Betty de Boer, VVD, Kamerlid

Kamer wil tóch experimenten met taxi’s op gele kentekens

Foto: ANP

Ondanks het stoppen van de dienst UberPop, heeft de lobby van Uber in politiek Den Haag nog altijd grote invloed. De taxi-app wil ervoor zorgen dat iedereen zonder noemenswaardige drempel taxi-ondernemer kan worden voor UberX, het liefst met zijn eigen auto. De blauwe kentekenplaat en de aanschaf van een Boordcomputer Taxi werken drempelverhogend; veel particulieren willen dat immers niet op en in hun auto. Hoewel staatssecretaris Sharon Dijksma onlangs de Tweede Kamer liet weten dat er volop innovatie binnen de huidige taxiwet mogelijk is en dat er geen noodzaak is die aan te passen, wil de VVD dat er alsnog ruimte wordt gecreëerd voor het loslaten van de plicht tot het voeren van de blauwe kentekenplaten. En dat er wordt gekeken of een app ook kan functioneren als BCT.

VVD heeft daartoe woensdagavond een motie ingediend, daarbij ondersteund door de PvdA, GroenLinks, D66 en het CDA.

Experimenten

“Ik heb me sterk gemaakt voor meer mogelijkheden voor meer experimenten, maar ook lagere kosten voor de ondernemersvergunning of op termijn zelfs afschaffing hier van”, licht De Boer toe. “De VVD wil dat er écht ruimte wordt gecreëerd voor experimenten, bijvoorbeeld door het loslaten van de plicht tot het dragen van de blauwe kentekenplaat, het meerijdprincipe en de inzet van taxi’s op OV-lijnen.”

De VVD stelt daarom voor om het nieuwe kennisplatform dat zich gaat richten op wat mogelijk is binnen bestaande regels, ook in te zetten als verzamelplaats voor initiatieven die niet binnen bestaande regels mogelijk zijn. “Voor die initiatieven moet dan experimenteerruimte geboden worden”, vindt De Boer. “Het richt zich nu alleen op initiatieven die binnen de huidige wet- en regelgeving passen.”

Lokaal bestuur

Tijdens het debat op woensdagavond had de staatssecretaris weinig keus dan meegaan met de fracties. “Ik heb ‘ja’ gezegd tegen de mogelijkheid van experimenten, ook als ze buiten de bestaande regelgeving gaan”, zei de staatssecretaris. “De motie is ondersteuning van huidig beleid.”

Tijdens een commissievergadering vorige week gaf ze daarbij aan dat dit alleen besproken zou kunnen worden, als een lokaal bestuur, zoals wethouders en burgemeesters, dit nadrukkelijk zouden wensen. En in haar Kamerbrief was haar standpunt dat nieuwe diensten zoals UberX, Abel en Blablacar niet belemmerd worden door de taxiwet. Er was volgens haar dan ook geen noodzaak om experimenten te houden of de taxiwet aan te passen, bijvoorbeeld om taxivervoer op gele kentekenplaten mogelijk te maken; een grote wens van Uber.

Taxi-ondernemersvergunning

Naast de mogelijkheid tot taxivervoer op gele kentekenplaten, wil de VVD ook dat de kosten van de taxi-ondernemersvergunning fors omlaag gaan, of dat het papiertje zelfs helemaal afgeschaft wordt. En dat is iets waar de sector in de toekomst zeker rekening mee moet gaan houden. Want de huidige 1443 euro die betaald moet worden aan Kiwa Register BV om een checklistje af te vinken, is ongekend veel. Net als het tarief van 130 euro voor een simpele chauffeurskaart. Hoewel de taxibranche al sinds 2012 luidkeels protesteert tegen de ongekend hoge Kiwa-tarieven, is de Kamer (mede door de Uber-lobby) nu eindelijk ook wakker geworden.

“De kosten voor de taxi-ondernemersvergunning zijn onderdeel van een brede herziening die gepland staat voor de tweede helft van 2016”, kondigde Dijksma aan. “Daarin wordt ook de toegevoegde waarde van de ondernemersvergunning bekeken. Een eventuele afschaffing ervan zou per 1 januari 2018 in kunnen gaan.”

