Taxibord station

Den Haag stimuleert vraag en aanbod uitstootvrije taxi’s

Taxibord station. Bron: TaxiPro (VK)

De gemeente Den Haag werkt aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in de stad. Ook de taxisector moet daar een bijdrage aan leveren door geleidelijk uitstootvrij te gaan rijden. Daarbij wordt zowel aan het aanbod van als de vraag naar emissievrij taxivervoer gewerkt. 

In 2030 wil de gemeente Den Haag voldoen aan de richtlijnen voor luchtkwaliteit van de wereldgezondheidsorganisatie WHO. Het beleid daarvoor bestaat uit meerdere maatregelen. De gemeente verduurzaamt het eigen wagenpark en vraagt in relevante aanbestedingen zo veel mogelijk naar de inzet van uitstootvrije voertuigen. Dat vertaalt zich onder meer in de 35 waterstoftaxi’s die Noot sinds kort gebruikt voor het wmo-vervoer.

Milieuzone ook voor taxi’s

Ook op andere vlakken wordt aan de luchtkwaliteit gewerkt: een verbod op 2-takt brom- en snorfietsen in de hele stad, inzet op uitstootvrije bevoorrading van winkels en bedrijven in de binnenstad, voorlichtingscampagnes over houtstook en sloopregelingen voor voertuigen die volgens de nieuwe regels te vervuilend zijn. Verder wil Den Haag de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen uitbreiden en moet er een milieuzone voor personenauto’s en bestelwagens komen. 

“De beoogde milieuzone voor personen- en bestelauto’s zal ook voor taxi’s gelden”, legt Rowena Dekker uit. “Daarnaast worden er met de taxiondernemers afspraken gemaakt over elektrisch rijden. Door als gemeente alleen elektrische taxi’s in te huren en in de regel te kiezen voor elektrische bevoorrading, stimuleren we de vraag naar schoon vervoer. Daarnaast stimuleert Den Haag bedrijven en instellingen om elektrische taxi’s te gebruiken voor hun taxivervoer. We brengen de partijen bij elkaar en nodigen ze uit om een intentieverklaring te ondertekenen. Verder wordt onderzocht of elektrsiche taxi’s een eigen plek kunnen krijgen op standplaatsen.”

In gesprek

Over het beleid inzake elektrische en uitstootvrije taxi’s verzorgt Dekker samen met haar collega’s Floris van Elzakker en Jelleke Truijen een workshop tijdens Taxi Expo 2019. “Tijdens de workshop wordt een toelichting gegeven over de maatregelen die Den Haag wil gaan nemen om haar doelstellingen te bereiken. Er is ruimte om met elkaar in gesprek te gaan en te bespreken wat we van elkaar nodig hebben om de overgang naar uitstootvrije taxi’s mogelijk te maken.” Deelname aan Taxi Expo 2019 en de verschillende workshops is gratis voor mensen die werken in de taxibranche of bij overheden.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

8 reacties op “Den Haag stimuleert vraag en aanbod uitstootvrije taxi’s”

Michel Ferket|08.08.19|11:43

Uitsluitend verbieden is geen goede stimulering, als je al van stimulering kan spreken. Het moet voor taxiondernemers namelijk ook betaalbaar zijn (en dat zijn grote elektrische auto’s niet), anders komen er sowieso geen elektrische taxi’s in grote aantallen. Daarvoor moet er veel breder complementaire maatregelen worden genomen. Voor taxi-ondernemers is het financieel nog steeds het meest aantrekkelijk om een diesel te kopen, omdat het bedrag voor BPM-teruggave aanzienlijk veel hoger is.

Michel Ferket|08.08.19|11:45

Dit verschil in bpm-teruggave zou, als aanvullende maatregel, in de vorm van een BPM-compensatie-subsidie uitsluitend aan taxi-ondernemers moeten worden verstrekt voor de aanschaf van elektrische en hybride voertuigen. Voor deze BPM-compensatie-subsidie zou dan bijvoorbeeld een realistische factor van minimaal 20 voor de vermenigingvuldiging op de BPM-teruggave mogen gelden.

Michel Ferket|08.08.19|11:48

Dit verschil in bpm-teruggave zou dan, als aanvullende maatregel, in de vorm van een BPM-compensatie-subsidie aan uitsluitend aan taxi-ondernemers moeten worden verstrekt voor de aanschaf van elektrische en hybride voertuigen. Voor de ze subsidie zou dan bijvoorbeeld een realistische factor van minimaal 20 voor de vermenigingvuldiging op de BPM-teruggave mogen gelden.

Michel Ferket|08.08.19|11:48

Dit verschil in bpm-teruggave zou dan, als aanvullende maatregel, in de vorm van een BPM-compensatie-subsidie aan uitsluitend taxi-ondernemers moeten worden verstrekt voor de aanschaf van elektrische en hybride voertuigen. Voor deze subsidie zou dan bijvoorbeeld een realistische factor van minimaal 20 voor de vermenigingvuldiging op de BPM-teruggave mogen gelden.

Michel Ferket|08.08.19|12:12

eee

Mieke Heijnens|08.08.19|16:55

Waarom word het balletje altijd met geldverslindende maatregelen bij de taxibranche gelegd, LET OP, WERELD PRIMEUR, Belgische uitvinding. Een zonnepaneel van 1,6 vierkante meter produceert van lucht 250 tot 300 liter waterstof per dag, dus m.a.w. de hele wereld is binnen 10 jaar emissievrij, alleen welk land neemt het voortouw en eigenlijk moet dit binnen 2 jaren gerealiseerd moeten zijn.
Niet de gebruiker van fossiele brandstoffen maar de producenten en investeerders moeten aan gepakt worden.

Mieke Heijnens|08.08.19|17:05

Let op iedere E-bike, bromfiets, vrachtauto, bus, auto, zelfs vliegtuigen op waterstof, kat in het bakkie, maar nu komt het verhaal, hoe lang is mijn nieuwe auto op diesel of benzine nog operationeel en wanneer word hij verboden, de evolutie in moderne technieken kent geen grenzen meer, alles schijnt achterhaald te zijn, het gaat te snel, kapitalen worden geïnvesteerd in windmolens en milieuvervuilende accu’s, terwijl het allemaal achterhaald is, de politiek moet haar verantwoording nemen.

Mieke Heijnens|08.08.19|17:13

De politiek moet het verhaal niet bij de afhankelijke gebruiker neer leggen en hem niet ter verantwoording roepen en vooral niet de rekening presenteren. De wereld kan zo mooi zijn, maar de politiek gaat over lijken voor geld, jammer genoeg triest voor woorden.
Er is al bewezen dat het produceren van deze mileuvervuilende accu ’s meer schaad stoffen vrij komen als de moderne dieselmotoren.

OPROEP AAN DE POLITIEK, NEEMT UW VERANTWOORDING.

Den Haag stimuleert vraag en aanbod uitstootvrije taxi’s | TaxiPro