Daklicht taxi, foto: Harold Versteeg | Hollandse Hoogte

Kwaliteit straattaxi Amsterdam is en blijft een probleem

Bron: Harold Versteeg | Hollandse Hoogte(bruikbaar in 2018 en 2019, daarna verboden te gebruiken)

De kwaliteit van de taximarkt in Amsterdam wil maar niet verbeteren. Ook de waardering van de klanten blijft al jaren op een magere voldoende hangen. En het aantal schorsingen en intrekkingen van Taxxxivergunningen neemt toe. Dat zijn enkele bevindingen uit de Taximonitor 2018 van de gemeente Amsterdam.

Het jaarlijkse onderzoek brengt de ontwikkelingen in de Amsterdamse taximarkt in beeld, waarbij de nadruk ligt op de kwaliteit in de opstapmarkt. Deze wordt namelijk al jaren aanvullend gereguleerd met een systeem met Toegelaten Taxi Organisaties, maar tot echte verbeteringen heeft dat nog niet geleid. Het onderzoek over heel 2018 bevestigt dat beeld.

Bestelmarkt steeds groter

Er zijn wel enkele grote veranderingen zichtbaar. Zo wordt de opstapmarkt steeds kleiner; driekwart van het straattaxivervoer in Amsterdam was in 2018 vooraf besteld via met name apps. Een tweede ontwikkeling is dat het aantal elektrische taxi’s hard groeit. Dat is ook geen verrassing: het taxivervoer in de stad moet in 2025 uitstootvrij zijn. Met enerzijds subsidies en anderzijds het geleidelijk uitsluiten van niet ‘schone’ taxi’s op standplaatsen is het onvermijdelijk dat er snel veel elektrische taxi’s bij komen.

Een derde grote ontwikkeling betreft het aantal ingetrokken en geschorste Taxxxivergunningen. Deze zijn nodig om te mogen werken in de opstapmarkt. De groei komt mede doordat de handhaving meer informatiegestuurd is geworden, en meer gericht op zogenaamde hot spots waar veel taxivervoer wordt aangeboden. Tot en met 2015 groeide het aantal Taxxxivergunningen sterk, daarna was het enkele jaren stabiel. In 2018 waren er 3.594 vergunningen; in 2017 waren dat er nog 3.932. De gemeente ziet hierin ook een bevestiging dat de bestelmarkt groeit ten koste van de opstapmarkt, want voor de bestelmarkt is de vergunning niet vereist.

Nog net voldoende

Maar op veel andere punten zit er weinig beweging in. De klanten gaven hun opstaprit in 2018 gemiddeld een 5,9. Dat is beter dan de 4,9 van 2016, maar verder blijft dat cijfer al jaren net onder de 6 hangen. De bestelrit was jarenlang een 5,8 of 5,9 waard; in 2018 hadden de klanten er met een 5,6 nog net een voldoende voor over. Opvallend is wel dat de bestelmarkt als geheel een 7,4 krijgt (2017: 7,7), terwijl de opstapmarkt het met een 5,2 moet doen (vorig jaar een 5,7). De taxibranche als geheel krijgt een 5,7 en ook dat valt binnen de bandbreedte van een half punt waar al sinds 2013 sprake van is.

In 2018 werden meer dan 200 ritten uitgevoerd door mystery guests. Slechts in negentien van die ritten, dus minder dan 10 procent, werd niets verkeerd gedaan door de chauffeur. In maar liefst 40 procent van de gevallen was er sprake van grote overtredingen. Dan gaat het om zaken als omrijden en prijsmanipulatie, terwijl het niet beschikbaar hebben van een ritbon een voorbeeld van een kleine overtreding is. “De mystery guestritten tonen aan dat de kwaliteit van de opstapmarkt structureel onder druk staat”, aldus de monitor.

Gouden vijf

Binnen het TTO-systeem is sprake van de gouden vijf overtredingen waar TTO’s chauffeurs verplicht op moeten sanctioneren, waaronder ritweigering, hinder veroorzaken op de omgeving van de standplaats en het niet hanteren van het wettelijke tarief. Sinds 2015 zijn handhavers steeds minder Rapporten van Bevindingen (RvB’s) voor deze gouden vijf gaan uitschrijven: van 666 in 2015 naar 307 in 2018. Volgens de gemeente komt dit door een andere werkwijze waarbij een RvB niet meer zonder staandehouding wordt geschreven. Het totale aantal RvB’s dat wordt opgemaakt, is redelijk stabiel: van 955 in 2015 via 873 en 1.154 naar 1.071 vorig jaar.