App als BCT

Een andere grote drempel om taxi-ondernemer (of UberX-chauffeur) te worden is op dit moment ook nog de Boordcomputer Taxi. Zo’n apparaat kost ongeveer 1500 euro om in te laten bouwen in een voertuig. En particulieren willen niet zo’n apparaat in hun eigen auto, waarmee ze wellicht alleen in het weekend voor UberX rijden. Onder meer omdat een BCT alle voertuigbewegingen 24 uur per dag volgt. Een bedrijf als Uber zou veel liever zien dat alleen het gebruik van hun eigen chauffeurs-app ook voldoende is.

De staatssecretaris zegde toe dat de mogelijkheden om een app te gebruiken in plaats van een gecertificeerde BCT meegenomen worden in de algehele evaluatie van de BCT, die vanaf 1 juni 2016 gaat starten. Ze was wel resoluut in haar standpunt dat er voorlopig geen experimenten gehouden worden waarbij de BCT-plicht wordt losgelaten.

Tweede Kamer

Na jaren van het instellen van extra regels en drempels voor de taxibranche, stuurt de Tweede Kamer het ministerie van Infrastructuur nu volle kracht vooruit om maar zoveel mogelijk regels af te schaffen. Het lobby-geweld van Uber zal daar ongetwijfeld een grote invloed op gehad hebben. Dat biedt zeker kansen voor de reguliere taxibranche, maar ook bedreigingen.

KNV Taxi is vooral fel tegenstander van het loslaten van de plicht tot het voeren van blauwe kentekenplaten. Die plicht is ooit ingevoerd om de reiziger duidelijk te maken dat het om een officiële goedkgekeurde taxi gaat (en niet om een snorder). Ook waren de blauwe platen noodzakelijk om een goede controle van de inspectie ILT mogelijk te maken; het was immers met één oogopslag te zien of een voertuig een taxi is of een gewone burger.

Reizigers

“Een andere kleur kentekenplaat gaat voor de reizigers niets opbrengen”, zegt KNV Taxi-secretaris Hubert Andela. “Zeker is daarentegen wel dat taxi’s zonder uiterlijk kenmerk voor reizigers en handhavers niet meer te onderscheiden zijn van snorders. Dat maakt dus onbedoeld de positie van reizigers en handhavers zwakker en verlaagt daarmee de veiligheid voor reizigers. Alle soorten marktpartijen gaan hier immers in de toekomst gebruik van maken, ook degene met minder goede bedoelingen. “

“Het Nederlandse eisenpakket voor taxi’s ligt dichtbij het denkbare minimum. Het verder lukraak omlaag brengen ervan gaat boekingsplatforms in eerste instantie versterken, maar reizigers per saldo geen voordelen opleveren. KNV is er van overtuigd dat onafhankelijke handhavingsdeskundigen dit standpunt delen”, vertelt Andela.

Positie zzp-chauffeurs

Ritbemiddelaars en boekingsplatforms zoals Uber hebben er belang bij om een zo laag mogelijke toetredingsdrempel te hebben voor chauffeurs. Taxichauffeurs zijn daarbij alleen nog maar zzp-uitvoerders. Ze hebben geen eigen klanten meer en niets te vertellen over de tarieven waarvoor ze rijden, net zoals de PostNL-pakketbezorgers. Andela: “Een lage toetredingsdrempel vergroot de mogelijkheid om ieder moment de ene chauffeur in te wisselen voor een ander en zo hun winstmarge te vergroten ten koste van de chauffeur op straat.”

Bart Pals

De motie van Betty de Boer (VVD) luidt als volgt:

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat er een kennisplatform komt om kennis te delen en uit te wisselen over de mogelijkheden die experimenten bieden in de taxibranche;

Overwegende dat dit platform zich alleen richt op initiatieven die binnen de bestaande regels van taxi’s passen;

Van mening dat het wenselijk is om ook experimenten buiten de bestaande regelgeving te faciliteren om innovatie in de sector ten behoeve van de klant te stimuleren;

Verzoekt de regering het kennisplatform zo te ontwikkelen dat ook initiatieven die niet binnen de bestaande taxiregels passen, via het platform kunnen worden aangedragen, zodat duidelijk is aan welke ruimte in de regelgeving behoefte is, daarop vervolgens te bezien hoe hier experimenteerruimte voor gecreëerd kan worden en de Tweede Kamer hierover te zijner tijd te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

De Boer (VVD)
Belhaj (D66)
Hoogland (PvdA)
Van Tongeren (GroenLinks)
Van Helvert (CDA)

Lees ook:

Auteur: Bart Pals

40 reacties op “Kamer wil tóch experimenten met taxi’s op gele kentekens”

Ton van Dalfsen|11.02.16|11:03

Om te experimenteren met wat De Boer en consorten willen zal de rijtijden wet afgeschaft dienen te worden. Anders krijg je net zo’n situatie als die AH medewerker in Utrecht die op de taxi ook wat wilde bijverdienen wat toen niet mocht.

