Dennis Wiersma
Monitor Leerlingenvervoer

Minister Wiersma: ‘Halveer reistijd leerlingen aangepast vervoer’

Minister Dennis Wiersma vind het onacceptabel dat gemeenten geen goed beeld hebben van de gemiddelde reistijd van het leerlingenvervoer. Foto: ©RVD Ð Valerie Kuypers en Martijn Beekman

De maximale reistijd van leerlingen in het aangepast vervoer moet teruggebracht worden naar 45 minuten. Ook moeten gemeenten beter in beeld gaan brengen wat de huidige gemiddelde reistijd is. Dat schrijft minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer, naar aanleiding van de Monitor Leerlingenvervoer. “Ik vind het niet acceptabel dat de reistijd bij de meeste gemeenten niet bekend is.”

De minister noemt het ‘zorgelijk’ dat veel gemeenten niet op de hoogte zijn van de gemiddelde reistijd van de leerlingen. “De lange reistijd is, naast een tekort aan chauffeurs, één van de grootste knelpunten in het leerlingenvervoer. Ik verwacht van gemeenten dat zij dit wel in beeld gaan brengen.”

De gemeenten die wel op de hoogte zijn van de reistijd, melden een reistijd van gemiddeld vijftig minuten, zo wordt geconcludeerd in de monitor. Hoewel dat binnen de huidige maximale reistijd is die in de modelverordening van de VNG is opgenomen (maximaal negentig minuten), is het meer dan het uitgesproken streven van minister Wiersma van maximaal 45 minuten voor een enkele reis. “Ik heb al meerdere malen aangegeven dat ik de maximale reistijd enkele reis wil terugbrengen naar 45 minuten, tenzij dat gezien de afstand tot de school niet mogelijk is. Ik ben daarom met de VNG in gesprek om de maximale reistijd enkele reis van negentig minuten die nu in de modelverordening staat, aan te passen”, zo staat in de brief.

Ook al heeft de modelverordening geen juridische status (het is een richtlijn), toch blijkt uit de monitor dat driekwart van de gemeenten bij het opstellen van nieuwe verordening de VNG-modelverordening als basis gebruikt. “Vooruitlopend op de gewenste aanpassing van de modelverordening gaat de VNG op mijn verzoek een aantal gemeenten benaderen om alvast met een kortere reistijd te gaan werken. Uiteraard met uitzondering van scholen die vanwege hun grote spreiding of hun landelijke ligging een langere reistijd nodig hebben.”

Samenwerking gemeenten

Verder is Wiersma in de brief aan de Kamer lovend over de ontwikkeling dat gemeenten vaker de samenwerking opzoeken. “Zeker voor kleinere gemeenten is het efficiënt om samen op te trekken. Zowel wat betreft de procedure als in de uitvoering, omdat door schaalvoordelen ritten kunnen worden gecombineerd. Hierdoor kunnen chauffeurs ook betere arbeidsvoorwaarden en langere werktijden krijgen.”

Het is volgens de minister dan ook een positieve trend dat zeventig procent van de gemeenten het leerlingenvervoer inmiddels gecombineerd aanbesteedt met ander doelgroepenvervoer. “Dit is in de uitvoering een voordeel voor de vervoerder, omdat personeel en het materieel ingezet kan worden voor alle doelgroepen. Zeker in deze tijd van schaarste aan chauffeurs is dit heel belangrijk. Hopelijk breidt zich dit nog de komende tijd uit”, spreekt Wiersma de wens uit.

Beter klachtenloket

Minder te spreken is de minister over het gebrekkige zicht dat gemeenten hebben op klachten en klanttevredenheid. Zijn dringende advies is dat gemeenten niet alleen bij de aanbesteding van het leerlingenvervoer of aan het eind van de opdracht met vervoerders in gesprek gaan, maar ook in de periode daartussen. Dit geeft meer mogelijkheden om bij te sturen in het beleid. “Ouders en leerlingen moeten in ieder geval een duidelijk loket hebben waar ze terecht kunnen bij klachten over het vervoer”, vindt hij. “Ik verwacht
dat iedere gemeente dit heeft of anders zo snel mogelijk gaat regelen. Dit zal ik ook meenemen bij de mogelijkheden om toezicht te houden.”