Een van de grootste ergernissen van consumenten is dat taxichauffeurs met name kortere ritten weigeren. Dat probleem is tussen 2013 en 2015 wel in omvang gehalveerd, maar sindsdien is het niet kleiner geworden. Het panel dat wordt geraadpleegd voor de taximonitor gaf aan dat vorig jaar 7 procent van de ritten geweigerd werd.

Meer taxigerelateerde meldingen

Tot slot blijkt dat het aantal taxigerelateerde klachten dat bij de gemeente binnenkomt sinds 2016 licht daalt. Dan gaat het om klachten die direct bij de gemeente binnenkomen, of via het landelijk klachtenmeldpunt voor taxivervoer. Maar er zijn ook de zogenaamde SIA-meldingen door inwoners van de stad, wat staat voor Signalen Informatievoorziening Amsterdam. En het aantal taxigerelateerde SIA-meldingen neemt sinds 2013 toe, van 52 in dat jaar naar 500 in 2018 (al was dat wel net iets minder dan in 2017).

Deze klachten gaan vooral over verkeer- en parkeergedrag, ritweigering, de prijs die voor de rit wordt gerekend en mensen die zich onheus begjegend voelen door taxichauffeurs. Overigens wordt er vanuit die beroepsgroep ook geklaagd. Dan gaat het vaak over het gedrag van andere chauffeurs en de concurrentie binnen de taximarkt. De gemeente noemt het feit dat er steeds meer taxi’s in de stad rijden als mogelijke oorzaak van het gegroeide aantal SIA-meldingen over taxi’s en hun bestuurders.

Ook in 2017 waren de uitkomsten van de Taximonitor Amsterdam niet om over naar huis te schrijven. Overigens wordt het beleid voor de opstapmarkt in Amsterdam medio 2020 aangepast, met als uitgangspunt dat er gelijke regels komen voor de opstapmarkt en de bestelmarkt.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

11 reacties op “Kwaliteit straattaxi Amsterdam is en blijft een probleem”

Peter Vriens|25.11.19|11:45

Over een maand is het vrijgeven van vergunningen 20 jaar geleden.
Hierdoor is er een enorme overcapaciteit aan Taxi’s.
20 jaar regelgeving heeft geen verbetering gegeven, in tegendeel.
Wanneer je niet in een normale diensttijd een behoorlijke omzet kan maken, zal kwaliteit een probleem blijven.
Hoe draai je het vrijgeven vergunningen terug?
Dan zal den Haag toe moeten geven dat het niet werkt en moeten helpen aan verbetering.
De zelfrijdende Uber taxi komt er aan, wordt dat de oplossing?

Bertax Landsmeer|27.11.19|22:02

Hahaha mag ik even lachen, zelfrijdende Taxi,s al la Uber?
Zolang wij niet in staat zijn op zijn minst een Trein op een spoortje onbemand te laten rijden kunnen we daar nog alleen maar van dromen!
De hele infrastructuur moet aangepast worden dus het duurt nog tientallen jaren! En wat kost dat wel niet allemaal?

Laten we nu eens eerst de Taxi en Chauffeur normaliseren en terug vakbekwaam maken en Den Haag moet van die arrogante marktwerkingdroom af!
Want @peter, 20 jaar géén regelgeving meer,

Bertax Landsmeer|27.11.19|22:19

heeft ons alleen maar ellende opgebracht!

Het is werkelijk bizar dat een overheid of lokale overheid al la Amsterdam zich achter zij oren krabt dat na bloed zweet en tranen in 20 jaar deregulering
de ellende eigenlijk nog erger is dan daarvoor.
Daar moest een zelfregulerend pensioensysteem, waar in 1991 een destructieplan voor het eerst geboren werd, en 10 jaar later in 2000, een aanvang had, voot vernietigd worden!