J.s. van Bochove|11.02.16|11:39

het zal zeer prettig zijn om de nog bestaande taxibedrijven eens even wat rust te gunnen en hun de tijd te geven de problemen, die mede gecreëerd zijn door de overheid, eens op te lossen en weer een financiële buffer op te kunnen bouwen. experimenteren met een branche waar alleen nog maar slachtoffers zijn is een hele grote fout van mensen die geen verstand van zaken hebben. (alleen maar een bureau om wat uit te denken.

Albert de Bruin|11.02.16|11:41

Voorlopig niet de euro’s over de balk smijten met verder investeren in BCT’s die straks overbodig worden? Hoe gaan grote steden hiermee om die en eigen keurmerk verplicht stellen (TTO’s)?

Rodney Barten|11.02.16|11:42

Gewoon alles afschaffen, graag ook de administratieve verplichting. Dan hebben we er tenminste allemaal wat aan.

John Doe|11.02.16|12:00

Merkwaardig hoor. Eerst krijg je met groot tamtam de boardcomputer tegen een aanzienlijk bedrag door je strot geduwd om deze vervolgens vanwege een sterke lobby van een nieuwkomer op marktplaats te koop aan te bieden. Dit stinkt…

taxibelangen STN|11.02.16|12:11

De kamer laat zich leiden door één bedrijf met een sterke lobby, de rest is even niet belangrijk. Onder het mom van ‘de nieuwe economie’ wordt de gehele taxibranche kapotgemaakt. Snorren wordt op deze manier legaal, zolang de snorder maar is aangesloten bij een centrale. Alles om de kosten voor taxivervoer maar te drukken en de multinationals aan goedkoop personeel te helpen? Een zeer zorgwekkende ontwikkeling!

Rodney Barten|11.02.16|12:18

@ STN: En wat gaat STN nu doen? Worden de leden nog naar hun mening gevraagd? Worden er wellicht nog acties voorbereid?

Rudi Gans|11.02.16|13:23

Den Haag is zeker niet dom! Tijdstip van evaluatie en verandering is heel slim gekozen! Geld van de BCT, nieuwe vergunningen en de passen (verlengd cq vervangen)is nu wel ongeveer binnen. Dus valt er de komende 5 jaar vrijwel niets meer aan de branche te verdienen … Deze heeft geïnvesteerd, geherinvesteerd en mag nu verder op een zijspoor… Nu mag de lobbyist het geld binnen harken over de ruggen van de burger en branche! Nu maar met gemeentelijke vergunningen weer helemaal opnieuw beginnen!!

Kor Aalders|11.02.16|13:57

lees het nu net,is ook mooi alle rekeningen net betaald.

Taxi Volendam|11.02.16|14:48

” En dat er wordt gekeken of een app ook kan functioneren als BCT.”
Dergelijke app’s zijn er al 15 jaar VVD !
Door de verplichting van de BCT , onduidelijkheid en falen van het apparaat heeft het verder ontwikkelen van dergelijke app’s door Uw toedoen stil gestaan! Mijn dank daarvoor.
Het lijkt mij het beste de BCT’s in een vrachtwagen te doen en op het binnenhof te kiepen in de hoop dat iemand wakker wordt.
Wat een aanfluiting is dit overheidsbeleid, gewoonweg schandelijk.

Duco Douwstra|11.02.16|15:21

Betty de Boer is net als iedereen ook van mening dat de BCT een achterlijke verplichting is.Maar er zijn door de IVW afspraken gemaakt met de leveranciers en die moeten nagekomen worden,daarom is er nog steeds geen streep gezet door deze achterlijke mislukking.Dat de politiek niet achterdochtig wordt van een bedrijf dat 7 miljoen euro verlies per dag creëert is ook al onbegrijpelijk.Deze miljarden moeten ten koste van chauffeurs en consumenten worden terugverdient en met politieke hulp.