Schooljaar 2021/2022

De Monitor Leerlingenvervoer brengt de huidige omvang van het leerlingenvervoer in Nederland in beeld. De meting is in het najaar van 2022 uitgevoerd onder Nederlandse gemeenten en betreft het schooljaar 2021/2022. Uit de monitor blijkt dat het aantal leerlingen dat gebruikt maakt van een gemeentelijke vervoersvoorziening, gestegen is met 2,9 procent sinds de laatste meting van het schooljaar 2016/2017. Naast deze monitor loopt er momenteel ook nog een onderzoek onder ouders naar de kwaliteit van het leerlingenvervoer.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Marloes Kanselaar

8 reacties op “Minister Wiersma: ‘Halveer reistijd leerlingen aangepast vervoer’”

Jan Ollefers|30.12.22|21:32

Wat een pannenkoek weet echt niet waar hij het over hebt.wel eens in de spits gereden in ons werk gebied Rotterdam voorne en putten.

Fred Perquin|30.12.22|22:12

Wereldvreemd figuur…snap niet hoe dat soort mensen op zo’n plek komen.

Marco van der Spek-Stikkelorum|31.12.22|08:37

Het is volstrekt logisch dat dit gebeurd. De gemiddelde beleidsmaker heeft geen goed inzicht in de werkelijke praktijk van alledag. De leerling die als eerste in het gecombineerde vervoer instapt zit zo wie zo langer in het voertuig ongeacht de afstand. Daarom klopt de generieke aanname ook niet. Het zou moeten gaan om de maximale vermeerdering van de reistijd van de werkelijke afstand van de leerling. Gecombineerd aanbesteden wordt ook overschat gezien de ongelijke verhouding tussen wmo en llv

Peter Vriens|31.12.22|14:46

Het is een kwestie van Prioriteit, waar geeft de overheid je belasting geld aan uit?
Aan bodemloze putten, of nuttige zaken.
Dat eerste schijnt belangrijker te zijn.
Zolang we geen juiste keuze’s maken zal dit zo blijven.
20 jaar aanbestedingen in het schoolvervoer is geen succes geweest.
Dit heeft gebracht waar we nu zijn, de aanbieder die het goedkoopst is met zijn offerte, (op papier wel te verstaan) die wint.
De kinderen zijn de verliezers .

Stef Bouwhuis|05.01.23|12:32

Het is waanzin dat zo’n bewindsman politieke mooie verhaaltjes gaat vertellen over een ideëel beeld over een mogelijke verkorting van de reistijd. Als de prijs per rit verdubbeld wordt kunnen er in theorie tweemaal zoveel voertuigen ingezet worden en kan de reistijd korter; anders niet.

Tjeerd Warring|05.01.23|13:34

Als iets 100 % kost kan je het niet voor 50 % laten uitvoeren
Te weinig chauffeurs komt door te laag salaris.
Kinderen naar scholen laten gaan die dichter bij hun woon adres zijn.

.

Yvon Trigallez|05.01.23|14:41

Mogelijke oplossingen kunnen ook samen met de scholen worden gezocht, meer of betere schoollocaties, andere schooltijden?
Een vergunning afgeven voor schoolbusjes om op busbanen te mogen rijden in de spits e.d. kan ook een oplossing zijn. Meer auto’s op de weg betekent ook langere reistijden.
Wanneer al zo’n lange tijd een tekort is aan chauffeurs, ben je als ouder blij dat je kind in ieder geval naar school wordt vervoerd, toch?!

Theo Hoogmoed|06.01.23|19:49

Laat deze minister zelf eens meerijden dan weet hij ook dat dit onmogelijk is.
Door een tekort aan chauffeurs is dit een belachelijk idee.
Theoretisch is dat makkelijk gezegd, maar de praktijk is een ander verhaal.