Monopolisme was niet meer gewenst dus laten overspoelen de markt, we zien wel?

Bertax Landsmeer|27.11.19|22:35

Nou het doel is bereikt, dat dan wel, want we hebben een zeeeer vrije markt, met ontelbare Zichzelf taxichauffeur noemende veel schade makende vrije vogels die bijsnabbelen al dan niet via de platform apps en een taximarkt doordrenkt met drugstransporten via Albanese criminelen!
Er moet ergens geld verdient worden nietwaar en een perfect en zeer moeilijk traceerbaar drugtransportsysteem is gecreëerd!

En het gaat niet om grammetjes beste lezers!

Vrije markt toch en je dan afvragen hoe…

Bertax Landsmeer|27.11.19|22:56

Het past natuurlijk allemaal in die Narcostaat stempel die we al hebben maar is ook maar een deeltje van de mislukte deregulering in Taxiland!

Vinden we het dan niet erg, dat door het vrijgeven van een Markt en tussentijdse afschaffing van de vakbekwaamheid, de mensen nu geconfronteerd worden met een onveilige en zeer onvakbekwame
bestuurder, die misschien wel onverzekerd is, misschien net zijn rijbewijs heeft, en totaal geen vakkennis heeft?

Maar ook, wie zit er achter dat stuur?

Bertax Landsmeer|27.11.19|23:10

Zolang je geen waarborgen inbouwt en iedereen zomaar zichzelf kan inschrijven als ZZPer om in de onbeperkte taxiwereld onbekwaam te rotzooien moet je je zelf niet afvragen hoe het nou kan gebeuren dat wat er nu aan de hand is?

Dan moet je als overheid toegeven dat dit fout was, en is, en van je arrogante betweterige houding afstappen!

Het is nog niet te laat en stop eerst met vergunningen uitgeven en breng de markt tot rust!
De bezem erdoor en geef de goede weer toekomstperspectief!

Holland Taxi Peter Walgreen|28.11.19|00:25

Bertax,
Goed verhaal, maar het is helaas een illusie om te denken dat de overheid de megablunders in deze al bijna 20 jaar durende soap zullen toegeven/veranderen.

Stef Bouwhuis|28.11.19|11:43

Allereerst is de klant blij met apps waarbij de prijs van te voren bekend is. Enkele bedrijven in de opstapmarkt hebben die slag gemist. De bedrijven die wel met Apps rijden doen het qua bezettingsgraad veel beter. Uber is bij dit type bedrijven een negatieve prijsvechter, die een veel te lage prijs voert gebaseerd op bijsnabbelaars. Dat moet veranderen. De kosten per kilometer en minuten moet gelijk getrokken worden met de opstapmarkt. De wetgever moet oneigenlijk concurrentie niet toestaan.

Stef Bouwhuis|28.11.19|11:48

De voorste taxi moet klantvriendelijk zorg dragen dat een klant die zich meldt direct een taxi krijgt. Als hij de enige op de standplaats is moet hij de rit aannemen. Maar als het een rit korter dan XX is, dan ‘mag’ de chauffeur de klant begeleiden naar de achterste taxi in de wachtrij, die de rit dan ‘moet’ aannemen. Dat klantvriendelijk zijn moet op getraind worden, want anders zal de opstapmarkt allen maar verder afnemen. De Gemeente moet standplaatsen hierop aanpassen.

Holland Taxi Peter Walgreen|28.11.19|12:47

Stef,
Wat een onzin, als je er als eerste staat moet je deze rit gewoon aannemen en niets anders.

Taxi Volendam|30.11.19|09:45

Er zou toch overal een visgraad opstelling voor de wachtende Taxi’s aangelegd worden, waardoor passagiers zelf hun gewenste taxi kunnen kiezen en het mogelijk is uit de wachtrij weg te rijden.
Waar zijn die toegezegde taxi parkeerplaatsen ?
Waar zijn alle toegezegde verbeteringen uit de taxiwet 2000. Zijn er niet helaas.
Er is verplicht geld gestoken in de mislukte BCT in plaats van reeds in 2000 verkrijgbare app’s, fout van de Taxibranche en ILT die hiermee ingestemd hebben door onkunde .

