Taxistandplaats, Centraal Station, Rotterdam

Samenwerking TTO’s en handhaving Rotterdam flink verbeterd

De Toegelaten Taxi Organisaties (TTO’s) in Rotterdam zijn beter te spreken over de gang van zaken in de opstapmarkt dan een jaar geleden. Dat is vooral te danken aan de sterk verbeterde samenwerking met de afdeling Stadsbeheer, dat de handhaving in de taximarkt verzorgt. Tegelijk is nog niet alles opgelost. En er is sprake van dat steeds meer Uber-chauffeurs zich in de opstapmarkt begeven, terwijl dat nou juist aan TTO-taxi’s is voorbehouden.

Een klein jaar geleden sprak TaxiPro uitgebreid met Mike van Wanum namens St. Job en Fred Aalders van RTC, twee van de acht Rotterdamse TTO’s. De taxibedrijven werken samen in Stichting Kwaliteitsverbetering Rotterdamse Taxi. Destijds gaven Aalders en Van Wanum aan dat de TTO’s weinig terugzagen voor hun investeringen en inspanningen. Met klachten vanuit de sector werd weinig gedaan, beloofde voordelen bleven uit en de communicatie met de gemeente stond op een laag pitje. “Ons wisselgeld blijft uit”, vonden de TTO’s.

“Dat wisselgeld is er eigenlijk nog steeds niet”, vindt Van Wanum. “Maar dat heeft ook te maken met het feit dat er gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest en er pas sinds kort een nieuwe wethouder is. We moeten afwachten welke invulling zij gaat geven aan het TTO-beleid. Het gaat dan bijvoorbeeld om uitbreiding van standplaatsen en gebruik van busbanen in een stad die het qua verkeersdrukte steeds zwaarder te verduren krijgt. En daar zitten we ook nog steeds achteraan als TTO’s.”

‘Fijn dat er meer geluisterd wordt’

Waar al wel duidelijk winst is geboekt: de laatste tijd staat de afdeling Stadstoezicht, die de controles en handhaving verzorgt, volgens Van Wanum veel meer open voor overleg met de taxibranche. Elke twee maanden vindt er overleg plaats tussen SKRT, Stadsbeheer Handhaving en Stadsontwikkeling. Ook tussendoor is er contact, mocht dat nodig zijn. Er zijn afspraken gemaakt over welke zaken spoed vereisen en welke niet. “Praktisch gezien is het niet haalbaar om achter elke melding aan te gaan die op dat moment speelt”, licht de gemeente Rotterdam toe.

Van Wanum noemt de verbeterde samenwerking “een flink winstpunt. Het is heel fijn dat er meer geluisterd wordt en dat ze proberen samen met de branche tot oplossingen te komen. Voorheen werd veel ter kennisgeving aangenomen. Nu gaan ze er echt mee aan de slag en krijgen we daar als SKRT ook terugkoppeling over.” Ook de gemeente Rotterdam zegt dat de “verstandhouding  op dit moment goed te noemen is.”

Klachten niet direct oppakken

“We hebben de afgelopen maanden met elkaar samengewerkt om zaken aan te pakken en op te lossen”, aldus een woordvoerder van de gemeente. “Van belang hierbij was dat we de verwachtingen naar elkaar toe goed helder hebben gemaakt. Het idee bestond dat er niets werd gedaan met bijvoorbeeld klachten. De meeste klachten kunnen praktisch gezien niet altijd direct worden opgepakt. In samenwerking met SKRT proberen we zaken die regelmatig terug komen te verzamelen en dit via gezamenlijke acties met het serviceteam van SKRT aan te pakken. Dit leidt tot meer efficiency en resultaat. En dat is ook de onderlinge verstandhouding ten goede gekomen.”

Uber-chauffeurs in opstapmarkt

Dat problemen worden aangepakt, uit zich ook als er nieuwe uitdagingen ontstaan. Van Wanum: “Steeds meer Uber-chauffeurs proberen ritten te rijden in de opstapmarkt. Deze groep rijdt met taxibordjes rond, maar ze hebben geen RTX-keurmerk en mogen dus niet de op de standplaats staan. Dus onder de huidige omstandigheden is dat gewoon oneerlijke concurrentie met de TTO-chauffeurs.”