Duco Douwstra|11.02.16|15:27

En precies wat Ton zegt,schaf eerst de rij- en rusttijden wet af,deze kan door de ondeugdelijke BCT toch al 2 jaar niet gecontroleerd worden en sindsdien is het ook een stuk rustiger tussen de ILT heksenjagers en de taxichauffeurs.En de chauffeurs zijn nu ondernemer als zij zich bij de KvK in laten schrijven,ook zonder het € 1500,– kosten de Kiwa papiertje.Via omwegen is alles mogelijk,behalve als je het netjes probeert te doen.Zoals de AH chauffeur,hebben de Uberpop’s de boetes al betaald?

Jaan Sean|11.02.16|15:34

Gaat KNV en STN nog actie ondernemen of protesteren tegen blauwe kenteken afschaffing?
Zo wordt iedere prive auto in de avond en in het weekend snorder en de gewone taxi wordt ten dode opgeschreven.

Benno van Osenbruggen|11.02.16|16:46

Waarom komt de branche niet in aktie net als van de week de londense collega’s hebben gedaan of zijn we dan bang dat we misschien 2 ritten missen op het station
Als we nu geen actie gaan ondernemen rijden er zometeen alleen maar uberslaven en criminelen op de taxi rond is dat wat we willen met ze allen

Peter Scherf|11.02.16|16:46

Gele Platen ?, hoeven we dan ook die dure “taxiverzekering” niet meer ?

Taxi Volendam|12.02.16|09:29

De Kamerleden maar eens volgen.
Ze doen niet hun best voor de passagier en Taxibedrijven.
Een baantje bij Uber of Google kan er achter zitten, Bart de Liefde en de Kiwa miljoenen aan de fam. Melanie Schultz van Haegen is een voorbeeld helaas.
Eigen gewin over een andermans rug d.m.v. voorkennis daar heeft deze soap echt veel van weg.
Overleg met de Taxibranche over dit onderwerp is er niet, ook niet geweest.
Het wordt tijd voor een stevig protest.
Zembla vragen deze soap door te spitten.

Johan Zevenbergen|12.02.16|12:00

Geweldig gele platen,
gewoon met eigen auto, de goedkoopste wa verzekering, bel klanten van A naar B rijden, telefoon in de houder met een taximeter plaatje/ filmpje aan of een oude taxi meter, zwaar concurrerende tarieven.
Dure cao Personeel en administratie er uit, en het kantoor opheffen.
veder Geen last van controlles, dure apparatuur, vergunningen, belastingen, keuringen enz.
voor de show nog een taxi om de telefoon centrale in te dekken en een enkel ritje.
Is dat waar we heen willen?????

Kemal Ozen|12.02.16|13:16

Eerst word de eis vakbekwaamheid vlak na de komst van de kersverse staatsecretaris onmiddelijk opgeheven. Wij als taxichauffeurs doen daar niks tegen.Overheid doet waar ie zin in heeft. Er word niks aan ons gevraagd.VVD kamerlid zegt zijn kamerlidschap op om te gaan lobbyen voor Uber. Mark Rutte en N. Smit Kroes gaan op bezoek bij ceo van Uber in USA.BCT is een flop na investering van miljoenen.

Kemal Ozen|12.02.16|13:23

Om werkloze allochtonen uit de uitkering te halen word hen een gratis taxiopleiding gegeven waardoor we met de dag meer concurrenten bij krijgen.Hier in Amsterdam rijden inmiddels ruim 5000 taxi´s rond.
Tot wanneer moeten we wachten om actie te gaan voeren. De collega´s hebben hier geen ballen voor.Met alleen maar op straat met je collega´s op standplaatsen te klagen komen we niet ver. We moeten met z´n allen actie gaan voeren voordat alles te laat is. STA OP VOOR JE RECHTEN COLLEGA´S !!!!

Rodney Barten|12.02.16|16:37

Het is te triest voor woorden, alles word maar door de strot geduwd, totaal geen inspraak. Vraag me af of er meer collega’s zijn die willen protesteren?