Kwaliteit straattaxi Amsterdam is en blijft een probleem | TaxiPro
Daklicht taxi, foto: Harold Versteeg | Hollandse Hoogte

Kwaliteit straattaxi Amsterdam is en blijft een probleem

Bron: Harold Versteeg | Hollandse Hoogte(bruikbaar in 2018 en 2019, daarna verboden te gebruiken)

De kwaliteit van de taximarkt in Amsterdam wil maar niet verbeteren. Ook de waardering van de klanten blijft al jaren op een magere voldoende hangen. En het aantal schorsingen en intrekkingen van Taxxxivergunningen neemt toe. Dat zijn enkele bevindingen uit de Taximonitor 2018 van de gemeente Amsterdam.

Het jaarlijkse onderzoek brengt de ontwikkelingen in de Amsterdamse taximarkt in beeld, waarbij de nadruk ligt op de kwaliteit in de opstapmarkt. Deze wordt namelijk al jaren aanvullend gereguleerd met een systeem met Toegelaten Taxi Organisaties, maar tot echte verbeteringen heeft dat nog niet geleid. Het onderzoek over heel 2018 bevestigt dat beeld.

Bestelmarkt steeds groter

Er zijn wel enkele grote veranderingen zichtbaar. Zo wordt de opstapmarkt steeds kleiner; driekwart van het straattaxivervoer in Amsterdam was in 2018 vooraf besteld via met name apps. Een tweede ontwikkeling is dat het aantal elektrische taxi’s hard groeit. Dat is ook geen verrassing: het taxivervoer in de stad moet in 2025 uitstootvrij zijn. Met enerzijds subsidies en anderzijds het geleidelijk uitsluiten van niet ‘schone’ taxi’s op standplaatsen is het onvermijdelijk dat er snel veel elektrische taxi’s bij komen.

Een derde grote ontwikkeling betreft het aantal ingetrokken en geschorste Taxxxivergunningen. Deze zijn nodig om te mogen werken in de opstapmarkt. De groei komt mede doordat de handhaving meer informatiegestuurd is geworden, en meer gericht op zogenaamde hot spots waar veel taxivervoer wordt aangeboden. Tot en met 2015 groeide het aantal Taxxxivergunningen sterk, daarna was het enkele jaren stabiel. In 2018 waren er 3.594 vergunningen; in 2017 waren dat er nog 3.932. De gemeente ziet hierin ook een bevestiging dat de bestelmarkt groeit ten koste van de opstapmarkt, want voor de bestelmarkt is de vergunning niet vereist.

Nog net voldoende

Maar op veel andere punten zit er weinig beweging in. De klanten gaven hun opstaprit in 2018 gemiddeld een 5,9. Dat is beter dan de 4,9 van 2016, maar verder blijft dat cijfer al jaren net onder de 6 hangen. De bestelrit was jarenlang een 5,8 of 5,9 waard; in 2018 hadden de klanten er met een 5,6 nog net een voldoende voor over. Opvallend is wel dat de bestelmarkt als geheel een 7,4 krijgt (2017: 7,7), terwijl de opstapmarkt het met een 5,2 moet doen (vorig jaar een 5,7). De taxibranche als geheel krijgt een 5,7 en ook dat valt binnen de bandbreedte van een half punt waar al sinds 2013 sprake van is.

In 2018 werden meer dan 200 ritten uitgevoerd door mystery guests. Slechts in negentien van die ritten, dus minder dan 10 procent, werd niets verkeerd gedaan door de chauffeur. In maar liefst 40 procent van de gevallen was er sprake van grote overtredingen. Dan gaat het om zaken als omrijden en prijsmanipulatie, terwijl het niet beschikbaar hebben van een ritbon een voorbeeld van een kleine overtreding is. “De mystery guestritten tonen aan dat de kwaliteit van de opstapmarkt structureel onder druk staat”, aldus de monitor.