Minister Wiersma: ‘Halveer reistijd leerlingen aangepast vervoer’ | TaxiPro
Dennis Wiersma
Monitor Leerlingenvervoer

Minister Wiersma: ‘Halveer reistijd leerlingen aangepast vervoer’

Minister Dennis Wiersma vind het onacceptabel dat gemeenten geen goed beeld hebben van de gemiddelde reistijd van het leerlingenvervoer. Foto: ©RVD Ð Valerie Kuypers en Martijn Beekman

De maximale reistijd van leerlingen in het aangepast vervoer moet teruggebracht worden naar 45 minuten. Ook moeten gemeenten beter in beeld gaan brengen wat de huidige gemiddelde reistijd is. Dat schrijft minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer, naar aanleiding van de Monitor Leerlingenvervoer. “Ik vind het niet acceptabel dat de reistijd bij de meeste gemeenten niet bekend is.”

De minister noemt het ‘zorgelijk’ dat veel gemeenten niet op de hoogte zijn van de gemiddelde reistijd van de leerlingen. “De lange reistijd is, naast een tekort aan chauffeurs, één van de grootste knelpunten in het leerlingenvervoer. Ik verwacht van gemeenten dat zij dit wel in beeld gaan brengen.”

De gemeenten die wel op de hoogte zijn van de reistijd, melden een reistijd van gemiddeld vijftig minuten, zo wordt geconcludeerd in de monitor. Hoewel dat binnen de huidige maximale reistijd is die in de modelverordening van de VNG is opgenomen (maximaal negentig minuten), is het meer dan het uitgesproken streven van minister Wiersma van maximaal 45 minuten voor een enkele reis. “Ik heb al meerdere malen aangegeven dat ik de maximale reistijd enkele reis wil terugbrengen naar 45 minuten, tenzij dat gezien de afstand tot de school niet mogelijk is. Ik ben daarom met de VNG in gesprek om de maximale reistijd enkele reis van negentig minuten die nu in de modelverordening staat, aan te passen”, zo staat in de brief.

Ook al heeft de modelverordening geen juridische status (het is een richtlijn), toch blijkt uit de monitor dat driekwart van de gemeenten bij het opstellen van nieuwe verordening de VNG-modelverordening als basis gebruikt. “Vooruitlopend op de gewenste aanpassing van de modelverordening gaat de VNG op mijn verzoek een aantal gemeenten benaderen om alvast met een kortere reistijd te gaan werken. Uiteraard met uitzondering van scholen die vanwege hun grote spreiding of hun landelijke ligging een langere reistijd nodig hebben.”

Samenwerking gemeenten

Verder is Wiersma in de brief aan de Kamer lovend over de ontwikkeling dat gemeenten vaker de samenwerking opzoeken. “Zeker voor kleinere gemeenten is het efficiënt om samen op te trekken. Zowel wat betreft de procedure als in de uitvoering, omdat door schaalvoordelen ritten kunnen worden gecombineerd. Hierdoor kunnen chauffeurs ook betere arbeidsvoorwaarden en langere werktijden krijgen.”

Het is volgens de minister dan ook een positieve trend dat zeventig procent van de gemeenten het leerlingenvervoer inmiddels gecombineerd aanbesteedt met ander doelgroepenvervoer. “Dit is in de uitvoering een voordeel voor de vervoerder, omdat personeel en het materieel ingezet kan worden voor alle doelgroepen. Zeker in deze tijd van schaarste aan chauffeurs is dit heel belangrijk. Hopelijk breidt zich dit nog de komende tijd uit”, spreekt Wiersma de wens uit.

Beter klachtenloket

Minder te spreken is de minister over het gebrekkige zicht dat gemeenten hebben op klachten en klanttevredenheid. Zijn dringende advies is dat gemeenten niet alleen bij de aanbesteding van het leerlingenvervoer of aan het eind van de opdracht met vervoerders in gesprek gaan, maar ook in de periode daartussen. Dit geeft meer mogelijkheden om bij te sturen in het beleid. “Ouders en leerlingen moeten in ieder geval een duidelijk loket hebben waar ze terecht kunnen bij klachten over het vervoer”, vindt hij. “Ik verwacht
dat iedere gemeente dit heeft of anders zo snel mogelijk gaat regelen. Dit zal ik ook meenemen bij de mogelijkheden om toezicht te houden.”

