Standplaats Amsterdam CS

Amsterdam past taxiverordening aan

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam heeft ingestemd met wijzigingen op de Taxiverordening Amsterdam 2012. De Toegelaten Taxiorganisaties (TTO’s) krijgen in de aangepaste verordening meer verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het taxivervoer in Amsterdam. 

Bij het opstellen van de aanpassingen zijn de huidige TTO’s om die reden actief betrokken, zo meldt de gemeente Amsterdam, De gemeenteraad neemt naar verwachting eind dit jaar of begin 2018 een definitief besluit over de aanpassingen.

Eén van de voorgenomen veranderingen is dat wordt vastgelegd welk gebied precies onder de omgeving van een aantal taxistandplaatsen valt. Binnen deze omgeving worden extra eisen aan het gedrag van chauffeurs gesteld. Voor de zichtbaarheid en herkenbaarheid worden nadere eisen aan de daklichten gesteld, waaronder het verplicht opnemen van het Taxxxilogo. Hiermee moet een duidelijk onderscheid tussen TTO taxi’s en andere taxi’s worden gecreëerd.

Hinder op standplaats

De gemeente maakt verder met de TTO’s afspraken over standplaatsmanagement. Hierbij gaat het over het voorkomen van hinder op of in de omgeving van de standplaats en om het voorkomen dat het maximale aantal toegestane taxi’s op de standplaats wordt overschreden. Dit geldt voor de standplaatsen Stationsplein Centraal Station, Leidseplein, Nieuwmarkt, Rembrandtplein (pop-up standplaats), Arena en Oudebrugsteeg.

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is de vaste redacteur van TaxiPro en hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij ProMedia.

14 reacties op “Amsterdam past taxiverordening aan”

Ton van Dalfsen|01.12.17|10:55

Het moet helemaal op de schop. In de nachtelijke uren kan je als buiten taxi niet eens voor een hotel komen om je klanten te halen voor je opdrachtgever. omdat het vol staat met taxi’s die de halve nacht niks te doen hebben. Laat staan alle laad en los plaatsen die dan ook vol staan. ALLES is voor TTO taxi op borden. Dit is de reinste discriminatie. Handhaving die het voorzien hebben op de taxi’s. En niet alleen de TTO taxi’s maar ook op taxi’s van buiten. Kan nog wel zo doorgaan.

Ton van Dalfsen|01.12.17|10:57

Als eerste moeten het aantal taxi’s uitgedund worden.

Duco Douwstra|05.12.17|00:44

Er zou niet 1 nieuwe vergunning meer uitgegeven moeten worden, vervolgens de eisen elke maand strenger maken.Als niet TTO taxi toch een aanloop meenemen in het TTO gebied, dan onmiddellijk vergunning innemen. Chauffeurs allemaal netjes in het pak met stropdas, zodat je snel het kaf van het koren kan onderscheiden. Toewerken naar de netste en beste taxichauffeurs ter wereld, wat is daar mis mee?Vertel mij dat eens, dat kan voor het einde van 2018 gerealiseerd worden en online centrale registratie

Bertax Landsmeer|05.12.17|09:58

@Duco,
Wat dacht je van een Psychische Test? Dit scheid het kaf van het koren! Vóórdat je een chauffeurspas wil halen moet eerst door deze test heen!
Dit was vroeger verplicht en perfect en heeft vorige generaties taxichauffeurs persoonlijk een zeer Goede basis gegeven!

En daarnaast de Vakbekwaamheid maar wat ik persoonlijk een te hoge stap vond voor een éénmanszaak!

Want wat heb je nou aan Busbedrijf modules, personeelzaken en financiele planning etc etc voor een eenmanzaakje?

Bertax Landsmeer|05.12.17|10:18

En dat zag de Overheid ook heel goed maar bij afschaffen Vakbekwaamheid om de toetreding tot de markt te bevorderen storten zij psychisch ongeschikte kandidaten uit over de mensen in een dienstverlenend beroep! En daar plukken wij nu de vruchten van!

Maar er speelde nog andere vaktoren want ten tijde van de Deregulering in 2000 stimuleerde de overheid om de VOF constructies in Taxiland met Vaak 3 personen erin met 1 vergunninghouder op te splitsen in 3 eenmanzaken waarbij er 2 buiten de

Bertax Landsmeer|05.12.17|10:30

Vakbekwaamheid boot vielen en verplicht en onder druk IVW, nu ILT, een ondernemersdiploma moesten halen!
Dat konden velen niet door een te lage vooropleiding etc maar.. daar had de overheid een oplossing voor.. het Procuratiemonster was geboren voor de TaxiChauffeur!