Gouden vijf

Binnen het TTO-systeem is sprake van de gouden vijf overtredingen waar TTO’s chauffeurs verplicht op moeten sanctioneren, waaronder ritweigering, hinder veroorzaken op de omgeving van de standplaats en het niet hanteren van het wettelijke tarief. Sinds 2015 zijn handhavers steeds minder Rapporten van Bevindingen (RvB’s) voor deze gouden vijf gaan uitschrijven: van 666 in 2015 naar 307 in 2018. Volgens de gemeente komt dit door een andere werkwijze waarbij een RvB niet meer zonder staandehouding wordt geschreven. Het totale aantal RvB’s dat wordt opgemaakt, is redelijk stabiel: van 955 in 2015 via 873 en 1.154 naar 1.071 vorig jaar.

Een van de grootste ergernissen van consumenten is dat taxichauffeurs met name kortere ritten weigeren. Dat probleem is tussen 2013 en 2015 wel in omvang gehalveerd, maar sindsdien is het niet kleiner geworden. Het panel dat wordt geraadpleegd voor de taximonitor gaf aan dat vorig jaar 7 procent van de ritten geweigerd werd.

Meer taxigerelateerde meldingen

Tot slot blijkt dat het aantal taxigerelateerde klachten dat bij de gemeente binnenkomt sinds 2016 licht daalt. Dan gaat het om klachten die direct bij de gemeente binnenkomen, of via het landelijk klachtenmeldpunt voor taxivervoer. Maar er zijn ook de zogenaamde SIA-meldingen door inwoners van de stad, wat staat voor Signalen Informatievoorziening Amsterdam. En het aantal taxigerelateerde SIA-meldingen neemt sinds 2013 toe, van 52 in dat jaar naar 500 in 2018 (al was dat wel net iets minder dan in 2017).

Deze klachten gaan vooral over verkeer- en parkeergedrag, ritweigering, de prijs die voor de rit wordt gerekend en mensen die zich onheus begjegend voelen door taxichauffeurs. Overigens wordt er vanuit die beroepsgroep ook geklaagd. Dan gaat het vaak over het gedrag van andere chauffeurs en de concurrentie binnen de taximarkt. De gemeente noemt het feit dat er steeds meer taxi’s in de stad rijden als mogelijke oorzaak van het gegroeide aantal SIA-meldingen over taxi’s en hun bestuurders.

Ook in 2017 waren de uitkomsten van de Taximonitor Amsterdam niet om over naar huis te schrijven. Overigens wordt het beleid voor de opstapmarkt in Amsterdam medio 2020 aangepast, met als uitgangspunt dat er gelijke regels komen voor de opstapmarkt en de bestelmarkt.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

11 reacties op “Kwaliteit straattaxi Amsterdam is en blijft een probleem”

Peter Vriens|25.11.19|11:45

Over een maand is het vrijgeven van vergunningen 20 jaar geleden.
Hierdoor is er een enorme overcapaciteit aan Taxi’s.
20 jaar regelgeving heeft geen verbetering gegeven, in tegendeel.
Wanneer je niet in een normale diensttijd een behoorlijke omzet kan maken, zal kwaliteit een probleem blijven.
Hoe draai je het vrijgeven vergunningen terug?
Dan zal den Haag toe moeten geven dat het niet werkt en moeten helpen aan verbetering.
De zelfrijdende Uber taxi komt er aan, wordt dat de oplossing?

Bertax Landsmeer|27.11.19|22:02

Hahaha mag ik even lachen, zelfrijdende Taxi,s al la Uber?
Zolang wij niet in staat zijn op zijn minst een Trein op een spoortje onbemand te laten rijden kunnen we daar nog alleen maar van dromen!
De hele infrastructuur moet aangepast worden dus het duurt nog tientallen jaren! En wat kost dat wel niet allemaal?

Laten we nu eens eerst de Taxi en Chauffeur normaliseren en terug vakbekwaam maken en Den Haag moet van die arrogante marktwerkingdroom af!
Want @peter, 20 jaar géén regelgeving meer,

Bertax Landsmeer|27.11.19|22:19

heeft ons alleen maar ellende opgebracht!

Het is werkelijk bizar dat een overheid of lokale overheid al la Amsterdam zich achter zij oren krabt dat na bloed zweet en tranen in 20 jaar deregulering
de ellende eigenlijk nog erger is dan daarvoor.
Daar moest een zelfregulerend pensioensysteem, waar in 1991 een destructieplan voor het eerst geboren werd, en 10 jaar later in 2000, een aanvang had, voot vernietigd worden!