Schooljaar 2021/2022

De Monitor Leerlingenvervoer brengt de huidige omvang van het leerlingenvervoer in Nederland in beeld. De meting is in het najaar van 2022 uitgevoerd onder Nederlandse gemeenten en betreft het schooljaar 2021/2022. Uit de monitor blijkt dat het aantal leerlingen dat gebruikt maakt van een gemeentelijke vervoersvoorziening, gestegen is met 2,9 procent sinds de laatste meting van het schooljaar 2016/2017. Naast deze monitor loopt er momenteel ook nog een onderzoek onder ouders naar de kwaliteit van het leerlingenvervoer.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Marloes Kanselaar

8 reacties op “Minister Wiersma: ‘Halveer reistijd leerlingen aangepast vervoer’”

Jan Ollefers|30.12.22|21:32

Wat een pannenkoek weet echt niet waar hij het over hebt.wel eens in de spits gereden in ons werk gebied Rotterdam voorne en putten.

Fred Perquin|30.12.22|22:12

Wereldvreemd figuur…snap niet hoe dat soort mensen op zo’n plek komen.

Marco van der Spek-Stikkelorum|31.12.22|08:37

Het is volstrekt logisch dat dit gebeurd. De gemiddelde beleidsmaker heeft geen goed inzicht in de werkelijke praktijk van alledag. De leerling die als eerste in het gecombineerde vervoer instapt zit zo wie zo langer in het voertuig ongeacht de afstand. Daarom klopt de generieke aanname ook niet. Het zou moeten gaan om de maximale vermeerdering van de reistijd van de werkelijke afstand van de leerling. Gecombineerd aanbesteden wordt ook overschat gezien de ongelijke verhouding tussen wmo en llv

Peter Vriens|31.12.22|14:46

Het is een kwestie van Prioriteit, waar geeft de overheid je belasting geld aan uit?
Aan bodemloze putten, of nuttige zaken.
Dat eerste schijnt belangrijker te zijn.
Zolang we geen juiste keuze’s maken zal dit zo blijven.
20 jaar aanbestedingen in het schoolvervoer is geen succes geweest.
Dit heeft gebracht waar we nu zijn, de aanbieder die het goedkoopst is met zijn offerte, (op papier wel te verstaan) die wint.
De kinderen zijn de verliezers .

Stef Bouwhuis|05.01.23|12:32

Het is waanzin dat zo’n bewindsman politieke mooie verhaaltjes gaat vertellen over een ideëel beeld over een mogelijke verkorting van de reistijd. Als de prijs per rit verdubbeld wordt kunnen er in theorie tweemaal zoveel voertuigen ingezet worden en kan de reistijd korter; anders niet.

Tjeerd Warring|05.01.23|13:34

Als iets 100 % kost kan je het niet voor 50 % laten uitvoeren
Te weinig chauffeurs komt door te laag salaris.
Kinderen naar scholen laten gaan die dichter bij hun woon adres zijn.

.

Yvon Trigallez|05.01.23|14:41

Mogelijke oplossingen kunnen ook samen met de scholen worden gezocht, meer of betere schoollocaties, andere schooltijden?
Een vergunning afgeven voor schoolbusjes om op busbanen te mogen rijden in de spits e.d. kan ook een oplossing zijn. Meer auto’s op de weg betekent ook langere reistijden.
Wanneer al zo’n lange tijd een tekort is aan chauffeurs, ben je als ouder blij dat je kind in ieder geval naar school wordt vervoerd, toch?!

Theo Hoogmoed|06.01.23|19:49

Laat deze minister zelf eens meerijden dan weet hij ook dat dit onmogelijk is.
Door een tekort aan chauffeurs is dit een belachelijk idee.
Theoretisch is dat makkelijk gezegd, maar de praktijk is een ander verhaal.