aangepakt. En als straks een grote partij in één keer een hele vloot elektrische auto’s op de weg kan zetten, dan zijn sommige van de huidige TTO’s gewoon uitgespeeld.”

Geen rondjes rijden

Vóór alles wil de Rotterdamse taxibranche dat afspraken en toezeggingen door de gemeente worden nagekomen. Ze willen met hun taxi’s op de busbaan kunnen, vragen om handhaving op degenen die de regels niet volgen en, meer in zijn algemeenheid, om een wat taxivriendelijker beleid. Geen rondjes moeten rijden bij het Centraal Station om maar geen boete voor fout parkeren te krijgen, bijvoorbeeld. Mike van Wanum: “Al lossen ze maar een paar knelpunten op, dan is dat in elk geval een begin. Maar er gebeurt gewoon helemaal niets.”

“We bieden als taxibranche in Rotterdam echt wel kwaliteit”, benadrukt Fred Aalders. “Maar met zijn handelswijze draagt de gemeente eigenlijk niets aan de kwaliteit bij.” Het uitblijven van het genoemde wisselgeld zorgt voor rumoer onder de TTO-chauffeurs. “Sommigen willen dan in actie komen, maar dat gaan we niet doen”, legt Van Wanum uit. “Onze reactie zal hoe dan ook vriendelijk zijn, maar we voelen zo langzamerhand wel de behoefte om onze standpunten wat kracht bij te zetten. Niet door de boel plat te gooien, maar wel even aandacht vragen voor ons verhaal. We willen gewoon oplossingen.“

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

8 reacties op “Rotterdamse taxicentrales ontevreden: ons TTO-wisselgeld blijft uit”

Hans de Koning|21.09.17|13:10

Goh, de politiek die zich niet aan z’n beloftes houdt. Je verwacht het niet…

Kemal Ozen|21.09.17|13:50

In Amsterdam spelen de zelfde problemen ook al jaren. We zijn ook de dupe geworden van de TTO.
De gemeente komt haar afspraken niet na. Creëert zo wel een hele nare situatie voor ons. We worden op allerlei manieren bestraft. De ene sukkel komt de andere stapt weer op zonder ook maar iets voor ons te doen.

Tim Vermeer|21.09.17|14:46

Probleem is in Utrecht eigenlijk niet anders. Er wordt in Utrecht (nog) niet meet TTO’s gewerkt, maar het Utrechts Taxikeurmerk komt ook niet van de grond door traagheid en onwil van de gemeente. Ook loze beloftes worden nooit nagekomen, iedere keer pappen en nathouden. Maar een keurmerk weekt alleen maar wanneer er ook voldoende wordt gehandhaafd..

Dave Lorwa|21.09.17|15:38

Het wordt tijd dat gemeenten van elkaars fouten gaan leren:

1.) Maak vooraf een inventarisatie van de lokale taxiproblematiek.
2.) Formuleer meetbare doelstellingen.
3.) Leg vast wie verantwoordelijk is voor de genoemde doelstellingen: branche, gemeente of stichting.
4.) Straattaxivervoer en KNV-Taxi hebben niks met elkaar te maken. KNV-Taxi hoort dus niet in de klankbordgroep thuis.
5.) Stel geen cursussen verplicht omdat andere gemeenten dit ook doen.

Pierre van Aert|21.09.17|15:51

Tip voor de taxi-organisaties, leg de beloftes van de gemeente schriftelijk vast met een deadline en een boete als die niet gehaald wordt.

Pierre van Aert|21.09.17|15:53

Tip voor de taxi-organisaties, leg de beloftes van de gemeente schriftelijk vast met een deadline en een boete als die niet nagekomen wordt.

Coen van Bergen|21.09.17|19:50

Er is niet een plaats waar een tto werkt Ik Eindhoven komen de klanten nog steeds met dezelfde klachten. In Eindhoven hebben ze al eerder een tx keurmerk verkocht en toen reden de grootste schooiers met tx rond. Een keurmerk moet niet te koop zijn dit moet je verdienen. En ook nu zijn de meeste fatsoenlijke bedrijven niet bij een tto. Je moet er veel voor betalen en handhaving blijft uit.

Duco Douwstra|26.09.17|10:21

In 2005 had de overheid i.p.v. de BCT,al een landelijk taxiregistratiesysteem op moeten zetten en een gezamenlijke overeenkomst af moeten sluiten met taxiorganisaties en grote centrales/ondernemers waarop wel en waarop niet gecontroleerd of gesanctioneerd mag worden.Daaraan gekoppeld een centraal klachtenregistratie meldsysteem plus een reglement gedragsregels taxichauffeur met daarbij de sancties bij overtreding.I.p.v. zoals nu de controle verantwoording neerleggen bij sluwe TTO organisaties