Aanhouding. Foto: politie.nl

Amsterdam pakt criminaliteit in taxisector aan

Handboeien. Foto: politie.nl

Er zijn veel signalen dat er in de Amsterdamse taximarkt sprake is van ondermijnende criminaliteit. Het gaat dan om onder meer drugshandel, witwassen, fraude, zwartwerken, belastingontduiking, het vervoeren van criminelen en mensenhandel. De gemeente heeft een programma ontwikkeld voor het aanpakken van deze criminaliteit. Eerst wordt uitgezocht hoe groot de problemen precies zijn, waarna er met handhaving actie tegen ondernomen wordt.

Ondermijnende criminaliteit kan vele vormen aannemen, maar ze hebben met elkaar gemeen dat ze een bedreiging voor de samenleving kunnen vormen. Criminele activiteiten die de Amsterdamse samenleving het meest bedreigen, zijn drugshandel, mensenhandel, witwassen en fraude. Bepaalde sectoren zijn aantrekkelijk voor criminelen om zulke activiteiten te ontplooien, omdat de regels voor integriteit en transparantie er niet altijd even goed verankerd zijn.

5.000 taxichauffeurs

De horeca is een voorbeeld van zo’n bedrijfstak, maar de taxisector eveneens. Nederland telt bijna 9.000 taxibedrijven, waarvan er zo’n 4.000 werkzaam zijn in de regio Amsterdam/Amstelveen. En van de ruim 11.200 straattaxichauffeurs in het land, hebben er naar schatting zo’n 5.000 Amsterdam en Amstelveen als werkgebied. Een omvangrijke bedrijfstak dus, die al van oudsher aantrekkingskracht uitoefent op criminelen.

De gemeente Amsterdam werkt al langer aan het bestrijden van ondermijnende criminaliteit. Met het programma ‘De weerbare stad’ wordt daar de volgende stap in gezet. Dit programma bevat diverse algemene maatregelen. Daarnaast is er een aanpak ontwikkeld voor de sectoren die het meest vatbaar zijn voor ondermijnende criminaliteit. Dat zijn in willekeurige volgorde het vastgoed, de horeca, de detailhandel en de taximarkt.

Drugs, wapens, fraude en witwassen

De opsomming voor deze laatste bedrijfstak is niet mals. “De taximarkt kent veel signalen van ondermijning. Het kan daarbij gaan om drugs (gebruik, handel en bezit), witwassen, faillissementsfraude, fraude met verzekeringen en APK, kentekenvervalsing en illegale doorverkoop en- verhuur van vergunningen, chauffeurskaarten en accounts.”

En daarmee houdt het niet op. “Ook het simpele en soms op agressieve wijze weigeren van een rit of klant (bijvoorbeeld vanwege zijn of haar geaardheid) is onwenselijk. Verder komen zwartwerken, wapenbezit en wapenhandel, het vervoeren en faciliteren van criminelen, belastingontduiking, heling en mensenhandel voor.”

Los van ‘De weerbare stad’ wordt er volgens de gemeente al veel gedaan om meer vat te krijgen op de taxisector. Zo komt er een nieuw plan van aanpak Taxi en wordt met het ministerie van Infrastuctuur en Waterstaat gepraat over de straattaximarkt. In het kader van ‘De weerbare stad’ wordt dit jaar onderzoek gedaan naar de exacte omvang van ondermijnende taxipraktijken. Ook moet in kaart worden gebracht welke chauffeurs er met name vatbaar voor zijn.

Tekort aan capaciteit

De vervolgstap is dan actie in de vorm van handhaving. “De overheid wil zichtbaar optreden en het signaal afgeven dat malafide taxiondernemers ongewenst zijn en aangepakt worden”, wordt daarover gezegd. De diverse vormen van handhaving zijn verdeeld over ILT, politie, Belastingdienst en de gemeente. In de praktijk is er echter een tekort aan capaciteit om te handhaven. Ook de uitwisseling van gegevens tussen de diverse organisaties verloopt vaak gebrekkig. Dat heeft weer invloed op de onderlinge samenwerking en de kwaliteit van de handhaving op straat.

De gemeente Amsterdam ziet de volgende oplossing: “We verbeteren dit met de ontwikkeling van een gezamenlijk dashboard, digitale handhaving, verbetering in informatie gestuurd werken, het ontwikkelen van gezamenlijke instructies/briefings, het voeren van een gezamenlijke planning/agenda en het opstellen van een convenant tussen Belastingdienst en ILT in Regionaal Informatie en Expertise Centrum-verband.”