En zo liep de afgelopen jaren de kamer van koophandel vol met schimmige VOF constructies die als dekmantel dienden voor een Procuratiesysteem met meerder op eigen rekening rijdende zogenaamde eenmanzaakjes met schimmige

Bertax Landsmeer|05.12.17|11:11

Vervolg, Ja ik weet het het is oftopic maar houd verband,

…Zwartrtgeld betalingen maar op papier klopte alles natuurlijk! Nou dus niet!
De beleidsregels uit 1992 van ILT stond helemaal niet toe dat 1 éénmanzaakje met vakbekwaamheid zijn vakbekwaamheid kon inbrengen bij 1 ander eenmanzaakje omdat er helemaal geen leiding gegeven kon worden, er waren helemaal geen werkzaamheden voor de inbrenger! Maar nee hoor, je mocht er zelfs op een gegeven moment 5 onder je vergunning inbrengen??

Bertax Landsmeer|05.12.17|11:24

Dit overheidsfalen is een erfenis uit de Vergunningen handel en wandel met 2.1/2 ton gulden goodwill uit het Centraal bureau voor Taxi,s verleden!
Taxiland intereseerde ze weinig en zo ontstond de handel ( vraag en aanbod)

Dus… bracht de IVW dit procuratiegedoe weer terug tot 3 etc. teneinde er weer grip op te krijgen!
Ondertussen moest iedereen ipv in 2003 weer deadline verschoven naar 2005 zijn ondernemerspapiertje hebben maar tot voor kort kwam daar niets van terecht!

Bertax Landsmeer|05.12.17|11:38

Ondertussen plofte de Kamer van Koophandel uit elkaar van de schimmige VOF/procuraties fakeconstructies met een enorm zwartgeldcircuit erbij!
Wat nu te doen Overheid? Dit is onbeheersbaar toch? Economische wetgeving toepassen dan? Maar het mocht toch al niet van IVW?
Weet je wat, we schaffen gewoon de Vakbekwaamheid af dan zijn we in één klap van die zwartgeldprocuratiehoofdpijn af!
En zo vloeide de illegale procuraties weg uit de KVK inschrijvingen richting Uber eenmanzaakjes!

Bertax Landsmeer|05.12.17|11:52

en raakt de, vooral Amsterdam, Taximarkt overstressed met alle overlast en openbare veiligheid problemen van dien!

Jaja ik kan nog wel even doorgaan zo maar wil ook graag een oplossing geven voor de toekomst om tot een betere TaxiChauffeur te komen!

Een Net Pak is nobel streven maar is geen oplossing om te komen tot een Vakbekwaam en Servicegerichte opgeleide Taxichauffeur/ondernemer!
Dat pak komt later na voltooing opleiding maar kan je wel adviseren natuurlijk!

Bertax Landsmeer|05.12.17|12:20

Breng de Psychische test weer in voor Taxichauffeurs ( die is er nog steeds voor het openbaar geloof ik) en de Vakbekwaamheid afgestemd op bv Taxieenmanzaken!

Dat is toch niet zo moeilijk lijkt me en is een garantie tot een toekomstig vakbekwaam Chauffeur cq Ondernemer!

Maximeer daarbij het aantal ondernemers per stad/regio om het beheersbaar te houden en geef vergunningen uit naar gelang vraag economie en bij veel vraag en eerste goedkeuring en kennis van stad/straten en historie een loting!

Dick Steeman|07.12.17|14:51

Wat grappig, dat mensen uit de praktijk zien wat er misgaat. Misschien kan de overheid eens beginnen te luisteren, naar wat de praktijk ervaart. De klanten ervaren ook de meest bijzonder acties van diverse chauffeurs. En verder overheid graag Über blijven stimuleren. Kijk ook maar eens wat er op de STA strook op Schiphol gebeurd. Bedrijven die al jarenlang, ondanks belachelijke tarieven,netjes hun werk doen wordt het alleen maar moeilijker gemaakt.

Remi Kemperman|07.12.17|17:02

Dit kost de TTO’s dus weer een hoop geld, aangezien alle daklichten dus aangepast moeten worden.
Belachelijk

Ton van Dalfsen|07.12.17|18:33

Als de TTO organisaties nou eens zelf de koppen bij elkaar steken en met een plan komen? Maar dat gaat al niet omdat enkele TTO organisaties Jan en alleman toe laten treden. Hoe meer hoe beter voor de bankrek. van de bestuurder. En eisen stellen aan kleding, auto bouwjaar, Uniform daklicht. Voorop Amsterdam Taxi en achterop je eigen reclame. En 1 kleur. En zelfs nog beter: 1 grote centrale met elkaar om daarbij met Uber te concurreren.