ANP - Leerlingenvervoer
Personeelstekort

College Helmond over leerlingenvervoer: ‘Vervoer organiseren steeds complexer’

Leerlingen worden per taxibus naar school gebracht. Foto ter illustratie.Foto: ANP/Arie Kievit

Volgens het college van burgemeester en wethouders (B&W) in de gemeente Helmond, is het organiseren van vervoer steeds complexer. Dat schrijft het college in een reactie op schriftelijke vragen, die zijn ingediend door de lokale partijen Lokaal sterk en Helder Helmond omtrent het leerlingenvervoer. 

Volgens Anja Spierings (Lokaal Sterk) en Louis van de Werf (Helder Helmond) verloopt het leerlingenvervoer in de gemeente Helmond niet altijd florisant. “Wij ontvingen diverse signalen over problemen rondom het leerlingenvervoer”, schrijft het tweetal daarover. “Dit heeft gevolgen voor de zeer kwetsbare groep kinderen en hun ouders/verzorgers.”

Overschrijding maximale reistijd

Reden genoeg voor de twee lokale volksvertegenwoordigers om aan de bel te trekken en schriftelijke vragen hierover in te dienen. Zo wilde het tweetal onder meer van het college weten of ze bekend zijn met het feit dat de maximale reistijd weleens wordt overschreden. “Ja, wij zijn bekend met het signaal dat er in enkele gevallen overschrijding van de maximale reistijd heeft plaatsgevonden”, zegt het college daarover. “Er is landelijk sprake van een groot personeelstekort. De door ons gecontracteerde vervoerder kampt hier inmiddels ook mee. Dit signaal is met de vervoerder besproken. Om ervoor te zorgen dat het vervoer wordt gecontinueerd, onderzoekt de vervoerder de mogelijkheid tot het combineren/samenvoegen van (bepaalde) ritten.”

Reserve-capaciteit

Vervoersbedrijf Munckhof, dat in de gemeente Helmond het leerlingenvervoer uitvoert, erkent de problemen. Communicatiemanager Bas de Smit wijst daarbij nadrukkelijk richting het huidige chauffeurstekort. “We hadden altijd reserve-capaciteit aan chauffeurs om ziektes en verlof op te vangen”, zegt hij tegenover het Brabants Dagblad. Volgens de krant zijn die reserves er nu niet wegens een tekort aan chauffeurs. “Daardoor moeten we een keuze maken tussen ‘iets minder rust en regelmaat’ of niet rijden. Het betekent dat er soms een andere chauffeur, een andere route of een iets andere volgorde van ophalen is. We snappen dat de kinderen nu minder rustig zijn als ze binnenkomen. Niemand wil dat dingen veranderen. Zeker niet bij deze kinderen.”

Structuur en duidelijkheid

Volgens de twee raadsleden gebeurt het al dat sommige ritten op bepaalde momenten worden samengevoegd, als gevolg van personeelstekorten en kostenbesparing. “Hierdoor is het al diverse keren voortgekomen dat kinderen niet weten met welke bus ze mee moeten en deze kinderen dus volledig in paniek raken”, zo stellen Spierings en Van de Werf. Het tweetal wil daarom weten of hier iets aan gedaan kan worden. “Het uitgangspunt is om de ritten te rijden met vaste chauffeurs”, zo reageert het college. “Echter, in de huidige tijd (krapte op de arbeidsmarkt, ziekteverzuim en personeelstekort) is het organiseren van vervoer steeds complexer. Wij zijn ons ervan bewust dat kinderen in het leerlingenvervoer een groot belang hebben bij structuur en duidelijkheid, daar streven we naar. Ook de vervoerder is zich hiervan bewust.”

Nieuwe aanbesteding

Tot slot laat het college aan de gemeenteraad weten dat er dit jaar een nieuwe aanbesteding op de rol staat, voor wat betreft het leerlingenvervoer. Het contract met Munckhof loopt tot 1 augustus 2023. Het gemeentelijk bestuur van Helmond voelt er echter niks voor om met een andere vervoerder in zee te gaan. “Nu er sprake is van algehele personeelskrapte is het veranderen van vervoerder risicovol. Zo biedt het aangaan van een nieuwe overeenkomst geen garantie op kwalitatieve continuering van het leerlingenvervoer.”

“Daarnaast brengt de overgangsperiode bij wisseling van contractpartner gevolgen met zich mee. Het betekent dat zowel de leerlingen als ouders/verzorgers moeten wennen aan de werkwijze van een nieuwe vervoerder (en diens chauffeurs). Dit geldt ook voor wijzigingen van de interne structuur en werkafspraken binnen de gemeente Helmond. Juist in deze tijd is structuur en stabiliteit voor kinderen in het leerlingenvervoer van groot belang. Door te investeren in de samenwerking en relatie met de bestaande vervoerder dragen we hieraan bij”, zo besluit het college.

Lees ook:

Auteur: Olivier Smits

Olivier Smits is de vaste redacteur van TaxiPro.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.