Hans de Koning|13.02.16|17:46

Ik kijk inmiddels nergens meer van op. Ooit dacht ik nog wel eens:’Het kan toch niet achterlijker?’, maar steeds weer komen ze met een nieuw achterlijk idee. Ergens past het wel in lijn van het huidige beleid: Alles moet en zal immers kapot. Vroeger werd mij verteld dat de VVD er voor de hardwerkende ondernemer was. Tegenwoordig weet ik beter: ze zijn er voor de belastingontwijkende multinational. Nog iets meer dan een jaar, dan zijn er weer verkiezingen… Denk na voordat u stemt!

Hans de Koning|13.02.16|17:52

Nederland een parlementaire democratie? Echt niet! Het is een ineptocratie:

Ineptocracy:
(Noun) a system of government where the least capable to lead are elected by the least capable of producing, and where the members of society least likely to sustain themselves or succeed, are rewarded with goods and services paid for by the confiscated wealth of a diminishing number of producers.

Als dit plan doorgaat, hoop ik toch dat er wat aktie komt! Ik breng de fakkels. Wie brengt er hooivorken mee?

Taxi Volendam|14.02.16|11:04

Voor alle duidelijkheid, Uber X experimenteert reeds lang.
Er rijden Taxi’s, Jaguar’s XE en overige merken zonder de wettelijk verplichte apparatuur.
Gissen wat er onder deze experimenten valt.
Doordat taxi ondernemers van I@M geen informatie krijgen wat onder deze exp.valt en mogelijk is lopen we risico op bekeuringen.
Geen gelijk speelveld waardoor Uber hier een voorsprong neemt geholpen door de overheid.
Rutte maakt op deze manier moderne slaven van ons en de aller rijkste nog rijker.

Ton van Dalfsen|14.02.16|13:54

Heren, De motie is ingediend door Betty de Boer VVD gesteund door meerdere grote partijen. Uber zijn lobby begint vruchten af te werpen. Je wordt dus niet door Rutten en zijn ministers gepiepelt maar door de kamerleden. Het is nu aan de branche verenigingen om een lobby naar de kamerleden te maken om de Ondernemers een vrijheid in keuze te maken of men een BCT in de wagen wil of niet. Zolang je maar een deugdelijke administratie hebt. En daarbij de rij en rusttijden afschaffen. Ik kom dit jaar

Ton van Dalfsen|14.02.16|13:55

met een BCT op de markt die geen digitale handtekening heeft. Veel eenvoudiger dan deze maar kan net zoveel

Ton van Dalfsen|14.02.16|14:02

Wat was er mis aan het werkboekje? Was erg overzichtelijk. Maar als we het zo ver kunnen krijgen om de rij en rusttijden af te schaffen zou nog beterder zijn. Zijn er in de laatste jaren ongelukken gebeurt door oververmoeide taxichauffeurs ? Nee dacht het niet. Waren meer oververmoeide mensen die de hele dag op hun werk achter een PC hebben gezeten en daardoor de reactie vermogen aan het einde van de dag trager is geworden.

Ton van Dalfsen|14.02.16|14:06

De Lobby van KNV en STN valt in het niets bij Uber. Dus KNV en STN, kom eens op voor de taxiondernemer en zeker ook voor de ZZP-er

Rodney Barten|14.02.16|15:14

@ taxibelangen STN: Wat gaat STN nu doen? Is er een mogelijkheid om onder de leden te vragen of er behoefte is aan aktie voeren?

Taxi Volendam|14.02.16|18:03

@ Ton.
Wat er mis is aan werkboekjes?
Zolang het nut ervan
niet aangetoond is of kan worden is er alles mis aan.
Het is papier, geld , tijd , verspilling en ergernis.
Maar ja, wanneer Uber last van een dergelijk rijtijdenbesluit heeft is er kennelijk wel reden voor Kamerleden om onzinnige dingen die ons jaren dwars zitten bespreekbaar te maken.
In plaats achterdochtig te zijn over ubers uitbuiting plannen worden ze met open armen ontvangen met alle gevolgen van dien.
Gekke wereld.

Bart van den Berg|15.02.16|17:57

Gooi de markt maar weer helemaal open. Klanten herkennen kwaliteit vanzelf. Eenmanszaken die goed werk verrichten, dat is de toekomst. Weg met de dikke deur taxibazen, ruimte voor mensen die niet alleen graag achter het stuur zitten en de oren van hun klanten volkotsen, maar ook weten wat dienstverlening inhoudt. Natuurlijke selectie. Kunnen de ambtenaren ergens anders in hun overtollige neus gaan peuteren. Mooi.