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

6 reacties op “Amsterdam pakt criminaliteit in taxisector aan”

Tjerk Vinckx|15.04.19|13:21

Op 31 mei 2013 stuur ik een mail betreffende dit soort misstanden aan taxiteam@ivv.amsterdam.nl, de heer Wiard Kuné beantwoord de mail op 10 juni 2013 met de gebruikelijke blabla ambtelijke taal. Hoge kosten voor de handhaving en beperkte bevoegdheden van de gemeente enz enz. De oplossing voor de branche en de gemeente zal zijn de TTO organisatie, en besluit: Over specifieke zaken doe ik hier echter geen uitspraak. AMBTELIJKE MAFKETELS !!!!

Holland Taxi Peter Walgreen|15.04.19|17:19

Bla bla bla

Holland Taxi Peter Walgreen|16.04.19|17:27

Dat Bla bla bla geldt natuurlijk voor de meeste ambtenaren en niet voor Tjerk natuurlijk.

Taxi Volendam|17.04.19|13:25

Door de taxiregelgeving in 2000 landelijk te maken, heeft het hele land nu last van het mislukken van dit beleid.
Iedere gemeente kan maar wat aanrotzooien met aanvullende regelgeving, met nul resultaat tot nu toe.
Begin de “overbevissing” aan te pakken zodat er iets te verdienen valt voor een taxiondernemer.
Daarmee stopt de “ondermijnende criminaliteit” vanzelf.
Wanneer je wanbeleid zaait zal je wantoestanden oogsten.
Beter voorbeeld op dit spreekwoord is er niet.

Tity Huisman|19.04.19|04:48

Ze zouden er een documentaire over kunnen maken van hoe de taxiwereld precies in elkaar zit en verschillende taxi ondernemers aan het woord laten van hoe zij het het liefst willen zien.Wantoestanden aanpakken om wildgroei en uitwassen te voorkomen want dit maakt de taxibrance kapot en levert imagoschade op. . .

RS_ Redbaron|04.07.19|10:20

WE zijn 19 jaar verder lieve mensen van de TAXI…. TCA Forever!!!!!!!

Amsterdam pakt criminaliteit in taxisector aan | TaxiPro
Aanhouding. Foto: politie.nl

Amsterdam pakt criminaliteit in taxisector aan

Handboeien. Foto: politie.nl

Er zijn veel signalen dat er in de Amsterdamse taximarkt sprake is van ondermijnende criminaliteit. Het gaat dan om onder meer drugshandel, witwassen, fraude, zwartwerken, belastingontduiking, het vervoeren van criminelen en mensenhandel. De gemeente heeft een programma ontwikkeld voor het aanpakken van deze criminaliteit. Eerst wordt uitgezocht hoe groot de problemen precies zijn, waarna er met handhaving actie tegen ondernomen wordt.

Ondermijnende criminaliteit kan vele vormen aannemen, maar ze hebben met elkaar gemeen dat ze een bedreiging voor de samenleving kunnen vormen. Criminele activiteiten die de Amsterdamse samenleving het meest bedreigen, zijn drugshandel, mensenhandel, witwassen en fraude. Bepaalde sectoren zijn aantrekkelijk voor criminelen om zulke activiteiten te ontplooien, omdat de regels voor integriteit en transparantie er niet altijd even goed verankerd zijn.

5.000 taxichauffeurs

De horeca is een voorbeeld van zo’n bedrijfstak, maar de taxisector eveneens. Nederland telt bijna 9.000 taxibedrijven, waarvan er zo’n 4.000 werkzaam zijn in de regio Amsterdam/Amstelveen. En van de ruim 11.200 straattaxichauffeurs in het land, hebben er naar schatting zo’n 5.000 Amsterdam en Amstelveen als werkgebied. Een omvangrijke bedrijfstak dus, die al van oudsher aantrekkingskracht uitoefent op criminelen.

De gemeente Amsterdam werkt al langer aan het bestrijden van ondermijnende criminaliteit. Met het programma ‘De weerbare stad’ wordt daar de volgende stap in gezet. Dit programma bevat diverse algemene maatregelen. Daarnaast is er een aanpak ontwikkeld voor de sectoren die het meest vatbaar zijn voor ondermijnende criminaliteit. Dat zijn in willekeurige volgorde het vastgoed, de horeca, de detailhandel en de taximarkt.