De gemeente erkent dit als “een stevig probleem. Aan de hand van meldingen van taxichauffeurs en eigen constateringen voeren we controles uit op en rondom standplaatsen. Denk dan hierbij aan Uber-chauffeurs of taxichauffeurs die buiten Rotterdam werkzaam zijn. Het gaat niet alleen om taxichauffeurs zonder keurmerk, maar ook om personenauto’s die hinderlijk geparkeerd staan op een standplaats. Bij misbruik of verkeerd gebruik kan het RTX-keurmerk worden ingenomen en het niet voeren van juiste TTO-daklicht wordt ook niet toegestaan. De sancties op overtredingen variëren. Overtreders kunnen een schorsing krijgen, een verantwoordingsgesprek, rapport van bevindingen (last onder dwangsom) of rapport van bejegening.”

Regelmatig aanhoudingen

Van Wanum merkt dat Stadsbeheer met het probleem bezig is en regelmatig Uber-chauffeurs aanhoudt die zich in de opstapmarkt begeven. “Dit probleem is de laatste tijd wel heftiger geworden. Deze chauffeurs rijden vooral ’s nachts en hebben weliswaar geen RTX-keurmerk, maar wel een daklicht. Veel klanten zien het verschil met een TTO-taxi niet. Bovendien weet deze groep chauffeurs elkaar goed te vinden, dus ook met waarschuwingen als er gehandhaafd wordt.”

“Dan is het goed om te zien dat er toch regelmatig chauffeurs worden aangehouden”, geeft Van Wanum aan. “Enerzijds bevestigt dat namelijk dat er naar ons wordt geluisterd. En anderzijds wordt een groeiend probleem aangepakt waar de TTO-chauffeurs veel last van hebben. Het geeft ook een signaal af aan de chauffeurs die ten onrechte op de standplaats komen, want er staan flinke boetes en een last onder dwangsom op. Dan kun je je echt beter aansluiten bij één van de TTO’s.”

Lees ook: Rotterdamse taxicentrales ontevreden: ons TTO-wisselgeld blijft uit

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

1 reactie op “Samenwerking TTO’s en handhaving Rotterdam flink verbeterd”

Ton van Dalfsen|19.07.18|12:33

Heb al meerdere keren hier op taxipro aangegeven voor uniformiteit. Allemaal het zelfde daklicht: Voorkant daklicht dat het Bijv; een officiële Rotterdamse TTO taxi is en achterkant je eigen reclame ( St Job, RTC of noem maar op. Dat kan in elke stad. zo scheidt je het kaf van de koren.

Samenwerking TTO’s en handhaving Rotterdam flink verbeterd | TaxiPro
Taxistandplaats, Centraal Station, Rotterdam

Samenwerking TTO’s en handhaving Rotterdam flink verbeterd

De Toegelaten Taxi Organisaties (TTO’s) in Rotterdam zijn beter te spreken over de gang van zaken in de opstapmarkt dan een jaar geleden. Dat is vooral te danken aan de sterk verbeterde samenwerking met de afdeling Stadsbeheer, dat de handhaving in de taximarkt verzorgt. Tegelijk is nog niet alles opgelost. En er is sprake van dat steeds meer Uber-chauffeurs zich in de opstapmarkt begeven, terwijl dat nou juist aan TTO-taxi’s is voorbehouden.

Een klein jaar geleden sprak TaxiPro uitgebreid met Mike van Wanum namens St. Job en Fred Aalders van RTC, twee van de acht Rotterdamse TTO’s. De taxibedrijven werken samen in Stichting Kwaliteitsverbetering Rotterdamse Taxi. Destijds gaven Aalders en Van Wanum aan dat de TTO’s weinig terugzagen voor hun investeringen en inspanningen. Met klachten vanuit de sector werd weinig gedaan, beloofde voordelen bleven uit en de communicatie met de gemeente stond op een laag pitje. “Ons wisselgeld blijft uit”, vonden de TTO’s.

“Dat wisselgeld is er eigenlijk nog steeds niet”, vindt Van Wanum. “Maar dat heeft ook te maken met het feit dat er gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest en er pas sinds kort een nieuwe wethouder is. We moeten afwachten welke invulling zij gaat geven aan het TTO-beleid. Het gaat dan bijvoorbeeld om uitbreiding van standplaatsen en gebruik van busbanen in een stad die het qua verkeersdrukte steeds zwaarder te verduren krijgt. En daar zitten we ook nog steeds achteraan als TTO’s.”

‘Fijn dat er meer geluisterd wordt’

Waar al wel duidelijk winst is geboekt: de laatste tijd staat de afdeling Stadstoezicht, die de controles en handhaving verzorgt, volgens Van Wanum veel meer open voor overleg met de taxibranche. Elke twee maanden vindt er overleg plaats tussen SKRT, Stadsbeheer Handhaving en Stadsontwikkeling. Ook tussendoor is er contact, mocht dat nodig zijn. Er zijn afspraken gemaakt over welke zaken spoed vereisen en welke niet. “Praktisch gezien is het niet haalbaar om achter elke melding aan te gaan die op dat moment speelt”, licht de gemeente Rotterdam toe.