Monopolisme was niet meer gewenst dus laten overspoelen de markt, we zien wel?

Bertax Landsmeer|27.11.19|22:35

Nou het doel is bereikt, dat dan wel, want we hebben een zeeeer vrije markt, met ontelbare Zichzelf taxichauffeur noemende veel schade makende vrije vogels die bijsnabbelen al dan niet via de platform apps en een taximarkt doordrenkt met drugstransporten via Albanese criminelen!
Er moet ergens geld verdient worden nietwaar en een perfect en zeer moeilijk traceerbaar drugtransportsysteem is gecreëerd!

En het gaat niet om grammetjes beste lezers!

Vrije markt toch en je dan afvragen hoe…

Bertax Landsmeer|27.11.19|22:56

Het past natuurlijk allemaal in die Narcostaat stempel die we al hebben maar is ook maar een deeltje van de mislukte deregulering in Taxiland!

Vinden we het dan niet erg, dat door het vrijgeven van een Markt en tussentijdse afschaffing van de vakbekwaamheid, de mensen nu geconfronteerd worden met een onveilige en zeer onvakbekwame
bestuurder, die misschien wel onverzekerd is, misschien net zijn rijbewijs heeft, en totaal geen vakkennis heeft?

Maar ook, wie zit er achter dat stuur?

Bertax Landsmeer|27.11.19|23:10

Zolang je geen waarborgen inbouwt en iedereen zomaar zichzelf kan inschrijven als ZZPer om in de onbeperkte taxiwereld onbekwaam te rotzooien moet je je zelf niet afvragen hoe het nou kan gebeuren dat wat er nu aan de hand is?

Dan moet je als overheid toegeven dat dit fout was, en is, en van je arrogante betweterige houding afstappen!

Het is nog niet te laat en stop eerst met vergunningen uitgeven en breng de markt tot rust!
De bezem erdoor en geef de goede weer toekomstperspectief!

Holland Taxi Peter Walgreen|28.11.19|00:25

Bertax,
Goed verhaal, maar het is helaas een illusie om te denken dat de overheid de megablunders in deze al bijna 20 jaar durende soap zullen toegeven/veranderen.

Stef Bouwhuis|28.11.19|11:43

Allereerst is de klant blij met apps waarbij de prijs van te voren bekend is. Enkele bedrijven in de opstapmarkt hebben die slag gemist. De bedrijven die wel met Apps rijden doen het qua bezettingsgraad veel beter. Uber is bij dit type bedrijven een negatieve prijsvechter, die een veel te lage prijs voert gebaseerd op bijsnabbelaars. Dat moet veranderen. De kosten per kilometer en minuten moet gelijk getrokken worden met de opstapmarkt. De wetgever moet oneigenlijk concurrentie niet toestaan.

Stef Bouwhuis|28.11.19|11:48

De voorste taxi moet klantvriendelijk zorg dragen dat een klant die zich meldt direct een taxi krijgt. Als hij de enige op de standplaats is moet hij de rit aannemen. Maar als het een rit korter dan XX is, dan ‘mag’ de chauffeur de klant begeleiden naar de achterste taxi in de wachtrij, die de rit dan ‘moet’ aannemen. Dat klantvriendelijk zijn moet op getraind worden, want anders zal de opstapmarkt allen maar verder afnemen. De Gemeente moet standplaatsen hierop aanpassen.

Holland Taxi Peter Walgreen|28.11.19|12:47

Stef,
Wat een onzin, als je er als eerste staat moet je deze rit gewoon aannemen en niets anders.

Taxi Volendam|30.11.19|09:45

Er zou toch overal een visgraad opstelling voor de wachtende Taxi’s aangelegd worden, waardoor passagiers zelf hun gewenste taxi kunnen kiezen en het mogelijk is uit de wachtrij weg te rijden.
Waar zijn die toegezegde taxi parkeerplaatsen ?
Waar zijn alle toegezegde verbeteringen uit de taxiwet 2000. Zijn er niet helaas.
Er is verplicht geld gestoken in de mislukte BCT in plaats van reeds in 2000 verkrijgbare app’s, fout van de Taxibranche en ILT die hiermee ingestemd hebben door onkunde .