Drugs, wapens, fraude en witwassen

De opsomming voor deze laatste bedrijfstak is niet mals. “De taximarkt kent veel signalen van ondermijning. Het kan daarbij gaan om drugs (gebruik, handel en bezit), witwassen, faillissementsfraude, fraude met verzekeringen en APK, kentekenvervalsing en illegale doorverkoop en- verhuur van vergunningen, chauffeurskaarten en accounts.”

En daarmee houdt het niet op. “Ook het simpele en soms op agressieve wijze weigeren van een rit of klant (bijvoorbeeld vanwege zijn of haar geaardheid) is onwenselijk. Verder komen zwartwerken, wapenbezit en wapenhandel, het vervoeren en faciliteren van criminelen, belastingontduiking, heling en mensenhandel voor.”

Los van ‘De weerbare stad’ wordt er volgens de gemeente al veel gedaan om meer vat te krijgen op de taxisector. Zo komt er een nieuw plan van aanpak Taxi en wordt met het ministerie van Infrastuctuur en Waterstaat gepraat over de straattaximarkt. In het kader van ‘De weerbare stad’ wordt dit jaar onderzoek gedaan naar de exacte omvang van ondermijnende taxipraktijken. Ook moet in kaart worden gebracht welke chauffeurs er met name vatbaar voor zijn.

Tekort aan capaciteit

De vervolgstap is dan actie in de vorm van handhaving. “De overheid wil zichtbaar optreden en het signaal afgeven dat malafide taxiondernemers ongewenst zijn en aangepakt worden”, wordt daarover gezegd. De diverse vormen van handhaving zijn verdeeld over ILT, politie, Belastingdienst en de gemeente. In de praktijk is er echter een tekort aan capaciteit om te handhaven. Ook de uitwisseling van gegevens tussen de diverse organisaties verloopt vaak gebrekkig. Dat heeft weer invloed op de onderlinge samenwerking en de kwaliteit van de handhaving op straat.

De gemeente Amsterdam ziet de volgende oplossing: “We verbeteren dit met de ontwikkeling van een gezamenlijk dashboard, digitale handhaving, verbetering in informatie gestuurd werken, het ontwikkelen van gezamenlijke instructies/briefings, het voeren van een gezamenlijke planning/agenda en het opstellen van een convenant tussen Belastingdienst en ILT in Regionaal Informatie en Expertise Centrum-verband.”

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

6 reacties op “Amsterdam pakt criminaliteit in taxisector aan”

Tjerk Vinckx|15.04.19|13:21

Op 31 mei 2013 stuur ik een mail betreffende dit soort misstanden aan taxiteam@ivv.amsterdam.nl, de heer Wiard Kuné beantwoord de mail op 10 juni 2013 met de gebruikelijke blabla ambtelijke taal. Hoge kosten voor de handhaving en beperkte bevoegdheden van de gemeente enz enz. De oplossing voor de branche en de gemeente zal zijn de TTO organisatie, en besluit: Over specifieke zaken doe ik hier echter geen uitspraak. AMBTELIJKE MAFKETELS !!!!

Holland Taxi Peter Walgreen|15.04.19|17:19

Bla bla bla

Holland Taxi Peter Walgreen|16.04.19|17:27

Dat Bla bla bla geldt natuurlijk voor de meeste ambtenaren en niet voor Tjerk natuurlijk.

Taxi Volendam|17.04.19|13:25

Door de taxiregelgeving in 2000 landelijk te maken, heeft het hele land nu last van het mislukken van dit beleid.
Iedere gemeente kan maar wat aanrotzooien met aanvullende regelgeving, met nul resultaat tot nu toe.
Begin de “overbevissing” aan te pakken zodat er iets te verdienen valt voor een taxiondernemer.
Daarmee stopt de “ondermijnende criminaliteit” vanzelf.
Wanneer je wanbeleid zaait zal je wantoestanden oogsten.
Beter voorbeeld op dit spreekwoord is er niet.

Tity Huisman|19.04.19|04:48

Ze zouden er een documentaire over kunnen maken van hoe de taxiwereld precies in elkaar zit en verschillende taxi ondernemers aan het woord laten van hoe zij het het liefst willen zien.Wantoestanden aanpakken om wildgroei en uitwassen te voorkomen want dit maakt de taxibrance kapot en levert imagoschade op. . .

RS_ Redbaron|04.07.19|10:20

WE zijn 19 jaar verder lieve mensen van de TAXI…. TCA Forever!!!!!!!