Van Wanum noemt de verbeterde samenwerking “een flink winstpunt. Het is heel fijn dat er meer geluisterd wordt en dat ze proberen samen met de branche tot oplossingen te komen. Voorheen werd veel ter kennisgeving aangenomen. Nu gaan ze er echt mee aan de slag en krijgen we daar als SKRT ook terugkoppeling over.” Ook de gemeente Rotterdam zegt dat de “verstandhouding  op dit moment goed te noemen is.”

Klachten niet direct oppakken

“We hebben de afgelopen maanden met elkaar samengewerkt om zaken aan te pakken en op te lossen”, aldus een woordvoerder van de gemeente. “Van belang hierbij was dat we de verwachtingen naar elkaar toe goed helder hebben gemaakt. Het idee bestond dat er niets werd gedaan met bijvoorbeeld klachten. De meeste klachten kunnen praktisch gezien niet altijd direct worden opgepakt. In samenwerking met SKRT proberen we zaken die regelmatig terug komen te verzamelen en dit via gezamenlijke acties met het serviceteam van SKRT aan te pakken. Dit leidt tot meer efficiency en resultaat. En dat is ook de onderlinge verstandhouding ten goede gekomen.”

Uber-chauffeurs in opstapmarkt

Dat problemen worden aangepakt, uit zich ook als er nieuwe uitdagingen ontstaan. Van Wanum: “Steeds meer Uber-chauffeurs proberen ritten te rijden in de opstapmarkt. Deze groep rijdt met taxibordjes rond, maar ze hebben geen RTX-keurmerk en mogen dus niet de op de standplaats staan. Dus onder de huidige omstandigheden is dat gewoon oneerlijke concurrentie met de TTO-chauffeurs.”

De gemeente erkent dit als “een stevig probleem. Aan de hand van meldingen van taxichauffeurs en eigen constateringen voeren we controles uit op en rondom standplaatsen. Denk dan hierbij aan Uber-chauffeurs of taxichauffeurs die buiten Rotterdam werkzaam zijn. Het gaat niet alleen om taxichauffeurs zonder keurmerk, maar ook om personenauto’s die hinderlijk geparkeerd staan op een standplaats. Bij misbruik of verkeerd gebruik kan het RTX-keurmerk worden ingenomen en het niet voeren van juiste TTO-daklicht wordt ook niet toegestaan. De sancties op overtredingen variëren. Overtreders kunnen een schorsing krijgen, een verantwoordingsgesprek, rapport van bevindingen (last onder dwangsom) of rapport van bejegening.”

Regelmatig aanhoudingen

Van Wanum merkt dat Stadsbeheer met het probleem bezig is en regelmatig Uber-chauffeurs aanhoudt die zich in de opstapmarkt begeven. “Dit probleem is de laatste tijd wel heftiger geworden. Deze chauffeurs rijden vooral ’s nachts en hebben weliswaar geen RTX-keurmerk, maar wel een daklicht. Veel klanten zien het verschil met een TTO-taxi niet. Bovendien weet deze groep chauffeurs elkaar goed te vinden, dus ook met waarschuwingen als er gehandhaafd wordt.”

“Dan is het goed om te zien dat er toch regelmatig chauffeurs worden aangehouden”, geeft Van Wanum aan. “Enerzijds bevestigt dat namelijk dat er naar ons wordt geluisterd. En anderzijds wordt een groeiend probleem aangepakt waar de TTO-chauffeurs veel last van hebben. Het geeft ook een signaal af aan de chauffeurs die ten onrechte op de standplaats komen, want er staan flinke boetes en een last onder dwangsom op. Dan kun je je echt beter aansluiten bij één van de TTO’s.”

Lees ook: Rotterdamse taxicentrales ontevreden: ons TTO-wisselgeld blijft uit

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

1 reactie op “Samenwerking TTO’s en handhaving Rotterdam flink verbeterd”

Ton van Dalfsen|19.07.18|12:33

Heb al meerdere keren hier op taxipro aangegeven voor uniformiteit. Allemaal het zelfde daklicht: Voorkant daklicht dat het Bijv; een officiële Rotterdamse TTO taxi is en achterkant je eigen reclame ( St Job, RTC of noem maar op. Dat kan in elke stad. zo scheidt je het kaf van de koren.