Rodney Barten|15.02.16|19:27

@ Bart: De taximarkt is al helemaal open, al een jaartje of 16. Taxi’s moeten herkenbaar zijn voor de gebruikers en de controlerende instanties. Straks kan iedere idioot ongecontroleerd toeristen oplichten zonder dat er ook maar enig toezicht mogelijk is.

John Doe|17.02.16|10:46

De overheid doet dit met opzet. Het werkloosheidscijfer bij de gemeentes en uwv moet omlaag. Daarom kunnen straks degenen die werkloos zijn, een rijbewijs & auto hebben, worden verplicht te chaufferen. Het liefst bij Uber want dat bedrijf is per slot van rekening met een zak met geld over de brug gekomen. Heeft connexxion ook gedaan en houdt met behulp van het uwv het draaideurwerklozen systeem in stand. @Taxi Volendam, “Gekke wereld”. Is nog eufemistisch uitgedrukt.

Ton van Dalfsen|17.02.16|13:44

@ Taxi Volendam en John Doe, Ik wil niet Uber verdedigen maar zij hebben hun lobby gewoon goed aangepakt. Kan de branche verenigingen nog een puntje aan zuigen. En ik denk dat als ik de kamerleden moet geloven de BCT plicht wat hun betreft zal vervallen en je een keuze mag maken.

Rodney Barten|17.02.16|17:10

@ Ton: Voordat de evaluatie van de huidige BCT is afgerond in het midden van dit jaar en zal de conclusie zijn dat er nog wat verbeterpunten moeten komen. Deze BCT is dan nog een jaartje aan het door ontwikkelen en dan zitten we alweer in 2017. En juist dan hebben we weer verkiezingen en zullen er weer een hoop nieuw poppetjes in Den Haag zitten.

Taxi Volendam|18.02.16|10:47

Wat de evaluatie uitslag van de BCT ook mag zijn, het apparaat verbeteren of aanpassen aan de behoefte van deze tijd is onbetaalbaar.
Laat je daarover niets wijsmaken door de Fabrikanten of wie dan ook.
Wanneer Sharon Dijksma zou besluiten dit aanpassen toch door te zetten moet ze uitleg geven en de kosten voor haar rekening nemen.
Een oude auto aan de eisen van deze tijd aanpassen is ook onbetaalbaar en zou net zo dom en nutteloos zijn.

Rodney Barten|19.02.16|10:08

@ TV: In Den Haag doen ze wel meer dingen die extreem duur zijn, die daarnaast ook nog dom en nutteloos zijn. We kennen allemaal de vele fouten die daar gemaakt worden. De hele discussie over de BCT duurt nu al jaren en zal waarschijnlijk nog wel jaren voort duren.

John James Quid|22.02.16|00:22

Flink door experimenteren. Een beetje slimme chauffeur zorgt dat dit geexpirementeer zwaar in zijn of haar voordeel werkt!

Henk Mullem|25.02.16|15:32

Waar moet dat heen hoe zal het gaan waar komt die rotzooi toch vandaan uit Den Haag wel te verstaan beste K.N.V het is de hoogste tijd voor een beetje burgelijke ongehoorzaamheid roep Uw leden op voor het vestigen van een nieuw wereldrecord hoeveel taxi,s kunnen er geparkeerd worden op in en rond het binnenhof? gr Henk van Mullem

Jos Cools|26.02.16|17:16

Het is helaas vast te stelen dat de WP2000 is gestorven. De taxibranche heeft vanaf deze tijd flink geïnvesteerd om wetgeving op te volgen en alle chauffeurs opgeleid t/m de BCT toe. 15 jaar voor nop van inzet en weggegooid geld waarmee men gerust kan stellen dat de doelstelling van de WP2000 kan worden begraven.
De overheid zou voor dit beleid de taxibranche schadeloos moeten stellen want de gehele branche is op sterven na dood. Dit alleen maar door Haagse beleidsmakers die geen benul hebben.

Ton van Dalfsen|28.02.16|19:18

@ Henk Mullem, Dat kan het KNV niet omdat ze de leden niet met de neus naar 1 richting hebben. De leden staan eigenlijk lijnrecht tegenover hun vereniging.